ศิลปะ 艺术

哥特式艺术 gētèshìyìshù ศิลปะกอธิค
表演艺术 biǎoyǎnyìshù ศิลปะการแสดง
文艺复兴艺术 wényìfùxīngyìshù ศิลปะเรอเนสซองซ์
巴洛克艺术 bāluòkèyìshù ศิลปะบารอก
罗马式艺术 ,罗马式美术 luómǎshìyìshù ,luómǎshìměishù ศิลปะโรมาเนสก์
武术 wǔshù ศิลปะการป้องกันตัว
拜占庭艺术 bàizhāntíngyìshù ศิลปะไบแซนไทน์
应用艺术 yìngyòngyìshù ศิลปะประยุกต์
手工艺品 shǒugōngyìpǐn ศิลปหัตถกรรม
哥特式艺术 gētèshìyìshù ศิลปะกอธิค
表演艺术 biǎoyǎnyìshù ศิลปะการแสดง
文艺复兴艺术 wényìfùxīngyìshù ศิลปะเรอเนสซองซ์
巴洛克艺术 bāluòkèyìshù ศิลปะบารอก
罗马式艺术 ,罗马式美术 luómǎshìyìshù ,luómǎshìměishù ศิลปะโรมาเนสก์
武术 wǔshù ศิลปะการป้องกันตัว
拜占庭艺术 bàizhāntíngyìshù ศิลปะไบแซนไทน์
应用艺术 yìngyòngyìshù ศิลปะประยุกต์
手工艺品 shǒugōngyìpǐn ศิลปหัตถกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!