ลำดับขีดอักษร:鞠【jú】

หมวดอักษร: 革

ความหมายปัจจุบัน :

鞠 [jú] 鞠躬尽瘁 (jū gōng jìn cuì )ทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบและทุ่มเทสติปัญญาทั้งหมดจนถึงที่สุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ (jūgōngjìncuì)อุทิศตัวเองทั้งหมด 鞠躬 (jū gōng )คำนับ, โค้งคำนับ (jūgōng)โค้งคำนับ 鞠 (jū )บอลชิดหนึ่งในสมัยโบราณ (jū)ชื่อสกุล (แซ่ แต้จิ๋วออกเสียง กยก) (jū)เลี้ยงดู (jū)โค้งคำนับ 蹴鞠 (cù jū)เตะบอลแบบโบราณ” “

พัฒนาการตัวอักษร :
养育,抚养:鞠育。鞠养。
弯曲:鞠躬。鞠躬尽瘁。
大,穷极:鞠凶。
幼小:鞠子(稚子)。
穷困:“尔惟鞠自苦”。
告诫:“陈师鞠旅”。
古代的一种皮球:蹴鞠。
姓。
笔画数:17;
部首:革;
笔顺编号:12212511235431234
笔顺:横竖竖横竖折横横竖撇折捺撇横竖撇捺


【名】
(形声。从革,匊(jú)声。从“革”,表示与皮革有关。本义:古时一种用来踢打玩耍的皮球。最早是结毛而成。后来用毛充填皮囊而成,宋代以后才有充气的皮球)
同本义〖ballusedinancientChina〗
鞠,蹋鞠也。——《说文》
蹋鞠黄帝所作或曰起战国时。——贾谊《新书》注
穿域蹋鞠。——《史记·卫将军传》。索隐:“鞠戏以皮为之,中实以毛,蹴蹋为戏也。”
又如:鞠室(蹴鞠之所);鞠场(毬场);鞠戏(古代踢球的游戏);鞠院(古球场,有围墙)【动】
弯曲,弯身〖bow〗。如:鞠拱(弯曲着身子);鞠躬踧蜡(弯着腰,显出恭敬不安的样子);鞠穷(鞠躬)
通“育”。抚养;生育〖givebirthto;rear〗
母兮鞠我。——《诗·小雅·蓼莪》
又如:鞠养(抚养);鞠育(教育抚育)
匐匍〖crawl〗
块兮鞠,当道宿。——《楚辞》
爱〖love〗
鞠爱过于所生。——《世说新语》
通“鞫”。审讯或审查〖interrogate〗
令鞠治之。——《史记·李斯列传》
鞠狱不实。——《汉书·景武昭宣元成功臣表》
今遣廷史与郡鞠狱。——《汉书·刑法志》。李奇云:鞠,穷也,狱事穷竟也。
又如:鞠理(审理);鞠治(问罪);鞠按(审问,查证);鞠治(审问定罪)
告诫,警告〖warn〗
陈师鞠旅。——《诗·小雅·采芑》
又如:鞠凶(告凶,预示灾祸);鞠旅陈师(领兵布阵;兴兵)
鞠躬
jūgōng
〖bow〗∶请安、低头,弯腰或屈膝以表示尊敬、屈从或羞愧
〖salute〗∶在跳方形舞时(向舞伴)行礼
鞠躬尽瘁,死而后已
jūgōng-jìncuì,sǐ’érhòuyǐ
〖bendoneselftoataskandexertoneselftotheutmost〗不辞劳苦地贡献出自己的一切,到死为止
鞠躬尽瘁,死而后已,至于成败利钝,非臣之明所能逆睹也。——诸葛亮《后出师表》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TJPFD 并(廿)交(十)心火木

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˊ

拼音 พินอิน:

– jú

前缀: 革=[体]除去毛的兽皮,去除,改变。

字身: 匊=[用]弯身取米。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]弯身以改变现况,操劳状,恭敬貌。|[体]革制之球。

体:

用:

因:

鞠躬: 弯身,示敬之礼。

鞠育: 操劳教育。

果:

蹴鞠: 用脚踢革球。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kug

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giuk

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kiuk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : guk

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giog4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiok4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kiku

韩音 เสียงเกาหลี : gug

越南音 เสียงเวียดนาม : cucs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!