ลำดับขีดอักษร:逛【guàng】

หมวดอักษร: 辶

ความหมายปัจจุบัน :

逛 [guàng] เดินเล่น –> 逛逛 [guàngguàng] ไปเดินเที่ยว/เดินเล่น, 逛街 [guàngjiē] ไปช๊อปปิ้ง, 逛灯 [guàngdēng] ไปดูโคมไฟ

พัฒนาการตัวอักษร :guàng
闲游,游览:游逛。闲逛。逛街。逛灯。
笔画数:10;
部首:辶;
笔顺编号:3531121454
笔顺:撇折撇横横竖横捺折捺

guàng
【动】
外出散步;闲游;游览〖stroll;roam;visit〗
平生最喜游山逛水。——宗璞《西湖漫笔》
又如:逛庙(赶庙会);逛厂(指逛游北京琉璃厂一带集市);逛膀子(闲游);逛景(游览景致)
逛荡
guàngdang
〖loiter;loafabout〗以空闲的样子留在一地或附近;无目的地或好像无目的地闲荡
我刚才听说,三麻子悄悄溜出去了,不定到哪儿逛荡去啦。——孔厥·袁静《新儿女英雄传》
逛灯
guàngdēng
〖goandseethefestivelanterns〗指农历正月十五日夜晚上街观赏花灯
逛街
guàngjiē
〖saunter;strollalongthestreet〗〖口〗∶指街头散步;在街上闲逛
逛来逛去
guànglái-guàngqù
〖hangaround;strollaimlessly〗无目的地消磨时间或在某处逗留;闲逛

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YKHG 卜叉(大)斜(竹)土

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄤˋ

拼音 พินอิน:

– guàng

前缀: 辵=[用]乍行乍止,行为。

字身: 狂=[用]难以控制状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]随行随看,难以控制,指闲游。

体:

用:

因:

逛街: 闲游在热闹处。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kwayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kyangx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kuaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwaang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guang3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyau

越南音 เสียงเวียดนาม : cuoongs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!