ศัพท์จีน การเดินทาง

出生日期 [chūshēngrìqī] วันเดือนปีเกิด (出生คือเกิด 日期 คือเวลา)
出境日期 [chūjìngrìqī] วันที่เดินทางออก
出境事由 [chūjìngshìyóu] สาเหตุในการเดินทางออก
观光 [guānguāng, xiūxián] ทัศนศึกษา
返回常住地 [fǎnhuíchángzhùdì] กลับบ้าน (返回 คือกลับ, 常住 คือที่อยู่ถาวร, 地 คือโลกหรือสถานที่)
入境日期 [rùjìngrìqī] วันที่เดินทางเข้ามา
入境事由 [rùjìngshìyóu] สาเหตุในการเดินทางเข้ามา
证件号码 [zhèngjiànhàomǎ] หมายเลขหนังสือเดินทาง
签注号码 [qiānzhùhàomǎ] หมายเลขวีซ่า
签注签发地 [qiānzhùqiānfādì] สถานที่ออกวีซ่าให้ (签注 เขียนความเห็น 签发 คือลงนาม, 地 สถานที่ หรือ 地方)
航班号 [hángbānhào] หมายเลขเที่ยวบิน
入境登记卡 [rùjìngdēngjìkǎ] บัตรขาเข้า
出境登记卡 [chūjìngdēngjìkǎ] บัตรขาออก
国籍 [guójí] สัญชาติ
会议, 商务 [huìyì, shāngwù] ธุรกิจ
就业 [jiùyè] ทำงาน
———————————–

จองตั๋ว

订票 [dìngpiào] จองตั๋ว
上海 [shànghǎi] เซี่ยงไฮ้
机票 [jīpiào] ตั๋ว
来回票 [láihuípiào] ตั่วไปกลับ
单程票 [dānchéngpiào] ตั่วเที่ยวเดียว
起飞 [qǐfēi] ออกบิน, เครื่องขึ้น (take off)
A : 我要订一张去上海的机票?ฉันต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปเซี่ยงไฮ้ 1 ใบ
B : 你要订什么时候的票?คุณต้องการจองตั๋วตอนไหน ich\#`j[#i

A : 七月三十号。วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม
B : 要来回票还是单程票?ต้องการตั๋วไป-กลับ หรือว่า ตั๋วเที่ยวเดียว (ประโยคนี้แยกเป็น 要 ต้องการ, 来回 ไปกลับ, 票 ต้องการ, 还是 หรือ, 单程票 เที่ยวเดียว)

A : 单程票,一张多少钱?ตั๋วเที่ยวเดียว ใบละเท่าไหร่
B : 八百四十块。840 เหรียญ(หยวน)

A : 几点起飞?เครื่องบินขึ้นกี่โมง
B : 上午八点。แปดโมงเช้า
—————————————–

จองห้องพัก

订房间 [dìngfángjiān] จองห้องพัก (订 คือจอง, 房间 คือห้อง):
有空 [yǒukòng] ห้องว่าง
双 [shuān] คู่
最便宜 [zuìpiányi] ถูกที่สุด (最 คือที่สุด, 便宜 คือราคาถูก)
包括 [bāokuò] รวม
早餐 [zǎocān] อาหารเช้า
住 [zhù] พักอาศัย
填写 [tiánxiě] กรอกข้อความ
登记表 [dēngjìbiǎo] แบบฟอร์มลงทะเบียน (登记 คือลงทะเบียน, 表 คือแบบฟอร์ม)
房卡 [fángkǎ] การ์ดประตู (房 fáng คือห้อง, 卡 kǎ การ์ดหรือบัตร คำนี้มีอีกเสียงหนึ่งคือ qiǎ หมายถึง กิ๊บ)
叫醒 [jiàoxǐng] ปลุก (叫 คือเรียก, 醒 คือเตือน)
退房 [tuìfáng] เช็คเอ้าท์ (退 คือคืน, 房 คือห้อง)
付款 [fùkuǎn] จ่ายเงิน, ชำระเงิน
方式 [fāngshì] วิธี
现金 [xiànjīn] เงินสด
一路平安 [yīlùpíng’ān] เดินทางโดยสวัสดิภาพ (一路 คือตลอดทาง,平安 คือสงบสุข)
拜拜 [bàibài] บ๊ายบาย
A : 有空房吗?มีห้องว่าไหมครับ
B : 有的。มีค่ะ

