ลำดับขีดอักษร:镖【biāo】

หมวดอักษร: 钅

ความหมายปัจจุบัน :

镖 (鏢) [biāo] อาวุธลับ –> 保镖 [bǎobiāo] บอดี้การ์ด/ผู้คุ้มกัน(เปาเปียว), 镖客 [biāokè] หน่วยคุ้มกัน, 镖师 [biāoshī] ผู้คุ้มกัน

พัฒนาการตัวอักษร :(鏢)
biāo
旧时投掷用的武器,形状像长枪的头:飞镖。保镖。镖师。镖客(即“镖师”)。镖头。镖局。
刀剑鞘末端的铜饰物。
笔画数:16;
部首:钅;
笔顺编号:3111512522111234
笔顺:撇横横横折横竖折竖竖横横横竖撇捺


biāo
【名】
(形声。从金,票声。本义:刀鞘末端所饰之铜)
同本义〖brassornament〗
镖,刀削末铜也。——《说文》
镖,刀剑鞘下饰也。——《广韵》
旧式投掷暗器。通作“镳”。一端较重有尖,像长枪的头〖ancientdart-likeweapon〗
喝声“着”,一镖打来。——《说岳全传》
又如:飞镖;毒药镖
标枪,多用木或竹杆为柄,铁镞〖javelin〗。如:镖司务(镖师)
镖局
biāojú
〖professionalfirmfurnishingarmedescort〗旧时从事保镖业务的组织,即“镖行”
镖客
biāokè
〖armedescort〗为别人护送财物或保护人身安全的人。亦称“保镖”
镖枪
biāoqiāng
〖spear〗一种长柄尖头的武器
镖师
biāoshī
〖armedescort〗即镖客。泛指保镖的武士
镖头
biāotóu
〖headofarmedescort〗镖客的头领;镖局的首领

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CMWF 金横(一)方(田)火

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄠ

拼音 พินอิน:

– biāo

前缀: 金=[体]金属器物。

字身: 票=[用]火飞也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]金器若火飞,可以脱手飞出伤人的兵器,或能使用兵器保全他人的人。

体:

飞镖: 兵器,可以掷出伤人。

镖客: 保全人员。

镖局: 保全人员所属之局。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phieeuz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!