ลำดับขีดอักษร:际【jì】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

际 (際) [jì] ระหว่าง –> 国际 [guójì] ระหว่างประเทศ/นานาชาติ, 交际 [jiāojì] คบค้าสมาคม, 国际劳动节 [guójìláodòngjié] วันแรงงานแห่งชาติ(International Labour Day)

พัฒนาการตัวอักษร :(際)

交界或靠边的地方:无边无际。天际。春夏之际。
彼此之间:校际互助。人际关系。
时候:值此生死存亡之际。
当,适逢其时:际此盛会。
交接,接近:善于交际。
遭遇(多指好的):遭际。际遇。
中间,里边:胸际。脑际。
笔画数:7;
部首:阝;
笔顺编号:5211234
笔顺:折竖横横竖撇捺【名】
(形声。从阜(fù),祭声。本义:两墙相合之缝)
同本义〖jointoftwowalls〗
际,壁会也。——《说文》。段玉裁注:两墙相合之缝也。
泛指合缝的地方;缝隙〖joint〗
凿棺际而安之。——南朝梁·江淹《铜剑赞》
覆盖周密无际。——《后汉书·张衡传》
边缘〖edge;border〗
东南大海际。——宋·沈括《梦溪笔谈》
横无际涯。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
川原无际。——清·薛福成《观巴黎油画记》
又如:岩际;水际;无边无际;边际;天际;九天之际;一望无际;分际;漫无边际
时候;时机〖occasion〗
败军之际。——诸葛亮《出师表》
去就之际。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
革灭之际。——宋·苏洵《权书·六国论》
天宝之际。——宋·苏轼《教战守》
又如:会议召开之际;兴利除害之际;受任于败军之际;实生此际
中间,彼此之间〖between〗
利害之际。——宋·苏轼《教战守》
又如:国际;校际;省际;星际;脑际;胸际
旁边;近旁〖side;nearby;near〗
宿云鹏际落,残月蚌中开。——宋之问《早发始兴江口至虚氏村作》
其时;适逢…的时候〖ontheoccasionof〗
际夜转西壑,隔山望南斗。——綦母潜《春泛若耶溪》
又如:际此盛会【动】
交会;会合〖joint〗
无往不复,天地际也。——《易·泰》
适逢;恰遇〖meet〗
良辅超拔于际会。——《论衡·偶会》
昔张士逊亦以旧学际遇,用太傅致仕。——《宋史·何执中传》
豪杰相逢鱼得水,英雄际会弟投兄。——《水浒传》
又如:遭际;际遇(幸遇;适逢);际会(遭遇;遇会;会合);际会风云(喻好的际遇);际逢(遇到)
达到;连接〖arrive〗
高不可际,深不可测。——《淮南子·原道》
靠近或沿着〖closeto〗
北山陡起,下与河际。——《徐霞客游记·游龙门记》
又如:际海;际水;际晓(犹黎明)
际涯
jìyá
〖margin〗边际
渺无际涯

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NLBOF 钩(弓)緃(中)月人火

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˋ

拼音 พินอิน:

– jì

前缀: 阜=[体]土山。

字身: 祭=[用]拜神明或祖先,人神相接。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]山川相接处,会合也,交接也;又边也。

体:

用:

水际: 水边。

中际: 中间。

交际: 交接的界面,指人与人的往来。

际涯: 边畔。

际会: 相交遇合。

际遇: 遭遇。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : tees

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!