ลำดับขีดอักษร:雕【diāo】

หมวดอักษร: 隹

ความหมายปัจจุบัน :

雕 (彫) [diāo] แกะสลัก(carve) –> 雕塑 [diāosù] ประติมากรรม(sculpture), 雕刻 [diāokè] แกะสลัก, 雕花 [diāohuā] ลายสลัก

พัฒนาการตัวอักษร :diāo
鸟类的一属,大型猛禽,羽毛褐色,上嘴勾曲,视力很强,利爪,能捕食山羊、野兔等(亦作“鹫”):雕悍。一箭双雕。
刻竹、木、玉、石、金属等:木雕。浮雕。玉雕。雕版。雕龙(指善于撰写文章)。雕镌。雕塑。雕虫小技。
有彩绘装饰的:雕弓。雕鞍。雕青(在人体上刺花纹,涂上青色)。
同“凋”。
笔画数:16;
部首:隹;
笔顺编号:3512125132411121
笔顺:撇折横竖横竖折横撇竖捺横横横竖横


diāo
【名】
(形声。从隹(zhuī),周声。从“隹”,表示与鸟类有关。本义:大型猛禽。日间活动的大猛禽(鹰科)力大身大,形态优美,视力敏锐,飞行力强。也叫“鹫”)
同本义〖eagle〗
流之为雕。——《书·太古誓》
是必射雕者也。——《史记·李将军列传》
其状如雕而有角。——《山海经·南山经》
回看射雕处,千里暮云平。——唐·王维《观猎》
又如:雕悍(凶悍如雕);雕鸷(凶猛如雕);雕鹗(雕和鶚。均为善飞的鸷鸟。比喻人雄放劲健的才力);金雕;海雕;坐山雕
同“碉”。碉堡〖blockhouse〗
依山居止,累石为室。——《后汉书》。唐·李贤注:“今彼土夷人呼为‘雕’也。”
雕刻的作品;雕刻的图案或人物〖carving〗。如:石雕


diāo
【动】
治玉。通“琱”〖carvejade〗
玉栉雕矢磬。——《考工记·总目》。谓治玉工也。
雕玉仍几。——《书·顾命》
又如:雕人(治玉摩骨的人)
通“彫”。引申为雕刻〖carve〗
下雕辇于东厢。——张衡《东京赋》
执雕虎而试象兮。——《后汉书·张衡传》
雕琉璃于翠楣。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:雕虫(雕虫技。比喻细小不足道的技能);雕甍(有浮雕做装饰的屋脊。甍:屋脊);雕漆(在器物上涂厚漆,待半干后雕刻各种花纹的一种特种工艺);雕青(用针在人体上雕刺各种花纹图形,然后涂上青色。亦称文身);雕甍绣栏(以浮雕装饰的屋脊,颜色各异的栏杆)
用彩画装饰。通“彫”〖decorate〗
峻宇雕墙。——《书·五子之歌》
晋灵公不君,厚敛以雕墙。——《左传·宣公二年》
今有璞玉于此,虽万镒,必使玉人雕琢之。——《孟子·梁惠王下》
右雕几。——《周礼·春官·司几筵》
左鸟号之雕弓,右夏服之劲箭。——《汉书·司马相如传上》
秦穆公衡雕戈出见使者。——《国语·晋语》
又如:雕梁画柱
“凋”的古字。凋零〖wither〗
寒则雕,热则脩。——《吕氏春秋》
民力雕尽。——《国语·周语》

