อักษรจีนที่ใช้บ่อย J-R

即 jí [หมวดอักษร: 卩]

ความหมายปัจจุบัน: 即 [jí] ใกล้, ชิด –> 即使 [jíshǐ] แม้ว่า เช่น 永远不要去羡慕别人的生活,即使那个人看起来快乐富足。ไม่อิจฉาชีวิตของคนอื่นตลอดไป แม้ว่าบุคคลคนผู้นั้นดูไปแล้วจะมีความสุขและร่ำรวยก็ตาม, 随即 [suíjí] ทันที, 立即 [lìjí] ทันที, 即是 ก็คือ เช่น 心即是佛 จิตเดิมแท้คือพุทธะ

及 jí [หมวดอักษร: 又]

ความหมายปัจจุบัน: 及 [jí] บรรลุถึง, ทัน –> 来得及 [láidejí] มาทัน, 来不及 [láibují] มาไม่ทัน, 及格 [jígé] ผ่าน สอบผ่าน, 及其 [jíqí] และ

吉 jí [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 吉 [jí] โชคดี –> 吉祥 [jíxiáng] โชคดี, 吉利 [jílì] โชคดี, 大吉大利 [dàjídàlì] โชคดีสมความปราถนาในทุกเรื่อง, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์(เมืองหลวงของมาเลเซีย), 吉日[jírì] วันมงคล/ ฤกษ์งามยามดี

圾 jí [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 圾 [jī] ขยะ –> 垃圾 [lājī] ขยะ, 垃圾桶 [lājītǒng] ถังขยะ(garbage can), 垃圾邮件 [lājīyóujiàn] ขยะเมล์

嫉 jí [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 嫉 [jí] อิจฉา –> 嫉妒 [jídù] อิจฉา(อยากมีเหมือนเขา)

急 jí [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 急 [jí] เร่งด่วน –> 急事 [jíshì] เรื่องด่วน, 急性 [jíxìng] นิสัยใจร้อน, 紧急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 急诊室 [jízhěnshì] ห้องฉุกเฉิน, 急性 [jíxìng] ใจร้อน, 急死人 [jísǐrén] ร้อนใจจะแย่แล้ว, 急着 [jízhe] รีบร้อน, 急着做什么 [jízhezuòshénme] รีบร้อนไปทำอะไร, 不着急 [bùzháojí] ไม่รีบ

极 jí [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 极 (極) [jí] ที่สุด, ขั้ว –> 太极拳 [tàijíquán] ไท๊เก๊ก, 八极拳 [bājíquán] มวยแปดสุดยอด , 极点 [jídiǎn] ขีดสุด, 高级 [gāojí] ชั้นหนึ่ง, 好听极了! น่าฟังมาก, 消极 [xiāojí] หมดอาลัยตายอยาก, 电极 [diànjí] ขั้วไฟ, 极光 [jíguāng] ลำแสงขั้วโลก

棘 jí [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 棘 [jí] หนาม –> 棘手 [jíshǒu] จัดการยาก แก้ยาก

汲 jí [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 汲 [jí] ตักน้ำขึ้นจากบ่อ(从井里打水) –> 汲水 [jíshuǐ] ตักน้ำ(draw water), 汲水器 [jíshuǐqì] ปั๊มโยก

疾 jí [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 疾 [jí] โรค –> 疟疾 [nüèji] มาลาเรีย, 疾病 [jíbìng] โรคเจ็บป่วย

籍 jí [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 籍 [jí] ภูมิลำเนา –> 国籍 [guójí] สัญชาติ, 书籍 [shūjí] หนังสือ, 户籍 [hùjí] ทะเบียนบ้าน

级 jí [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 级 (級) [jí] ระดับชั้น –> 超级市场 [chāojíshìchǎng] ซุปเปอร์มาเก็ต, 超级 [chāojí] ซุปเปอร์, 初级 [chūjí] ขั้นพื้นฐาน, 上级 [shàngjí] ผู้บังคับบัญชา

脊 jí [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 脊 [jǐ] กระดูกสันหลัง –> 脊椎 [jǐzhuī] กระดูกสันหลัง, 脊梁 [jǐliáng] สันหลัง, 屋脊 [wūjǐ] สันของหลังคา

辑 jí [หมวดอักษร: 车]

ความหมายปัจจุบัน: 辑 [jí] ชุดหนังสือ –> 编辑 [biānjí] บรรณาธิการ, 逻辑 [luójí] ตรรกะ, 专辑 [zhuānjí] อัลบั๊ม(เพลง)

集 jí [หมวดอักษร: 隹]

ความหมายปัจจุบัน: 集 [jí] ชุมนุมกัน, ตลาดนัด –> 集团 [jítuán] กลุ่ม หมู่คณะ, 集邮 [jíyóu] สะสมแสตมป์, 赶集 [gǎnjí] ไปตลาด, 集装箱 [jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์, 集合点 [jíhédiǎn] จุดนัดพบ/จุดรวมพล, 集体 [jítǐ] ส่วนรวม เช่น 维护集体利益 รักษาประโยชน์เพื่อส่วนรวม

冀 jì [หมวดอักษร: 八]

ความหมายปัจจุบัน: 冀 [jì] ความหวัง,เป็นอีกชื่อหนึ่งของมณฑลเหอเป่ย(河北省) –> 希冀 [xījì] ความหวัง

剂 jì [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 剂 (劑) [jì] ยา –> 洗发剂 [xǐfàjì] แชมพู, 药剂师 [yàojìshī] เภสัชกร, 针剂 [zhēnjì] ยาฉีด, 杀虫剂 [shāchóngjì] ยาฆ่าแมลง

妓 jì [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 妓 [jì] โสเภณี –> 妓女 [jìnǚ] โสเภณี, 娼妓 [chāngjì] โสเภณี, 妓院 [jìyuàn] ซ่อง

季 jì [หมวดอักษร: 子]

ความหมายปัจจุบัน: 季 [jì] ฤดู –> 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน, 旺季 [wàngjì] ฤดูกาลที่คึกคัก, 季节性 [jìjiéxìng] ตามฤดูกาล

寂 jì [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 寂 [jì] เงียบเหงา –> 寂寞 [jìmò] เงียบเหงา, 冷寂 [lěngjì] เงียบวังเวง, 沉寂 [chénjì] เงียบ

寄 jì [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 寄 [jì] ฝาก, ส่ง –> 寄信 [jìxìn] ส่งจดหมาย, 寄包裹 [jìbāoguǒ] การส่งพัสดุ

忌 jì [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 忌 [jì] อิจฉา, ริษยา –> 忌妒 [jìdu] อิจฉา, 禁忌 [jìnjì] สิ่งต้องห้าม

技 jì [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 技 [jì] ทักษะ, ความสามารถ –> 技术 [jìshù] เทคโนโลยี/ฝีมือ, 技能 [jìnéng] ทักษะความชำนาญ

既 jì [หมวดอักษร: 旡]

ความหมายปัจจุบัน: 既 [jì] เรียบร้อยแล้ว, ทั้ง –> 既 [jì]…又 [yòu]… ทั้ง…ทั้ง, 既然 [jìrán] ในเมื่อ

暨 jì [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 暨 [jì] ถึง, กับ, และ

济 jì [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 济 (濟) [jǐ]* –> 济济一堂 [jǐjǐyìtáng] ชุมนุมกัน

祭 jì [หมวดอักษร: 示]

ความหมายปัจจุบัน: 祭 [jì] เซ่นไหว้ –> 祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้, 祭拜 [jìbài] บูชาเซ่นไหว้, 祭祖 [jìzǔ] เซ่นไหว้บรรพบุรุษ, 祭品 [jìpǐn] ของเซ่นไหว้

稷 jì [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 稷 [jì] –> 社稷 [shèjì] เจ้าแผ่นดินหรือพระแม่โพสพ (土神和谷神)

纪 jì [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 纪 (紀) [jì]* อายุ –> 年纪 [niánjì] อายุ, 纪念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 纪律 [jìlǜ] ระเบียบวินัย, 世纪 [shìjì] ศตวรรษ(century) เช่น 下个世纪 ศตวรรษหน้า

继 jì [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 继 (繼) [jì] ต่อเนื่อง –> 继续 [jìxù] ต่อเนื่อง

荠 jì [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 荠 [qí] –> 荸荠 [bíqí] แห้ว

计 jì [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 计 (計) [jì] คำนวณ –> 估计 [gūjì] คาดหมาย คาดเดา, 计算 [jìsuàn] คำนวณ, 计算机 [jìsuànjī] คอมพิวเตอร์, 计程车 [jìchéngchē] แท๊กซี่, 会计师 [kuàijìshī] นักบัญชี, 安培计 [ānpéijì] แอมป์มิเตอร์, 伏特计 [fútèjì] โวลท์มิเตอร์

记 jì [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 记 (記) [jì] จดจำ –> 记者 [jìzhě] นักข่าว, 记得 [jìde] จำได้, 记住 [jìzhù] จำได้, 笔记 [bǐjì] บันทึก, 笔记本电脑 [bǐjìběn diànnǎo] คอมพิวเตอร์โน๊ทบุ๊ค

际 jì [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 际 (際) [jì] ระหว่าง –> 国际 [guójì] ระหว่างประเทศ/นานาชาติ, 交际 [jiāojì] คบค้าสมาคม, 国际劳动节 [guójìláodòngjié] วันแรงงานแห่งชาติ(International Labour Day)

骥 jì [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 骥 (驥) [jì] ม้าดี(好吗)

髻 jì [หมวดอักษร: 髟]

ความหมายปัจจุบัน: 髻 [jì] มวยผม –> 发髻 [fàjì] มวยผม

鲫 jì [หมวดอักษร: 鱼]

ความหมายปัจจุบัน: 鲫 (鯽) [jì] ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง –> 鲫鱼[jìyú]

己 jǐ [หมวดอักษร: 己]

ความหมายปัจจุบัน: 己 [jǐ] ตัวเอง –> 自己 [zìjǐ] ตัวเอง เช่น 1.你自己做吧。 เธอทำเองแล้วกัน 2.我想自己呆会儿。 ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก, 知己 [zhījǐ] รู้ใจ

戟 jǐ [หมวดอักษร: 戈]

ความหมายปัจจุบัน: 戟 [jǐ] ง้าว

挤 jǐ [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 挤 (擠) [jǐ] เบียดเสียด, แน่น –> 挤奶 [jǐnǎi] รีดนม, 挤痘痘 [jǐdòudòu] บีบสิว, 挤出 [jǐchū] บีบออก(squeeze out)

几 jī [หมวดอักษร: 几]

ความหมายปัจจุบัน: 几 (幾) [jī] เกือบ, กี่ –> 几乎 [jīhū] เกือบจะ เช่น 我几乎都认不出你了。 ฉันเกือบจะจำเธอไม่ได้แล้ว, 几点 [jǐdiǎn] กี่โมง เช่น 你每天几点上班? ทุกวันเธอเริ่มงานกี่โมง

击 jī [หมวดอักษร: 凵]

ความหมายปัจจุบัน: 击 (擊) [jī] ตี, โจมตี –> 击败 [jībài] ตีให้แตกพ่าย, 击落 [jīluò] ยิงให้ตก

叽 jī [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 叽 (嘰) [jī] คำเลียงเสียง (เช่นเสียงร้องของนก) –> 叽咕 [jīgū] กระซิบกระซาบ, 叽叽喳喳 [jījizhāzhā] เสียงจีๆจาๆ/เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก

唧 jī [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 唧 [jī] –>唧唧 [jījī] เสียงร้องของแมลง

基 jī [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 基 [jī] มูลฐาน –> 基本 [jīběn] พื้นฐาน, 基础 [jīchǔ] พื้นฐาน, 基金会 [jījīnhuì] มูลนิธิ, 基金 [jījīn] กองทุน(fund), 国际货币基金 [guójìhuòbìjījīn] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), 比基尼 [bǐjīní] บิกินี่(bikini)

姬 jī [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 姬 (姫) [jī] คำเรียกสาวงามในสมัยโบราณ –> 泰姬陵 [tàijīlíng] ทัชมาฮาล

机 jī [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 机 (機) [jī] เครื่่อง, โอกาส –> 飞机 [fēijī] เครื่องบิน, 乘飞机 [chéngfēijī] โดยสารเครื่องบิน, 误机 [wùjī] พลาดเที่ยวบิน(to miss a plane), 直升飞机 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์, 机会 [jīhuì] โอกาส, 机关 [jīguān] องค์กร, 自动取款机 [zìdòng qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 取款机 [qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 贩卖机 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 洗衣机 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ, DVD机 [DVD jī] เครื่องเล่น DVD, 电话机 [diànhuàjī] เครื่องโทรศัพท์, 电视机 [diànshìjī] โทรทัศน์, 烤面包机 [kǎomiàn bāojī] เครื่องปิ้งขนมปัง, 机场 [jīchǎng] สนามบิน(airport) , 登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/Boarding pass), 登机口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง เช่น 请在5号登机口登机 。 กรุณาขึ้นเครื่องที่ประตู5, 机身 [jīshēn] ตัวเครื่อง(เช่น โทรศัพท์มือถือ, ยานพาหนะ)/ลำตัวของเครื่องบิน

