ลำดับขีดอักษร:陡【dǒu】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

陡 [dǒu] 陡跌 (dǒudiē)ดิ่งลงไป 陡立 (dǒu lì)ตั้งตระหง่าน ตั้งตรง 陡然 (dǒu rán)อย่างฉับพลันอย่างทันทีทันใด 陡度 (dǒudù)ความลาดชัน 陡崖 (dǒuyá)หน้าผาที่สูงชัน 陡峻 (dǒu jùn)สูงและชันสูงชะโงก 陡峭 (dǒu qiào)สูงชะโงก ” “

พัฒนาการตัวอักษร :dǒu
斜度很大,近于垂直:陡坡。陡峭。陡立。陡峻。
突然:陡然。陡变。
笔画数:9;
部首:阝;
笔顺编号:521212134
笔顺:折竖横竖横竖横撇捺


dǒu
【形】
(形声。从阜,走声。从“阜”,表示与地形地势的高低上下有关。本义:山势陡峭)同本义〖steep;precipitious〗。坡度大,近于垂直
陡,峻立也。——《集韵》
塞者凿之,陡者级之。——《徐霞客游记·游黄山记》
又如:陡山;山陡路险;陡直(山势峻峭壁立);陡崖(陡峭的山崖)

dǒu
【副】
顿时;突然〖suddenly〗。如:天气陡变;陡顿(突然变化。同斗顿);陡恁(忽然如此)
程度深,范围广〖deeply;vast〗
曾经消瘦,每遍犹闲,这番最陡。——元·王实甫《西厢记》

dǒu
【动】
哆嗦。也作“抖”〖shiver〗。如:陡搜(抖擞)
陡壁
dǒubì
〖precipitouscliff〗坡度十分大、像墙那样直立的山崖
华山陡壁如墙,险峰迭起
陡变
dǒubiàn
〖changesuddenly〗突然改变
面色陡变
陡跌
dǒudiē
〖drop(inprice,etc.)〗价格突然显著下降
昨天粮价陡跌
陡度
dǒudù
〖gradient〗一量在每单位距离的数值变化
陡峻
dǒujùn
〖highandprecipitous〗地势高而险峻
陡坡
dǒupō
〖upsweep;steepincline〗∶急剧升高的斜坡
海那边常常令人发愁的千米陡坡
〖ungraded〗∶坡度大的地面
陡坡路
陡峭
dǒuqiào
〖precipitous;steep〗山势高而陡峻
陡峭的山崖
陡然
dǒurán
〖suddenly;abruptly〗突然
陡削
dǒuxiāo
〖sheerprecipitous〗山势等陡峭,像用刀削过一样
陡削的山崖
陡崖
dǒuyá
〖precipitouscliff〗坡度十分大的山崖
陡崖绝壁

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NLGYO 钩(弓)緃(中)土卜人

注音 จู้อิน:

– ㄉㄡˇ

拼音 พินอิน:

– dǒu

前缀: 阜=[体]土山。

字身: 走=[用]趋向。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]山走,山势突立而倾斜度大。

体:

用:

陡然: 突然。

陡觉: 突觉。

陡峭: 突立而峻拔。

陡峻: 突立而高险。

陡绝: 突立而断绝。

陡变: 突变。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : toox

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : teu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : deu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dou3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dao2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : too2

日音 เสียงญี่ปุ่น : tou

韩音 เสียงเกาหลี : du

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaaur

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!