ศัพท์จีน หน่วยงานและกฏหมายทางธุรกิจ

กฎหมายการค้า 商法 shāng fǎ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 消费者权益保护法 xiāo fèi zhě quán yì bǎo hù fǎ
กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด 反倾销法 fǎn qīng xiāo fǎ
กฎหมายป้องกันการผูกขาด 反垄断法 fǎn lǒng duàn fǎ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 民商法典 mín shāng fǎ diǎn
กฎหมายแรงงาน 劳动法 láo dòng fǎ
กฎหมายล้มละลาย 破产法 pò chǎn fǎ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง และดำเนินกิจการบริษัท 公司法 gōng sī fǎ
กรมการค้าต่างประเทศ 对外贸易厅 duì wài mào yì tīng
กรมการค้าภายใน 国内贸易厅 guó nèi mào yì tīng
กรมตรวจคนเข้าเมือง 移民局 yí mín jú
กรมทะเบียนการค้า 商业注册厅 shāng yè zhù cè tīng
กรมแรงงาน 劳动厅 láo dòng tīng
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 工厂管理厅 gōng chǎng guǎn lǐ tīng
กรมเศรษฐกิจ 经济厅 jīng jì tīng
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 环境质量促进厅 huán jìng zhì liàng cù jìn tīng
กรมสรรพากร 税务厅 shuì wù tīng
กรมสวัสดิการ 福利厅 fú lì tīng
กรมอนามัย 卫生厅 wèi shēng tīng
กระทรวงพาณิชย์ 商业部 shāng yè bù
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 消费者保护协会 xiāo fèi zhě bǎo hù xié huì
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 促进投资委员会(BOI) cù jìn tóu zī wěi yuán huì (BOI)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!