激 jī [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 激 [jī] กระตุ้น, รุนแรง (邀 [yāo] เชื้อเชิญ) –> 激烈 [jīliè] รุนแรง, 激光 [jīguāng] แสงเลเซอร์, 激素 [jīsù] ฮอร์โมน, 激动 [jīdòng] ตื่นเต้น, 冰激凌 [bīngjīlíng] ไอศกรีม(ice cream), 感激 [gǎnjī] ชื่นชม(appreciate)

畸 jī [หมวดอักษร: 田]

ความหมายปัจจุบัน: 畸 [jī] –> 畸零(奇零) [jīlíng] โดดเดี่ยวเดียวดาย(孤零零)

矶 jī [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 矶 (磯) [jī] –> 洛杉矶 [luòshānjī] ลอสแอนเจลิส(Los Angeles)

积 jī [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 积 (積) [jī] สะสม –> 面积 [miànjī] พื้นที่, 积德 [jīdé] สร้างสมบุญกุศล, 积累 [jīlěi] สะสม, 积雪草 [jīxuěcǎo] ต้นบัวบก/ใบบัวบก, 积极 [jījí] ด้านบวก/กระตือรือร้น, 积极态度/积极的态度 [jījí tàidù/ jījí de tàidù] ทัศนคติเชิงบวก(positive attitude) เช่น 积极的态度带来成功! ทัศนคติเชิงบวกนำมาซึ่งความสำเร็จ

稽 jī [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 稽 [jī] –> 稽查 [jīchá] ตรวจสอบ, 滑稽 [huájī] ตลกขบขัน, 滑稽片 [huájīpiàn] หนังตลก, 无稽 [wújī] ไร้สาระ

绩 jī [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绩 (績) [jì] ผลงาน –> 成绩 [chéngjì] ผลสอบ ความสำเร็จ

肌 jī [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 肌 [jī] กล้ามเนื้อ –> 肌肉 [jīròu] กล้ามเนื้อ, 肌肤 [jīfū] ผิวหนัง

讥 jī [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 讥 (譏) [jī] เยาะเย้ย, ถากถาง –> 讥笑 [jīxiào] หัวเราะเยาะ

迹 jī [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 迹 [jì] ร่องรอย –> 奇迹 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์, 血迹 [xuèjì] คราบเลือด, 污迹 [wūjì] คราบสกปรก, 足迹 [zújì] รอยเท้า 名胜古迹 [míngshènggǔjì] โบราณสถาน, 遗迹 [yíjì] โบราณสถาน

饥 jī [หมวดอักษร: 饣]

ความหมายปัจจุบัน: 饥 (飢) [jī] หิว –> 饥民 [jīmín] ประชาชนที่อดอยาก, 如饥似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย,饥渴 [jīkě] หิวกระหาย

鸡 jī [หมวดอักษร: 鸟]

ความหมายปัจจุบัน: 鸡 (鷄) [jī] ไก่ –> 鸡蛋 [jīdàn] ไข่ไก่, 摊鸡蛋 [tānjīdàn] ไข่เจียว, 荷包蛋 [hébāodàn] ไข่ดาว, 煮蛋 [zhǔdàn] ไข่ต้ม, 软煮蛋 [ruǎnzhǔdàn] ไข่ลวก, 鸡蛋羹 [jīdàngēng] ไข่ตุ๋น , 鸡蛋糕 [ jīdàngāo] ขนมไข่, 公鸡 [gōngjī] ไก่ตัวผู้, 野鸡 [yějī] ไก่ป่า(野山鸡)

夹 jiá [หมวดอักษร: 大]

ความหมายปัจจุบัน: 夹 [jiā] แฟ้ม, หนีบ –> 文件夹 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร

荚 jiá [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 荚 (莢) [jiá] ฝัก –> 豆荚 [dòujiá] พืชตระกูลถั่วที่มีฝัก

郏 jiá [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 郏 (郟) [jiá] อำเภอเจียในมณฑลเหอหนาน

颊 jiá [หมวดอักษร: 页]

ความหมายปัจจุบัน: 颊 (頰) [jiá] แก้ม –> 面颊 [miànjiá] แก้ม

价 jià [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 价 [jià] ราคา –> 减价 [jiǎnjià] ลดราคา, 价值 [jiàzhí] มูลค่า, 您说个价吧。 คุณลองบอกราคามาสิ, 价格 [jiàgé] ราคา เช่น 你的价格太高了。 ราคาของคุณสูงมากเลย, 价值 [jiàzhí] มูลค่า

嫁 jià [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 嫁 [jià] แต่งงาน (หญิงแต่งออก) –> 嫁妆 [jiàzhuāng] สินเดิม, 嫁接 [jiàjiē] ทาบกิ่ง

架 jià [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 架 [jià] ชั้นวางของ –> 书架 [shūjià] ชั้นหนังสือ, 十字架 [shízìjià] ไม้กางเขน, 吵架 [chǎojià] ทะเลาะวิวาท, 打架 [dǎjià] ชกต่อยกัน

稼 jià [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 稼 [jià] เพาะปลูก –> 庄稼 [zhuāngjia] พืชเกษตรในเรือกสวนไร่นา, 稼穑 [jiàsè] การทำไร่ไถนา

驾 jià [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 驾 (駕) [jià] ขับขี่ –> 驾驶 [jiàshǐ] ขับขี่, 驾驶执照 [jiàshǐzhízhào] ใบอนุญาติขับขี่, 驾照 [jiàzhào] ใบอนุญาติขับขี่, 劳驾 [láojià] ขอโทษ (Excuse me)

假 jiǎ [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 假 [jiǎ]* ปลอม, เทียม –> 假使 [jiǎshǐ] ถ้า, 假如 [jiǎrú] ถ้า, 假话 [jiǎhuà] โกหกพกลม

甲 jiǎ [หมวดอักษร: 田]

ความหมายปัจจุบัน: 甲 [jiǎ] กระดอง, เกราะ, อันดับที่หนึ่ง –> 甲虫 [jiǎchóng] แมลงเต่าทอง, 剪指甲 [jiǎnzhǐjiǎ] ตัดเล็บ, 指甲刀 [zhǐjiadāo] กรรไกรตัดเล็บ, 洗甲水 [xǐjiǎshuǐ ] น้ำยาล้างเล็บ, 铠甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 铠甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì] เกราะนักรบ, 装甲车辆 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ, 装甲轿车 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ

贾 jiǎ [หมวดอักษร: 贝]

ความหมายปัจจุบัน: 贾 (賈) [jiǎ] แซ่เจี่ย

钾 jiǎ [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 钾 (鉀) [jiǎ] สารโปแตสเซียม –> 钾肥 [jiǎféi] ปุ๋ยเคมีโปแตช

佳 jiā [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 佳 [jiā] ดีงาม,สวยงาม, ยอดเยี่ยม –> 佳人 [jiārén] หญิงงาม, 佳丽 [jiālì] สาวสวย/นางงาม, 佳宾 [jiābīn] แขกมีเกียรติ

加 jiā [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 加 [jiā] บวก, เพิ่ม –> 不加糖 [bùjiātáng] ไม่ใส่น้ำตาล, 加冕 [jiāmiǎn] สวมมงกุฎ, 加号 [jiāhào] เครื่องหมายบวก, 加仑 [jiālún] แกลลอน, 固 [jiāgù] เสริมให้มั่นคงแข็งแรง, 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น, 加拿大 [jiānádà] แคนาดา, 新加坡 [ xīn jiāpō] สิงค์โปร์, 加油![jiāyóu] สู้สู้, 加油站 [jiāyóuzhàn] ปั๊มน้ำมัน, 参加 [cānjiā] เข้าร่วม(take part in), 加菲猫 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield), 加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, 加班加点 [jiābānjiādiǎn] ทำงานล่วงเวลา,

嘉 jiā [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 嘉 [jiā] ดีงาม, งดงาม, สรรเสริญ –> 嘉许 [jiāxǔ] ชื่นชม, 嘉奖 [jiājiǎng] ชมเชยและให้รางวัล

家 jiā [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 家 (傢) [jiā] บ้าน, ครอบครัว –> 家里 [jiālǐ] ทางบ้าน, 家庭 [jiātíng] ครอบครัว, 家务 [jiāwù] งานบ้าน, 音乐家 [yīnyuèjiā] นักดนตรี, 作家 [zuòjiā] นักประพันธ์, 科学家 [kēxuéjiā] นักวิทยาศาสตร์, 大家 [dàjiā] ทุกคน เช่น 大家好。 สวัสดีทุกคน, 家族 [jiāzú] ตระกูล

枷 jiā [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 枷 [jiā] ขื่อสวมนักโทษ –> 枷锁 [jiāsuǒ] เครื่องจองจำ ,เครื่องพันธนาการ

珈 jiā [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 珈 [jiā] เครื่องประดับหยกหญิงจีนโบราณ

痂 jiā [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 痂 [jiā] สะเก็ดแผล

迦 jiā [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 迦 [jiā] –> 释迦牟尼 [shìjiāmóuní] ศากยมุนี

件 jiàn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 件 [jiàn] เอกสาร, เรื่อง(ลักษณะนาม) –> 文件夹 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร, 零件 [língjiàn] อะไหล่, 证件 [zhèngjiàn] เอกสารยืนยัน, 我忘了一件事。 ฉันลืมไปเรื่องหนึ่ง, 邮件 [yóujiàn] เมล์/จดหมาย

健 jiàn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 健 [jiàn] แข็งแรง –> 健壮的 [jiànzhuàngde] บึกบึน/กำยำ, 健美操 [jiànměicāo] แอโรบิค, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง เช่น 1.健康最重要。 สุขภาพสำคัญที่สุด 2.祝您健康长寿! ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว

剑 jiàn [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 剑 (劍) [jiàn] กระบี่ –> 击剑 [jījiàn] ฟันกระบี่, 宝剑 [bǎojiàn] กระบี่วิเศษ, 剑身 ตัวกระบี่ ,剑刃 คมกระบี่, 剑尖 ปลายกระบี่ ,剑背 สันกระบี่ , 剑柄 ด้ามกระบี่,剑袍 พู่กระบี่

建 jiàn [หมวดอักษร: 廴]

ความหมายปัจจุบัน: 建 [jiàn] สร้าง, ก่อสร้าง –> 建国 [jiànguó] สถาปนาประเทศ, 建材 [jiàncái] อุปกรณ์ก่อสร้าง, 建立 [jiànlì] ก่อตั้ง, 建筑 [jiànzhù] สร้าง ก่อสร้าง, 建筑师 [jiànzhùshī] สถาปนิก, 建造 [jiànzào] ก่อสร้าง, 建设 [jiànshè] สร้าง, 建筑师 [jiànzhùshī] สถาปนิก

渐 jiàn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 渐 (漸) [jiàn] ทีละน้อย –> 渐变 [jiànbiàn] ค่อยๆ, 渐进 [jiànjìn] ค่อยๆ ก้าวหน้า

溅 jiàn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 溅 (濺) [jiàn] กระเซ็น(ของเหลว) –> 喷溅 [pēnjiàn] แตกกระเซ็น(ของเหลว)

箭 jiàn [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 箭 [jiàn] ลูกธนู,ลูกศร –> 火箭 [huǒjiàn] ธนู(rocket), 一箭双雕 [yíjiàn shuāngdiāo] ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 射箭 [shèjiàn] ยิงธนู, 箭猪 [jiànzhū] เม่น, 箭鱼 [jiànyú] ปลาดาบ(swordfish), 箭头 [jiàntóu] หัวลูกศร, 箭头符号 [jiàntóufúhào] เครื่องหมายหัวลูกศร, 箭靶 [jiànbǎ] เป้าปา

舰 jiàn [หมวดอักษร: 舟]

ความหมายปัจจุบัน: 舰 (艦) [jiàn] เรือรบ(warship) –> 舰船 [jiànchuán] เรือรบ, 战舰 [zhànjiàn] เรือรบ,航空母舰 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน

荐 jiàn [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 荐 (薦) [jiàn] แนะนำ –> 推荐 [tuījiàn] แนะนำ

见 jiàn [หมวดอักษร: 见]

