ศัพท์จีน พายุ

强震 [qiángzhèn] แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ย่อมาจาก 强烈地震, 烈 liè รุนแรง
媒体 [méitǐ] ข่าวสาร, มีเดีย
透露 [tòulù] เปิดเผย
气象 [qì xiàng] อุตุนิยมวิทยา
北京 [běijīng] ปักกิ่ง
情况 [qíng kuàng]สภาพการณ์
46分左右 46 นาทีโดยประมาณ
日本 [rìběn] ประเทศญี่ปุ่น
宫城县 [Gōngchéngxiàn] จังหวัดมิยากิ, Miyagi prefecture in north of Honshū island, Japan
岩手县 [yán shǒu xiàn] จังหวัดอิวะเตะ, Iwate prefecture in north of Honshū island, Japan
发生 [fāshēng] เกิด
震感 [zhèngǎn] รู้สึกถึงแผ่นดินไหว
余震 [yúzhèn] อาฟเตอร์ช็อก, aftershock
里氏8.9级 [lǐ shì 8.9 jí] 8.9 ริกเตอร์
引 [yǐn] ส่งผลให้, นำไปสู่
发 [fā] เกิด
海啸 [hǎixiāo] สึนามิ
特大 [tèdà] ใหญ่เป็นพิเศษ
地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
特大地震 แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
死亡 [sǐ wáng] ตาย ถึงแก่ความตาย
失踪 [shī zōng] สูญหาย
厂商 [chǎng shāng] โรงงานและร้านค้า
强烈 [qiáng liè] รุนแรง
包括 [bāo kuò] ครอบคลุม,รวมทั้ง
导致 [dǎo zhì] ก่อให้เกิด
核电站 [hé diàn zhàn] สถานีพลังงานจากนิวเคลียร์
爆炸 [bào zhà] ระเบิด
生产程序 [shēng chǎn chéng xù] กระบวนการผลิต
迫 [pǎi] ถูกบีบบังคับ
另据报道 [lìng jù bào dào] รายงานจากที่อื่น (报道 รายงาน)
气候 [qìhòu] ดินฟ้าอากาศ ความหมายกว้างๆ
天气 [tiānqì] อากาศ สภาพอากาศ ร้อน หนาว เย็น –> 今天天气很热 วันนี้อากาศร้อนมาก, 这几天,天气变化很大 หลายวันนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงมาก
热带 [rèdài] เขตร้อน – 泰国是热带气候国家 ประเทศไทยเป็นประเทศภูมิอากาศเขตร้อน
寒带 [hándài] เขตหนาว
气压 [qìyā] ความกดอากาศ
低气压 [dīqìyā] ความกดอากาศต่ำ
高气压 [gāoqìyā] ความกดอากาศสูง
天气报告 [tiānqì bàogào] รายงานอากาศ
天气预报 [tiānqì yùbào] พยากรณ์อากาศ
今天天气怎么样?วันนี้อากาศเป็นยังไง
昨天天气预报说,今天是晴天, 明天有雨。 เมื่อวานพยากรณ์อากาศกล่าวว่า วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส พรุ่งนี้มีฝน
天气预测 [tiānqì yùcè] พยากรณ์อากาศ (预测 พยากรณ์)
气象台 [qìxiàngtái] สถานีอุตุนิยมวิทยา
地动仪 [dìdòngyí ] เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวและดินฟ้าอากาศ
暴风信号 [bàofēngxìnhào] สัญญาณเตือนวาตภัย (ลมพายุ)
暴风警告 [bào fēng jǐng gào] คำเตือนก่อนมีพายุ
晴天 [qíng tiān] ท้องฟ้าโปร่ง -今天是晴天。
阴天 [yīn tiān] ท้องฟ้ามืดครึ้ม
晴而热 [qíng ér rè] ท้องฟ้าโปร่งและร้อน
忽冷忽热 [hūlěnghūrè] เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน
晴天转阴 [qíng tiān zhuǎn yīn] ท้องฟ้าโปร่งเปลี่ยนเป็นมืดครึ้ม
天阴而间有阵雨 [tiān yīn ér jiān yǒu zhèn yǔ] มีเมฆมากและฝนตกกระจาย
天阴而间有局部阵雨 [tiān yīn ér jiān yǒu jú bù zhèn yǔ] มีเมฆมากและฝนตกกระจายบางพื้นที่ (局部 บางพื้นที่)
