ศัพท์จีน ดาราศาสตร์ 天文学

宇宙 [yǔzhòu] จักรวาล (universe)
太空 [tàikōng] อวกาศ (outer space)
星星 [xīngxing] ดาว (star)
星辰 [xīngchén] ดาว (star)
天文台 [tiānwéntái] หอดูดาว (An observatory)
星座 [xīngzuò] กลุ่มดาว/นักกษัตร (constellation)
恒星 [héngxīng] ดาวฤกษ์
彗星 [huìxīng] ดาวหาง (comet)
扫帚星 [sàozhouxīng] ดาวหาง (คำเรียกเดิม)
北极星 [běijíxīng] ดาวเหนือ
晨星 [chénxīng] ดาวรุ่ง,ดาวประกายพรึก (stars at dawn)
流星 [liúxīng] อุกกาบาต (meteor)
银河 [yínhé] ทางช้างเผือก (the Milky Way)
日月 [rìyuè] สุริยันจันทรา, ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (sun and moon)
太阳系 [tàiyángxì] ระบบสุริยะ (Solar system)
行星 [xíngxīng] ดาวเคราะห์ (planet)
小行星 [xiǎoxíngxīng] ดาวเคราะห์น้อย (asteroid)
九大行星 [jiǔdàxíngxīng] ดาวเคราะห์เก้าดวงในระบบสุริยะ (ประกอบด้วย 水星 Mercury, 金星 Venus, 地球 Earth, 火星 Mars, 木星 Jupiter, 土星 Saturn, 天王星 Uranus, 海王星 Neptune, 冥王星 Pluto)
太阳 [tàiyáng] ดวงอาทิตย์ (sun)
太阳黑子 [tàiyánghēizǐ] จุดดับบนดวงอาทิตย์ (sunspot)
黑洞 [hēidòng] หลุมดำ (Black hole)
围绕着 [wéiràozhe] หมุนรอบ
运转 [ yùnzhuǎn ] โคจร
月亮 [yuèliang] ดวงจันทร์
残月 [cányuè] จันทร์แรม
满月 [mǎnyuè] จันทร์เต็มดวง,เดือนเพ็ญ (full moon)
半月 [bàn yuè] จันทร์ครึ่งดวง (half-moon)
弯月 [wānyuè] เดือนเสี้ยว
水星 [shuǐxīng] ดาวพุธ (Mercury )
金星 [jīnxīng] ดาวศุกร์ (Venus )
地球 [dìqiú] โลก (the Earth)
火星 [huǒxīng] ดาวอังคาร (Mars)
木星 [mùxīng] ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
土星 [tǔxīng] ดาวเสาร์ (Saturn)
天王星 [tiānwángxīng] ดาวยูเรนัส (Uranus)
海王星 [hǎiwángxīng] ดาวเนปจูน (Neptune)
冥王星 [míngwángxīng] ดาวพลูโต (Pluto)
地心 [dìxīn] แกนโลก (the earth’s core)
地轴 [dìzhóu] แกนโลก (the earth’s axis)
地磁 [dìcí] สนามแม่เหล็กโลก
地壳 [dìqiào] เปลีือกโลก (the earth’s crust)
洲 [zhōu] ทวีป (continent)
人造卫星 [rénzàowèixīng] ดาวเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้น (A man-made satellite)
火箭 [huǒjiàn] จรวด (rocket)
太空梭 [tàikōngsuō] กระสวยอวกาศ (space shuttle)
航天飞机 [hángtiānfēijī] กระสวยอวกาศ (space shuttle)
太空船 [tàikōngchuán] (Spacecraft) ยานอวกาศ
宇航员 [yǔhángyuán] นักบินอวกาศ
太空站 [tàikōngzhàn] สถานีอวกาศ
半球 [bànqiú] ซีกโลก
北极 [běijí] ขั้วโลกเหนือ (the North Pole)
南极 [nánjí] ขั้วโลกใต้ (the South Pole)
经线 [jīngxiàn] เส้นแวง (longitude)
纬线 [wěixiàn] เส้นรุ้ง (latitude)
赤道 [chìdào] เส้นศูนย์สูตร (the equator)
陆地 [lùdì] แผ่นดิน (land)
丘陵 [qiūlíng] เนินเขา(hill)
海峡 [hǎixiá] ช่องเขา
半岛 [bàndǎo] คาบสมุทร,แหลมที่ยื่นไปในทะเล (peninsula)
沙漠 [shāmò] ทะเลทราย (desert)
平原 [píngyuán] ที่ราบ (plain)
坡 [pō] เนิน (slope)
山 [shān] ภูเขา
火山 [huǒshān] ภูเขาไฟ(volcano)
冰山 [bīngshān] ภูเขาน้ำแข็ง
盆地 [péndì] แอ่งกะทะ(basin)
瀑布 [pùbù] น้ำตก
草原 [cǎoyuán] ทุ่งหญ้า (grasslands)
岛 [dǎo] เกาะ (island)
海 [hǎi] ทะเล
海角 [hǎijiǎo] แหลม
海拔 [hǎibá] ระดับน้ำทะเล(height above sea level)
湾 [wān] อ่าว(bay)
海洋 [hǎiyáng] มหาสมุทร (ocean)
湖泊 [húpō] ทะเลสาบ
池塘 [chítáng] สระน้ำ
江河 [jiānghé] แม่น้ำลำคลอง
水沟 [shuǐgōu] ร่องน้ำ
流水 [liúshuǐ] กระแสน้ำ (流动水)
冰河[bīnghé] ธารน้ำแข็ง
外星人 [wàixīngrén] มนุษย์ต่างดาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!