ศัพท์จีน ห้องต่าง ๆ

卧室 wòshì ห้องนอน
单人房 dānrénfáng ห้องเตียงเดี่ยว
多人房 duōrénfáng ห้องนอนรวม
双床房 shuāngchuángfáng ห้องเตียงคู่
双人房 shuāngrénfáng ห้องเตียงคู่
包含卫生间的房间 bāohánwèishēngjiāndefángjiān ห้องพักที่มีห้องน้ำในตัว
办公室 bàngōngshì ห้องทำงาน
厕所 cèsuǒ ห้องน้ำ
租房 zūfáng ห้องเช่า
厨房 chúfáng ห้องครัว
会议室 huìyìshì ห้องประชุม
更衣室 gēngyīshì ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
手术室 shǒushùshì ห้องผ่าตัด
病房 bìngfáng ห้องผู้ป่วย
套房 tàofáng ห้องชุด
教室 jiàoshì ห้องเรียน
图书馆 túshūguǎn ห้องสมุด
阅览室 yuèlǎnshì ห้องอ่านหนังสือ
浴室 yùshì ห้องอาบน้ำ
餐厅 cāntīng ห้องอาหาร
客厅 kètīng ห้องรับแขก
大厅 dàtīng ห้องโถง
医务室 yīhùshì ห้องพยาบาล
保健室 bǎojiànshì ห้องพยาบาล
加护病房 jiāhùbìngfáng ห้อง I.C.U
太平间 tàipíngjiān ห้องดับจิต
产房 chǎnfáng ห้องคลอด
实验室 shíyànfáng ห้องทดลอง
聊天室 liáotiānshì chatroom แชมรูม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!