ลำดับขีดอักษร:雌【cí】

หมวดอักษร: 隹

ความหมายปัจจุบัน :

雌 [cí] ตัวเมีย –> 雌蕊 [círuǐ] เกสรตัวเมีย, 雌蟹 [cíxiè] ปูเพศเมีย, 雄蟹 [xióngxiè] ปูเพศผู้, 雌激素 [cíjīsù] ฮอร์โมนหญิง/เอสโตรเจน(estrogen)

พัฒนาการตัวอักษร :
母的,阴性的,与“雄”相对:雌性。雌花。雌雄。
〔雌黄〕矿物,橙黄色,可做颜料,古时用来涂改文字,如“信口雌雌”(随意讥评)。
柔羽。
trigamous雄
笔画数:14;
部首:隹;
笔顺编号:21213532411121
笔顺:竖横竖横撇折撇竖捺横横横竖横(形声。从隹(zhuī),此声。从“隹”,表示与鸟有关。本义:母鸟。引申为母的)
母鸟,能产卵的鸟〖afemale,thefemaleofbird〗
听凤皇之鸣,以别十二律,其雄鸣为六,雌鸣亦六。——《吕氏春秋》
女性〖woman〗。如:雌威(女子发怒时显示的威风)
两虹同时出现,位于外侧,光带色彩较暗淡,古称雌虹,又名“霓”,今称副虹〖thesecondrainbow〗。如:雌蜺(虹有二环时,外环色彩暗淡曰雌);雌虹(副虹)


【形】
母的〖female〗。如:雌花;雌兔
柔弱〖soft〗。如:雌弱(细小柔弱);雌没答样(没精打采)


【动】
张露,露出。通“龇”〖show〗。如:雌牙(露出牙齿;笑);雌牙扮齿(裂开嘴笑)
叱人曰雌〖shout〗。如:挨雌;雌了一头灰(没头没脑地训斥了一顿)
雌风
cífēng
〖wrongstyleofwork〗卑劣丑恶的作风
雌蜂
cífēng
〖femalebee,suchasqueenbeeandworkerbee〗雌性的蜂。如蜜蜂里的蜂王和工蜂
雌伏
cífú
〖retiring;withdrawing;notaggressive〗比喻退隐,不进取,无所作为
兄弟温初为京兆郡丞,叹曰:“大丈夫当雄飞,安能雌伏?”遂弃官去。——《后汉书·赵典传》
雌花
cíhuā
〖femaleflower;pistillateflower〗雌雄异株的花中,只有雌蕊的花
雌黄
cíhuáng
〖arsenictrisulphide;orpiment〗∶矿物名。成分是三硫化二砷(As2S3)橙黄色,半透明,可用来制颜料。
〖makeirresponsibletalk;talksheernonsense〗∶古人用雌黄来涂改文字,因此称乱改文字、乱发议论为“妄下雌黄”,称不顾事实、随口乱说为“信口雌黄”
观天下书未遍,不得妄下雌黄。——《颜氏家训·勉学篇》
雌儿
cí’er
〖youngwoman〗对年轻女子的轻薄称呼
雌蕊
círuǐ
〖pistil〗花的一部分,一般在花的中央,下部膨大,上部细长,受精后发育成果实
雌性
cíxìng
〖femaleness〗∶可产生卵细胞的性质(如形状、生理或行为)
〖female〗∶能生仔或产卵的个体
雌雄
cíxióng
〖maleandfemale〗∶雌和雄
双兔傍地走,安能辨我是雄雌?——北朝乐府《木兰诗》
〖victoryanddefeat〗∶比喻胜败、高下
雌雄未决
cíxióng-wèijué
〖evengame〗称雌称雄未定。比喻胜败尚不可判决
豪杰竞逐,雌雄未决,当各据其土宇,与陇蜀合从。——《后汉书》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YMPOG 卜横(一)心人土

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄘˊ

– ㄘ

拼音 พินอิน:

– (又音)cí

– cī

前缀: 隹=[体]短尾鸟。

字身: 此=[用]这个。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]此隹,阴性育子,常在此,故名之。

体:

雌雄: 对比词,阴阳两性,指强弱。

雌蕊: 阴性之花蕊。

用:

雌威: 阴性之威。

雌伏: 阴性之伏。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : she

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chie

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cii

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cy1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ci

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ce5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshu1

日音 เสียงญี่ปุ่น : si

韩音 เสียงเกาหลี : ja

越南音 เสียงเวียดนาม : thuwz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!