ลำดับขีดอักษร:颈【jǐng】

หมวดอักษร: 页

ความหมายปัจจุบัน :

颈 (頸) [jǐng] คอ –> 颈部 [jǐngbù] ส่วนคอ, 长颈鹿 [chángjǐnglù] ยีราฟ(giraffe), 瓶颈 [píngjǐng] คอขวด

พัฒนาการตัวอักษร :(頸)
jǐng
头和躯干相连接的部分(亦称“脖子”),亦指事物像颈的部分:颈项。头颈。颈联(指律诗的第三联,即第五、六两句)。长颈鹿。曲颈甑。

(頸)
gěng
〔脖颈子〕口语指脖子。亦称“脖颈儿(
(頸)g噉gr )”。
笔画数:11;
部首:页;
笔顺编号:54121132534
笔顺:折捺横竖横横撇竖折撇捺


gěng
【名】
脖子〖neck〗——用于“脖颈儿”
另见jǐng


jǐng
【名】
(形声。从刀,巠声。从“页”,表示与头有关。本义:颈项)
同本义〖neck〗
颈,头茎也。——《说文》
小人莫不延颈举踵而愿曰。——《荀子·荣辱》
譬之是犹欲寿而歾颈也。——《荀子·彊国》
喜则交颈相靡。——《庄子·马蹄》
折颈而死。——《韩非子·五蠹》
颈血溅大王。——《史记·廉颇蔺相如列传》
伸颈,侧目。——《虞初新志·秋声诗自序》
抚其颈曰。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:颈血(刎颈时流出的血。比喻不惜一死)
器物像颈或部位相当于颈的部分〖neck〗。如:瓶颈;鹤颈;颈长如鹅
脖子的前面部分〖sth.resemblinganeck〗
颈在前,项在后。——《广韵》
一星名〖neckstar〗
七星;颈,为员官,主急事。——《史记》
另见gěng
颈部
jǐngbù
〖neck〗连接其在两个不同部分的相对狭窄或收缩的部分,或在端上,使人联想到颈的部分
颈项
jǐngxiàng
〖neck〗头颈喉管的前面为颈,后面为项

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MMMBC 横(一)横(一)横(一)月金

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥˇ

– ㄍㄥˇ

拼音 พินอิน:

– jǐng

– gěng

前缀: 页=[体]头也。

字身: 巠=[体]垂直向。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]连接头部及躯干的垂直部位。

体:

颈子: 指定词,头与体相连处。

用:

因:

果:

组合字:

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiang

越南音 เสียงเวียดนาม : canhr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!