ความหมายปัจจุบัน: 见 (見) [jiàn] เห็น, พบเจอ –> 意见 [yìjiàn] ความคิดเห็น, 见面 [jiànmiàn] พบหน้า, 见外 [jiànwài] ถือสา, 来见 [láijiàn] มาพบ, 见 [jiàn] พบเจอ เช่น 1.好久不见! ไม่เจอกันตั้งนาน 2.见到你很高兴。 ยินดีที่ได้รู้จักครับ

贱 jiàn [หมวดอักษร: 贝]

ความหมายปัจจุบัน: 贱 [jiàn] 钞票 (chāo piào)ธนบัตรแบงค์ 钞 (chāo)ธนบัตร 现钞 (xiàn chāo)เงินสด 外钞 (wài chāo)เงินตราต่างประเทศ 冥钞 (míng chāo)ธนบัตรที่ใช้เผาเซ่ยไหว้ผู้ตาย 伪钞 (wěi chāo)ธนบัตรปลอม 会钞 (huì chāo)เป็นเจ้ามือ" "

践 jiàn [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 践 [jiàn] เหยียบ, ย่ำ –> 实践 [shíjiàn] การปฎิบัติ เช่น 在实践中 ในท่ามกลางการปฎิบัติ, 践踏 [jiàntà] เหยียบย่ำ เช่น 严禁践踏 [yánjìn jiàntà] ห้ามเหยียบย่ำ

鉴 jiàn [หมวดอักษร: 金]

ความหมายปัจจุบัน: 鉴 (鑑) [jiàn] วินิจฉัย –> 鉴别 [jiànbié] วินิจฉัยแยกแยะ(distinguish)

键 jiàn [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 键 [jiàn] คีย์, กลอนประตู –> 键盘 [jiànpán] คีย์บอร์ด, 关键 [guānjiàn] ข้อต่อที่สำคัญ จุดสำคัญ

间 jiàn [หมวดอักษร: 门]

ความหมายปัจจุบัน: 间 (間) [jiān]* ห้อง, บ้าน –> 时间 [shíjiān] เวลา, 房间 [fángjiān] ห้อง, 车间 [chējiān] โรงงาน, 太平间 [tàipíngjiān] ห้องดับจิต(mortuary)

饯 jiàn [หมวดอักษร: 饣]

ความหมายปัจจุบัน: 饯 (餞) [jiàn] –> 饯别 [jiànbié] เลี้ยงส่ง, 饯行 [jiànxíng] เลี้ยงส่ง(farewell dinner)

俭 jiǎn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 俭 [jiǎn] ประหยัด, มัธยัสถ์,生俘 (shēngfú)จับตัว (โดยไม่ได้ทำร้ายให้ถึงชีวิต) (shēngfú)จับเป็น 战俘 (zhàn fú)เชลยศึก เชลย (zhànfú)เชลยศึก (zhànfú)เชลยสงคราม 俘虏 (fú lǚ)จับเชลยศึก, เชลยศึก (fúlǔ)จับเชลย (fúlǔ)เชลยศึก" "

减 jiǎn [หมวดอักษร: 冫]

ความหมายปัจจุบัน: 减 (減) [jiǎn] ลบ, ลด –> 3减2等于1 [sānjiǎnèrděngyúyī] สามลบสองเท่ากับหนึ่ง, 减价 [jiǎnjià] ลดราคา, 大减价 [dàjiǎnjià] โปรโมชั่น/ลดราคาครั้งใหญ่, 减肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想减肥。 ฉันอยากลดความอ้วน

剪 jiǎn [หมวดอักษร: 刀]

ความหมายปัจจุบัน: 剪 (翦) [jiǎn] กรรไกร –> 剪刀 [jiǎndāo] กรรไกร, 剪接 [jiǎnjiē] การตัดต่อภาพยนตร์, 剪彩 [jiǎncǎi] ตัดริบบิ้นเปิดงาน

拣 jiǎn [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拣 [jiǎn] คัด, คัดเลือก,挑拣 (tiāo jiǎn)ยุยง, ยุให้รำตำให้รั่ว (tiāojiǎn)คัดเลือก (tiāojiǎn)เลือก 拣选 (jiǎn xuǎn )เลือก, คัด (jiǎnxuǎn)คัดเลือก (jiǎnxuǎn)เลือก 拣 (jiǎn )คัด, คัดเลือก (jiǎn)เก็บ (jiǎn)เลือก" "

捡 jiǎn [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 捡 [jiǎn] เก็บ, หยิบ,捡破烂儿 (jiǎn pò làn ér)เก็บเศษของในกองขยะ(เพราะชีวิตยากจนค่นแค้น) 捡破烂 (jiǎnpòlàn)เก็บหาของในกองขยะ 捡漏儿 (jiǎn lòu ér)จับผิด, คอยหาช่องโหว่ในคำพูดของคนอื่น 捡漏 (jiǎn lòu)ซ่อมแซมรูรั่วบนหลังคา 捡拾 (jiǎnshí)รวบรวม " "

检 jiǎn [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 检 (檢) [jiǎn] ตรวจ –> 体检 [tíjiǎn] ตรวจสุขภาพ, 检查 [jiǎnchá] ตรวจสอบ เช่น 我检查一下。 ฉันขอตรวจหน่อย, 检验 [jiǎnyàn] ตรวจสอบ พิสูจน์

碱 jiǎn [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 碱 (堿) [jiǎn] ด่าง(alkali) –> 土壤碱度 [tǔrǎng jiǎndù] ความเป็นด่างของดิน

简 jiǎn [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 简 (簡) [jiǎn] ย่อ, ง่าย –>简体字 [jiǎntǐzì] อักษรจีนตัวย่อ(simplified Chinese character), 繁体字 [fántǐzì] อักษรจีนตัวเต็ม(traditional Chinese character), 简单 [jiǎndān] ง่ายๆ, 简直 [jiǎnzhí] อย่างง่ายๆ แท้ๆเลย, 简直太棒了! [jiănzhítàibàngle] สุดยอดไปเลย

兼 jiān [หมวดอักษร: 丷]

ความหมายปัจจุบัน: 兼 [jiān] สองเท่า –> 兼差 [jiānchāi] ทำอย่างอื่นควบคู่กันไป, 兼容 [jiānróng] เข้ากันได้

坚 jiān [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 坚 (堅) [jiān] แข็งแกร่ง –> 坚固 [jiāngù] แข็งแกร่ง, 坚持 [jiānchí] ทำต่อไป/ยืนหยัดต่อไป เช่น 坚持下去 พยายามทำต่อไป, 坚强 [jiānqiáng] เข้มแข็ง

奸 jiān [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 奸 (姦) [jiān] ชั่วร้าย, เป็นชู้ –> 奸计[jiānjì] แผนชั่ว, 奸淫 [jiānyín] ผิดประเวณี/ข่มขืนชำเรา, 奸夫 [jiānfū] ชายชู้, 奸妇 [jiānfù] หญิงชู้, 强奸 [qiángjiān] ข่มขืน

尖 jiān [หมวดอักษร: 小]

ความหมายปัจจุบัน: 尖 [jiān] แหลม –> 脚尖 [jiǎojiān] ปลายเท้า, 尖兵 [jiānbīng] หน่วยทหารสอดแนม, 尖利 [jiānlì] แหลมคม, 顶尖 [dǐngjiān] บนสุด

歼 jiān [หมวดอักษร: 歹]

ความหมายปัจจุบัน: 歼 [jiān] 歼灭战 (jiān miè zhàn )สงครามกวาดล้าง (jiānmièzhàn)สงครามกวาดล้าง 歼灭 (jiān miè )สังหารราบพนาสูญ (jiānmiè)ทำลายล้าง (ศัตรู) 歼击机 (jiān jī jī )เครื่องบินรบ 歼 (jiān )กวาดล้าง, ทำล้ายล้าง (jiān)ทำลาย 围歼 (wéi jiān)ล้อมสังหาร" "

煎 jiān [หมวดอักษร: 灬]

ความหมายปัจจุบัน: 煎 [jiān] ทอด(fry) –> 煎鸡蛋 [jiānjīdàn] ทอดไข่, 煎蛋 [jiāndàn] ไข่ดาว/ไข่เจียว

监 jiān [หมวดอักษร: 皿]

ความหมายปัจจุบัน: 监 (監) [jiān] –> คุก ตะราง, เฝ้าดู –> 监狱 [jiānyù] คุก, 监牢 [jiānláo] คุก, 监禁 [jiānjìn] คุมขัง

肩 jiān [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 肩 [jiān] 高视阔步 (gāo shì kuò bù)ก้าวอย่างองอาจผึ่งผาย,ก้าวอย่างเต็มภาคภูมิ 闭路电视 (bìlùdiànshì)โทรทัศน์วงจรปิด 重视 (zhòng shì)ให้ความสำคัญ ให้ความสนใจ 鄙视 (bǐ shì)เหยียดหยาม สบประมาท ดูถูก 逼视 (bī shì)เข้าไปดูใกล้ๆ 透视图 (tòu shì tú)ภาพแรเงาที่ดูเป็นภาพมิติ 透视 (tòu shì)ฉายเอ็กซเรย์, วิธีแรเงาให้เป็นภาพสามมิติ, (อุปมาว่า)มองทะลุถึงแก่นแท้ 远视 (yuǎn shì)สายตายาว 近视 (jìn shì )สายตาสั้น, มองการณ์ไม่ไกล 轻视 (qīng shì)ดูถูก, ประมาท 视频 (shì pín)ความถี่ของโทรทัศน์ (shìpín)วีดีโอ 视野 (shì yǔ)ขอบเขตที่สายตามองเห็น 视角 (shì jiǎo)มุมมอง 视觉 (shì jué)จักษุสัมผัส (shìjué)วิสัยทัศน์ 视而不见 (shí ér bú jiàn)มองข้าม ดูแล้วทำเป็นไม่เห็น"

艰 jiān [หมวดอักษร: 艮]

ความหมายปัจจุบัน: 艰 (艱) [jiān] ยากลำบาก –> 艰苦 [jiānkǔ] ยากลำบาก, 艰难 [jiānnán] ลำบาก, 艰辛 [jiānxīn] ยากลำบาก

匠 jiàng [หมวดอักษร: 匚]

ความหมายปัจจุบัน: 匠 [jiàng] ช่าง –> 工匠 [gōngjiàng] ช่างฝีมือ(craftsman), 木匠 [mùjiang] ช่างไม้(carpenter), 鞋匠 [xiéjiàng] ช่างทำรองเท้า(shoemaker), 巧匠 [qiǎojiàng] ช่างฝีมือ(a skillful craftsman)

酱 jiàng [หมวดอักษร: 酉]

ความหมายปัจจุบัน: 酱 (醬) [jiàng] ซอส, เครื่องปรุงรส –> 酱油 [jiàngyóu] ซอสถั่วเหลือง/ซีอิ้ว, 豆酱 [dòujiàng] เต้าเจี้ยว, 果酱 [guǒjiàng] แยมผลไม้

降 jiàng [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 降 [jiàng]* ตกลง, ลดลง –> 降临 [jiànglín] มาถึง บังเกิดขึ้น, 降价 [jiàngjià] ลดราคา เช่น 降一点价可以吗? ลดราคาหน่อยได้ไหมครับ , 降落 [jiàngluò] ลงสู่พื้นดิน(เครื่องบิน), 投降 [tóuxiáng] ยอมแพ้

奖 jiǎng [หมวดอักษร: 大]

ความหมายปัจจุบัน: 奖 (奬) [jiǎng] รางวัล –> 夸奖 [kuājiǎng] ชม(praise), 过奖 [guòjiǎng] ชมเกินไป(overpraise), 奖金 [jiǎngjīn] เงินโบนัส(bonus), 奖学金 [jiǎngxuéjīn] เงินทุนการศึกษา(scholarship), 奖牌 [jiǎngpái] เหรียญรางวัล, 获奖 [huòjiǎng] ได้รับรางวัล, 奖励 [jiǎnglì] ให้รางวัล, 中奖 [zhòngjiǎng] ถูกล๊อตเตอรี่(to win a prize in a lottery), 一等奖 [yīděngjiǎng] รางวัลที่1(first prize ) , 二等奖 [èrděngjiǎng] รางวัลที่2(second prize)

桨 jiǎng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 桨 [jiǎng] พาย "

讲 jiǎng [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 讲 (講) [jiǎng] พูด –> 讲话 [jiǎnghuà] พูด, 讲课 [jiǎngkè] บรรยาย, 讲究 [jiǎngjiu] พิถีพิถัน, 演讲 [yǎnjiǎng] ปาฐกถา(make a speech), 讲解 [jiǎngjiě] อธิบาย(explain), 听讲 [tīngjiǎng] ฟังคำบรรยาย, 鸡同鸭讲 [jītóng yājiǎng] คุยกันไม่รู้เรื่อง(เป็ดกับไก่คุยกัน)

