ลำดับขีดอักษร:霉【méi】

หมวดอักษร: 雨

ความหมายปัจจุบัน :

霉 [méi] 黄曲霉素 (huáng qǔ méi sù)เชื้อราชนิดหนึ่ง สีออกเหลืองๆ ลักษณะกลมสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ 青霉素 (qīng méi sù)เพนนิซิลลิน(peaicillin) (qīngméisù)ยาเพนนิซิลลิน 霉雨 (méi yǔ)ฝนเหมย 霉菌病 (méi jūn bìng)โรคเชื้อรา 霉菌 (méi jūn)รา (méijùn)รา (méijùn)เชื้อรา 霉烂 (méi làn)เกิดราจนเปื่อย (méilàn)ขึ้นราจนเสีย 霉气 (méi qì )1.กลิ่นขึ้นราจนเปื่อย 2.โชคไม่ดี, ซวย 霉干菜 (méi gān cài)ผักชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายเกี่ยมฉ่าย 霉头 (méi tóu )1.กลิ่นขึ้นราจนเปื่อย 2.โชคไม่ดี,ซวย 霉天 (méi tiān)ฝนที่ตกต้นฤดูร้อน 霉变 (méi biàn)ขึ้นรา” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!