ลำดับขีดอักษร:锻【duàn】

หมวดอักษร: 钅

ความหมายปัจจุบัน :

锻 (鍛) [duàn] หลอมโลหะ –> 锻炼 [duànliàn] ฝึกฝน, 锻炼能力 [duànliànnénglì] ฝึกฝนทักษะ

พัฒนาการตัวอักษร :(鍛)
duàn
把金属放在火里烧,然后用锤子打:锻工。锻件。锻接。锻炼。锻压。锻造。
锤击:“取石来锻之”。
笔画数:14;
部首:钅;
笔顺编号:31115321113554
笔顺:撇横横横折撇竖横横横撇折折捺


duàn
【动】
(形声。从金,段声。本义:打铁)
同本义〖forge〗
锻,小冶也。——《说文》。按,熔铸金为冶,以金入火焠而椎之为小冶。”
锻练之吏。——《后汉书·韦彪传》
又如:锻菜刀;锻锄头。又指文句的加工
百锻为字,千炼成句。——唐·皮日休《刘枣强碑》
锤击〖hammer〗
其父谓其子曰:“取石来锻之”。——《庄子·列御寇》
罗织罪状,陷人于罪〖cookupcharges〗。如:锻炼(编造罪名,加害于人)


duàn
【名】
锻铁用的砧石〖anvil〗
涉渭为乱,取厉取锻。——《诗·大雅·公刘》
锻锤
duànchuí
〖forginghammer〗∶一种用来将金属锤击成锻件的锤
〖flogginghammer〗∶用来锤打大凿或敲打金属用的一种小型手用锻锤
〖hammer〗∶一种机动工具,常用金属块或钻头代替锤头(如打桩,锤击或锻打金属,或打碎岩石表面)
锻打
duàndǎ
〖hammer〗∶反复用锤子敲打;锻造
锻打牙轮
〖temper(oneself)〗∶锻炼;磨练
革命者就是钢铁,锻打得越多,就越纯净越坚硬
锻工
duàngōng
〖forging〗∶一种工业操作过程,把金属材料加热到一定温度,然后击打
〖hammersmith〗∶操纵锻锤或动力压力机的工人
锻焊
duànhàn
〖forgeandweld〗金属加温后用锤子击打,使焊接在一起
锻件
duànjiàn
〖forgedpiece;forging〗锻造金属零部件
锻接
duànjiē
〖forgewelding〗在铁砧上用锻打将两件热金属连接起来的方法(加热于金属之断裂处或欲接合金属之部分,使其呈熔融状,连接后再经捶打,使可吻合连接在一起)
锻炼
duànliàn
〖takeexercise〗∶通过军事训练或体育活动,增强体质
每个早上进行走路上班的锻炼
〖temper;steel〗∶磨炼
他这几年锻练得很不错了
〖forgingandsmelting〗∶锻造,冶炼
锻炉
duànlú
〖forge〗冶炼用的高炉
锻模
duànmú
〖forgingdie〗锻造制造金属制品的工具
锻铁
duàntiě
〖wroughtiron〗适合于制造熟铁的生铁
锻压
duànyā
〖forgeandpress〗在加热或不加热情况下用机械压机或水压机加工〖金属〗
锻造
duànzào
〖forge〗∶表示在炽热下用锤打使可塑金属工件改变物理性能、形状和大小
〖smith〗∶加热后在砧上锻

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CHJE 金斜(竹)交(十)水

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄢˋ

拼音 พินอิน:

– duàn

前缀: 金=[体]金属。

字身: 段=[体]分割成段。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]把金属烧红,分段槌打。

体:

用:

因:

锻炼: 分段槌炼。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoans

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!