A : 双人间一天多少?ห้องคู่วันละเท่าไหร่
B : 四百五。สี่ร้อยห้าสิบ

A : 最便宜的多少?ถูกสุดเท่าไหร่ครับ
B : 两百五。สองร้อยห้าสิบค่ะ

A : 包括早餐没有?รวมอาหารเช้าหรือป่าวครับ
B : 没有。ไม่มีค่ะ

A : 好的,我要这个。ตกลงครับ ผมเอาห้องนี้
B : 你要住几天?คุณต้องการพักกี่วัน

A : 两天。สองวัน
B : 请你填写这张登记表。好了,这是你的房卡。กรุณากรอกแบบฟอร์มเช็คอินนี้ด้วยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่คือการ์ดประตูของคุณค่ะ

A : 请你明天早上七点叫醒我。กรุณาปลุกผมพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้าด้วยครับ
B : 好的。ได้ค่ะ
A : 谢谢。ขอบคุณครับ
B : 没关系。ไม่เป็นไรค่ะ

A : 我要退房?ผมต้องการเช็คเอ้าท์ครับ
B : 五百块,你要用什么付款方式?ห้าร้อยเหรียญค่ะ คุณต้องการใช้วิธีชำระเงินแบบไหนค่ะ

A : 现金,给您五百块。เงินสด นี่ครับห้าร้อยเหรียญ
B : 祝您一路平安。欢迎您下次再来。ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ยินดีต้อนรับค่ะ ครั้งหน้ามาอีกนะค่ะ

A : 好,拜拜。ครับ บ๊ายบาย
—————————————–

ที่สนามบินระหว่างประเทศ :

在国际机场 [zàiguójìjīchǎng] ที่สนามบินระหว่างประเทศ
在【zài】 ที่, ขึ้นอยู่กับ
国际 guójì ระหว่างประเทศ
机场 jīchǎng สนามบิน
出示 [chūshì] แสดง
护照 [hùzhào] หนังสือเดินทาง, พาสปอร์ท
访 [fǎng] เยี่ยมเยียม
目的 [mùdì] วัตถุประสงค์
旅行 [lǚxíng] ท่องเที่ยว
呆 [dāi] พัก
A : 请出示你的护照。โปรดแสดงหนังสือเดินทางของคุณด้วยครับ
B : 给你。นี่ครับ

A : 你来访中国的目的是什么?จุดประสงค์ในการมาเยือนจีนของคุณคืออะไร
B : 旅行。ท่องเที่ยวครับ

A : 你要在中国呆几天?คุณต้องการพักที่ประเทศจีนกี่วัน
B : 八天。แปดวันครับ
—————————————–

บนเครื่องบิน:

飞机上 [fēijīshàng] บนเครื่องบิน
饮料 [yǐnliào] เคร่องดื่ม
需要 [xūyào] ต้องการ
些 [xiē] บ้าง
雪碧 [xuěbì] น้ำสไปร์ท
威士忌 [wēishìjì] วิสกี้
毯子 [tǎnzi] ผ้าห่ม
可乐 [kělè] น้ำโค๊ก
苹果汁 [píngguǒzhī] น้ำแอปเปิ้ล
白开水 [báikāishuǐ] น้ำเปล่าต้มสุก
啤酒 [píjiǔ] เบียร์
葡萄酒 [pútáojiǔ] ไวน์
A : 小姐,给我一杯水,好吗?คุณผู้หญิงครับ ขอน้ำผมแก้วนึงได้มั้ยครับ
B : 好的,你需要喝什么饮料?ได้ค่ะ คุณต้องการดื่มอะไรค่ะ

A : 有些什么饮料?มีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับ
B : 有咖啡、奶茶、雪碧、可乐、苹果汁、白开水、啤酒、威士忌还有葡萄酒。มีกาแฟ ชานม สไปรซ์ โค้ก น้ำแอปเปิ้ล น้ำเปล่า เบียร์ วิสกี้ และยังมีไวน์ค่ะ

A : 那给我一杯咖啡和一杯白开水。งั้นขอน้ำเปล่าแก้นึง แล้วก็กาแฟแก้วนึงครับ
B : 还需要什么吗?ยังต้องการอะไรอีกมั้ยค่ะ

