ลำดับขีดอักษร:阶【jiē】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

阶 [jiē] ขั้นบันได –> 台阶 [táijiē] ขั้นบันได, 台阶灯 ไฟขั้นบันได, 阶梯 [jiētī] บันได/ขั้นบันได, 进阶 [jìnjiē] ก้าวหน้า, 阶级 [jiējí] ชนชั้น

พัฒนาการตัวอักษร :(階)
jiē
为了便于上下,用砖石砌成的或就山势凿成的梯形的道:阶除(台阶)。阶墀(台阶)。阶级。阶下囚。台阶。
等级,层次:阶层。官阶。军阶。音阶。
凭借:阶缘(凭借,依附)。
由来:阶祸。
途径:阶段。
笔画数:6;
部首:阝;
笔顺编号:523432
笔顺:折竖撇捺撇竖

階、堦
jiē
【名】
(形声。从阜(fù),表示与地形地势的高低上下有关,皆声。本义:台阶)
同本义〖steps〗
阶,陛也。字亦作堦。——《说文》
御史奏鸡鸣于阶下。——《尚书·大传》
浮堦乘虚。——何晏《景福殿赋》
三揖至于阶。——《荀子·乐论》
苔痕上阶绿。——唐·刘禹锡《陋室铭》
庭阶寂寂。——明·归有光《项脊轩志》
匍匐阶下。——明·宗臣《报刘一丈书》
又如:阶廊(台阶和走廊);阶檐(台阶与屋檐);阶陛(宫殿的台阶);阶除(台阶);阶墀(宫殿台阶)
梯子〖stairs〗
捐阶。——《孟子》。注:“梯也。”
欲释阶而登天兮。——《楚辞·九章·惜诵》
又如:阶梯
官阶,官方的衔头〖rank〗
但以无阶朝廷。——《汉书·匡衡传》
文阶二十八阶,武阶二十一阶。——《新唐书·百官志》
又如:阶衔(官位;官衔);阶次(官位的等级);阶品(官吏的等级品位);阶封(官阶与封号)
缘由,途径〖way〗
夫婚姻,祸福之阶也。——《国语·周语中》
又如:阶祸(引致祸患,祸患的缘由)
凭借〖dependon〗
汉亡尺土之阶…五载而成帝业。——《汉书·异姓诸侯王表》
又如:阶缘(凭藉,攀附)
阶层
jiēcéng
〖state〗∶指出身于不同阶级的人,由于某种相同的特征而形成的社会集团,例如以脑力劳动为主的知识分子
〖stratum〗∶同一阶级里因社会经济地位不同而分成的层次
阶段
jiēduàn
〖stage;phase;period〗事物发展过程中根据一定的标准划分的段落
阶级
jiējí
〖class〗∶人们在社会上由于所处地位不同和对生产资料关系不同而分成的集团
〖order〗∶等级
有两个主要的阶级——天生的贵族和平民
〖steps〗∶台阶
阶级斗争
jiējídòuzhēng
〖classstruggle〗社会或经济的阶级之间的相互反对和斗争;尤指无产阶级和资产阶级之间的斗争
阶级性
jiējíxìng
〖classnature〗在有阶级的社会里处于一定阶级的人的思想意识所共同具有的阶级特点。它反映了本阶级的特殊利益和要求
阶梯
jiētī
〖aflightofstairs〗∶台阶和梯子
〖ladder〗∶比喻进身的凭借或途径
阶下囚
jiēxiàqiú
〖prisoner〗旧指在公堂台阶下受审的犯人;泛指在押的囚犯或俘虏

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NLPPA 钩(弓)緃(中)心心日

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝ

拼音 พินอิน:

– jiē

前缀: 阜=[体]土山。

字身: 皆=[用]相同。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]相同的地形,石级;引申为层层。

体:

台阶: 登台的石级。

官阶: 官的层级。

阶梯: 层层的梯级。

用:

阶段: 层层的段落。

阶次: 层次。

阶层: 层次。

阶级: 层层的级次。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : giaiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!