ศัพท์จีน คำบอกทิศทาง 方向

一直 [yìzhí] ตรงไป
上 [shàng] บน
上去 [shàngqù] ขึ้นไป
上来 [shànglái] ขึ้นมา
上边 [shàngbian] ข้างบน
下 [xià] ล่าง
下去 [xiàqù] ลงไป
下来 [shànglái] ลงมา
下边 [xiàbian] ข้างล่าง
东边 [dōngbiān] ทิศตะวันออก
中间 [zhōngjiān] ตรงกลาง
从 [cóng] จาก
出 [chū] ออก
出去 [chūqù] ออกไป
出来 [chūlái] ออกมา
到 [dào] ถึง
前边 [qiánbian] ข้างหน้า
前面 [qiánmiàn] ด้านหน้า
北边 [běibiān] ทิศเหนือ
南边 [nánbiān] ทิศใต้
去 [qù] ไป
右边 [yòubiān] ด้านขวา
后边 [hòubian] ข้างหลัง
后面 [hòumiàn] ด้านหลัง
哪边 [nǎbian] ด้านไหน
回 [huí] กลับ
回去 [huíqù] กลับไป
回来 [huílái] กลับมา
外边 [wàibian] ข้างนอก
对面 [duìmiàn] ด้านตรงข้าม
左边 [zuǒbian] ด้านซ้าย
往 [wǎng] ไปทาง
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
来 [lái] มา
西边 [xībiān] ทิศตะวันตก
起 [qǐ] ลุกขึ้น
起来 [qǐlái] ลุกขึ้นมา
过 [guò] ข้าม
过去 [guòqù] ข้ามไป
过来 [guòlái] ข้ามมา
这边 [zhèbiān] ด้านนี้
进 [jìn] เข้า
进去 [jìnqù] เข้าไป
进来 [jìnlái] เข้ามา
那边 [nàbiān] ด้านนั้น
里边 [lǐbian] ข้างใน
附近 [fùjìn] บริเวณใกล้เคียง

 

ขอบคุณ คุณอร กลุ่ม lovechinese

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!