始为天阴,继而转晴 [shǐwéitiānyīn, jì ér zhuǎn qíng] ท้องฟ้ามีเมฆมากในช่วงแรก ต่อจากนั้นท้องฟ้าเริ่มโปร่ง
晴,但有局部阵雨 [qíng, dànyǒujúbù zhènyǔ] ท้องฟ้าโปร่ง แต่มีฝนตกในบางพื้นที่
季节 [jì jié] ฤดูกาล (季 ฤดู)ประเทศจีน มี 4 ฤดู คือ 春,夏,秋,冬 (ต้องเขียนเรียงตามลำดับดังกล่าว)
地震 [dì zhèn] แผ่นดินไหว
里克特震级 [lǐ kè tè zhèn jí] ริกเตอร์, Richter scale
里氏 8.9 级地震 (จีนแผ่นดินใหญ่ใช้)
芮氏 8.9 级地震 (ไต้หวัน), 芮 [rui] นามสกลุชาวจีน
春天/春季 [chūntiān/chūnjì] ฤดูใบไม้ผลิ
夏天/夏季 [xiàtiān/xiàjì] ฤดูร้อน
秋天/秋季 [qiūtiān/qiūjì] ฤดูใบไม้ร่วง
冬天/冬季 [dōngtiān/dōngjì] ฤดูหนาว
雨季 [yǔjì] ฤดูฝน
下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
降雨量 [jiàngyǔliàng] ปริมาณน้ำฝน
雨天 [yǔtiān] วันที่มีฝนตก
倾盆大雨 [qīngpén dàyǔ] ฝนตกหนัก
细雨 [xìyǔ] ฝนตกปรอยๆ
虹 [hóng] รุ้ง
雷 [léi] ฟ้าร้อง
下雪 [xiàxuě] หิมะตก
露 [lù] น้ำค้าง
雹 [báo] ลูกเห็บ
闪电 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
云 [yún] เมฆ
多云 [duōyún] มีเมฆมาก
不论晴雨 [bùlùn qíngyǔ] ฝนตกหรือแดดออก
如果天气好的话 [rúguǒ tiānqìhǎodehuà] ถ้าหากว่าสภาพอากาศดี
稍微热 [shāowēi rè] ร้อนขึ้นเล็กน้อย
有风的 [yǒufēngdē] มีลมแรง
风力 [fēnglì] แรงลม
暴风 [bàofēng] พายุฝน
龙卷风 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
飓风 [jùfēng] พายุเฮอริเคน
有雷电的暴风 [yǒuléidiàn dē bàofēng] พายุฝนฟ้าคะนอง
台风 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น, ไต้ฝุ่น
旋风 [xuànfēng] พายุไซโคลน,พายุหมุน
热带低气压 [rèdàidī qìyā] ดีเปรสชั่นเขตร้อน
海啸 [hǎixiào] สึนามิ (津波 สึนามิ-ญี่ปุ่น)
季候风,雨季 [jì hòu fēng. yǔ jì] มรสุม
阵风的 [zhèng fēng dē] มีลมแรง
强风 [qiáng fēng] ลมแรง
刮风 [guā fēng] ลมพัด
严寒的 [yán hán dē] หนาวจัด
气温 [qì wē] อุณหภูมิ ใช้กับอากาศ (温 อุ่น)
今天气温很好。 วันนี้อุณหภูมิของอากาศดีมาก
天气预报说,今天最高气温 35° C [พยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ 35 องศาเซ็นติเกรด
温度 [wēn dù] อุณหภูมิร้อนเย็น (องศา) ใช้ได้ทั่วๆ ไป
今天温度很高。 วันนี้อุณหภูมิสูงมาก
最低温度。อุณหภูมิต่ำสุด, 最高温度。อุณหภูมิสูงสุง
干 [gān] แห้ง
凉 [liáng] เย็น
凉爽 [liáng shuǎng] เย็นสบาย
冷 [lěng] หนาว
今天天气好冷呀!วันนี้อากาศหนาวจังเลย !
寒冷 [hánlěng] เย็น
热 [rè] ร้อน
酷热 [kùrè] อากาศร้อนอบอ้าว
温暖 [wēn nuǎn] อบอุ่น
暖和 [nuǎn huo] อบอุ่น
闷热 [mēn rè] ร้อนอบอ้าว
霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง
潮湿 [cháo shī] เปียกชื้น
湿热 [shī rè] ร้อนชื้น
顺风 [shùn fēng] กระแสลมราบรื่น
摄氏 [shè shì] องศาเซ็นติเกรด,องศาเซลเซียส
摄氏二十九度 29 องศาเซนติเกรด
华氏 [huá shì] องศาฟาเรนไฮต์
华氏八十二度 82 องศาฟาห์เรนไฮท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!