ลำดับขีดอักษร:靠【kào】

หมวดอักษร: 非

ความหมายปัจจุบัน :

靠 [kào] พึ่งพิง,เชื่อถือ –> 靠普 [kàopǔ] เชื่อ(有戏), 不靠谱 [búkàopǔ] ไม่เชื่อ(没戏), 靠准 [kàozhǔn] เชื่อถือได้, 靠不住 [kàobúzhù] เชื่อถือไม่ได้, 靠垫 [kàodiàn] หมอนอิง, 靠运气不如靠努力。 ลิขิตฟ้า(พึ่งวาสนา)หรือจะสู้มานะคน

พัฒนาการตัวอักษร :kào
倚着,挨近:倚靠。靠垫。靠背。船靠岸。
依赖:依靠。靠托。靠头。
信托:可靠。靠得住。牢靠。
传统戏剧中武将所穿的铠甲:扎靠。靠旗。
笔画数:15;
部首:非;
笔顺编号:312125121112111
笔顺:撇横竖横竖折横竖横横横竖横横横

kào
【动】
(形声。从非,告声。从“非”,表示相违背。本义:相背)
相依〖dependoneachother〗
靠,相违也。——《说文》。段玉裁注:“今俗谓相依曰靠,古人谓相背曰靠。”
仰仗,依赖〖dependon〗
不可只靠一言半句,海上单方,便以为足。——宋·朱熹《答吴伯起书》
又如:靠傍(依靠,靠山);靠托(倚仗;依靠);靠天(不靠人力,依赖天命)
倚靠、依赖或凭靠〖leanon〗。如:把头靠在他肩上;把梯子靠在墙上
保持某种路线或方向等〖keepto〗。如:车辆一律靠右行
信得过〖trust〗。如:忠实可靠;靠班(预约的轿夫)
接近〖approach;near〗。如:房子靠海;靠晚(傍晚);靠边走;靠开(靠边站开)

kào
【名】
戏剧中古代将士穿的铠甲。靠身有前后两片,满绣鱼鳞纹,腹部绣一大虎头,护腿两块,背后插三角形小旗四面〖armour〗。如:女靠;软靠;靠子(戏曲中武生穿的戏装)
靠背
kàobèi
〖backofachair〗∶椅背
〖armor-clad〗∶靠把
靠边
kàobiān
〖keeptotheside〗∶靠近边缘或靠到旁边。也比喻干部停职反省、撤职查办或失去权力、利益等
〖reasonable〗[方言]∶比喻近乎情理
这话说得还靠边儿
靠边站
kàobiānzhàn
〖getoutoftheway;standaside〗∶站在旁边
〖decruit;withdrawfromthefirstline〗∶比喻被撤职或失去权力
靠不住
kàobuzhù
〖undependable;unreliable;untrustworthy〗不可靠;不可信
一个靠不住的人
靠得住
kàodezhù
〖reliable;dependable;trustworthy〗可靠;可信
靠垫
kàodiàn
〖cushion(forleaningon)〗半躺着或半坐着时靠在腰后的垫子
沙发靠垫
靠近
kàojìn
〖near;by;closeto〗∶相距不远,尤指地点、时间或程度
靠近城市的几处滩地
〖approach;drawnear〗∶接近;使相互间的距离缩小
无轨电车差不多靠近路边
靠拢
kàolǒng
〖closeup;drawcloseto〗两者之间的距离逐渐减小
靠山
kàoshān
〖backer〗指依靠的势力
靠山吃山,靠水吃水
kàoshān-chīshān,kàoshuǐ-chīshuǐ
〖makegooduseoflocalresources〗比喻周围有什么现成的有利条件,就充分利用这些条件
靠手
kàoshǒu
〖armrest〗扶手,用于放手的把手
靠头
kàotou
〖backer〗寄托或依托的人或东西
靠托
kàotuō
〖dependupon〗指靠;寄托
有个好邻居,看门户也有靠托

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HGRLY 斜(竹)土口緃(中)卜

– HQRLY 斜(竹)手口緃(中)卜

注音 จู้อิน:

– ㄎㄠˋ

拼音 พินอิน:

– kào

前缀: 非=[用]相违。

字身: 告=[用]告知。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]告知相违,背与背接,依赖,接近之。|[体]武将所披的坚甲。

体:

长靠: 长的盔甲。

用:

靠近: 接近。

因:

靠天: 依赖天意。

靠拢: 接近拢进。

靠山: 依赖着山,指大人物。

靠岸: 接近口岸。

果:

依靠: 依赖。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khuugs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khauh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : kao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : kaau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gou6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khua3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : go

越南音 เสียงเวียดนาม : khaos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!