ลำดับขีดอักษร:露【lù】

หมวดอักษร: 雨

ความหมายปัจจุบัน :

露 [lù] 鱼露 (yúlù)น้ำปลา 香体露 (xiāngtǐlù)ยาดับกลิ่นกาย 餐风宿露 (cān fēng sù lù)นอนกลางดิน กินกลางทราย 风餐露宿 (fēng cān lù sù)นอนกลางดินกินกลางทราย 露骨 (lù gǔ)โจ่งแจ้ง โจ๋งครึ่ม (lùgǔ)เปิดเผยให้เห็น (อย่างเด่นชัดโดยไม่มีการปิดบังแม้แต่นิดเดียว โจ่งแจ้ง) (lùgǔ)เปิดให้เห็นกระดูก 露马脚 (lòu mǎ jiǎo)ส่อพิรุธ (lòumǎjiǎo)เผยความลับ (lòumǎjiǎo)เผยไต๋ 露馅儿 (lòu xiàn ér)แบไต๋ มีพิรุธ (lòuxiànr)เผยความลับ (ออกมา) 露面 (lòu miàn)ปรากฎตัว(ตามสังคม) (lòumiàn)ปรากฏตัวตามงานสังคม (lòumiàn)ออกงานสังคม 露酒 (lù jiǔ)เหล้าผลไม้ (lùjiǔ)เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ที่มีส่วนผสมระหว่างเหล้ากับผลไม้) 露营 (lù yíng)พักกลางแจ้งค้างกลางแจ้ง (lùyíng)ออกค่ายพักแรมกลางแจ้ง 露苗 (lòu miáo)ก้าน/หน่ออ่อนที่งอกพ้นดิน 露脸 (lòu liǎn)หน้าตามีราศีจับ (lòuliǎn)ชอบที่จะเป็นจุดรวมสายตาของประชาชน (lòuliǎn)ปรากฏตัวต่อที่สาธารณะ 露相 (lòu xiàng)เปิดโฉมหน้า เผยโฉมหน้า (lòuxiàng)เผยโฉมหน้า 露白 (lòu bái)เปิดสิ่งของที่นำถือติดตัวไปให้ดู 露珠 (lù zhū)หยาดน้ำค้าง (lùzhū)หยดน้ำค้าง (lùzhū)หยาดน้ำค้าง 露点 (lù diǎn)จุดน้ำค้าง 露水 (lù shuǐ)น้ำค้าง (lùshuǐ)น้ำค้าง 露怯 (lòu qiè)ปล่อยไก่ 露富 (lòu fù)อวดความมั่งมี (lòufù)อวดร่ำอวดรวย (lòufù)แสดงความมั่งคั่ง 露宿 (lù sù)ค้างคืนกลางแจ้ง (lùsù)ค้างคืนหรือนอนในที่โล่งแจ้ง 露头角 (lòu tóu jiǎo)เพิ่งแสดงความสามารถออกมา เพิ่งโผล่คมให้เห็น (lùtóujiǎo)ปฏิภาณไหวพริบ 露头 (lòu tóu)โผล่ออกมา โผล่หัวออกมา (lòutóu)ปรากฏออกมา (lòutóu)โผล่ออกมา 露天 (lù tiān)นอกบ้าน กลางแจ้ง โล่ง (lùtiān)กลางแจ้ง (lùtiān)นอกบ้าน 露台 (lù tái)ดาดฟ้า (lùtái)ดาดฟ้า 露光 (lòu guāng)อาบแสง รับแสง (lòuguāng)รับแสง (lòuguāng)อาบแดด (lòuguāng)อาบแสงอาทิตย์ 露一手 (lòuyīshǒu)แสดงความสามารถ (lòuyīshǒu)แสดงผีมือ 露 (lòu)ดูวลีด้านล่าง (lù)น้ำค้าง (lù)ปรากฏหรือแสดงออกมาให้เห็น (lù)ปรากฏออก (ให้เห็น) (lù)ปรากฏออกมาให้เห็น (lù)เครื่องดื่มหรือยาที่ทำมาจากผลไม้หรือสมุนไพร (lù)เปิดโล่ง 露 (lòu)ปรากฏหรือแสดงออกมา (มักใช้ในภาษาพูด) 雨露 (yǔ lù)หยาดน้ำฝนและน้ำค้าง 锢露 (gù lòu)ละลายโลหะอุดรูรั่วของภาชนะโลหะ” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!