ลำดับขีดอักษร:郊【jiāo】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

郊 [jiāo] ชานเมือง –>郊区 [jiāoqū] ชานเมือง, 市郊 [shìjiāo] ชานเมือง

พัฒนาการตัวอักษร :jiāo
城外:郊区。郊外。郊游。郊野。荒郊。
笔画数:8;
部首:阝;
笔顺编号:41343452
笔顺:捺横撇捺撇捺折竖

jiāo
【名】
(形声。从邑,交声。从“邑”,表示与城郭、行政区域有关。本义:上古时代国都外百里以内的地区称“郊”)
郊区〖outskirt;suburb〗
郊,距国百里为郊。——《说文》。按,周时距离国都五十里的地方叫近郊,百里的地方叫远郊。
适彼乐郊。——《诗·魏风·硕鼠》
素服郊次。——《左传·僖公三十二年》
洒江郊。——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》
始知郊田。——明·袁宏道《满井游记》
邑外谓之郊。——《尔雅·释地》
郊二旬。——《周礼·质人》。注:“远郊也。”
至于郊。——《仪礼·觐礼》。注:“谓近郊。”
又如:郊祀(古时帝王在郊外祭祀天地);郊圻(城邑的疆界。圻,地界);郊里(郊外的村落)
田野〖field〗
地可垦辟,悉为农郊,以赡萌。——《文选·司马相如·上林赋》
古代祭天地的典礼〖worshiptoHeavenandEarth〗
郊社所从来尚矣。——《史记·封禅书》
又如:初郊(初即位而祀天);郊社(祭天地);郊赦(天子祭天于郊,而特赦天下的囚犯);郊畤(祭天的地方。畤,神灵居止之处)
古地名〖Jiaotown〗。春秋晋地。在今山西省运城县境

jiāo
【动】
在郊区住〖liveinsuburbs〗
牛山之木尝美矣,以其郊于大国也。斧斤伐之,可以为美乎?——《孟子》
郊区
jiāoqū
〖suburbs〗城市周围属该城市管辖的地区
郊外
jiāowài
〖outskirts〗城市以外或乡村
北京的郊外有许多名胜古迹
郊游
jiāoyóu
〖picnic;outing〗到效区或人少的地方游玩

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YKNL 卜叉(大)钩(弓)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄠ

拼音 พินอิน:

– jiāo

前缀: 邑=[体]人之集聚,四井为邑。

字身: 交=[用]系统相接。

字源: 会意,形声-石文

字意: [体]城邑相交之间,即城邑之外的地方。

体:

用:

郊游: 城外之游。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kreew

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kau1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gyo

越南音 เสียงเวียดนาม : giaoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!