ศัพท์จีน สงคราม 战争

世界大战 [Shìjiè dàzhàn] สงครามโลก
第一次世界大战 [dìyīcì shìjiè dàzhàn] สงครามโลกครั้งที่1 (World War I)
战 [zhàn] สู้รบ,สงคราม
战场 [zhàn chǎng] สนามรบ
战斗 [zhàn dòu] สู้กัน, ทำสงครามกัน
战争 [zhànzhēng] สงคราม
战事 [zhàn shì] สงคราม
战区 [zhàn qū] เขตสงคราม เขตการสู้รบ
内战 [nèizhàn] สงครามกลางเมือง (civil war)
战俘 [zhànfú] เชลยสงคราม
战乱 [zhàn luàn] ความวุ่นวายอันเกิดจากภัยสงคราม
战列舰 [zhàn liè jiàn] เรือสงคราม
战时 [zhàn shí] ช่วงเวลาสงคราม
战火 [zhàn huǒ] ไฟสงคราม
战祸 [zhàn huò] ไฟสงคราม
战犯 [zhàn fàn] อาชญากรสงคราม
潜水艇 [qiánshuǐtǐng] เรือดำน้ำ
飞弹 [fēidàn] จรวดนำวิถี, มิสไซล์ (missile)
空对空 [kōngduìkōng] สกัดทางอากาศ
空对空导弹 [kōngduìkōngdǎodàn] มิสไซล์สกัดทางอากาศ (air-to-air missile)
爱国者 [àiguózhě] จรวดแพทริออต (patriot) เป็นระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ ของกองทัพเรือสหรัฐ และประเทศพันธมิตร
地对空 [dìduìkōng] สะกัดจากพื้นสู่อากาศ (Ground-to-Air)
短程 [duǎnchéng] ระยะใกล้
中程 [zhōngchéng] ระยะกลาง
远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
短程弹道导弹 [duǎnchéngdàndàodǎodàn] ขีปนาวุธนำวิถีระยะใกล้ ballistic missile
百发百中 [Bǎifābǎizhòng] ยิงร้อยครั้งถูกร้อยครา
养由基 [yǎngyóujī] ชื่อหยั่งโหยวจี
楚国 [chǔguó] แคว้นฉู่
晋国 [jìnguó] แคว้นจิ้น
春秋 [chūnqiū] ยุคชุนชิว (春秋时)
名将 [míngjiàng] มีชื่อเสียง, นักรบที่มีชื่อเสียง
我国 [wǒguó] ประเทศของเรา
古代 [gǔdài] สมัยโบราณ
著名 [zhùmíng] มีชื่อเสียง
射箭 [shèjiàn] ยิงธนู
能手 [néngshǒu] ชำนาญ
左传 [zuǒzhuàn] จั่วจ้วนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์จีนสมัยชุนชิวจ้านกว๋อ
史记 [shǐjì] เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่เขียนโดย 司马迁[Sīmǎqiān]
载 [zài] บันทึกไว้
一些 [yīxiē] ้เล็กน้อย, บ้าง
故事 [gùshi] นิทาน
例如 [lìrú] ตัวอย่าง
一次 [yīcì] ครั้งหนึ่ง
郑国 [zhèngguó] แคว้นเจิ้ง
攻 [gōng] โจมตี
出兵 [chūbīng] ยกทัพ เคลื่อนกำลัง
援 [yuán] ช่วยเหลือ, สนับสนุน
楚共王 [chǔgòngwáng] อ๋องฉู่
魏錡 [wèiqí] เว่ยฉี เป็นแม่ทัพใหญ่ของแคว้นจิ้น
相遇 [xiāngyù] พบกับ
鄢陵 [YānLíng] ชื่อเมืองเอียนหลิง – Area code: 0374, Postcode: 461200 (河南省).
所谓 [suǒwèi] ที่เรียกว่า
河南省 [HéNánShěng] มณฑลเหอหนาน – Area code: 09820, Postcode: 811500 (青海省).
战斗 [zhàndòu] การรบ
眼睛 [yǎnjing] ตา
入骨 [rùgǔ] เข้ากระดูก
报仇 [bàochóu] แก้แค้น
复命 [fù mìng] รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วง
靶 [bǎ] เป้า
潘党 [pāndǎng] ชื่อคน
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
本事 [běnshì] ความสามารถ
杨柳 [yángliǔ] ต้นหลิว, ต้นหยาง, willow
叶子 [yèzi] ใบไม้
差不多 [chàbuduō] เกือบจะ, ใกล้, พอๆกัน
当即 [dāngjí] ทันที
标明 [biāomíng] เครื่องหมาย, แสดงถึง
顺序 [shùnxù] ตามลำดับ
连射 [liánshè] ยิงอย่างต่อเนื่อง
果然 [guǒrán] อย่างแท้จริง, ตามคาด
第一 [dìyī] ครั้งที่1
第二 [dì’èr] ครั้งที่2
第三 [dìsān] ครั้งที่3
非常 [fēicháng] อย่างยิ่ง, ไม่ธรรมดา
准确 [zhǔnquè] ถูกต้อง, แม่นยำ
形容 [xíngróng] สภาพลักษณะ
技术 [jìshù] เทคนิค, ทักษะ
高明 [gāomíng] สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก
因此 [yīncǐ] ด้วยเหตุนี้
叫做 [jiàozuò] ถูกเรียกว่า
百发百中 [bǎifābǎizhòng] ยิงถูกเป้าทุกครั้งครา
百步穿杨 [bǎibùchuānyáng] ยิงแม่นเหมือนจับวาง
增加 [zēngjiā] เพิ่ม
距离 [jùlí] ห่างจาก
至于 [zhìyú] สำหรับ
成语 [chéngyǔ] สำนวน
今天 [jīntiān] วันนี้
常用 [chángyòng] ใช้เป็นประจำ
神枪手 [shénqiānshǒu] มือยิงขั้นเทพ
射击 [shèjī] ยิง
可以 [kěyǐ] ได้
比喻 [bǐyù] อุปมาอุปไมย
中和 [zhōnghé] ทำให้เป็นกลาง
谋事 [móushì] หางานทำ, วางแผน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!