ลำดับขีดอักษร:郭【guō】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

郭 [guō] แซ่กัว

พัฒนาการตัวอักษร :guō
城外围着城的墙:城郭。“爷娘闻女来,出郭相扶将”。
物体的外框或外壳。
姓。
笔画数:10;
部首:阝;
笔顺编号:4125152152
笔顺:捺横竖折横折竖横折竖

guō
【名】
(形声。从邑,从“邑”,表示与城郭有关。本义:在城的外围加筑的一道城墙)
同本义。内城叫城,外城叫郭〖theouterwallofacity〗
郭,外城也。——《说文》
城外为之郭。——《管子·度地》
爷娘闻女来,出郭相扶将。——《乐府诗集·木兰诗》
三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。——《孟子·公孙丑下》
门闭,因逾郭而入。——《韩非子·外储说左下》
又如:郭围(外城边沿);郭术(城墙和道路);郭郛(外城)
泛指城市〖city〗
东家有贤女,窈窕艳城郭。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
青山横北郭,白水绕东城。——李白《送友人》
又如:郭邑(城邑);郭外(城外)
通“廓”。外部,外周〖outerframeorsheath〗
又钱无轮郭文章,不便人用。——《后汉书·董卓传》
又如:轮郭(轮廓。物体的外周、边框)
春秋国名〖Guostate〗。在今山东省北部
皮〖skin〗
津液充郭。——《素问·汤液醪醴论》
又如:津液充郭(津液使外皮充实、润泽)
通“椁”(guǒ)。古代棺材外面套的大棺〖outercoffin〗
病甚,临卒,将无棺郭。——汉《楚相孙叔敖碑》
姓。如:郭申(后汉郭太、申屠蟠的并称);郭汾阳(郭子仪平定安史之乱有功,被封为汾阳王,世称郭汾阳)

guō
【动】
扩张;扩大〖expand〗。如:郭胸(扩胸)
通“廓”(kuò)
开拓〖openup〗
鼓者,郭也。春分之音也。——《风俗通义·鼓》
空〖empety〗
夫胀者,皆在于脏腑之外,排脏腑而郭胸胁,胀皮肤,故命曰胀。——《灵枢·胀论》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YDNL 卜木钩(弓)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄛ

拼音 พินอิน:

– guō

前缀: 邑=[体]人之集聚,四井为邑。

字身: 享=[用]受也。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [体]所受之邑,自城之外围起。

体:

城郭: 城有两层者,内称城,外称郭。

用:

因:

果:

组合字: 椁漷墎廓霩鞹

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kwaag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kuak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kuaoq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwok

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guah4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kerh4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwaku

韩音 เสียงเกาหลี : goag

越南音 เสียงเวียดนาม : quachs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!