A : 我还要一条毯子。ผมยังต้องการผ้าห่มผืนนึงครับ
B : 好的,给你。ได้ค่ะ นี่ค่ะ

A : 谢谢!ขอบคุณครับ
B : 不客气!ไม่ต้องเกรงใจค่ะ
———————————

ดีเลย์, เลื่อนเวลา:

旅客 [lǚkè] ผู้โดยสาร
由于 [yóuyú] เนื่องจาก
原因 [yuányīn] สาเหตุ, มูลเหตุ
延误 [yánwù] ดีเลย์, เลื่อนเวลา
注意 [zhùyì] ให้ความสนใจ
原谅 [yuánliàng] ให้อภัย
系 [jì] รัด
安全带 [ānquándài] เข็มขัดนิรภัย, safety belt
降落 [jiàngluò] ลงสู่พื้นดิน
旅途 [lǚtú] ระหว่างการเดินทาง
A : 旅客们请注意,由于天气原因,飞机延误半个小时,请大家原谅。ผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบ เนื่องจากสาเหตุจากสภาพอากาศ เครื่องบินจะดีเลย์ครึ่งชั่วโมง ขอทุกท่านโปรดอภัย

A : 旅客们请注意,飞机要降落了,请大家系好安全带。ผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบ เครื่องบินจะลงจอดแล้ว ขอให้ทุกท่านโปรดรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย

A : 祝大家旅途愉快,一路平安!谢谢!ขอให้ทุกท่านมีความสุขระหว่างการเดินทาง และเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ
—————————————–

บนรถ :

车上 [chēshàng] บนรถ
出租车 [chūzūchē] รถแท๊กซี่
故宫 [gùgōng] พระราชวังต้องห้าม
大概 [dàgài] ประมาณ
分钟 [fēnzhōng] นาที
除了…以外 [chúleyǐwài] นอกจาก…แล้วยัง
哪些 [nǎxiē] ที่ไหนบ้าง
地方 [dìfang] สถานที่
好汉 [hǎohàn] ผู้กล้า
A : 出租车!我要去故宫。แท็กซี่ ฉันต้องการไปพระราชวังโบราณ
B : 请你上车。เชิญคุณขึ้นรถ

A : 到故宫要用多长时间?ถึงพระราชวังโบราณต้องใช้เวลานานเท่าไร
B : 大概十五分钟。除了故宫以外,你还想去哪些地方?ประมาณสิบห้านาที นอกจากพระราชวังโบราณแล้ว คุณยังอยากไปสถานที่ไหนอีกบ้าง

A : 我还想去天坛、天安门广场、颐和园和长城。我听过一句话 “不到长城非好汉”。所以今天我想要到长城。ฉันยังอยากไปหอฟ้าเทียนถาน จัตุรัส เทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน และกำแพงเมืองจีน ฉันเคยฟัง ประโยคหนึ่ง “ไม่ถึงกำแพงเมืองจีนไม่ใช่ผู้กล้า” ดังนั้นวันนี้ฉันจะต้อง ไปให้ถึงกำแพงเมืองจีน
B : 故宫到了。พระราชวังโบราณถึงแล้ว

A : 多少钱?เท่าไรครับ
B : 十八块。สิบแปดเหรียญ

A : 谢谢!再见!ขอบคุณครับ แล้วพบกันใหม่
B : 再见!พบกันใหม่ครับ
—————————————–
问路 ถามทาง

A : 请问,最近的地铁站在哪儿? ถามหน่อยค่ะ สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนค่ะ
B : 你一直往前走,到十字路口往左拐就到了。คุณเดินไปยังข้างหน้าตลอดจนถึงสี่แยก เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้ว

A : 到那儿要走多久?ไปที่นั่นต้องเดินนานแค่ไหนค่ะ
B : 大概十分钟。ประมาณสิบนาที

A : 谢谢!ขอบคุณค่ะ
B : 不用谢!ไม่เป็นไร

A : 问一下,到颐和园要坐几路车?ถามหน่อยค่ะ พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนต้องนั่งรถสายอะไรค่ะ
B : 8 路。สายแปด