僵 jiāng [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 僵 [jiāng] แข็ง, ชะงักงัน,冻僵 (dòngjiāng)หนาวจนตัวแข็ง 僵硬 (jiāng yìng )ทื่อ, แข็งทื่อ (jiāngyìng)ทื่อๆ (นโยบาย ท่าทาง ฯลฯ) (jiāngyìng)แข็ง (ร่างกาย มือเท้า ฯลฯ) (jiāngyìng)แข็งทื่อ (นโยบาย ท่าทาง ฯลฯ) (jiāngyìng)ไม่กระดิกกระเดี้ย (ร่างกาย มือเท้า ฯลฯ) 僵死 (jiāng sǐ )แข็งตาย (jiāngsǐ)แข็งตายไป 僵持 (jiāng chí )ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กันและกัน (jiāngchí)ต่างฝ่ายต่างยืนกรานและไม่ยอมอ่อนข้อต่อกัน 僵局 (jiāng jú )ภาวะชะงักงัน (jiāngjú)ภาวะที่ทุกอย่างหยุดชะงักไป (jiāngjú)สถานการณ์ที่ทุกอย่างหยุดชะงักไป 僵尸 (jiāng shī )ศพที่แข็ง, ซากศพ (jiāngshī)ศพที่แข็งทื่อ 僵化 (jiāng huà )แข็งกระด้าง, ชะงักงัน (jiānghuà)หยุดชะงักงัน (ความคิด)" "

姜 jiāng [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 姜 (薑) [jiāng] ขิง(ginger)

将 jiāng [หมวดอักษร: 寸]

ความหมายปัจจุบัน: 将 (將) [jiāng]* ประคอง, นำ –> 将来 [jiānglái] อนาคต, 将要 [jiāngyào] จะ, 将信将疑 [jiāngxìnjiāngyí] ครึ่งเชื่อครึ่งสงสัย, 将心比心 [jiāngxīnbǐxīn] เอาใจเขามาใส่ใจเรา, 即将 [jíjiāng] ใกล้จะ

江 jiāng [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 江 [jiāng] แม่น้ำ(river) –> 江南 [jiāngnán] เจียงหนาน, 浙江 [zhèjiāng] เจ้อเจียง, 江苏 [jiāngsū] เจียงซู, 江湖 [jiānghú] ทั่วทิศทั่วแดน/ยุทธจักร, 长江 [chángjiāng] ฉางเจียง

浆 jiāng [หมวดอักษร: 水]

ความหมายปัจจุบัน: 浆 (漿) [jiāng] ของเหลวที่ข้น –> 浆糊 [jiànghu] แป้งเปียก, 豆浆 [dòujiāng] น้ำเต้าหู้, 血浆 [xuèjiāng] พลาสม่าเลือด/น้ำเหลือง, 浆果 [jiāngguǒ] ผลเบอร์รี่(berry)

疆 jiāng [หมวดอักษร: 田]

ความหมายปัจจุบัน: 疆 [jiāng] เขตแดน(border) –> 新疆 [xīnjiāng] ซินเจียง/ซินเกียง, 万寿无疆 [wànshòuwújiāng] ทรงพระเจริญ

叫 jiào [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 叫 [jiào] เรียก –> 叫做 [jiàozuò] เรียกว่า, 叫唤 [jiàohuàn] ร้อง, 叫喊 [jiàohǎn] ตะโกน, 呼叫中心 [hūjiào zhōngxīn] คอลเซ็นเตอร์(Call Center), 你叫什么名字? คุณชื่ออะไร, 快叫救护车! เรียกรถพยาบาลด่วน

教 jiào [หมวดอักษร: 攵]

ความหมายปัจจุบัน: 教 [jiāo]* สอน –> 教书 [jiāoshū] สอนหนังสือ(teach)

窖 jiào [หมวดอักษร: 穴]

ความหมายปัจจุบัน: 窖 [jiào] ห้องใต้ดิน –> 窖肥 [jiàoféi] ปุ๋ยหมัก

轿 jiào [หมวดอักษร: 车]

ความหมายปัจจุบัน: 轿 (轎) [jiào] –> 轿车 [jiàochē] รถเก๋ง, 花轿 [huājiào] เกี้ยวเจ้าสาว

较 jiào [หมวดอักษร: 车]

ความหมายปัจจุบัน: 较 (較) [jiào] เปรียบเทียบ –> 比较 [bǐjiào] ค่อนข้าง/เปรียบเทียบ(compare)

搅 jiǎo [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 搅 (攪) [jiǎo] กวน(stir) –> 打搅 [dǎjiǎo] รบกวน(disturb), 搅拌 [jiǎobàn] กวน/ผสมให้เข้ากัน, 搅拌机 [jiǎobànjī] เครื่องผสม/เครื่องปั่น, 搅拌车 [jiǎobànchē] รถผสม(ปูน), 水泥搅拌车 [shuǐní jiǎobànchē] รถผสมปูน/รถผสมคอนกรีต

狡 jiǎo [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 狡 [jiǎo] "

矫 jiǎo [หมวดอักษร: 矢]

ความหมายปัจจุบัน: 矫 (矯) [jiǎo] แก้ไข –> 矫形 [jiǎoxíng] ปรับสรีระ, 牙齿矫正 [yáchǐ jiǎozhèng] จัดฟัน

绞 jiǎo [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绞 [jiǎo] 绞车 (jiǎo chē)เครื่องกว้าน 绞索 (jiǎo suǒ )เชือกรัดคอ, เชือกแขวนคอ 绞痛 (jiǎo tòng )เกิดอาการเจ็บปวดอันเนื่องมาจากโรคบางประการ 绞架 (jiǎo jià )ตะแลงแกง(ใช้แขวนคอนักโทษ) 绞杀 (jiǎo shā )รัดคอตาย, แขวนคอตาย 绞刑 (jiǎo xíng)ลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ 绞刀 (jiǎodāo)มีดคว้าน" "

缴 jiǎo [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 缴 (繳) [jiǎo] นำส่ง(ส่วย,ภาษี) –> 缴税 [jiǎoshuì] เสียภาษี(pay the tax)

脚 jiǎo [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 脚 (腳) [jiǎo] เท้า –> 脚步 [jiǎobù] ฝีเท้า(footstep), 脚步声 [jiǎobùshēng] เสียงฝีเท้า, 脚镣 [jiǎoliào] โซ่ตรวน, 脚趾 [jiǎozhǐ] นิ้วเท้า(toe), 脚跟 [jiǎogēn] ส้นเท้า(heel), 七手八脚 [qīshǒubājiǎo] หลายคนช่วยกันจนชุลมุนวุ่นวาย, 前后脚儿 [qiánhòujiǎor] ก่อนหลังกันแป๊บเดียว/คลาดกันแค่นิดเดียว

角 jiǎo [หมวดอักษร: 角]

ความหมายปัจจุบัน: 角 [jiǎo] มุม,เขา –> 海角 [hǎijiǎo] แหลม, 角度 [jiǎodù] มุม, 角落 [jiǎoluò] มุม(corner)

饺 jiǎo [หมวดอักษร: 饣]

ความหมายปัจจุบัน: 饺 (餃) [jiǎo] เกี้ยว –> 饺子 [jiǎozi] เกี๊ยวแบบเกี๊ยวซ่า(dumpling), 水饺 [shuǐjiǎo] เกี๊ยวต้ม, 蒸饺 [zhēngjiǎo] เกี๊ยวนึ่ง, 馄饨 [húntún] เกี๊ยว, 炸饺 [zhàjiǎo] เกี๊ยวทอด

交 jiāo [หมวดอักษร: 亠]

ความหมายปัจจุบัน: 交 [jiāo] มอบ, ส่ง, คบค้าสมาคม,จ่าย –> 交谊舞 [jiāoyìwǔ] เต้นลีลาศ, 交通 [jiāotōng] คมนาคม, 打交道 [dǎjiāodào] ไปติดต่อ, 交响乐 [jiāoxiǎngyuè] เพลงซิมโฟนี(symphony), 交通工具 [jiāotōnggōngjù] ยานพาหนะ, 水电费怎么交? ค่าน้ำค่าไฟจ่ายอย่างไร, 交朋友 [jiāopéngyou] คบเพื่อน(to make friends), 交货港 [jiāohuògǎng] เมืองท่าส่งมอบสินค้า,提交 [tíjiāo] ส่งมอบ

娇 jiāo [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 娇 [jiāo] อ่อนช้อย,น่ารัก –> 撒娇 [sājiāo] งอน, 娇艳 [jiāoyàn] งามเพริศพริ้ง, 娇嫩 [jiāonèn] อ่อนช้อยและน่ารัก, 娇宠 [jiāochǒng] โปรดปราน, 娇媚 [jiāomèi] ออดอ้อน/ฉอเลาะ

椒 jiāo [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 椒 [jiāo] พริก –> 胡椒 [hújiāo] พริกไทย(pepper), 辣椒 [làjiāo] พริก(chili)

浇 jiāo [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 浇 [jiāo] รดน้ำ, ทดน้ำ, สาด –> 浇花 [jiāohuā] รดน้ำดอกไม้

焦 jiāo [หมวดอักษร: 灬]

ความหมายปัจจุบัน: 焦 [jiāo] –> 聚焦 [jùjiāo] โฟกัส(focus), 焦点 [jiāodiǎn] จุดโฟกัส(focal point),

礁 jiāo [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 礁 [jiāo] โขดหิน, แนวปะการัง –> 礁石 [jiāoshí] โขดหิน

胶 jiāo [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 胶 (膠) [jiāo] ยาง, เหนียว –> 胶囊 [jiāonáng] ยาแคปซูล, 胶卷 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 胶水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ, 胶带 [jiāodài] เทปกาว, 胶原蛋白 [jiāoyuándànbái] คอลลาเจน(collagen), 胶水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ(gluewater), 胶鞋 [jiāoxié] รองเท้ายาง, 胶带 [jiāodài] เทปกาว, 胶片 [jiāopiàn] ฟิลม์, 电影胶片 [diànyǐngjiāopiàn] ฟิล์มภาพยนต์

蕉 jiāo [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蕉 [jiāo] กล้วย –> 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำว้า

郊 jiāo [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 郊 [jiāo] ชานเมือง –>郊区 [jiāoqū] ชานเมือง, 市郊 [shìjiāo] ชานเมือง

骄 jiāo [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 骄 [jiāo] หยิ่งผยอง –> 骄纵 [jiāozòng] ตามใจจนเหลิง/กำเริบเสิบสาน, 骄傲 [jiāo ào] หยิ่งผยอง, 骄人 [jiāorén] เป็นที่น่าประทับใจ/เป็นที่น่าพอใจ , 业绩骄人 [yèjī jiāorén] ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ

偈 jié [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 偈 [jì] คำสวดในคัมภีร์ศาสนาพุทธ

劫 jié [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 劫 [jié] ปล้น –> 劫掠 [jiélüè] ปล้น, 打劫 [dǎjié] ปล้น เช่น 我被打劫了。 ฉันถูกปล้น , 劫持 [jiéchí] จี้(hijack), 劫匪 [jiéfěi] โจรปล้น, 劫机 [jiéjī] จี้เครื่องบิน, 劫狱 [jiéyù] ปล้นคุก, 劫道 [jiédào] ปล้นกลางทาง

截 jié [หมวดอักษร: 戈]

ความหมายปัจจุบัน: 截 [jié] –> 截至 [jiézhì] จนกระทั่งถึง(up to), 截止 [jiézhǐ] หมดเขต/สิ้นสุด เช่น 1.报名截止日期 หมดเขตรับสมัคร 2.付款日期截止到30号。 ชำระเงินได้จนถึงวันที่30

捷 jié [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 捷 [jié] –> 捷克 [jiékè] สาธารณรัฐเช็ก(Czech), 捷运 [jiéyùn] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน / รถไฟใต้ดิน

杰 jié [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 杰 (傑) [jié] ฮีโร่,ยอดคน –> 李连杰 [Lǐ Liánjié] หลี่เหลียนเจี๋ย/Jet Li(นักแสดงจีน)

洁 jié [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 洁 (潔) [jié] สะอาด –> 洁白 [jiébái] ขาวสะอาด, 洗洁精 [xǐjiéjīng] น้ำยาล้างจาน(dishwashing liquid), 简洁 [jiǎnjié] สั้นกระทัดรัดและได้ใจความ, 清洁的 [qīngjiéde] สะอาด

睫 jié [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 睫 [jié] –> 睫毛 [jiémáo] ขนตา, 睫毛膏 [jiémáogāo] มาสคาร่า,

竭 jié [หมวดอักษร: 立]

