ศัพท์จีน หน่วยวัด

纳米 [nàmǐ] นาโนเมตร 1/1,000,000,000 เมตร
微米 [wēimǐ] ไมโครเมตร 1/1,000,000 เมตร
忽米 [hūmǐ] 1/100,000 เมตร
丝米 [sīmǐ] 1/10,000 เมตร
毫米 [háomǐ] มิลลิเมตร 1/1,000 เมตร
厘米 [límǐ] เซนติเมตร 1/100 เมตร
分米 [fēnmǐ] เดซิเมตร 1/10 เมตร
米 [mǐ] เมตร 1 เมตร
十米 [shímǐ] เดคาเมตร 10 เมตร
百米 [bǎimǐ] เฮกโตเมตร 100 เมตร
里 [lǐ] ลี้ 500 เมตร
公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร 1,000 เมตร
海里 [hǎilǐ] ไมล์ทะเล 1,852 เมตร
丈 [zhàng] 1.33 เมตร
码 [mǎ] หลา 0.9144 เมตร
英里 [yīnglǐ] ไมล์ 1,609.344 เมตร
英尺 [yīngchǐ] ฟุต 12 นิ้ว
英寸 [yīngcùn] นิ้ว 2.539999918 เซนติเมตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!