รู้จักกับ 4 สหายแห่งห้องหนังสือและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

文房四宝及相关知识

ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้การเขียนพู่กันจีนนั้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้เรื่องพื้นฐานของลำดับขีดและโครงสร้างของตัวอักษรจีนมาบ้างพอสมควร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 2 ข้อนี้จะทำให้เกิดอุปสรรค์ต่อการรังสรรค์ผลงานออกมา

1.ความรู้เกี่ยวกับลำดับขีด
2.โครงสร้างอักษรจีน

บทเรียนการเขียนอักษรด้วยพู่กันแบบต่าง ๆ 

Picture1

อักษรแบบบรรจง ข่ายซู

楷书

Picture2

อักษรแบบบรรจงแกมหวัด

สิงซู 行书

Picture3

อักษรแบบหวัด เฉ่าซู

草书

Picture4

อักษรแบบลี่ซู

隶书

Picture5

อักษรแบบจ้วนซู

篆书

Picture6

อักษรแบบกระดองเต่า

甲骨文