ลำดับขีดอักษร:部【bù】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

部 [bù] ส่วน,ภาค,แผนก,เรื่อง –> 东部 [dōngbù] ภาคตะวันออก, 南部 [nánbù] ภาคใต้, 西部 [xībù] ภาคตะวันตก, 北部 [běibù] ภาคเหนือ, 部件 [bùjiàn] ชิ้นส่วน, 部门 [bùmén] แผนก/สาขา เช่น 电脑部门 แผนกคอมพิวเตอร์, 部署 [bùshǔ] การวางแผนจัดการ, 部长 [bùzhǎng] รัฐมนตรี เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, 你觉得这部片子怎么样? คุณว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง, 一部分 [yībùfèn] ส่วนหนึ่ง(portion/part of ) เช่น 电影是我生命的一部分。 หนังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน

พัฒนาการตัวอักษร :
全体中的一份:部分(“分”读轻声)。外部。腹部。局部。全部。部件。部位(位置)。
机关企业按业务范围分设的单位:外交部。编辑部。部队(军队)。
具有统属关系:所部五十人。部下。部将。部属。部首。部落(lu?)。
安置安排:部署。
量词:一部小说。三部汽车。
笔画数:10;
部首:阝;
笔顺编号:4143125152
笔顺:捺横捺撇横竖折横折竖


【名】
(形声。从邑,(fǒu)声。从“邑”表示与行政区域有关。本义:古汉地名。约在今甘肃省天水、清水、秦安、两当、礼县、徽县一带)
同本义〖Bu,anancientplace〗
部,天水狄部。——《说文》
古代军事编制单位,后泛指部队,军队〖army〗
瑜为前部大督。——《三国志·周瑜传》
又如:部阵(队伍);部校(部队;泛称武官);部将(部下的武官;军中偏将)
中央行政官署。有时也称一般衙署、地方行政官署〖centralgovernment;board;department〗
还部白府君。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:部费(向吏部行贿以便批准任职所用的钱);部尺(由工部制造的标准尺);部曹(旧指京师各部司官);部堂(清代各部尚书、侍郎称部堂。又各省总督多带兵部尚书衔者,也叫部堂);国防部;外交部;财政部
地区。古代监察或行政区域名〖area;district〗
河东二十八县,分为两部。——《汉书·尹翁归传》
部落〖tribe〗
曾祖莫护跋,魏初率其诸部入居辽西。——《晋书》
分类,门类〖category〗
名属教坊第一部。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
又如:部索(分部搜索);部居(分门别类的排列);古籍分经、史子、集四部
部分〖part;section〗。如:上部;南部
单位〖unit;department〗。如:编辑部;批发部
军队领导机构〖headquarters〗。如:总参谋部;总政治部;总后勤部;师部


【动】
统率〖command〗
汉王部五诸侯兵。——《史记·项羽本纪》
又如:部人(被统率的人);部握(统管,掌握);部率(统率)
安排,布置〖arrange〗
部署诸将。——《汉书·高帝纪》。注:“分部而署置。”
又如:部索(部署搜索罪人)
管辖〖administer〗。如:部县(所辖之县,属县);部领(统辖率领);部事(所属的事情)


【量】
用于书籍、机器、电影等
则此一部开国血史。——孙文《黄花冈七十二烈士事略·序》
又如:一部书,两部机器,三部电影
部队
bùduì
〖(unitsof)thearmedforces;army〗∶军队。今称有番号的军队
〖unit;troop〗∶军队的一部分
驻京部队
部分
bùfen
〖part;section;portion〗∶整体中的局部;整体里的一些个体
部分反对
〖subordinate〗∶部属
指麾部分
〖disposition〗∶部署
部分诸将
部件
bùjiàn
〖constructionparts;element;part〗机器的一个组成部分,由若干零件构成
部将
bùjiàng
〖inferiorofficer〗古代指部下将领
瑜部将黄盖曰。——《资治通鉴》
部类
bùlèi
〖category〗范围较大的类
部领
bùlǐng
〖command〗统率(古)
瑜自部领诸将接应。——《三国演义》
部落
bùluò
〖tribe〗由若干血缘相近的氏族组成的集体
以色列的十二个部落
部门
bùmén
〖section;department;branch〗门类;统一体下设的若干分支机构或组织
财会部门
部首
bùshǒu
〖radicalsinChinesecharacters〗中文字典中,各字依其字形结构,加以分部排列,每部的第一字便是部首,现也称所据分部的共同笔划为部首
部属
bùshǔ
〖subordinate;follower;troopsunderone’scommand〗部下;下属
部署
bùshǔ
〖disposition;deployment〗∶处理;料理
炮兵的部署已标明在这张地图上
〖arrange;layout〗∶安排
部署计划
部署甫定而外围合。——清·邵长蘅《青门剩稿》
部头
bùtóu
〖sizeofabook〗指著作的大小厚薄
写就写大部头
部委
bùwěi
〖allministriesandcommissions〗中央政府的各部和各委员会
部下
bùxià
〖troopsunderone’scommand〗∶军队中被统率的人
〖subordinate;follower〗∶下级
部长
bùzhǎng
〖minister〗∶受国家元首或政府行政首脑委托管理一个部门的政府活动的国家高级官员
〖leader〗∶部落首领
部族
bùzú
〖tribe〗居住的部落氏族

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRNL 卜口钩(弓)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄨˋ

拼音 พินอิน:

– bù

前缀: 邑=[体]人之集聚。

字身: 咅=[用]立人状。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]人在邑中,其中一份子也,系统中之系统。

体:

部门: 系统中之一门。

部分: 系统中之一分。

部下: 系统之下。

部队: 军队。

部位: 系统之位。

部属: 系统之属。

部落: 聚落,指人民。

部首: 系统之首,指文字。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : boox

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : box

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bou6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : poo6

日音 เสียงญี่ปุ่น : ho

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : booj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!