ลำดับขีดอักษร:钙【gài】

หมวดอักษร: 钅

ความหมายปัจจุบัน :

钙 (鈣) [gài] แคลเซียม(calcium) –> 补钙 [bǔgài] เสริมแคลเซียม, 缺钙 ขาดแคลเซียม, 牛奶里面有很多钙。 ในนมวัวมีแคลเซียมมาก

พัฒนาการตัวอักษร :(鈣)
gài
一种金属元素,银白色结晶,有延展性。它的化合物在工业上、建筑工程上和医药上用途很大。
笔画数:9;
部首:钅;
笔顺编号:311151215
笔顺:撇横横横折横竖横折


gài
【名】
一种银白色的相当柔软的碱土族二价金属元素,在空气中很快失去光泽,受热时以明亮的火焰燃烧,主要用于合金和各种冶金过程中,常用作清除剂;自然界中不单独存在,常以化合物状态存在于某些矿物和岩石中,特别是以碳酸盐(如石灰石)、硫酸盐或磷酸盐的形式存在于天然水及大多数动植物中,且作为它们的基本组分〖calcium〗——元素符号Ca。如:缺钙;钙化
钙玻璃
gàibōli
〖limeglass〗含钙量多的一种玻璃,这种玻璃大量用作商品(如瓶、平底杯和窗玻璃)
钙化
gàihuà
〖calcification〗病理学上指局部组织中的钙盐沉积,常见于骨骼成长的早期阶段,亦见于某些病理情况下(如结核病干酪样坏死病灶中的钙化)
钙质
gàizhì
〖ofcalciumsubstance〗含钙元素的
钙质饼干

越南音 เสียงเวียดนาม : cais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!