ศัพท์จีน รูปทรง 形状

形状 [xíngzhuàng] รูปทรง (shape)
圆形 [yuánxíng] หยวนสิง = วงกลม
半圆形 [bànyuánxíng] กึ่งวงกลม
椭圆形 [tuǒyuánxíng] ถั่วหยวนสิง = วงรี
三角形 [sānjiǎoxíng] ซานเจี่ยวสิง = สามเหลี่ยม
正三角形 [zhèng sānjiǎoxíng] รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
等边三角形 [děngbiān sānjiǎoxíng] เติ่งเปียนซานเจี่ยวสิง=สามเหลี่ยมด้านเท่า
直角三角形 [zhíjiǎo sānjiǎoxíng] จื๋อเจี่ยวซานเจี่ยวสิง =สามเหลี่ยมมุมฉาก
四方形 [sìfāngxíng] ซื่อฟางสิง = สี่เหลี่ยม
正方形 [zhèngfāngxíng] เจิ้งฟังสิง = สี่เหลี่ยมจัตุรัส
长方形 [chángfāngxíng] ฉางฟังสิง = สี่เหลี่ยมผืนผ้า
五角形 [wǔjiǎoxíng] อู๋เจี่ยวสิง = ห้าเหลี่ยม
八角形 [bājiǎoxíng] ปาเจี่ยวสิง = แปดเหลี่ยม
球形 [qiúxíng] ฉิวสิง = ทรงกลม
圆柱形 [yuánzhùxíng] หยวนจู้สิง = ทรงกระบอก
金字塔形 [jīnzì tǎxíng] จินจื้อถ่าสิง = ทรงปิรามิด
圆锥形 [yuánzhuīxíng] หยวนจุยสิง = ทรงกรวย
直线 [zhíxiàn] จื๋อเซี่ยน = เส้นตรง
曲线 [qūxiàn] ชวีเซี่ยน = เส้นโค้ง
平行线 [píngxíng xiàn] เส้นขนาน
之字线 [zhīzì xiàn] เส้นซิกแซ็ก
垂直线 [chuízhí xiàn] เส้นแนวตั้งฉาก
对角线 [duìjiǎo xiàn] เส้นทแยงมุม
点线 [diǎn xiàn] เส้นประ
半径 [bànjìng] เส้นรัศมี
圆周 [yuánzhōu] เส้นรอบวง
直径 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง
地平线 [dìpíngxiàn] เส้นแนวนอน
螺线 [luó xiàn] เส้นขดก้นหอย
不等边三角形 [bùděngbiān sānjiǎoxíng] สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
平行四边形 [píngxíng sìbiānxíng] สี่เหลี่ยมด้านขนาน
六角形 [liùjiǎoxíng] หกเหลี่ยม
等腰三角形 [děngyāo sānjiǎoxíng] สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
菱形 [língxíng] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
梯形 [tīxíng] สี่เหลี่ยมคางหมู
多角形 [duōjiǎoxíng] รูปหลายเหลี่ยม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!