ความหมายปัจจุบัน: 竭 [jié] 衰竭 (shuāi jié)อ่อนเปลี้ย หมดกำลัง สิ้นกำลัง (shuāijié)เพราะเจ็บป่วยจึงล้มเหลว (ร่างกาย อวัยวะ) 耗竭 (hào jié)สูญสิ้น หมดสิ้น 精疲力竭 (jīng pí lì jié )เหนื่อยใจเหนื่อยกายสิ้นดี 竭诚 (jié chéng )สุดจิตสุดใจ (jiéchéng)อย่างถึงที่สุด (jiéchéng)อย่างที่สุด 竭尽 (jié jìn )พยายามอย่างที่สุด (jiéjìn)พยายามอย่างถึงที่สุด (jiéjìn)พยายามอย่างสุดความสามารถ 竭力 (jié lì )พยายามถึงที่สุด (jiélì)พยายามอย่างสุดกำลัง (jiélì)พยายามอย่างสุดความสามารถ 竭 (jié )สิ้นสุด (jié)สิ้นสุด (jié)หมดสิ้น 疲竭 (pí jié)กำลังวังชาเหือดแห้ง สูญสิ้น หมดสิ้น 枯竭 (kū jié)แห้งขอด แห้งเหือดขาดหายไป (kūjié)แห้งขอด (kūjié)แห้งเหือด 声嘶力竭 (shēng sī lì jié)อ่อนเปลี้ย เพลียแรงเสียงก็แหบแห้ง" "

结 jié [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 结 (結) [jié]* สิ้นสุด, ผูก –> 结义 [jiéyì] สาบานเป็นพี่น้องกัน, 结束 [jiéshù] จบ, 结婚 [jiéhūn] แต่งงาน, 团结 [tuánjié] สามัคคี, 结果 [jiéguǒ] ออกผล, 结束 [jiéshù] จบ(end), 结石 [jiéshí] นิ่ว, 结合 [jiéhé] ประสาน, 结实 [jiēshi] แข็งแรง, 结巴 [jiēba] ติดอ่าง, 结果 [jiéguǒ] ออกผล, 结局 [jiéjú] ผลสุดท้าย/ตอนจบ

节 jié [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 节 (節) [jié] เทศกาล –> 节日 [jiérì] เทศกาล, 节目 [jiémù] รายการ, 季节 [jìjié] เทศกาล(season), 节约 [jiéyuē] ประหยัด(save), 春节 [chūnjié] วันตรุษจีน, 母亲节 [mǔqīnjié] วันแม่, 父亲节 [fùqīnjié] วันพ่อ, 儿童节 [értóngjié] วันเด็ก, 教师节 [jiàoshījié] วันครู, 国庆节 [guóqìngjié] วันชาติ, 中秋节 [zhōngqiūjié] วันไหว้พระจันทร์ , 感恩节 [gǎnēnjié] วันขอบคุณพระเจ้า , 圣诞节 [shèngdànjié] วันคริสต์มาส, 情人节 [qíngrénjié] วันวาเลนไทน์

介 jiè [หมวดอักษร: 人]

ความหมายปัจจุบัน: 介 [jiè] 评介 (píng jiè)วิจารณ์และแนะนำ(หนังสือ) 耿介 (gěng jiè)ตรงไปตรงมา, ซื่อตรง 简介 (jiǎn jiè)คำแนะนำโดยสังเขป 狷介 (juàn jiè )นิสัยตรงไปตรงมา 推介 (tuījiè)แนะนำ 媒介 (méi jiè)สื่อนำ (méijiè)สื่อ (méijiè)สื่อกลางที่ทำให้คนมีการเชื่อมถึงกัน (méijiè)สื่อกลางที่ทำให้สิ่งของมีการเชื่อมถึงกัน (méijiè)สื่อที่ทำให้คนมีการเชื่อมถึงกัน (méijiè)สื่อที่ทำให้สิ่งของมีการเชื่อมถึงกัน 婚介 (hūn jiè)แนะนำการแต่งงาน 卡介苗 (kǎ jiè miáo)วัคซีนบีซีจี (kǎjièmiáo)วัคซีนบีซีจี 像煞有介事 (xiàng shà yǒu jiè shì)ทำกับเป็นเรื่องใหญ่, คล้ายกับมีเรื่องใหญ่โตอะไรทำนองนั้น 介音 (jiè yīn)ตัวสระสื่อนำ, หมายถึงสระที่อยู่หน้าตัวสระสำคัญในการสะกดเสียงของภาษาจีนกลาง 介质 (jiè zhì )ธาตุสื่อกลาง, ตัวสื่อกลาง (jièzhì)สื่อกลาง 介词 (jiè cí )คำบุพบท 介绍人 (jièshàorén)พ่อสื่อหรือแม่สื่อ 介绍 (jiè shào )แนะนำ, ชักนำ, นำ, ทำให้เข้าใจหรือรู้ (jièshào)แนะนำ 介意 (jiè yì )ถือสา 介子 (jiè zǐ )เมสัน(meson), เมโซทรอน(mesontron) 介壳 (jiè qiào)เปลือกหอย, กระดอง 介入 (jiè rù )เข้าไปยุ่งด้วย, เข้าไปพัวพันด้วย, เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 介 (jiè )1 .อยู่ในระหว่างทั้งสองฝ่าย 2 . เกราะ 中介 (zhōng jiè)สื่อกลาง

借 jiè [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 借 (藉) [jiè] ยืม –> 借过 [jiè guò] ขอโทษ(ขอผ่านทาง), 借口 [jièkǒu] ข้ออ้าง, 借贷 [jièdài] กู้เงิน, 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปัน(to share) เช่น 借分享 ยืมแบ่งปัน, 我想借这本书。 ฉันอยากยืมหนังสือเล่มนี้

届 jiè [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 届 [jiè] 首届 (shǒu jiè)รุ่นแรก,สมัยแรก (shǒujiè)รุ่นแรก (shǒujiè)สมัยแรก 换届 (huàn jiè)(พรรครัฐบาล หรือหัวหน้าผู้อำนวยการในหน่วยงานหนึ่งๆ)หมดวาระ 往届 (wǎng jiè)ระดับสูงกว่า,ระดับสูงขึ้นไป 应届 (yīng jiè)รุ่นปัจจุบัน 届满 (jiè mǎn )ถึงวาระในการรับราชการ, ถึงระยะเวลาในการรับราชการ (jièmǎn)ครบวาระ (ในการดำรงตำแหน่ง) 届期 (jiè qī )ถึง (jièqí)ถึงกำหนดเวลา 届时 (jiè shí )ถึงวาระดิถีนั้น, ถึงวาระนั้น, ถึงเวลานั้น (jièshí)ถึงวาระนั้น (jièshí)ถึงเวลานั้น" "

戒 jiè [หมวดอักษร: 戈]

ความหมายปัจจุบัน: 戒 [jiè] เลิก(give up), ศีล, ข้อห้าม –> 戒指 [jièzhǐ] แหวน, 钻戒 [zuànjiè] แหวนเพชร, 戒严 [jièyán] กฎอัยการศึก/เคอร์ฟิวส์, 戒烟 [jièyān] เลิกสูบบุหรี่, 戒毒 [jièdú] เลิกยาเสพติด, 劝戒 [quànjiè] ตักเตือน, 告戒 [gàojiè] เตือน, 戒律 [jièlǜ] ศีล, 犯戒 [fànjiè] ผิดศีล/ฝ่าฝืนข้อห้าม, 斋戒 [zhāijiè] ถือศีลกินเจ, 破戒 [pòjiè] อาบัติ, 戒律 [jièlǜ] ศีล, 守戒律 [shǒujièlǜ] รักษาศีล, 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า, 求授五戒 [qiúshòuwǔjiè] ขอรับอาราธนาศีลห้า

界 jiè [หมวดอักษร: 田]

ความหมายปัจจุบัน: 界 [jiè] เขต, ขอบเขต, อาณาจักร, ครั้ง –> 世界 [shìjiè] โลก, 世界杯 [shìjièbēi] ฟุตบอลโลก(World Cup) เช่น 我想看世界杯。 ฉันอยากดูการแข่งขันฟุตบอลโลก, 第29届奥林匹克运动会。 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 29

疥 jiè [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 疥 [jiè] –> 疥癣 [jièxuǎn] โรคหิด

芥 jiè [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 芥 [gài] –> 芥蓝菜 [gàiláncài] ผักคะน้า 芥 [jiè]* วาซาบิ –> 芥末 [jièmo] วาซาบิ(mustard/wasabi), 芥兰菜 [gàiláncài] ผักคะน้า, 芥菜 [gàicài] ผักกระหล่ำ

诫 jiè [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 诫 (誡) [jiè] เตือน –> 告诫 [gàojiè] กล่าวเตือน(warn), 劝诫 [quànjiè] ตักเตือน(admonish), 警诫 [jǐngjiè] กล่าวเตือน(เพื่อให้ปรับปรุง)

姐 jiě [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 姐 [jiě] พี่สาว –> 姐姐 [jiějie] พี่สาว, 姐妹 [jiěmèi] พี่สาวและน้องสาว, 小姐 [xiǎojiě] นางสาว/ใช้เรียกหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน

解 jiě [หมวดอักษร: 角]

ความหมายปัจจุบัน: 解 [jiě]* แยกออก แก้ออก –> 误解 [wùjiě] เข้าใจผิด, 解释 [jiěshì] อธิบาย, 解说员 [jiěshuōyuán] ผู้บรรยาย, 解雇 [jiěgù] เลิกจ้างงาน, 解雇通知书 [jiěgùtōngzhīshū] จดหมายให้ออกจากงาน

接 jiē [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 接 [jiē] รับ, ติดต่อ –> 接电话 [jiēdiànhuà] รับโทรศัพท์, 接受 [jiēshòu] รับ, 接收 [jiēshōu] ได้รับ, 接线员 [jiēxiànyuán] พนักงานรับสายโทรศํพท์, 接近 ใกล้ –> 接近攻击 [jiējìngōngjī การโจมตีแบบประชิดตัว, 接吻 [jiēwěn] จูบ –> 在公共场所接吻 จูบกันในที่สาธารณะ, 接电线 ต่อสายไฟ –> 电工把电线接好了, 连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ/connect, 接球 รับบอล, 接到一封信 ได้รับจดหมาย, 接受 [jiēshòu] รับ –> 接受捐助, 去火车站接人 ไปรับคนที่สถานี, 接地 [jiēdì] ต่อสายดิน

揭 jiē [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 揭 [jiē] –> 按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง, mortgage), 按揭贷款 [ànjiē dàikuǎn] เงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, 申请按揭 [shēnqǐng ànjiē] ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง), 揭开 [jiēkāi] เปิดเผย,按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(mortgage)

皆 jiē [หมวดอักษร: 白]

ความหมายปัจจุบัน: 皆 [jiē] ทั้งหมด –> 比比皆是 [bǐbǐjiēshì] มีอยู่ทุกที่

街 jiē [หมวดอักษร: 行]

ความหมายปัจจุบัน: 街 [jiē] ถนน,ตลาด –> 美食街 [měishíjiē] ฟูดเซ็นเตอร์, 街头 [jiētóu] มุมถนน

阶 jiē [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 阶 [jiē] ขั้นบันได –> 台阶 [táijiē] ขั้นบันได, 台阶灯 ไฟขั้นบันได, 阶梯 [jiētī] บันได/ขั้นบันได, 进阶 [jìnjiē] ก้าวหน้า, 阶级 [jiējí] ชนชั้น

劲 jìn [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 劲 (勁) [jìn]* แข็งแรง, อารมณ์, สนุก, ท่าทาง –> 使劲 [shǐjìn] ออกแรง, 真没劲 ไม่มีรสชาติเลยจริงๆ

尽 jìn [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 尽 (盡) [jìn] ให้ถึงที่สุด, ให้เต็มที่ –> 尽… [jìn…] …ถึงที่สุด/ให้เต็มที่ , 尽力 [jìnlì] พยายามจนถึงที่สุด, 尽头 [jìntóu] ท้ายสุด, 人尽其才 [rénjìnqícái] ใช้คนให้เต็มความสามารถของเขาทีมีอยู่, 物尽其用 [wùjìnqíyòng] ใช้สิ่งของทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด, 尽力而为 [jìnlìérwéi] พยายามอย่างสุดความสามารถ, 尽你的全力! ทำให้ดีที่สุด, 尽心 [jìnxīn] ทุ่มเทใจทำอย่างเต็มความสามารถ, 尽情 [jìnqíng] สุดจิตสุดใจ, 尽量 [jǐnliàng] อย่างสุดความสามารถ เช่น 我尽量做了。 ฉันทำดีที่สุดแล้ว , 尽快 [jǐnkuài] รีบเท่าที่ทำได้