diāo
【形】
奸猾〖crafty〗。如:雕捍(刁蛮凶捍)
凶猛〖fierce〗
而民雕捍少虑,有鱼盐枣栗之饶。——《史记》
〖witheredandfallen〗同“凋”
岭峤微草,凌冬不雕。——宋·沈括《梦溪笔谈·采草药》
雕鞍
diāo’ān
〖saddlewithcarvedpatternsordesigns〗雕饰有精美图案的马鞍
玉砌雕鞍
雕版
diāobǎn
〖cutblocksforpainting;woodblockforprinting〗为印刷而刻版
雕虫小技
diāochóng-xiǎojì
〖insignificantskill;literaryskillofnoorder;ornatewritingwithembellishments;trifflingskillofascribe〗比喻微小的技能,也用来谦称自己写的诗作或文章
尝谓魏收曰:“雕虫小技,我不如卿。国典朝章,卿不如我。”——《北史·李浑传》
雕虫小艺
diāochóng-xiǎoyì
〖insignificantskill;literaryskillofnoorder〗虫:虫书,古代汉字的一种字体。比喻微不足道的技能(多指文字技巧),亦作自谦文字卑陋之词
笺记风动,表议云飞,雕虫小艺,无累大道。——沈约《武帝集序》
亦作“雕虫小技”
雕虫篆刻
diāochóng-zhuànkè
〖simileoftheinsignificantcraftsmanship〗“虫”指虫书,“刻”指刻符。虫书、刻符是秦书八体中的二体,是西汉学童必习的小技。雕琢虫书,篆写刻符。比喻微不足道的技能。多用于比喻诗、文的写作。
或问:“吾子少而好赋?”曰:“然。童子雕虫篆刻。”俄而曰:“壮夫不为也。”——汉·扬雄《法言·吾子》
雕花
diāohuā
〖carvepatternsordesignsonwoodwork〗雕刻图案、花纹
雕花
diāohuā
〖carving〗雕刻成的图案、花纹
雕花玻璃
diāohuābōli
〖engravedglass〗有凹雕花纹的玻璃,雕花通常不磨光
雕镌
diāojuān
〖engrave;carve〗雕刻
逼观疑鬼功,其迹非雕镌。——白居易《游悟真寺》
雕刻
diāokè
〖engrave;carve〗在金属、木材、石头等上面刻出图形、装饰
雕梁画栋
diāoliáng-huàdòng
〖arichlyornamentedbuilding〗雕:用彩画装饰。用彩画装饰的大梁和梁,形容建筑物的豪华
忽睁睛抬头观看,那里得那大厦高堂?也不是雕梁画栋,一个个都睡在松柏林中。——《西游记》
雕零
diāolíng
〖withered〗草木枯落
物者…秋也雕零,冬也成实。——徐干《中论·考伪》
雕漆
diāoqī
〖carvedlacquerware〗在漆器上浮雕花纹,也指经过浮雕的漆器
雕砌
diāoqì
〖labouredandornatewriting〗雕琢堆砌
雕饰
diāoshì
〖carveanddecorate〗∶用雕刻或雕塑进行装饰
〖carving〗∶用来装饰的雕刻的图案
雕塑
diāosù
〖sculpture〗用凿子或其他工具将木石、金属或其他材料雕刻塑造成一定形象
雕像
diāoxiàng
〖statue;bust〗雕刻或雕塑的像
雕琢
diāozhuó
〖carvecutandpolishajade〗∶雕刻玉石使成器物
〖writeinanornatestyle〗∶过分地修饰文辞

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BROG 月口人土

– XBROG 难月口人土

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄠ

拼音 พินอิน:

– diāo

前缀: 周=[体]遍也,至也。

字身: 隹=[体]鸟类。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]无处不至的黑色的大鹰。|[用]象征文采显明,又引申刻镂也。

体:

雕栏: 精刻或精刻的栏干。

雕漆: 刻画或刻画的漆器。

雕梁: 精刻或精刻的屋梁。

雕戈: 精刻或精刻的戈。

雕像: 刻画或刻画的人像。

雕匠: 刻画的工匠。

用:

因:

雕镂: 刻画镂金。

雕琢: 精刻细琢。

雕塑: 刻画砌塑。

雕刻: 治玉刻画。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tvvw

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : teu

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tiau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : diau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : diu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tiau1

日音 เสียงญี่ปุ่น : teu

韩音 เสียงเกาหลี : jo

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieeuz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!