A : 坐几站?นั่งกี่ป้ายค่ะ
B : 三站就到了。สามป้ายก็ถึงแล้ว

A : 谢谢!ขอบคุณค่ะ
B : 不用谢!ไม่เป็นไร
—————————————–

ภัตตาคาร

餐馆 [cānguǎn] ภัตตาคาร
菜单 [càidān] เมนู (คำนี้ใช้เรียกเมนูที่เป็นคำสั่งโปรแกรมเหมือนกันครับ)
北京烤鸭 [běijīngkǎoyā] เป็ดปักกิ่ง (北京 ปักกิ่ง, 烤鸭 เป็ดย่าง, 烤 ย่าง, 鸭 เป็ด)
糖醋鱼 [tángcùyú] ปลาเปรี้ยวหวาน (糖 หวาน, 醋 เปรี้ยว, 鱼 ปลา)
辣子鸡丁 [làzijīdīng] ไก่ผัดพริก (辣子 เผ็ด, 鸡丁 ไก่ีที่สับ)
碗 [wǎn] ชาม
米饭 [mǐfàn] ข้าว
矿泉水 [kuàngquánshuǐ] นำ้แร่ (矿泉 แร่, 水 น้ำ)
服务员 [fúwùyuán] พนักงานบริการ (服务 บริการ, 员 พนักงาน)
买单 [mǎidān] เก็บเงิน,คิดเงิน (买 ซื้อ, 单 บิล, ง่าย)
信用卡 [xìnyòngkǎ] บัตรเครดิต (信 เชื่อถือ, 用 ใช้, 卡 บัตร)
A : 请给我菜单。ขอเมนูหน่อยค่ะ
B : 给您, 您要点什么菜?นี่ค่ะ คุณต้องการสั่งอะไร

A : 北京烤鸭、糖醋鱼、辣子鸡丁还有两碗米饭。เป็ดปักกิ่ง ปลาเปรี้ยวหวาน ไก่ผัดพริก แล้วก็ข้าวสองชาม
B : 喝什么饮料?ดื่มเครื่องดื่มอะไรดีค่ะ

A : 一瓶啤酒和一瓶矿泉水。เบียร์ขวดนึงและน้ำแร่ขวดนึง
B : 好的,请稍等。ได้ค่ะ กรุณารอสักครู่

A : 服务员,买单。คิดเงินด้วยค่ะ
B : 一百二十五块。หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญค่ะ

