ลำดับขีดอักษร:骸【hái】

หมวดอักษร: 骨

ความหมายปัจจุบัน :

骸 [hái] กระดูก, ซาก –> 尸骸 [shīhái] ซากศพ, 残骸 [cánhái] เศษซาก เช่น 汽车残骸 ซากรถยนต์, 骸骨 [háigǔ] กระโหลก, 遗骸 [yíhái] โครงกระดูก(โบราณ)

พัฒนาการตัวอักษร :hái
骨头:骸骨。尸骸。
身体:病骸。残骸。
笔画数:15;
部首:骨;
笔顺编号:255452511415335
笔顺:竖折折捺折竖折横横捺横折撇撇折

hái
【名】
(形声。从骨,亥声。本义:胫骨,小腿骨)
同本义〖shinbone〗
骸,胫骨也。——《说文》。段玉裁注:“《骨空论》曰:‘膝解为骸关,侠膝之骨为连骸。’然则正谓胫骨为骸矣。”
骸下为辅,辅上为腘。——《素问》
析骸而炊之。——《公羊传·宣公十五年》
〖相马〗臂欲大而短,骸欲小而长。——《齐民要术》
骨,尸骨〖skeletonremainedbonesofthebody〗
即如忠烈遗骸。——清·全祖望《梅花岭记》
又如:尸骸;骸炭(骨灰);骸筋(筋骨);骸骼(尸骨)
身体〖body〗
有七尺之骸,手足之异,戴发含齿,倚有趣者,谓之人。——《列子·黄帝》
又如:残骸;病骸
骸骨
háigǔ
〖humanbones〗尸骸之骨
父子暴骸骨于中野,不可胜数。——《史记·淮阴侯列传》
又指身体。旧称一身为上尽事,故辞官称乞骸骨

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BBYVO 月月卜纽(女)人

注音 จู้อิน:

– ㄏㄞˊ

拼音 พินอิน:

– hái

前缀: 骨=[体]动物体内的硬结构。

字身: 亥=[体]深夜之时,藏也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]骨之藏者,骨架也。

体:

形骸: 外形与骨架。

遗骸: 遗留的骨架。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : grvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghrai

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hä2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : haai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hai5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hai5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kai

韩音 เสียงเกาหลี : hai

越南音 เสียงเวียดนาม : haif

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!