ศัพท์จีน เกี่ยวกับ รถ 车

车 [chē] รถ
汽车 [qìchē] รถยนต์
卡车 [kǎchē] รถบรรทุก
小卡车 [xiǎokǎchē] รถปิคอัพ
四轮驱动 [sìlúnqūdòng] รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
前轮驱动 [qiánlúnqūdòng] รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า
轿车 [jiàochē] รถเก๋ง
跑车 [pǎochē] รถสปอร์ท
公共汽车 [gōnggòngqìchē] รถเมล์สาธารณะ
长途汽车 [chángtúqìchē] รถบัส
拖车 [tuōchē] รถเทรลเลอร์ (trailer)
牵引车 [qiānyǐnchē] รถแทรกเตอร์
挖掘机 [wājuéjī] รถขุดดิน
搅拌车 [jiǎobànchē] รถผสมปูน
垃圾车 [lājīchē] รถขยะ
消防车 [xiāofángchē] รถดับเพลิง
火车 [huǒchē] รถไฟ
面包车 [miànbāochē] รถตู้
货车 [huòchē] รถสินค้า
挂车 [guàchē] รถพ่วง
租车 [zūchē] รถเช่า
出租车 [chūzūchē] รถแท็กซี่
吉普车 [jípǔchē] รถจิ๊ป
自行车 [zìxíngchē] รถจักรยาน
摩托车 [mótuōchē] รถมอเตอร์ไซค์
三轮车 [sānlúnchē] รถสามล้อ
救护车 [jiùhùchē] รถพยาบาล
急救车 [jíjiùchē] รถฉุกเฉิน, รถพยาบาล
救火车 [jiùhuǒchē] รถดับเพลิง
邮车 [yóuchē] รถไปรษณีย์
警车 [jǐngchē] รถตำรวจ
缆车 [lǎn​chē​] กระเช้าไฟฟ้า (cable car)
车牌 [chēpái ] ป้ายทะเบียนรถ
新车牌 [xīnchēpái] รถป้ายแดง
保险杠 [bǎoxiǎngàng] กันชน
开车 [kāichē] ขับรถ
一直开 [yīzhíkāi] ขับตรงไป
倒车 [dàochē] ถอยรถ
倒车(倒車) [dǎochē] ต่อรถ
误车 [wùchē] ตกรถ –> 误了车
误船 [wùchuán] ตกเรือ
误机 [wùjī] ตกเครื่อง(บิน)
交通 [jiāotōng] จราจร
交通标志 [jiāotōngbiāozhì] เครื่องหมายจราจร
交通规则 [jiāotōngguīzé] กฎจราจร
指路牌 [zhǐlùpái] ป้ายบอกทาง
驾驶 [jiàshǐ] ขับขี่
学习架驶 [xuéxí jiàshǐ] เรียนขับรถ
驾驶执照 [jiàshǐzhízhào] ใบอนุญาตขับขี่
油门 [yóumén] คันเร่ง
转速计 [zhuànsùjì] เกจวัดรอบเครื่อง
里程表 [lǐchéngbiǎo] เกจวัดระยะทาง
速度表 [sùdùbiǎo] เกจวัดความเร็ว
加速踏板 [jiāsùtàbǎn] คันเร่ง –> 加速 [jiāsù] เร่งความเร็ว, 踏板[tàbǎn] แป้นเหยียบ
空气过滤器 ไส้กรองอากาศ –> 空气[kōngqì] อากาศ, 过滤[guòlǜ] ใส้กรอง, 器[qì] อุปกรณ์
天线 [tiānxiàn] สายอากาศ, เสาวิทยุ
防冻剂 [fángdòngjì] น้ำยาหล่อเย็น
电池 [diànchí] แบตเตอรี่
离合器 [líhéqì] คลัชต์
安全带 [ānquándài] เข็มขัดนิรภัย
安全气囊 [ānquánqìnáng] ถุงลมนิรภัย
自行车 [zìxíngchē] จักรยาน
刹车 [shāchē] เบรก
车闸 [chēzhá] เบรก , 手闸 เบรกมือ
手刹车 [shǒushāchē] เบรกมือ
脚刹车 [jiǎoshāchē] เบรกเท้า
引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์
发动机 [fādòngjī] เครื่องยนต์
开动 [kāidòng] สตาร์ทรถ
换挡杆 [huàndǎnggān] คันเกียร์
变速杆 [biànsùgǎn] เกียร์ (ใช้เปลี่ยนความเร็ว)
挂挡 [guà​dǎng] เข้าเกียร์ (一挡 เกียร์หนึ่ง,二挡 เกียร์สอง)
倒车挡 [dào​chē​dǎng] เกียร์ถอย (reverse gear)
仪器 [ yíqì ] มิเตอร์
天线 เสาอากาศ
排气管 [páiqìguǎn] ท่อไอเสีย –> 排气 [páiqì] ไอเสีย, 管[guǎn] ท่อ
头灯/前灯 [tóudēng/qiándēng] ไฟหน้ารถ
尾灯 [wěidēng] ไฟท้าย
左/右拐灯 [zuǒ/yòuguǎidēng] ไฟเลี้ยวซ้าย/ขวา (左 ซ้าย, 右 ขวา, 拐 เลี้ยว, 灯 ไฟ)
转向 [zhuǎnxiàng] เลี้ยว
转向灯 [zhuǎnxiàngdēng] ไฟเลี้ยว
闪光灯 [shǎnguāngdēng] ไฟกระพริบ
