ศัพท์จีน การฑูต 外交

国家 [guójiā] ประเทศ, รัฐ

国际关系 [guójì guānxì] กั๋วจี้กวานซี=ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

领事 [lǐngshì] หลิ่งซื่อ=กงสุล

抵制 [dǐzhì] ตี่จื้อ=ควั่าบาตร

外交 [wàijiāo] ไว่เจียว =การฑูต

国防 [guófáng] กว๋อฝาง=ป้องกันประเทศ

叛乱者 [pànluànzhě] พ่านล่วนเจ่อ=ผู้ก่อการร้าย

救国 [jiùguó] จิ้วกว๋อ=กู้ชาติ

核弹 [hédàn] เหอต้าน=ระเบิดนิวเคลียร์

访问 [fǎngwèn] ฝั่งเวิ่น=เยี่ยมเยือน

条约 [tiáoyuē] เถียวเยวีย=สนธิสัญญา

联合国 [liánhéguó] เหลียนเหอกว๋อ=สหประชาชาติ

友好关系 [yǒuhǎo guānxì] โหยวห่าวกวานซี=สัมพันธไมตรี

使馆 [shǐguǎn] สือกว่าน=สถานฑูต

领事馆 [lǐngshìguǎn] หลิ่งซื่อกว่าน=สถานกงสุล

国防部 [guófángbù] กว๋อฝางปู้=กระทรวงกลาโหม

国府 [guófǔ] กว๋อฝู่=รัฐบาลของประเทศ

国际法 [guójìfǎ] กว๋อจี้ฝ่า=กฏหมายระหว่างประเทศ

国民 [guómín] กว๋อหมิน=พลเมือง

国事访问 [guóshì fǎngwèn] กว๋อจี้ฝ่างเวิ่น=การเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งประเทศ/ผู้นำรัฐบาล

国债 [guózhài] กว๋อไจ้=หนี้สินของรัฐบาล

宾客 [bīnkè] ปิ่นเค่อ= แขก/อาคันตุกะ

国界 [guójiè] กว๋อเจี้ย=พรมแดน

战犯 [zhànfàn] จั้นฟ่าน=อาชญากรสงคราม

东盟 [dōngméng] ตงเหมิง=อาเซียน

干涉 [gānshè] กันเซ่อ=แทรกแซง

军队 [jūnduì] จวินตุ้ย=กองทัพ

外交部 [wàijiāobù] ไว่เจียวปู้=กระทรวงการต่างประเทศ

外交官 [wàijiāoguān] ไว่เจียวกวาน=ทูต/นักการต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!