ศัพท์จีนเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ 地形

高原 gāoyuán  ที่ราบสูง
山脉 shānmài  เทือกเขา
冰河 bīnghé  ธารน้ำแข็ง
半岛 bàndǎo คาบสมุทร
海峡 hǎixiá   ช่องแคบ
边疆 biānjiāng  ชายแดน
瀑布 pùbù   น้ำตก
喷泉 pēngquán  น้ำพุ
丘陵 qiūlíng   เนินเขา
峡谷 xiágǔ   ผา
火山 huǒshān  ภูเขาไฟ
沙漠 shāmò   ทะเลทราย
湖泊 húpō  ทะเลสาบ
平原 píngyuán   ที่ลาบลุ่ม
冰山 bīngshān  ภูเขาน้ำแข็ง
洋 yáng  มหาสมุทร
江河 jiānghé   แม่น้ำ
盆地 péndì แอ่งกระทะ
湾 wān  อ่าว
海角 hǎijiǎo  แหลม
池塘 chítáng  สระน้ำ
森林 sēnlín  ป่าไม้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!