ลำดับขีดอักษร:钞【chāo】

หมวดอักษร: 钅

ความหมายปัจจุบัน :

钞 [chāo] 规行矩步 (guī xíng jǔ bù)ประพฤติตัวเรียบร้อย, อนุรักษ์นิยม 规矩 (guī jǔ )ประพฤติตัวเรียบร้อย, ประเพณี (guījǔ)กฎเกณฑ์ (guījǔ)ซื่อตรง (guījǔ)ตรงไปตรงมา (guījǔ)ประเพณีที่ยึดถือ (guījǔ)ระเบียบ 矩矱 (jǔ yuē )ระเบียบ, กฏเกณฑ์ 矩形 (jǔ xíng )สี่เหลี่ยมผืนผ้า (jǔxíng)รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 矩尺 (jǔ chǐ )ไม่ฟุตไม้ฉาก (jǔchǐ)ไม้ฉาก (jǔchǐ)ไม้ฟุต” “

พัฒนาการตัวอักษร :(鈔)
chāo
同“抄”。
纸币:钞票。现钞。兑换外钞。
笔画数:9;
部首:钅;
笔顺编号:311152343
笔顺:撇横横横折竖撇捺撇


chāo
【动】
掠取;抢掠。后作“抄”〖rob〗
钞,叉取也。从金,少声。——《说文》。俗字作抄。
遮取谓之抄掠。——《通俗文》
攻钞郡县。——《后汉书·公孙瓒传》
又如:钞掠(劫掠骚扰;劫夺他人财物)
誊写。也作“抄”〖copy〗
溥幼嗜学,所读书必手钞。——《明史·张溥传》
又如:钞白(抄录的公文副本);钞胥(担任誊录钞写工作的小吏。也作“抄胥”)


chāo
【名】
纸币名。现在称纸币为钞票,简称钞〖papermoney〗
递制交钞,与钱并用。——《金史·食货志三》
又如:外钞(外国的钞票);冥钞(迷信人给死人烧的假钞票,有些地方叫纸钱)
泛指钱〖money〗。如:破钞(请客送礼破费钱);钱钞(旧时泛指钱)
文学作品等经过选录而成的集子〖collection〗。如:《北堂书钞》、《章太炎文钞》

钞录
chāolù
〖transcribe〗抄写,誊写
间以诗记所遭,今存其本不忍废,道中手自钞录。——宋·文天祥《指南录·后序》
钞票
chāopiào
〖papermoney;bill;bank-note〗纸制货币

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CFH 金火斜(竹)

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄔㄠˋ

– ㄔㄠ

拼音 พินอิน:

– (又音)chào

– chāo

前缀: 金=[体]金。

字身: 少=[用]不足。

字源:

字意: [体]金少,不足供应,故作纸币。

体:

钞票: 代用为货币的纸票。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : saoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!