引擎盖 [yǐnqínggài] ฝากระโปรงหน้า –> 引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์
后车厢 [hòuchēxiāng] กระโปรงท้ายรถ
喇叭[lǎba] แตร
雨刷 [yǔshuā] ใบปัดน้ำฝน / 刮水器 [guāshuǐqì] ใบปัดน้ำฝน
钥匙 [yàoshi] กุญแจ
插座 [chāzuò] ปลั๊ก
跨接电缆 [kuàjiē diànlǎn] สายพ่วงแบตเตอรี่ –>跨[kuà] ข้าม, 接[jiē] ต่อเชื่อม, 电缆 [diànlǎn] สายไฟ
后视镜 [hòushìjìng] กระจกมองหลัง
反光镜 fǎnguāngjìng กระจกสะท้อน (เพื่อให้เห็นรถในมุมอับ), กระจกมองหลัง
左/右镜 [zuǒ/yòujìng] กระจกมองข้างซ้าย/ขวา
摩托车 [mótuōchē] จักรยานยนต์
摩托[mótuō] มอเตอร์
消声器 [xiāoshēngqì] ท่อเก็บเสียงไอเสีย –> 消声[xiāoshēng] กำจัดเสียง, 器[qì] อุปกรณ์
滤油器 [lǜyóuqì] ใส้กรองน้ำมันเครื่อง –>滤[lǜ] กรอง, 油[yóu] น้ำมัน, 器[qì] อุปกรณ์
机油 [jīyóu] น้ำมันเครื่อง
润滑油 [rùn huá yóu] น้ำมันหล่อลื่น
油压闸 [yóuyāzhá] น้ำมันเบรก
皮卡汽车 [píkǎqìchē] รถบรรทุกปิ๊กอัพ –>皮[pí] หนัง ผิว ที่คลุม วัสดุผิวเรียบ, 卡[kǎ] บัตร กัก, 汽车[qìchē] รถยนต์
备用轮胎 [bèiyònglúntāi] ยางอะไหล่(备用胎) –>备用[bèiyòng] สำรอง ทางเลือก, 轮胎[lúntāi] ยางรถ
车轴 [chēzhóu] เพลารถ
方向盘 [fāngxiàngpán] พวงมาลัย –> 方向[fāngxiàng] ทิศทาง, 盘[pán] ถาด วัตถุที่เหมือนถาด จาน
水箱 [shuǐxiāng] กระป๋องน้ำพักน้ำ
轮胎 [lúntāi] ยางรถ
轮胎气 [lúntāiqì] ลมยาง
行李箱 [xínglǐxiāng] ตู้ใส่ของ –> 行李[xínglǐ] กระเป๋าเดินทาง สัมภาระ, 箱[xiāng] หีบ กล่อง วัตถุที่เหมือนกล่อง
加油站 [jiāyóuzhàn] ปั๊มน้ำมัน
加油 [jiāyóu] เติมน้ำมัน
柴油 [cháiyóu] น้ำมันดีเซล
柴油机 [cháiyóujī] เครื่องยนต์ดีเซล
汽油 [qìyóu] น้ำมันเบนซิน
加满油箱 [jiāmǎnyóuxiāng] เติมเต็มถัง (油箱 ถังน้ำมัน)
桥 สะพาน
高架桥 [gāojiàqiao] สะพานข้าม, สะพานลอย
掉头 [diàotóu] กลับรถ
靠右 [kàoyòu] ชิดขวา
铁路 [tiělù] ทางรถไฟ
高速公路 [gāosùgōnglù] ทางด่วน (motorway) ;高速 ความเร็วสูง
道路 [dàolù] ถนน
单程路 [dānchénglù] เดินรถทางเดียว
路边 [lùbiān] ริมถนน (roadside)
环路 [huánlù] ถนนวงแหวน (ring road)
人行横道 [rénxínghéngdào] ทางม้าลาย
通行税 [tōngxíngshuì] ค่าผ่านทาง, โทลเวย์
红绿灯,交通灯 [hónglǜdēng, jiāotōngdēng] สัญญาณไฟจราจร
人行横道灯 [rénxínghéngdào dēng] สัญญาณไฟข้ามถนน
车祸 [chēhuò] อุบัติเหตุบนถนน, อุบัติเหตุรถชนกัน
发生意外 [fāshēng yìwài] เกิดอุบัติเหตุ
撞车事故 [zhuàngchē shìgù] อุบัติเหตุรถชนกัน
刮擦事故 [ guācā shìgù] อุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน
追尾 [zhuīwěi] รถชนท้ายกัน
追尾事故 [zhuīwěi shìgù] อุบัติเหตุรถชนท้ายกัน
相撞 [xiāngzhuàng] ชนกัน
两车相撞 [iǎngchē xiāngzhuàng] รถชนประสานงา
超车 [chāo​chē] แซงรถ
超车不成 [chāochē bùchéng] แซงไม่ได้ , แซงไม่พ้น
火烧车事故 [ huǒshāochē shìgù] อุบัติเหตุไฟไหม้รถ
高峰时段 [ gāofēng shíduàn] ชั่วโมงเร่งด่วน
停车 [tíng​chē​] จอดรถ
停车表 [ tíngchēbiǎo] มิเตอร์ที่่จอดรถ
停车场 [tíng​chē​chǎng] ที่จอดรถ
乘客 [chéng​kè​] ผู้โดยสาร (passenger)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!