A : 这里可以用信用卡吗?รับบัตรเครดิตมั้ยค่ะ
B : 对不起,我们只收现金。ขอโทษค่ะ เรารับแค่เงินสด

飞机 [fēijī] เครื่องบิน
机身 [jīshēn] ลำตัวเครื่องบิน
机翼 [jīyì] ปีกเครื่องบิน
跑道 [pǎodào] ลานบิน
飞行员 [fēixíngyuán] นักบิน
副驾驶员 [fùjiàshǐyuán] ผู้ช่วยนักบิน
机长 [jīzhǎng] กัปตัน
班机 [bānjī] สายการบิน
客机 [kèjī] เครื่องบินโดยสาร
货机 [huòjī] เครื่องบินบรรทุกสินค้า
黑匣子 [hēixiázi] กล่องดำ
运输机 [yùnshūjī] เครื่องบินลำเลียง
单翼飞机 [dānyìfēijī] เครื่องบินปีกชั้นเดียว
滑翔机 [huáxiángjī] เครื่องร่อน
教练机 [jiàoliànjī] เครื่องฝึกหัดบิน
喷气式飞机 [pēnqìshìfēijī] เครื่องบินไอพ่น
水陆两用飞机 [shuǐlùliǎng yòngfèijī] เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้
水上飞机 [shuǐshàngfēijī] เครื่องบินที่ขึ้นลงบนผิวน้ำได้,เครื่องบินทะเล
涡轮喷射飞机 [wōlúnpēnshèfēijī] เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเทอร์โบ
运输机 [yùnshūjī] เครื่องบินบรรทุกสินค้า,เครื่องบินขนส่ง
直升机 [zhíshèngjī] เฮลิคอปเตอร์
超音速 [chāoyīnsù] ความเร็วเหนือเสียง(อัตราความเร็ว 1,200 กม.ต่อชั่วโมง)
高超音速 [gāochāoyīnsù] ความเร็วเหนือเสียง(เหนือชั้นขึ้นไปอีก)
亚音速 [yàyīnsù] ช้ากว่าความเร็วเสียง
空中客车 [kōngzhōngkèchē] เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ (Airbus)
波音 [bōyīn] เครื่องบินโบอิ้ง
协和 [xiéhé] เครื่องบินคอนคอรด์
侦察机 [zhēnchájī] เครื่องบินสอดแนม
雷达 [léidá] เรดาร์
飞机票 [fēijīpiào] ตั๋วเครื่องบิน
单程票 [dānchéngpiào] ตั๋วเที่ยวเดียว
来回票 [láihuìpiào] ตั๋วไปกลับ
飞机耽误 [fēijīdānwù] เครื่องบินดีเลย์
登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง
登机 [dēngjī] ขึ้นเครื่อง
单程票 [dānchéngpiào] ตั๋วเที่ยวเดียว
直飞 zhífēi บินตรง
转机 [zhuǎnjī] เปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่อง
塔台 [tǎtái] หอบังคับการบิน
航空公司 [hángkōnggōngsī] สายการบิน
飞鸟航空公司 [fēiniǎo hángkōnggōngsī] นกแอร์
搭台 [dātái] หอบังคับการบิน
驾驶舱 [jiàshǐcāng] ห้องนักบิน
行李舱 [xínglǐcāng] ห้องเก็บสัมภาระ
行李传送带 [xínglǐchuánsòngdài] สายพานลำเลียงกระเป๋า
客舱 [kècāng] ที่นั่งผู้โดยสาร
头等舱 [tóuděngcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่ง
商务舱 [shāngwùcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
经济舱 [jīngjìcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
火箭 [huǒjiàn] จรวด
机场 [jīchǎng] สนามบิน (airport)
机场建设费 [jīchǎng jiànshèfèi] ภาษีสนามบิน (airport tax)
机场控制区 [jīchǎng kòngzhìqū] เขตควบคุมภายในท่าอากาศยาน
航线 [hángxiàn] เส้นทางการบิน
领事馆 [lǐngshìguǎn] สถานกงสุล
大使馆 [dàshǐguǎn] สถานเอกอัครราชฑูต

