ลำดับขีดอักษร:饼【bǐng】

หมวดอักษร: 饣

ความหมายปัจจุบัน :

饼 (餠) [bǐng] ขนมปัง –> 月饼 [yuèbǐng] ขนมไหว้พระจันทร์, 饼干 [bǐnggān] ขนมปังกรอบ/คุ้กกี้, 比萨饼 [bǐsàbǐng] พิซซ่า เช่น 我要订个比萨饼。 ฉันขอสั่งพิซซ่าถาดหนึ่งครับ

พัฒนาการตัวอักษร :(餅)
bǐng
圆形薄片或扁圆形的面制食品:饼干。烧饼。烙饼。月饼。
像饼的东西:铁饼。豆饼。饼银。
cakesth. Shaped like a cake
笔画数:9;
部首:饣;
笔顺编号:355431132
笔顺:撇折折捺撇横横撇竖


bǐng
【名】
(形声。从食,并声。本义:古代面食的通称。后指扁圆形的面制食品)
同本义〖cake;aroundflatcake〗。如:饼家(烧饼铺);饼锭(饼定。又大又厚的烧饼);饼餤(糕饼类的食品)
形状像饼的东西〖sth.shapedlikeacake〗。如:饼茶(茶饼);铁饼;豆饼;柿饼儿;泥饼


bǐng
【动】
做饼〖makecake〗。如:饼炉(烤饼用的炉子);饼师(制饼的人)
饼铛
bǐngchēng
〖roastingpan〗烙饼用的平底锅
饼肥
bǐngféi
〖beancakefertilizer〗用作肥料的豆饼、花生饼等
饼干
bǐnggān
〖biscuit;cracker〗以面粉为主要原料烤制而成的片状西式点心
饼子
bǐngzi
〖cake〗
用玉米面、小米面等贴在锅上烙成的饼
各种扁平食品的统称

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OITT 人点(戈)并(廿)并(廿)

– OSYJJ 人侧(尸)卜交(十)交(十)

– XOSTT 难人侧(尸)并(廿)并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄥˇ

拼音 พินอิน:

– bǐng

前缀: 食=[用]吃;吃的东西。

字身: 并=[用]合也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]并合的扁状食物。

体:

大饼: 大块面粉制的扁状食物。

饼干: 面粉制的扁状食物。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : binhs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!