ศัพท์จีน การจราจร 交通

道路 [dàolù] ถนนหนทาง
交通 [jiāotōng] การจราจร
标志 [biāozhì] สัญลักษณ์
限制速度 [xiànzhìsùdù] จำกัดความเร็ว
禁止超车 [jìnzhǐchāochē] ห้ามแซง
禁止掉头 [jìnzhǐdiàotóu] ห้ามกลับรถ
禁止驶入 [jìnzhǐshǐrù] ห้ามเข้า
停车检查 [tíngchējiǎnchá] หยุดตรวจ
靠右侧道路行驶 [kàoyòucèdàolùxíngshǐ] ให้ชิดขวา
靠左侧道路行驶 [kàozuǒcèdàolùxíngshǐ] ให้ชิดซ้าย
直行 [zhíxíng] ให้ตรงไป
禁止直行 [jìnzhǐzhíxíng] ห้ามตรงไป
直行和向右转弯 [zhíxínghéxiàngyòuzhuǎnwān] ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
直行和向左转弯 [zhíxínghéxiàngzuǒzhuǎnwān] ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
向右转弯 [xiàngyòuzhuǎnwān] ให้เลี้ยวขวา
向左转弯 [xiàngzuǒzhuǎnwān] ให้เลี้ยวซ้าย
禁止向左转弯 [jìnzhǐxiàngzǒuzhuǎnwān] ห้ามเลี้ยวซ้าย
禁止向右转弯 [jìnzhǐxiàngyòuzhuǎnwān] ห้ามเลี้ยวขวา
注意儿童 [zhùyìértóng] ระวังเด็ก
注意牲畜 [zhùyìshēngchù] ระวังสัตว์
小心火车 [xiǎoxīn huǒchē] ระวังรถไฟ
易滑路 [yìhuálù] ถนนลื่น
道路封闭 [dàolù fēngbì] ถนนปิด
十字路口 [shízìlù kǒu] ทางสี่แยก
三岔路口 [sānchà lùkǒu] ทางสามแยก
禁止停车 [jìnzhǐ tíngchē] ห้ามจอดรถ
慢行 [mànxíng] ขับช้าๆ
窄路 [zhǎilù] ถนนแคบ
施工中 [shīgōngzhōng] อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม
禁止鸣笛 [jìnzhǐ míngdí] ห้ามบีบแตร
禁止鸣喇叭 [jìnzhǐ mínglǎbā] ห้ามกดแตร
靠左 [kàozuǒ] ชิดซ้าย
靠右 [kàoyòu] ชิดขวา
右转 [yòuzhuǎn] ให้เลี้ยวขวา
左转 [zuǒzhuǎn] ให้เลี้ยวซ้าย
弯道危险 [wāndào wéixiǎn] โค้งอันตราย
连续弯路 [liánxù wānlù] ทางคดเคี้ยว
注意行人 [zhùyì xíngrén] ระวังคนข้าม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!