ลำดับขีดอักษร:靶【bǎ】

หมวดอักษร: 革

ความหมายปัจจุบัน :

靶 [bǎ] เป้า, ยิงเป้า –> 打靶 [dǎbǎ] ฝึกยิงเป้า

พัฒนาการตัวอักษร :

练习射箭或射击用的目标:靶子。靶场。靶标。打靶。
缰绳。
供加速器、原子核反应堆、放射性源等发出的粒子流轰击的实物样品,用以研究核反应,获得放射性同位素或产生X射线等。
笔画数:13;
部首:革;
笔顺编号:1221251125215
笔顺:横竖竖横竖折横横竖折竖横折


【名】
靶子〖target〗练习射箭或射击时特意设置的目标。如:靶场
另见bà
靶场
bǎchǎng
〖range〗∶练习射击(如用弓、枪炮或导弹)的场地
〖provingground〗∶试验武器或弹药的区域或场所
靶心
bǎxīn
〖blank〗靶的中心,瞄准的目标


【名】
(形声。从革,巴声。从“革”,表示与皮革有关。本义:辔首垂下部,即辔革)
同本义〖reins〗
靶,辔革也。——《说文》。按,辔首车。
缰绳〖halter〗
王良执靶。——《汉书·王褒传》
刀剑等物的柄。通“把”〖handle〗
又有以骨为九子靶者,五色斑烂。——《北齐书·徐之才传》
又如:靶儿镜子(有柄可以拿在手里的镜子)
另见bǎ

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TJAU 并(廿)交(十)日仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄚˇ

拼音 พินอิน:

– bǎ

前缀: 革=[体]除去毛的兽皮。

字身: 巴=[用]部位。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]皮制之目标,供练射击用。

体:

箭靶: 练射箭之目标。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : praas

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : prah

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ba

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ba3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ba2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pe2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ha

韩音 เสียงเกาหลี : pa

越南音 เสียงเวียดนาม : bas

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!