ลำดับขีดอักษร:驴【lǘ】

หมวดอักษร: 马

ความหมายปัจจุบัน :

驴 [lǘ] 黔驴技穷 (qián lǘ jì qióng)ความสามารถแค่ขี้ประติ๋ว 驴骡 (lǘ luó)ล่อ ซึ่งเป็นลูกของม้ากับลา (lǘluó)ล่อ สัตว์ที่เกิดจาการผสมพันธ์ระหว่างม้ากับลา 驴打滚 (lǘ dǎ gǔn)อุปมาว่ารับดอกเบี้ยเละ 驴子 (lǘ zǐ)ลา (lǘzi)ลา 驴唇不对马嘴 (lǘ chún bú duì mǎ zuǐ)ตอบไม่ตรงคำตามคนละเรื่อง 驴 (lǘ)ลา (lǘ)สัตว์ชนิดหนึ่ง 非驴非马 (fēi lǘ fēi mǎ)ไม่ใช่ลาและก็ไม่ใช่ม้าด้วย อุปมาว่า ไม่เหมือนซักอย่าง 野驴 (yě lǘ)ลาป่า 毛驴 (máo lǘ)ลาเตี้ย” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!