晋 jìn [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 晋 (晉) [jìn] ราชวงศ์จิ้น –> 晋升 [jìnshēng] เลื่อนตำแหน่ง(promote), 西晋 [xījìn] จิ้นตะวันตก, 东晋 [dōngjìn] จิ้นตะวันออก, 晋升 [jìnshēng] เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง

浸 jìn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 浸 [jìn] –> 浸信会 [jìnxìnhuì] แบ๊บติส(Baptist), 浸信教会 คริสตจักรแบ๊บติส

禁 jìn [หมวดอักษร: 示]

ความหมายปัจจุบัน: 禁 [jìn]* ห้าม –> 禁止 [jìnzhǐ] ห้าม(forbid) เช่น 1.禁止拍照。[jìnzhǐ pāizhào] ห้ามถ่ายรูป 2.严禁拍照。[yánjìn pāizhào] ห้ามถ่ายรูป, 禁不起 [jīnbuqǐ] ทนต่อ…ไม่ไหว, 禁闭 [jìnbì] กักตัว, 禁毒 [jìndú] ปราบยาเสพติด, 禁地 [jìndì] สถานที่ต้องห้าม

近 jìn [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 近 [jìn] ใกล้ –> 附近 [fùjìn] แถวๆนี้/บริเวณใกล้เคียง(nearby), 最近 [zuìjìn] ใกล้ที่สุด

进 jìn [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 进 (進) [jìn] เข้าไป,ก้าวหน้า –> 进口 [jìnkǒu] นำเข้า(import), 进步 [jìnbù] ก้าวหน้า(improve), 进入 [jìnrù] เข้า(enter), 改进 [gǎijìn] ปรับปรุง, 进口货 [jìnkǒuhuò] สินค้านำเข้า, 进球 [jìnqiú] ยิงลูกเข้าประตู (不进球 ยิงลูกไม่เข้า)

仅 jǐn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 仅 (僅) [jǐn] เพียงแต่(only) –> 不仅 [bùjǐn] ไม่เพียงแต่(not just), 不仅/不但…而且…”。 ไม่เพียงแต่…แต่ยัง… (not only…but also…)

紧 jǐn [หมวดอักษร: 糸]

ความหมายปัจจุบัน: 紧 [jǐn] แน่น,คับ –> 紧张 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น, 别紧张 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น/ไม่ต้องเครียด, 紧急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 太紧 [ tàijǐn] คับเกินไป/กระชั้นชิดเกิดไป เช่น 我们想去云南放松放松,所以不希望时间安排得太紧。พวกเราจะไปพักผ่อนกันที่ยูนนานกันสักหน่อย แต่ไม่อยากให้จัดเวลากระชั้นชิดเกินไป , 紧 [jǐn] คับ เช่น 可惜有点儿紧。 น่าเสียดายคับไปหน่อย

谨 jǐn [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 谨 (謹) [jǐn] ระมัดระวัง –> 谨慎 [jǐnshèn] ระมัดระวัง/รอบคอบ

锦 jǐn [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 锦 (錦) [jǐn] –> 胡锦涛 [Hú Jǐntāo] หูจิ่นเทา

今 jīn [หมวดอักษร: 人]

ความหมายปัจจุบัน: 今 [jīn] ปัจจุบัน –> 今后 [jīnhòu] วันหลัง, 今天 [jīntiān] วันนี้(today), 今天晚上 [jīntiānwǎnshang] เย็นนี้, 今晚 [jīnwǎn] เย็นนี้, 今年 [jīnnián] ปีนี้, 如今 [rújīn] ปัจจุบันนี้, 至今 [zhìjīn] จนถึงทุกวันนี้, 当今 [dāngjīn] วันนี้

巾 jīn [หมวดอักษร: 巾]

ความหมายปัจจุบัน: 巾 [jīn] ผ้า –> 毛巾 [máojīn] ผ้าขนหนู(towel), 围巾 [wéijīn] ผ้าพันคอ(scarf)

斤 jīn [หมวดอักษร: 斤]

ความหมายปัจจุบัน: 斤 (觔) [jīn] หน่วยชั่งน้ำหนัก –> 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม(kilogram), 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร(kilometer)

津 jīn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 津 [jīn] –> 天津 [Tiānjīn] เทียนจิน(เมืองในจีน), 津贴 [jīntiē] เบี้ยเลี้ยง, 问津 [wènjīn] สอบถาม

筋 jīn [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 筋 [jīn] เอ็น –> 抽筋 [chōujīn] เป็นตะคริว(have cramp), 橡皮筋 [xiàngpíjīn] หนังยาง, 动脑筋 [dòngnǎojīn] ใช้สมอง

金 jīn [หมวดอักษร: 金]

ความหมายปัจจุบัน: 金 [jīn] ทอง –> 五金 [wǔjīn] ฮาร์ดแวร์(hardware), 五金店 [wǔjīndiàn] ร้านฮาร์ดแวร์(hardware store), 黄金 [huángjīn] ทองคำ(gold), 白金 [báijīn] ทองขาว(platinum), 合金 [héjīn] โลหะผสม(alloy), 镀金 [dùjīn] ชุบทอง(gold-plate), 金刚 [jīngāng] คิงคอง , 百变金刚 [bǎibiànjīngāng] ทรานซ์ฟอร์มเมอร์(ภาพยนต์),金不换 [jīnbuhuàn] โหระพา

净 jìng [หมวดอักษร: 冫]

ความหมายปัจจุบัน: 净 (淨) [jìng] สะอาด –> 干净 [gānjìng] สะอาด, 洁净 [jiéjìng] สะอาด, 净化 [jìnghuà] ทำให้สะอาดบริสุทธิ์, 净重 [jìngzhòng] น้ำหนักสุทธิ(net weight), 资本净亏损 [zīběn jìngkuīsǔn] ขาดทุนทุนสุทธิ

境 jìng [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 境 [jìng] เขตแดน –> 心境[xīnjìng] สภาพจิตใจ, 环境 [huánjìng] สภาพแวดล้อม, 国境 [guójìng] ชายแดน/พรมแดน, 边境 [biānjìng] ชายแดน(border)

径 jìng [หมวดอักษร: 彳]

ความหมายปัจจุบัน: 径 (徑) [jìng] –> 半径 [bànjìng] รัศมี(radius), 直径 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter), 外径 [wàijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(external diameter), 内径 [nèijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(internal diameter), 田径 [tiánjìng] กีฬาประเภทลู่และลาน, 田径运动 [tiánjìngyùndòng] กีฑา(ลู่และลาน), 径赛 [jìngsài] การแข่งขันวิ่ง

敬 jìng [หมวดอักษร: 攵]

ความหมายปัจจุบัน: 敬 [jìng] เคารพ –> 尊敬 [zūnjìng] เคารพ(respect) เช่น 1.尊敬老人。 เคารพผู้ใหญ่ 2.尊敬老师。 เคารพคุณครู , 敬礼 [jìnglǐ] ทำความเคารพ(salute)

竞 jìng [หมวดอักษร: 立]

ความหมายปัจจุบัน: 竞 (競) [jìng] แข่งขัน –> 竞争 [jìngzhēng] แข่งขัน(compete), 竞赛 [jìngsài] การแข่งขัน(competition), 竞走 [jìngzǒu] เดินแข่ง, 竞选 [jìngxuǎn] แข่งขันการเลือกตั้ง, 竞选总统 [jìngxuǎnzǒngtǒng] ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี, 竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่ง

竟 jìng [หมวดอักษร: 立]

ความหมายปัจจุบัน: 竟 [jìng] เสร็จ, ในที่สุด –> 竟然 [jìngrán] ไม่คาดคิด(unexpectedly), 未竟 [wèijìng] ยังไม่เสร็จ

镜 jìng [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 镜 [jìng] กระจก,เลนส์ –> 镜子 [jìngzi] กระจก, 眼镜店 [yǎnjìngdiàn] ร้านแว่นตา, 老花镜 [lǎohuājìng] แว่นสายตายาว ,

静 jìng [หมวดอักษร: 青]

ความหมายปัจจุบัน: 静 (靜) [jìng] เงียบ,สงบ –> 冷静 [lěngjìng] ใจเย็น, 静心 [jìngxīn] จิตใจสงบ, 静电 [jìngdiàn] ไฟฟ้าสถิต, 安静 [ānjìng] เงียบ

井 jǐng [หมวดอักษร: 二]

ความหมายปัจจุบัน: 井 [jǐng] บ่อ –>井盐 [jǐngyán] บ่อเกลือ, 井喷 [jǐngpēn] น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากบ่อ

景 jǐng [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 景 [jǐng] ทิวทัศน์ –> 景色 [jǐngsè] ทิวทัศน์(scenery), 背景 [bèijǐng] พื้นหลัง(background)

警 jǐng [หมวดอักษร: 言]

ความหมายปัจจุบัน: 警 [jǐng] เตือน, ตำรวจ –> 警察 [jǐngchá] ตำรวจ, 便衣警察 [biànyī jǐngchá] ตำรวจนอกเครื่องแบบ, 地方警察 [dìfāng jǐngchá] ตำรวจภูธร, 防暴警察 [fángbào jǐngchá] ตำรวจปราบจราจล, 法警 [fǎjǐng] ตำรวจประจำศาล , 岗警 [gǎngjǐng] ตำรวจเวร, 警告 [jǐnggào] การเตือน, 公路警察 [gōnglù jǐngchá] ตำรวจทางหลวง, 京畿警察 [jīngjī jǐngchá] ตำรวจนครบาล , 交通警察 [jiāotōng jǐngchá] ตำรวจจราจร, 水上警察 [shuǐshàng jǐngchá] ตำรวจทางน้ำ, 边防警察 [biānfáng jǐngchá] ตำรวจตะเวนชายแดน, 公安警察 [gōng’ān jǐngchá] ตำรวจสันติบาล, 市政警察 [shìzhèng jǐngchá] ตำรวจเทศกิจ, 武警 [wǔjǐng] ตำรวจติดอาวุธ, 刑警 [xíngjǐng] ตำรวจอาชญากรรม, 巡警[xúnjǐng] ตำรวจตรวจการณ์

颈 jǐng [หมวดอักษร: 页]

ความหมายปัจจุบัน: 颈 (頸) [jǐng] คอ –> 颈部 [jǐngbù] ส่วนคอ, 长颈鹿 [chángjǐnglù] ยีราฟ(giraffe), 瓶颈 [píngjǐng] คอขวด

京 jīng [หมวดอักษร: 亠]

ความหมายปัจจุบัน: 京 [jīng] เมืองหลวง –> 北京 [běijīng] ปักกิ่ง, 南京 [nánjīng] หนานจิง, 东京 [dōngjīng] โตเกียว, 京胡 [jīnghú] ซอด้วงจีน

惊 jīng [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 惊 [jīng] ตื่นตกใจ –> 惊奇 [jīngqí] เกิดความประหลาดใจ, 吃惊 [chījīng] ตกใจ เช่น 大吃一惊。 ตกใจใหญ่ , 惊叹 [jīngtàn] ตะลึง, 惊慌 [jīnghuāng] ตื่นตระหนก, 惊讶 [jīngyà] ประหลาดใจ, 惊喜 [jīngxǐ] เซอร์ไพร์ส

晶 jīng [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 晶 [jīng] คริสตัล, ผลึก –> 液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว(liquid crystal), 液晶电视 [yèjīngdiànshì] ทีวี LCD (liquid crystal TV), 液晶显示器 [yèjīngxiǎnshìqì] จอ LCD (liquid crystal display)

睛 jīng [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 睛 [jing] ลูกตา –> 眼睛 [yǎnjing] ตา

精 jīng [หมวดอักษร: 米]

ความหมายปัจจุบัน: 精 [jīng] ยอดเยี่ยม, จิตใจ –> 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 精细 [jīngxì] ละเอียด, 精神 [jīngshén] จิตใจ, 精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม, 味精 [wèijīng] ผงชูรส(monosodium glutamate), 精神 [jīngshen] จิตใจ/จิตวิญญาณ/สมาธิ, 集中精神 [jízhōngjīngshén] รวบรวมสมาธิ,

经 jīng [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 经 (經) [jīng] คัมภีร์ –> 经验 [jīngyàn] ประสบการณ์, 经济 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 经济危机 [jīngjìwēijī] วิกฤตเศรษฐกิจ(economic crisis), 充足经济 [chōngzú jīngjì] เศรษฐกิจพอเพียง, 经济学 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์(economics), 微观经济学 [wēiguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์จุลภาค(microeconomics), 宏观经济学 [hóngguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์มหภาค(macroeconomics), 经济萧条 [jīngjìxiāotiáo] ภาวะเศรษฐกิจถดถอย(economic depression), 泡沫经济 [pàomò jīngjì] เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 经济停滞 [jīngjìtíngzhì] เศรษฐกิจซบเซา(economic stagnation), 经理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ, 曾经 [céngjīng] เคย, 念经 [niànjīng] สวดมนต์, 经世 [jīngshì] ผ่านโลก(มีประสบการณ์), 经络 [jīngluò] เส้นลมปราณ

