ศัพท์จีน การประชุม 会议

会议 [huìyì] การประชุม
会议室 [huìyìshì] ห้องประชุม
大会 [dàhuì] การประชุมสมัชชาใหญ่, ประชุมใหญ่
秘密会议 [mìmìhuìyì] การประชุมลับ
圆桌 [yuánzhuō] การประชุมโต๊ะกลม, การประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน
执行委员会 [zhíxíngwěiyuánhuì] การประชุมผู้บริหาร
董事会 [dǒngshìhuì] ประชุมกรรมการผู้จัดการ
开公司董事会  [kāigōngsīdǒngshìhuì] ประชุมกรรมการบริษัท
开周会 [kāizhōuhuì] ประชุมประจำสัปดาห์
开月会 [kāiyuèhuì] ประชุมประจำเดือน
开年会 [kāiniánhuì] ประชุมประจำปี
召开会议 [zhàokāihuìyì] เรียกประชุม
开幕会 [kāimùhuì] เปิดการประชุม
闭幕会 [bìmùhuì] ปิดการประชุม
全会 เ [quánhuì] ครบองค์ประชุม
高峰会议 [gāofēng huìyì] การประชุมสุดยอด
股东大会 [gǔdōng dàhuì] การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
延会 [yánhuì] เลื่อนการประชุม
会议通知 [huìyì tōngzhī] กำหนดการประชุม
议程 [yìchéng] วาระการประชุม
决议 [juéyì] มติที่ประชุม
作会议记录 [zuò huìyì jìlù] ทำบันทึกการประชุม
首脑会议 [shǒunǎo huìyì] การประชุมระดับผู้นำ
会期开始 [huìqí kāishǐ] เปิดสมัยประชุม
会期结束 [huìqí jiéshù] ปิดสมัยประชุม
开会期间 [kāihuì qíjiān] ในระหว่างสมัยประชุม
国会联席会议 [guóhuì liánxí huìyì] การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
上议院会议 [shàng yìyuàn huìyì] การประชุมวุฒิสภา
下议院会议 [xià yìyuàn huìyì] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร์
电话会议 [diànhuà huìyì] การประชุมทางโทรศัพท์
学术会议 [xuéshù huìyì] การประชุมทางวิชาการ
席位 [xíwèi] ที่นั่งในห้องประชุม
会场 [huìchǎng] สถานที่ประชุม

2 thoughts on “ศัพท์จีน การประชุม 会议

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!