ลำดับขีดอักษร:陛【bì】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

陛 [bì] –> 陛下 [bìxià] ใต้ฝ่าละอองพระบาท(Your Majesty)

พัฒนาการตัวอักษร :
〔陛下〕对国王或皇帝的敬称。
〔陛见〕谒见皇帝。
〔陛辞〕臣子向皇帝告别。
宫殿的台阶:陛级。阶陛。
笔画数:9;
部首:阝;
笔顺编号:521535121
笔顺:折竖横折撇折横竖横


【名】
(形声。从阜,坒(bì)声。从“阜”,表示与地形地势的高低上下有关。本义:帝王宫殿的台阶)
同本义〖aflightofsteps〗
陛,升高阶也。——《说文》。按,天子之陛九级。
举杰压陛,诛讥罢只。——《楚辞·大招》
陛者,皆闻焉。——《汉书·五行志》。注:“谓执兵列于陛侧者。”
大王陛下。——《汉书·高帝纪》。按,臣与至尊言不敢指斥,故呼在陛下者告之。
陛高二尺五,广长各三尺,远广各六尺。——《墨子·备城门》
至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之。——《战国策·燕策》
又如:陛卫(帝王身边的卫士);陛槛(宫殿台阶两旁的栏杆);陛兵(皇宫前殿陛两旁的警卫士兵)
阶次;品第〖rank;position〗。如:陛级(地位;等级)


【动】
执兵器列于陛侧〖standinlineaside〗。如:陛戟(卫士持戟列在皇宫陛下两侧)
陛下
bìxià
〖YourMajesty;His(Her)Majesty〗对君主的尊称
愿陛下亲之信之。——诸葛亮《出师表》
不得永奉陛下。——宋·王谠《唐语林·雅量》
窃为陛下惜之。——汉·贾谊《论积贮疏》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NLPPG 钩(弓)緃(中)心心土

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧˋ

拼音 พินอิน:

– bì

前缀: 阜=[体]土山。

字身: 坒=[用]众多层次,至高。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]天子所住宫殿的高阶;又升高阶也。

体:

陛下: 臣民对皇帝的称呼。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : biix

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bex

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : be

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bi6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pe6

日音 เสียงญี่ปุ่น : hei

韩音 เสียงเกาหลี : pyei

越南音 เสียงเวียดนาม : beej

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!