茎 jīng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 茎 (莖) [jīng] ก้าน(stem)

荆 jīng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 荆 (荊) [jīng] แซ่จิง –> 荆棘 [jīngjí] หนาม(thorns), 荆棘冠冕 [ jīngjí guānmiǎn] มงกุฎหนาม

鲸 jīng [หมวดอักษร: 鱼]

ความหมายปัจจุบัน: 鲸 [jīng] –> 鲸鱼 [jīngyú] ปลาวาฬ(whale)

冏 jiǒng [หมวดอักษร: 冂]

ความหมายปัจจุบัน: 冏 (囧) [jiǒng] สว่าง (ปัจจุบันอักษร 囧 มักถูกนำไปใช้แสดงอารมรณ์ของใบหน้าคน)

就 jiù [หมวดอักษร: 尢]

ความหมายปัจจุบัน: 就 [jiù] ก็/จะ –> 1.我今天晚上就还你钱。 เย็นนี้ฉันจะคืนเงินให้เธอ , 就是 [jiùshì] ก็คือ/ใช่/จะ/ เช่น 可能就是这个原因。 อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ , 就诊 [jiùzhěn] พบแพทย์เพื่อตรวจ, 来就诊 [láijiùzhěn] มารับการตรวจ , 就要 [jiùyào] ใกล้/จะ เช่น我就要结婚了。 ฉันจะแต่งงานแล้ว 2.天就要下雨了 ฝนจะตกแล้ว , 成就 [chéngjiù] ประสบความสำเร็จ

救 jiù [หมวดอักษร: 攵]

ความหมายปัจจุบัน: 救 (捄) [jiù] ช่วย –> 呼救 [hūjiù] ร้องขอความช่วยเหลือ, 救世主 [jiùshìzhǔ] ผู้ช่วยโลก(พระเยซู), 救命 [jiùmìng] ช่วยชีวิต เช่น 救命啊!ช่วยด้วย! , 救护 [jiùhù] ปฐมพยาบาล, 救护车 [jiùhùchē] รถพยาบาล(ambulance), 救生衣 [jiùshēngyī] เสื้อชูชีพ

旧 jiù [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 旧 (舊) [jiù] เก่า –> 房子太旧了。 บ้านเก่าเกินไป, 依旧 [yījiù] เหมือนเดิม

柩 jiù [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 柩 [jiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว) –> 灵柩 [língjiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว)

究 jiù [หมวดอักษร: 穴]

ความหมายปัจจุบัน: 究 [jiū] ค้นหาความจริง ศึกษาหาความจริง –> 研究 [yánjiū] ค้นคว้า วิจัย, 研究所 [yánjiūsuǒ] สถาบันวิจัย, 究竟 [jiūjìng] จริงๆแล้ว(actually) เช่น 不知道自己究竟多深多浅 ไม่รู้ว่าตนเองนั้นแท้จริงแล้วลึกหรือตื้นเพียงไร

臼 jiù [หมวดอักษร: 臼]

ความหมายปัจจุบัน: 臼 [jiù] ครก –> 石臼 [shíjiù] ครกหิน

舅 jiù [หมวดอักษร: 臼]

ความหมายปัจจุบัน: 舅 [jiù] ลุง –> 舅舅 [jiùjiu] ลุง

久 jiǔ [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 久 [jiǔ] นาน(long) –> 我们得等多久? [wǒmenděiděngduōjiǔ] พวกเราต้องรอนานแค่ไหน, 长久 [chángjiǔ] ยาวนาน,

九 jiǔ [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 九 [jiǔ] เลขเก้า –> 九月 [jiǔyuè] กันยายน, 九霄云外 [jiǔxiāoyúnwài] ไกลสุดขอบฟ้า

灸 jiǔ [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 灸 [jiǔ] ฝังเข็ม,รมยา –> 针灸 [zhēnjiǔ] การฝังเข็ม(acupuncture), 针灸医生 [zhēnjiǔyīshēng] แพทย์ฝังเข็ม

玖 jiǔ [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 玖 [jiǔ] ตัวเขียนเลขเก้า

酒 jiǔ [หมวดอักษร: 酉]

ความหมายปัจจุบัน: 酒 [jiǔ] เหล้า –> 酒店 [jiǔdiàn] โรงแรม, 酒吧 [jiǔbā] บาร์, 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 白葡萄酒 [báipútaojiǔ] ไวน์ขาว, 红葡萄酒 [hóngpútaojiǔ] ไวน์แดง, 香槟酒 [xiāngbīnjiǔ] แชมเปญจ์, 白酒 [báijiǔ] เหล้าขาว, 喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า, 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 酒后不开车 [ jiǔhòu bùkāichē] ดื่มไม่ขับ, 喝酒不开车 [hējiǔ bùkāichē] ดื่มไม่ขับ,请勿酒后驾车 [qǐngwù jiǔhòujiàchē] ห้ามขับรถหลังดื่มสุรา

韭 jiǔ [หมวดอักษร: 韭]

ความหมายปัจจุบัน: 韭 [jiǔ] ผักกุยช่าย –> 韭菜 [jiǔcài] กุยช่าย

揪 jiū [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 揪 [jiū] 揪辫子 (jiū biàn zǐ)จับเปียไว้แน่น,อุปมาว่า จับจุดอ่อน 揪痧 (jīu shā)วิธีการรักษาอย่างหนึ่งของอาการร้อนในหรือในลำคอเกิดอักเสบ 揪心 (jiū xīn )เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, เป็นห่วง 揪 (jiū )จับไว้แน่น, คว้าไว้แน่น" "

纠 jiū [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 纠 (糾, 糺) [jiū] แก้ไขให้ถูกต้อง –> 纠正 [jiūzhèng] แก้ไข (改正 [gǎizhèng] แก้ไข)

局 jú [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 局 [jú] –> 邮局 [yóujú] ที่ทำการไปรษณีย์(post office), 布局 [bùjú] วางโครงเรื่อง

橘 jú [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 橘 [júzi] –> 橘子 [júzi] ส้ม

菊 jú [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 菊 [jú] –> 菊花 [júhuā] ดอกเบญจมาศ

鞠 jú [หมวดอักษร: 革]

ความหมายปัจจุบัน: 鞠 [jú] 鞠躬尽瘁 (jū gōng jìn cuì )ทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบและทุ่มเทสติปัญญาทั้งหมดจนถึงที่สุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ (jūgōngjìncuì)อุทิศตัวเองทั้งหมด 鞠躬 (jū gōng )คำนับ, โค้งคำนับ (jūgōng)โค้งคำนับ 鞠 (jū )บอลชิดหนึ่งในสมัยโบราณ (jū)ชื่อสกุล (แซ่ แต้จิ๋วออกเสียง กยก) (jū)เลี้ยงดู (jū)โค้งคำนับ 蹴鞠 (cù jū)เตะบอลแบบโบราณ" "

具 jù [หมวดอักษร: 八]

ความหมายปัจจุบัน: 具 [jù] เครื่องมือ –> 工具 [gōngjù] เครื่องมือ(tool), 玩具 [wánjù] ของเล่น(toy), 具体 [jùtǐ] รูปธรรม/เฉพาะเจาะจง, 面具 [miànjù] หน้ากาก(mask), 刑具 [xíngjù] เครื่องลงทัณฑ์, 量具 [liángjù] เครื่องมือวัด(measuring tool), 渔具 [yújù] เครื่องมือประมง, 农具 [nóngjù] เครื่องมือเกษตร

剧 jù [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 剧 [jù] ละคร, งิ้ว –> 剧本 [jùběn] สคริปต์(script)/บทละคร, 剧团 [jùtuán] คณะละคร,电视剧 [diànshìjù] ละครโทรทัศน์

句 jù [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 句 [jù] ประโยค(sentence) –> 句子 [jùzi] ประโยค, 句型 [jùxíng] รูปประโยค(sentence pattern), 句号 [jùhào] ฟลูสต๊อป(full stop)

巨 jù [หมวดอักษร: 工]

ความหมายปัจจุบัน: 巨 [jù] ใหญ่, มหาศาล –> 巨额 [jù’é] จำนวนมหาศาล

惧 jù [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 惧 [jù] –> 恐惧 [kǒngjù] หวาดกลัว/ประหวั่นพรั่นพรึง(be frightened)

拒 jù [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拒 [jù] ปฎิเสธ –> 拒绝 [jùjué] ปฎิเสธ(refuse), 据我所知 [jùwǒsuǒzhī] เท่าที่ฉันทราบ, 据说 [jùshuō] ว่ากันว่า(be said)

据 jù [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 据 [jù] –> 收据 [shōujù] ใบเสร็จรับเงิน(receipt) เช่น 请给我开个收据。 ช่วยออกใบเสร็จรับเงินให้ฉันหน่อยครับ, 据理力争 [jùlǐlìzhēng] ถกเถียงกันตามเหตุผล

炬 jù [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 炬 [jù] คบเพลิง –> 火炬 [huǒjù] คบเพลิง(torch)

聚 jù [หมวดอักษร: 耳]

ความหมายปัจจุบัน: 聚 [jù] ชุมนุม –> 聚焦 [jùjiāo] โฟกัส, 聚光灯 [jùguāngdēng] ไฟสปอร์ตไลท์(spotlight), 聚会 [jùhuì] ชุมนุมกัน/อยู่ร่วมกัน, 相聚 [xiāngjù] ร่วมกัน/ด้วยกัน , 家庭聚会 [jiātíng jùhuì] งานชุมนุมครอบครัว

距 jù [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 距 [jù] ระยะทาง(distance) –> 相距 [xiāngjù] ห่างกัน, 距离 [jùlí] ระยะห่าง

锯 jù [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 锯 [jù] เลื่อย(saw) –> 手板锯 [shǒubǎnjù] เลื่อยมือ, 电锯 [diànjù] เลื่อยไฟฟ้า, 锯片 [jùpiàn] ใบเลื่อย

飓 jù [หมวดอักษร: 风]

ความหมายปัจจุบัน: 飓 (颶) [jù] –> 飓风 [jùfēng] พายุเฮอริเคน(hurricane)

举 jǔ [หมวดอักษร: 丶]

ความหมายปัจจุบัน: 举 (舉) [jǔ] ยก –> 言谈举止 [yántán jǔzhǐ] การพูดและกริยาท่าทาง

矩 jǔ [หมวดอักษร: 矢]

ความหมายปัจจุบัน: 矩 [jǔ] 髀肉复生 (bì ròu fù shēng)อุปมาว่า นั่งเอ้อระเหยไม่ทำงานตั้งนานจนจะเป็นง่อยอยู่แล้ว 错综复杂 (cuò zōng fù zá)สลับซับซ้อน 重复 (chóng fù)ซ้ำกัน, …ใหม่อีกครั้ง 规复 (guī fù)ฟื้น รื้อฟื้น 繁复 (fán fù)สลับซับซ้อน (fánfù)ซับซ้อน 答复 (dá fù)ตอบ (dáfù)ให้คำตอบ"

俱 jū [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 俱 [jù] –> 俱全 [jùquán] มีครบถ้วน, 俱乐部 [jùlèbù] สโมสร(club)

居 jū [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 居 [jū] ที่พัก –> 同居 [tóngjū] อยู่ก่อนแต่ง, 居民 [jūmín] ผู้อาศัย, 居然 [jūrán] ไม่คาดคิด/ทำให้ประหลาดใจ

拘 jū [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拘 [jū] จับกุม,拘谨 (jū jǐn )ระมัดระวังมากเกินไป,ควบคุมตัวเอง (jūjǐn)ระมัดระวังตัวมากเกินไป 拘管 (jū guǎn )จำกัด, บังคับ, กวดขัน 拘禁 (jū jìn )ควบคุมตัว, กักขัง 拘票 (jūpiào)หมายจับ 拘礼 (jū lǐ )ถือเคร่งในกรอบ, ถือเคร่งประเพณี (jūlǐ)ถือเคร่งในประเพณี 拘留 (jū liú )ควบคุมตัว, ควบคุมตัวไว้ (jūliú)กักตัวเอาไว้ 拘泥 (jū ní )ถือเคร่งในประเพณี,คร่ำครึ, ถือเคร่งในกรอบ (jūnì)คร่ำครึ (jūnì)เคร่ง 拘板 (jū bǎn)(การกระทำหรือคำพูด) อยู่ในกรอบ, เคร่ง" "

倦 juàn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 倦 [juàn] อ่อนเพลีย –> 疲倦 [píjuàn] อ่อนเพลีย

