ศัพท์จีน คำเลียนเสียง 象声词

象声词 [xiàngshēngcí] คำเลียนเสียง

เสียงสัตว์ร้อง [动物的象声词]

马 [mǎ] ม้า : 马鸣萧萧 [mǎmíngxiāoxiāo] ม้าร้อง ฮี้ๆ (neigh, whinny)
马蹄声 [mǎtíshēng] เสียงเท้าม้า : 嗒嗒 [dādā]
狗 [gǒu] สุนัข :狗吠汪汪 [gǒufèiwāngwāng] หมาเห่าโฮ่งๆ (bark)
小狗 [xiǎogǒu] ลูกสุนัข :小狗狺狺叫 [xiǎogǒuyínyínjiào] ลูกสุนัขร้องเอ๋งๆ
猫 [māo] แมว :咪咪叫 [mīmījiào]、喵喵叫 [miāomiāojiào] แมวร้องเหมียวๆ (meow, mew)
羊 [xiǎoyáng] แพะ :咩咩叫 [miēmiējiào] แพะร้องแมะๆ
鸭子 [yāzi] เป็ด :呷呷叫 [gāgājiào] เป็ดร้องก๊าบๆ (quack)
鸟 [niǎo] นก :喳喳叫 [chāchājiào] นกร้องจิ๊บๆ
公鸡 [gōngjī] ไก่ตัวผู้ :喔喔叫 [ōōjiào] พ่อไก่ขันโ๊อ๊กๆ (crow)
母鸡 [mǔjī] แม่ไก่ : 咕咕叫 [gūgūjiào] แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ (peep)
小鸡 [xiǎojī] ลูกไก่ : 叽叽叫 [jījījiào] ลูกไก่ร้องเจี๊ยบๆ
蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง :嗡嗡叫 [wēngwēngjiào] เสียงผึ้งหึ่งๆ (hum, buzz, murmur)
青蛙 [qīngwā] กบ :呱呱叫 [guāguājiào] เสียงกบร้องโอ๊บๆ (croak)
老鼠 [lǎoshǔ] หนู :吱吱叫 [zhīzhijiào] หนูร้องจี๊ดๆ (squeak, squeal)
牛 [niú] วัว : 哞哞叫 [mōumōujiào] วัวร้องมอๆ
老虎 [lǎohǔ] เสือ : 嗷嗷叫 [áo’áojiào] เสือคำรามโฮกๆ (roar)

คำเลียงเสียงคน

啊 [ā] อา..
哈哈 [hāhā] เสียงหัวเราะ ฮ่าๆๆ
嘻嘻 [xīxī] ฮิๆ
嗯嗯 [ēnēn] ฮืมๆ
嘿嘿 [hēihēi] แหะๆ
呵呵 [hēhe] เหอะๆ
忽忽 [hūhū] หุหุ
吃吃 [chīchī] หึๆ
呜呜 [wūwū] ฮือๆ (เสียงร้องไห้)
哇哇 [wāwā] อุแว๊ๆ
呸 [pēi] เชอะ (แสดงความไม่พอใจ)

คำเลียงเสียงธรรมชาติ

咚咚 [dōngdōng] เสียงกลองดัง [鼓声咚咚]
丁丁 [dīngdīng] เสียงกริ่ง [铃声丁丁]
扑通 [pūtōng] เสียงของตกน้ำ
叮当 [dīngdāng เสียงของกระทบกัน, เสียงกริ่ง
轰隆 [hōnglōng] เสียงฟ้าร้อง(ครืนๆ), ปืนใหญ่, เครื่องยนต์
乓乓 [pāngpāng] เสียงปืน(ปังๆ), ปิงปอง
哗哗 [huāhuā] เสียงน้ำไหล

ขอบคุณ คุณอร กลุ่ม lovechinese

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!