ศัพท์จีนเกี่ยวกับการเมือง 政治

政体 ระบบการปกครอง
帝国主义 จักรวรรดินิยม
寡头政治 คณาธิปไตย
神权政治 เทวาธิปไตย
君主制 ราชาธิปไตย
君主专制政体 สมบูรณาญาสิทธิราชย์
封建制度 ศักดินา
共产主义 คอมมิวนิสต์
民主主义 ประชาธิปไตย
专政 เผด็จการ
军政府 เผด็จการทหาร
专制主义 ระบบใช้อำนาจเบ็ดเด็ดขาด
资本主义 ทุนนิยม
社会主义 สังคมนิยม
自由主义 เสรีนิยม
无政府主义 อนาธิปไตย
贵族制 อภิชนาธิปไตย
威权主义 อำนาจนิยม
保守 อนุรักษ์นิยม
右派 ฝ่ายขวา
左派 ฝ่ายซ้าย
城邦 นครรัฐ
公国 ราชรัฐ
王国 ราชอาณาจักร
联邦 สหพันธรัฐ, สมาพันธรัฐ
联合王国 สหราชอาณาจักร
共和国 สาธารณรัฐ
宪法 รัฐธรรมนูญ
国会、议会 รัฐสภา
首长 ประมุข
领袖 ผู้นำ
(国家)元首 ผู้นำประเทศ
统治者 ผู้ปกครอง
独裁者 ผู้นำเผด็จการ
党主席 ประธานพรรค
总统 ประธานาธิบดี
会议主席 ประธานสภา
国会议员 ผู้แทนราษฎร
参议院、上议院 วุฒิสภา, สภาที่ปรึกษา
众议院、民会 สภาผู้แทนราษฎร, สภามวลชน, สภาล่าง
(国会)议员 สมาชิก (รัฐ) สภา
上议员、参议员 สมาชิกวุฒิสภา
下议院议员 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
政府 รัฐบาล
联合政府 รัฐบาลผสม
执政党 พรรครัฐบาล
反对党、在野党 พรรคฝ่ายค้าน
总理 นายกรัฐมนตรี
部长 รัฐมนตรี
内阁 คณะรัฐมนตรี
民会主席 ประธานรัฐสภา
任期 วาระดำรงตำแหน่ง
政府发言人 โฆษกรัฐบาล
政府副发言人、国务院副发言 รองโฆษกรัฐบาล
总理办公室 สำนักนายกรัฐมนตรี
宪庭 ศาลรัฐธรรมนูญ
内阁改组、整阁 การปรับ ครม
散党 ยุบพรรค
预算 งบประมาณ
名单制民代 สส.ระบบบัญชีรายชื่อ
比例制民代 สส.ระบบเลือกตั้ง
政党 พรรคการเมือง
党领袖、党魁 หัวหน้าพรรค
副党魁 รองหัวหน้าพรรค
党管理委员会 คณะกรรมการบริหารพรรค
党员 สมาชิกพรรค
民主党 พรรคเดโมแครต
共和党 พรรครีพับลิกัน
工党 พรรคแรงงาน
保守党 พรรคอนุรักษนิยม
共产党 พรรรคคอมมิวนิสต์
民主党 พรรคประชาธิปัตย์
为泰党 พรรคเพื่อไทย
泰自豪党 พรรคภูมิใจไทย
新政党 พรรคการเมืองใหม่
泰国发展党 พรรคชาติไทยพัฒนา
保王人民党 พรรคประชาราช
爱祖国党 พรรคเพื่อแผ่นดิน
国家开发联盟党 พรรครวมชาติพัฒนา
祖国党 พรรคมาตุภูมิ
111政客 นักการเมืองบ้านเลขที่ 111
选举 (การ) เลือกตั้ง
提名候选 เสนอชื่อลงเลือกตั้ง
普选 การเลือกตั้งทั่วไป
选民 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
选举权 สิทธิเลือกตั้ง
候选人 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
拉选票 หาเสียง
选区 เขตเลือกตั้ง
选票 บัตรเลือกตั้ง
政策 นโยบาย
投票 (การ) ลงคะแนนเสียง
弃权 สละสิทธิ์
当选 ได้รับเลือกตั้ง
落选 สอบตก
违反选举 ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
公道、公平 ยุติธรรม
不公平 ไม่ยุติธรรม, อยุติธรรม
公民投票 การออกเสียงประชามติ
民意 ประชามติ
革新 ปฏิรูป
革命 ปฏิวัติ
平等 เสมอภาค
权利 สิทธิ
义务 หน้าที่
政变 รัฐประหาร
人民 ประชาชน
投票者 ผู้ลงคะแนน
抗议 (การชุมนุม) ประท้วง
集会 การรวมตัว, ชุมนุม
抗议集会 การรวมตัว (ชุมนุม) ต่อต้าน, ประท้วง
抗议者 ผู้ชุมนุมประท้วง
暴动 การจลาจล
恐怖主义 การก่อการร้าย
恐怖分子 ผู้ก่อการร้าย
流亡者 ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
起义 การลุกฮือ
举事 การกบฎ
内战 สงครามกลางเมือง
10.6事件 เหตุการณ์ 6 ตุลา 19
争取民主 การต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย
民主运动 การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
安全法案 พรบ. ความมั่นคง
2550 年洗罪条列 กฎหมายล้างมลทิน
革职 ให้ออกจากตำแหน่ง
逃兵事件 คดีหนีทหาร
动乱分子、动乱者 ผู้ก่อความไม่สงบ
民盟、民盟份子 พธม.
分裂领土分子 ผู้ต้องการแบ่งแยกดินแดน
搞政治 เล่นการเมือง
惠民政策 นโยบายประชานิยม
稻民 ชาวนา, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
首购车 (นโยบาย) รถคันแรก
首购屋 บ้านหลังแรก
枢密院大臣主席 ประธานองคมนตรี
保卫暹罗组织、维护暹罗组织 องค์กรพิทักษ์สยาม
双重标准 สองมาตรฐาน
呈报的资产表 บัญขีแสดงทรัพย์สิน
个人财产 ทรัพย์สินส่วนบุคคล
配偶 คู่สมรส
中央预算 งบประมาณส่วนกลาง
公共债务 หนี้สาธารณะ
反洗钱法 กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!