ลำดับขีดอักษร:饿【è】

หมวดอักษร: 饣

ความหมายปัจจุบัน :

饿 (餓) [è] หิว –> 我饿了。 ฉันหิวแล้ว,我快饿死了。ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว

พัฒนาการตัวอักษร :


饿
(餓)
è
肚子空,想吃东西,与“饱”相对:我不饿,你吃吧!饥饿。饿殍(饿死的人)。
使受饿:注意别饿坏了。
饥饱
笔画数:10;
部首:饣;
笔顺编号:3553121534
笔顺:撇折折撇横竖横折撇捺
饿

è
【动】
(形声。从食,我声。本义:饥之甚。按:在古代,“饥”与“饿”存在着程度上的差别。“饥”指一般的肚子饿;“饿”是严重的饥饿)
同本义〖hungry〗。与“饱”相对
饿,饥也。——《说文》
饿,无食久馁也。——《六书故》
饿,甚于饥也。——《正字通》
有死者曰大饥,无死者曰大饿。——《谷梁传》疏引徐邈说
无一月饿。——《淮南子·说山》
家有常业,虽饥不饿。——《韩非子·饰邪》
又如:饿隶(饥饿的人;形容干瘠的样子);饿损(饿坏);饿杀鬼(方言。贪吃的人);饿病(饥饿致病)
使受饿;感到饥饿〖starve;hunger〗
饿其体肤。——《孟子·告子下》
伯夷、叔齐饿于首阳之下。——《论语·季氏》
又如:孩子饿了;别饿着小猪
贫困;缺少〖poor〗。如:水田饿水;干田饿水;饿乡(缺吃的乡里)
饿鬼
èguǐ
〖preta〗〖佛〗∶不断受饥渴折磨而不安的鬼魂
饿饭
èfàn
〖gohungry〗挨饿,没饭吃
饿虎扑食
èhǔ-pūshí
〖preyonvictimlikeafamishedtiger〗饿极了的老虎向食物扑去,喻极其食馋,动作极为迅速猛烈
饿虎扑食最伤人,蛟龙戏水能凶恶。——《西游记》
饿狼
èláng
〖wolfer〗饥饿的狼;比喻贪婪的人
饿殍
èpiǎo
〖corpseofthestarved〗饿死的人。亦作“饿莩”
涂有饿莩而不知发。——《孟子·梁惠王上》
饿殍枕藉
èpiǎo-zhěnjí
〖alotofpeoplediedofhunger〗枕藉:交叠而卧。饿死的人纵横交叠,形容饥荒之年的悲惨景象

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OIHQI 人点(戈)斜(竹)手点(戈)

– OSHQI 人侧(尸)斜(竹)手点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄜˋ

拼音 พินอิน:

– è

前缀: 食=[用]吃;吃的东西。

字身: 我=[用]第一人称。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]我欲食,饥也。

体:

饿莩: 饿死者。

饿殍: 饿死者,同饿莩。

用:

饥饿: 肚子不饱。

挨饿: 受饿。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!