ลำดับขีดอักษร:颤【chàn】

หมวดอักษร: 页

ความหมายปัจจุบัน :

颤 [chàn] 颤音 (chàn yīn)เสียงสั่น เสียงรัว 颤栗 (zhàn lì)ดูคำว่า “战栗” zhàn lì (zhànlì)สั่นเทา 颤抖 (chàn dǒu)สั่นเทา ตัวสั่น (chàndǒu)ตัวสั่น (chàndǒu)สั่น (chàndǒu)สั่นระริก (chàndǒu)สั่นเทา 颤悠 (chàn yōu)อ่อนไหว ไหวพริ้ว 颤巍巍 (chàn wēi wēi)เดินเงอะงะ เดินงกๆเงิ่นๆ (chànwéiwēi)งกๆ เงิ่นๆ (chànwéiwēi)มีอาการสั่นอย่างคนแก่ 颤动 (chàn dòng)สั่น สั่นไหว (chàndòng)สั่น (chàndòng)ไหว 颤 (chàn)ตัวสั่น (chàn)สั่น (chàn)สั่นเทา ตัวสั่น 颤 (zhàn)สั่น (zhàn)สั่นเทา 震颤 (zhèn chàn)สั่นสะเทือน (zhènchàn)สั่นเทิ้ม 抖颤 (dǒuchàn)ร่างกายสั่น 发颤 (fāchàn)สั่น” “

พัฒนาการตัวอักษร :(顫)
chàn
物体振动:颤动。颤抖。颤音。

(顫)
zhàn
同“战”③。
笔画数:19;
部首:页;
笔顺编号:4125251125111132534
笔顺:捺横竖折竖折横横竖折横横横横撇竖折撇捺


chàn
【动】
颤抖,发抖〖shudder;quiver〗
那手早颤起来,不敢打到第二下。——《范进中举》
又如:发颤;颤悠(形容颤抖摇晃);颤悠悠(颤抖摇晃的样子)
物体振动〖vibrate〗。如:颤脱(抖落)
通“惮”。惧怕,惊恐〖fear〗
越国之士,可谓颤矣。——《墨子·兼爱下》
又如:颤恐(惊恐);颤钦钦(因惊恐而颤抖)
另见zhàn
颤动
chàndòng
〖tremble;quiver;vibrate〗急促而频繁地振动
颤动着的树枝
颤抖
chàndǒu
〖shiver;tremble;shake〗颤动;发抖
他感到自己的心在颤抖
她紧张得连声音都在颤抖
颤栗
chànlì
〖shudder〗颤抖哆嗦,也作“战栗”
颤巍巍
chànwēiwēi
〖unsteady;tottering;faltering〗震颤而动作不准确的样子
老头子走起路来颤巍巍的
颤音
chànyīn
〖trill(s);shake(s)〗为增加嗓音或乐音的表现力而加的轻微的震颤效果,由所发音的微小快速的音高变化构成
颤悠
chànyou
〖flicker〗颤动晃悠的样子
池边的垂柳在迎风颤悠着


zhàn
【动】
(形声。从页(xié),亶(dǎn)声。从“页”与头有关。本义:头摇动不定)发抖;颤动〖shiver;shudder;tremble〗
暴戾顽贪,无下颤恐而患之。——《吕氏春秋》
又如:打颤(发抖);寒颤(寒战);冷颤(冷战);颤栗(发抖;哆嗦);颤欣欣(战兢兢)
另见chàn
颤栗
zhànlì
〖tremble;shiver〗同“战栗”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YMMBC 卜横(一)横(一)月金

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄔㄢˋ

– ㄓㄢˋ

拼音 พินอิน:

– (又音)chàn

– zhàn

前缀: 页=[体]头也。

字身: 亶=[用]难行不进状。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]系统快速的来回振动。

体:

用:

因:

颤抖: 肢体因寒冷或害怕而抖动。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : chieens

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!