离境 [líjìng] การเดินทางออกนอกประเทศ
离 [lí] ออก, จาก –> 离开 [líkāi] ออกจาก
境 [jìng] พรมแดน, เขตแดน –> 边境 [biānjìng] พรมแดน, เขตแดน
登机 [dēngjī] ขึ้นเครื่องบิน
手续 [shǒuxù] พิธีการ, ขึ้นตอน (การทำอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน) เช่น 登机手续 ก็คือขึ้นตอนการขึ้นเครื่องบิน
继续 [jìxù] ต่อเนื่อง
办 [bàn] การดำเนินการ การกระทำที่มีระเบียบขึ้นตอน เช่น 办签证 ทำวีซ่า (ไม่ใช้ 做) ,办签证手续 ก็คือขึ้นตอนการทำวีซ่า
做 [zuò] คือการทำขึ้นมา, สร้างขึ้นมา
签证 [qiānzhèng] วีซ่า
签 [qiān]เซ็นต์ เช่น 签名 เซ็นต์ชื่อ
证 [zhèng] หลักฐาน เช่น 学生证 บัตรนักเรียน, 身份证 บัตรประชาชน, 证书 ประกาศนียบัตร, 驾驶证 ใบขับขี่ (驾驶 ขับขี่)
护照 [hùzhào] พาสปอรต์ (เวลาไปทำวีซ่าต้องเอาพาสปอร์ตไปทำ)
大使馆 [dàshǐguǎn] สถานฑูต
办理签证处 [bànlǐqiānzhèngchù] แผนกทำวีซ่า ( 办理 [bànlǐ] ดำเนินการ, 处 [chù] แผนก, สถานที่)
靠 [kào] ติด, ชิด –> 靠窗户 ติดหน้าต่าง
进 [jìn] ใกล้ เช่น 靠近 เข้าไปชิดกัน, เข้าใกล้
窗户 [chuānghù] หน้าต่าง
座位 [zuòwèi] ที่นั่ง
起飞 [qǐfēi] เครื่องบินออกบิน/take off
长途 [chángtú] ทางไกล
一路顺风 [yīlùshùnfēng] ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
风景 [fēngjǐng] ทิวทัศน์ (ภาษาจีนส่วนใหญ่ที่มีลม 风 เข้าไปเกี่ยวข้องมักหมายถึงทิวทัศน์) –> 风景区 เขตชมวิว
风 [fēng] ลม
风水 [fēngshuǐ] หวงจุ้ย(สำเนียงแต้จิว, จุ้ยในภาษาแต้จิ๋วหมายถึง น้ำ) เป็นการดูการปรับที่อยู่อาศัย ให้เกิดสิ่งดีๆ กับคนในบ้าน
景 [jǐng]ภาพ, บรรยากาศ, วิว
查 [chá] ตรวจ –> 检查 เป็นการตรวจเช็คว่ามีหรือไม่มี , 考察 เป็นการตรวจสอบ หรือสำรวจ (ตัว chá คนละตัวกัน)
身体检查, 检查身体 ตรวจสุขภาพ (ขึ้นกับรูปประโยค)
登记证 [dēngjìzhèng] boarding pass
登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง (เนื้องจากขนาดยาวกว่าการ์ด จึงใช้ 牌)
牌 ป้ายร้านค้า, ป้ายใหญ่, ป้ายโฆษณา
机票 [jīpiào] ตั๋วเครื่องบิน (air ticket)
票价 [piàojià] ราคาตั๋ว
领取 [lǐngqǔ] รับ(ของ) –> 领 หมายถึงรับ, 取 ก็หมายถึงรับ เช่น 去领取登机牌 ก็คือ ไปรับบัตรขึ้นเครื่องบิน
托运 [tuōyùn] ฝากส่ง (กระเป๋าเดินทาง)
超重 [chāozhòng] น้ำหนักเกิน, overload
出门 [chūmén] ออกเดินทาง
收拾 [shōushi] เก็บ, จัดเก็บ , เก็บให้เป็นระเบียบ
来到 [láidào] มาถึง
找不到 [zhǎobbúdào] หาไม่เจอ
凭证 [píngzhèng] หลักฐาน, ใบรับรอง –> 凭 คืออาศัย, 证 คือใบรับรอง
出示 [chūshì] นำมาแสดง, นำออกมาให้ดู –> 出 คือออก, 示 คือแสดง
表示 [biǎoshì] แสดง, โชว์
入出境卡 [rùchūjìngkǎ] บัตรเข้าออกประเทศ –>入 คือเข้า, 出 คือออก, 境 คือเขตแดน, 卡 คือบัตร
出境 [chūjìng] ออกประเทศ
税单 [shuìdān] ใบชำระค่าภาษีสนามบิน
免税 [miǎnshuì] ไม่เก็บภาษี
免费 [miǎnfèi] ให้ฟรี
旅客 [lǚkè] นักท่องเที่ยว
旅游 [lǚyóu], 旅行 [lǚxíng] ท่องเที่ยว
手提包 [shǒutíbāo] กระเป๋าหิ้ว
包 [bāo] กระเป๋า, 书包 กระเป๋าหนังสือ, 钱包 กระเป๋าตังค์ , 红包 อั่งเปา
包子 [bāozi] ซาลาเปา (ไม่ได้หมายถึงกระเป๋า)
安全 [ānquán] ปลอดภัย –> 安全检查 คือ ตรวจสอบความปลอดภัย
小刀 [xiǎodāo] มีดเล็กๆ
画报 [huàbào] นิตยสารภาพ
画 [huà]ถ้าเป็นคำนานหมายถึง รูปภาพ, ถ้าเป็นคำกริยาหมายถึง วาดภาพ
报 [bào]ถ้าเป็นคำกริยาหมายถึง รายงาน
报纸 [bàozhǐ] หนังสือพิมพ์
意思 [yìsī] ความหมาย –> 有意思 น่าสนใจ, 没意思 ไม่น่าสนใจ
舱位 [cāngwèi] ที่นั่งบนเครื่องบิน
直飞 [zhífēi] บินตรง
飞往 [fēiwǎng] บินไป
经济舱 [jīngjìcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด
公务舱 [gōngwùcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
飞行中 [fēixíngzhōng] ระหว่างบิน
随身物品 [ suíshēn wùpǐn] สิ่งของติดตัว
保管财务 [bǎoguǎn cáiwù] ดูแลทรัพย์สิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!