ลำดับขีดอักษร:逢【féng】

หมวดอักษร: 辶

ความหมายปัจจุบัน :

逢 [féng] พบกัน –> 重逢 [chóngféng] พบกันใหม่ เช่น 和你重逢。พบกับเธออีกครั้ง, 相逢 [xiāngféng] พบกัน, 每逢 [měiféng] ทุกๆครั้ง

พัฒนาการตัวอักษร :féng
遇到:逢遇。久别重逢。逢凶化吉。狭路相逢。
迎合,巴结:逢迎。逢君之恶。
姓。
遇遭
笔画数:10;
部首:辶;
笔顺编号:3541112454
笔顺:撇折捺横横横竖捺折捺

féng
【动】
(形声。从辵(chuò),表示与行走有关。夆(fēng)声。本义:遭逢,遇见)
同本义〖meet;comeupon〗
逢,遇也。——《说文》
魑魅罔两,莫能逢之。——《左传·宣公三年》
而亲以逢殆。——《楚辞·天问》

逢彼白雉。
萍水相逢,尽是他乡之客。——王勃《滕王阁序》
落花时节又逢君。——唐·杜牧《江南春绝句》
相逢何必曾相识。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
又如:逢辰(遇到好的时刻);逢会(遇到时机;相会,会合);逢场(遇到或到达某场合);逢晤(当面相遇)
迎,迎接〖meetfacetoface〗
道而得神,是谓逢福。——《国语·周语上》。注:“逢,迎也。”
逢君之恶。——《孟子·告子下》
主人能爱客,终日有逢迎。——唐·王维《与卢象集朱家》
迎合〖panderto〗
逢君之恶其罪大。——《孟子·告子下》
又如:逢君(迎合君主的心意);逢意(迎合他人心意);逢合(迎合);逢恶导非(逢迎坏人,助长恶行)

féng
【形】
大的〖big〗
子孙其逢。——《书·洪范》
丘少居鲁,衣逢掖之衣。——《礼记·儒行》
又如:逢掖(宽大的衣袖);逢长(久长);逢衣(古时儒者所穿的一种宽袖衣)
通“丰”(fēng)
壮大,茂盛〖strengthen;lush〗
身其康强,子孙其逢吉。——《书·洪范》
又如:逢昌(壮大昌盛)
宽大〖loose〗
逢衣浅带,解果其冠。——《荀子·儒效》
汝逢衣徒也。——《列子·皇帝》

féng
【名】
通“烽”。烽火。古代边防要塞报警的烟火〖signalfire〗
大汉之德,逢涌原泉。——《汉书·司马相如传》
逢场作戏
féngchǎng-zuòxì
〖play;pillowfight;joininthefunonoccasion;actaccordingtocircumstances;takepartinmerelyaccidentalamusement〗原指卖艺人遇到合适的演出场地,就开场表演。后用作随俗应酬,凑热闹的意思
借君拍板与门槌,我也逢场作戏莫相疑。——宋·苏轼《南柯子》
逢集
féngjí
〖marketday〗集镇轮到有集市的日子
黄石是五、十逢集
逢年过节
féngnián-guòjié
〖onNewYear’sDayorotherfestivals〗在新年之际或在其他节日里
逢凶化吉
féngxiōng-huàjí
〖turnmisfortunetogoodaccount;turncalamitiesintoblessings;turneverypieceofbadluckintogood〗遇到不幸或险恶转化为吉祥、顺利
逢凶化吉,遇难呈祥
逢迎
féngyíng
〖makeupto;fawnon〗∶违心趋奉迎合
逢迎拍马
〖meetfacetoface〗∶迎接
新妇识马声,蹑履相逢迎。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YHEJ 卜斜(竹)水交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄥˊ

– ㄆㄥˊ

拼音 พินอิน:

– féng

– péng

前缀: 辵=[用]行为

字身: 夆=[用]从后而至草丰处,遇也。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]遇到,附和。

体:

用:

因:

逢迎: 附和欢迎。

果:

相逢: 相互遭遇。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : boy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : von

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hong5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong5

日音 เสียงญี่ปุ่น : hou

韩音 เสียงเกาหลี : boq

越南音 เสียงเวียดนาม : phungf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!