ลำดับขีดอักษร:隶【dài】

หมวดอักษร: 隶

ความหมายปัจจุบัน :

隶 (隸) [lì] –> 奴隶 [núlì] ทาส(slave)

พัฒนาการตัวอักษร :(隸)

附属,属于:隶属。配隶(从属)。直隶中央。
封建时代的衙役:隶卒。皂隶。徒隶。
旧社会中地位低被奴役的人:奴隶。隶仆。
汉字的一种书体:隶书。隶字。汉隶。

(隸)
dài
古同“逮”,捕获。
笔画数:8;
部首:隶;
笔顺编号:51124134
笔顺:折横横竖捺横撇捺

隸、隷

【动】
(隶:又樆尾会意。本义:逮、捕、追及)
同本义〖catch;capture〗
隶,及也,从又从尾省,又持尾者从后及之也。——《说文》
跟从;附属〖besubordinateto〗
隶而从者。——唐·柳宗元《至小丘西小石潭记》
不隶于宫观之籍。——明·顾炎武《复庵记》
又如:隶事(以故事相互隶属)
通“离”。流离〖livethelifeofarefugee〗
饿馑流隶,饥寒道路。——《汉书·叙传·王命论》
通“肄”
检查〖examine;review;inspect〗
关东吏隶郡国出入关者。——《史记·酷吏列传》
练习〖practise〗
廼令群臣习隶。——《史记·刘敬叔孙通列传》【名】
中囯古代对一种奴隶或差役的称谓〖slave;personinservitude〗
輿臣隶,隶臣僚。——《左传》
皆得以隶使之。——明·张溥《五人墓碑记》
甿隶之人。——汉·贾谊《过秦论》
欲效野夫贱隶。——明·刘基《诚意伯刘文成公文集》
出入必輿隶。
又如:隶人(职位低微的吏役;因罪被罚为官奴而从事劳役的人);隶仆(仆役);隶户(被没入为奴隶的人家);隶农(农奴,佃户,代耕农)
特指衙役〖yamenrunner〗。如:皂隶
视徒隶则心惕息。——司马迁《报任安书》
即隶书(秦书八体之一。又名“八分体”。相传为秦人程邈所作,由小篆省简变化而成)〖officialscript,anancientstyleofcalligraphycurrentintheHanDynasty〗。如:隸絶(善于写隸书的高手);隸習(練習,演習);隸篆(隸書與小篆)
隶书
lìshū
〖officialscript,anancientstyleofcalligraphycurrentintheHanDynasty〗一种汉字字体,由篆书简化演变而成,汉朝的隸书笔画比较简单,是汉朝通行的字体
隶属
lìshǔ
〖besubordinateto;beunderthejurisdictionorcommandof〗受统辖;从属
直辖市是直接隶属国务院的市
隶卒
lìzú
〖yamenrunner〗衙门里的差役或衙役

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DFLE 木火緃(中)水

注音 จู้อิน:

– ㄌㄧˋ

拼音 พินอิน:

– lì

前缀: 逮=[用]从后而及之。

字身: 柰=[用]无奈。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]无奈而随之,附着,附属。

体:

奴隶: 奴役之附属者

隶书: 秦人创,供隶人用之书法。

隶人: 附属的人,服劳役的罪人。

隶农: 附属之农民,指佃农。

用:

隶事: 附着之事,指引征典故。

隶属: 附属。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lvds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : daih

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : li

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dai

日音 เสียงญี่ปุ่น : tai

韩音 เสียงเกาหลี : qi

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaix

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!