绢 juàn [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绢 (絹) [juàn] ผ้าไหม –> 手绢 [shǒujuàn] ผ้าเช็ดหน้า(handkerchief)

卷 juǎn [หมวดอักษร: 㔾]

ความหมายปัจจุบัน: 卷 (捲) [juǎn]* ม้วน –> 胶卷 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 卷笔刀 [juǎnbǐdāo] กบเหลาดินสอ, 卷发 [juǎnfà] ผมหยิก, 卷尺 [juǎnchǐ] ตลับเมตร, 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ,改试卷 [ gǎishìjuàn] ตรวจข้อสอบ, 批卷 [pī​juàn] ตรวจข้อสอบ, 卷心菜 [juànxīncài] กะหล่ำปลี,卷入 [juǎnrù] ม้วนเข้าไป เช่น 当心卷入 [dāngxīn juǎnrù] ระวังถูกมัวนเข้าไป(มือ)

捐 juān [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 捐 [juān] บริจาค –> 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ, 捐赠 [juānzèng] บริจาค(donate), 捐血 [juānxuè] บริจาคโลหิต/บริจาคเลือด (to donate blood)

决 jué [หมวดอักษร: 冫]

ความหมายปัจจุบัน: 决 [jué] เคล็ด –> 取决于 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ, 秘诀 [mìjué] ความลับ, 决定 [juédìng] ตัดสินใจ/ตกลงใจ เช่น 我现在还不能决定。 ตอนนี้ฉันยังตัดสินใจไม่ได้, 决赛 [juésài] รอบชิงชนะเลิศ(final), 半决赛 [bànjuésài] รอบรองชนะเลิศ(semi-finals)

嚼 jué [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 嚼 [jué] ขบ, เคี้ยว,嚼裹儿 (jiáo guǒr)ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 嚼舌 (jiáo shé )พล่าม, นินทา, พูดซี้ซั้ว (jiáoshé)นินทา (jiáoshé)พูดพล่ามไร้สาระ 嚼用 (jiáo yòng)ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 嚼子 (jiáo zǐ)เหล็กบังเหียน 嚼 (jiáo )ขบ, เคี้ยว (jiáo)เคี้ยว 嚼 (jué)เปรี้ยวปาก (ใช้กับสำนวน) 咬文嚼字 (yǎo wén jiáo zì)ตีความหมายอักษรอย่างเคร่งครัดเกินไป 咀嚼 (jǔ jué )1 .เคี้ยว 2 .คิดทบทวน, ครุ่นคิด (jǔjué)คิดทบทวน (jǔjué)คิดใคร่ครวญและทบทวน (jǔjué)เคี้ยว 味同嚼蜡 (wèi tóng jiáo là)รสจืดชืด 倒嚼 (dǎojiào)เคี้ยวเอื้อง" "

掘 jué [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 掘 [jué] ขุด(dig) –> 挖掘 [wājué] ขุด(挖金 ขุดทอง) , 挖掘机 [wājuéjī] รถขุด(挖土机), 发掘 [fājué] ขุดค้น(วัตถุโบราณ), 发掘古墓 [fājué gǔmù] ขุดค้นสุสานโบราณ, 古墓 [gǔmù] สุสานโบราณ

爵 jué [หมวดอักษร: 爫]

ความหมายปัจจุบัน: 爵 [jué] –> 爵士乐 [juéshìyuè] ดนตรีแจ๊ส(jazz)

绝 jué [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绝 [jué] ไม่มี,ตัดขาด –> 绝对 [juéduì] อย่างเด็ดขาด(absolute), 绝食 [juéshí] อดอาหาร, 绝命书 [juémìngshū] จดหมายลาตาย

觉 jué [หมวดอักษร: 见]

ความหมายปัจจุบัน: 觉 [jiào]* นอน –> 睡觉 [shuìjiào] นอนหลับ

诀 jué [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 诀 (訣) [jué] เคล็ด –> 秘诀 [mìjué] เคล็ดลับ(secret), 诀要 [juéyào] เคล็ดลับ, 下决心 [xiàjuéxīn ] ตัดสินใจ(decide)

俊 jùn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 俊 [jùn] หล่อ –> 英俊 [yīngjùn] รูปหล่อ

菌 jùn [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 菌 [jūn] แบคทีเรีย –> 抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 细菌 [xìjūn] จุลินทรีย์/เชื้อแบคทีเรีย, 病菌 [bìngjūn] เชื้อโรค แบคทีเรีย, 细菌战争 [xìjùnzhànzhēng] สงครามเชื้อโรค(战争 zhànzhēng สงคราม) , 细菌武器 [xìjūnwǔqì] อาวุธเชื้อโรค

军 jūn [หมวดอักษร: 冖]

ความหมายปัจจุบัน: 军 (軍) [jūn] ทหาร –> 军人 [jūnrén] ทหาร, 军事 [jūnshì] การทหาร, 军队 [jūnduì] กองทัพ(troops), 陆军 [lùjūn] กองทัพบก(land forces), 海军 [hǎijūn] กองทัพเรือ(navy), 空军 [kōngjūn] กองทัพอากาศ(air force), 军令 [jūnlìng] คำคำสั่งทหาร, 军舰 [jūnjiàn] เรือรบ(warship),裁军 [cáijūn] ลดกำลังอาวุธ, 冠军 [guànjūn] ชนะเลิศ(champion), 亚军 [yàjūn] รองชนะเลิศ(runner-up)

君 jūn [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 君 [jūn] กษัตริย์ –> 君主 [jūnzhǔ] กษัตริย์, 君主专制 [jūnzhǔzhuānzhì] ระบบกษัตริย์ปกครองประเทศ/ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช, 君子 [jūnzǐ] สุภาพบุรุษ,君子一言,驷马难追 [jūnzǐyīyán, sìmǎnánzhuī] สุภาพบุรุษ พูดแล้วไม่คืนคำ, 邓丽君 [Dèng Lìjūn] เติ้งลี่จวิน/Teresa Teng(นักร้อง)

均 jūn [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 均 [jūn] เฉลี่ย –> 平均 [píngjūn] ถัวเฉลี่ย(average)

卡 kǎ [หมวดอักษร: 丨]

ความหมายปัจจุบัน: 卡 [kǎ]* การ์ด –> 卡通 [kǎtōng] การ์ตูน, 卡车 [kǎchē] รถบรรทุก, 卡其 [kǎqí] สีกากี, 卡拉OK [kǎlā OK] คาราโอเกะ

咔 kā [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 咔 [kǎ] –> 咔嚓 [kāchā] คำเลียงเสียง”แตกร้าว”, 咔叽 [kǎjī] สีกากี

咖 kā [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 咖 [kā] –> 咖啡 [kāfēi] กาแฟ, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ, 速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 冻咖啡 [dòngkāfēi] กาแฟเย็น, 咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ, 咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่,咖啡厅 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป, 咖啡馆 [kāfēiguǎn] คาเฟ่, 现成咖啡 [xiànchéngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 即溶咖啡 [jíróngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป(instant coffee), 现磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด, 三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน, 鲜奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 无咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน, 卡布奇诺 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน, 黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ, 摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า, 拿铁咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้, 浓缩咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ, 蓝山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ

慨 kài [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 慨 [kǎi] ใจกว้าง –> 慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง, 感慨 [gǎnkǎi] เสียงทอดถอนใจ

凯 kǎi [หมวดอักษร: 几]

ความหมายปัจจุบัน: 凯 (凱) [kǎi] ชัยชนะ(triumph) –> 凯歌 [kǎigē] เพลงแห่งชัยชนะ, 凯旋 [kǎixuán] กลับมาด้วยชัยชนะ, 凯旋门 [kǎixuánmén] ประตูชัย, 凯蒂猫 [Kǎidì Māo] คิตตี้/Hello Kitty

铠 kǎi [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 铠 (鎧) [kǎi] เสื้อเกราะ –> 铠甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 铠甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì] เกราะนักรบ, 装甲车辆 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ, 装甲轿车 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ

开 kāi [หมวดอักษร: 廾]

ความหมายปัจจุบัน: 开 [kāi] เปิด –> 开会 [kāihuì] เปิดประชุม, 开玩笑 [kāiwánxiào] ล้อเล่น, 离开 [líkāi] จากไปที่อื่น , 开关 [kāiguān] สวิตซ์ไฟ, 开始 [kāishǐ] เริ่ม, 公开 [gōngkāi] สาธารณะ, 开学 [kāixué] เปิดเทอม(school opens), 开拓市场 [kāituòshìchǎng] บุกเบิกตลาด, 开心 [kāixīn] เบิกบานใจ, 开心果 [kāixīnguǒ] ถั่วพิสตาชิโอ(pistachio)

看 kàn [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 看 [kàn] ดู, มอง –> 我喜欢看杂技。 ผมชอบดูกายกรรม, 看演出 [kànyǎnchū] ชมการแสดง, 看病 [kànbìng] หาหมอ, 看见 [kànjiàn] มองเห็น, 看来 [kànlái] ดูเหมือน, 看起来 [kànqǐlái] ดูเหมือนว่า,看上 [kànshàng] พอใจ, 收看 [shōukàn] ดู/ชม, 看不起 [kànbuqǐ] ดูถูก, 观看 [guānkàn] ชม, 好看 [hǎokàn] น่าดู, 难看 [nánkàn] ไม่น่าดู/น่าเกลียด

侃 kǎn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 侃 [kǎn] –> 侃价 [kǎnjià] ต่อรองราคา

砍 kǎn [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 砍 [kǎn] ตัด –> 砍价 [kǎnjià] ต่อรองราคา, 砍柴 [kǎn chái] ตัดฟืน(cut firewood)

刊 kān [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 刊 (栞) [kān] นิตยสาร –> 期刊 [qīkān] วารสาร/นิตยสาร , 报刊 [bàokān] หนังสือพิมพ์และวารสาร

堪 kān [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 堪 [kān] อดทน –> 难堪 [nánkān] ทนไม่ได้/ขวยเขิน

抗 kàng [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 抗 [kàng] ต่อต้าน –> 抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 对抗 [duìkàng] ต่อต้าน

炕 kàng [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 炕 [kàng] 炕 (kàng)ปิ้ง (kàng)ย่าง (kàng)ย่าง ปิ้ง (kàng)เตียง (ที่สามารถนั่งและนอนก่อด้วยอิฐของชาวจีนภาคเหนือข้างใต้มีช่องสามารถสุมไฟให้ความอบอุ่น) 火炕 (huǒ kàng)เตียงอิฐที่มีปล่องก่อไฟผิงใต้เตียง" "

康 kāng [หมวดอักษร: 广]

ความหมายปัจจุบัน: 康 [kāng] แข็งแรง,สุขภาพดี –> 康宁 [kāngníng] สงบสุข, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น, 康复 [kāngfù] ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงเป็นปกติ, 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 尼康 [níkāng] นิคอน(Nikon)

慷 kāng [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 慷 [kāng] –> 慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง

糠 kāng [หมวดอักษร: 米]

ความหมายปัจจุบัน: 糠 [kāng] รำข้าว –> 米糠 [mǐkāng] รำข้าว(rice bran), 米糠油 [mǐkāngyóu] น้ำมันรำข้าว

铐 kào [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 铐 (銬) [kào] กุญแจมือ –> 手铐 [shǒukào] กุญแจมือ(handcuffs)

靠 kào [หมวดอักษร: 非]

ความหมายปัจจุบัน: 靠 [kào] พึ่งพิง,เชื่อถือ –> 靠普 [kàopǔ] เชื่อ(有戏), 不靠谱 [búkàopǔ] ไม่เชื่อ(没戏), 靠准 [kàozhǔn] เชื่อถือได้, 靠不住 [kàobúzhù] เชื่อถือไม่ได้, 靠垫 [kàodiàn] หมอนอิง, 靠运气不如靠努力。 ลิขิตฟ้า(พึ่งวาสนา)หรือจะสู้มานะคน

烤 kǎo [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 烤 [kǎo] 烧烤 (shāokǎo)ย่างไฟ 烤鸭 (kǎo yā)เป็ดย่าง 烤鸡腿糯米饭 (kǎojītuǐnuòmǐfàn)ข้าวเหนียวไก่ย่าง 烤鱼 (kǎoyú)ปลาย่าง 烤面包 (kǎomiànbāo)ขนมปังปิ้ง 烤蛋饼 (kǎodànbǐng)วาฟเฟิล 烤肉 (kǎoròu)เนื้อย่าง (ไก่ หมู เป็นต้น) 烤箱 (kǎo xiāng)ที่สำหรับเผาอาหาร ลักษณะเป็นกล่องเหลี่ยมๆ 烤电 (kǎo diàn)การรักษาโรคที่ปล่อยให้ความร้อนแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อของร่างกาย" "

考 kǎo [หมวดอักษร: 耂]

ความหมายปัจจุบัน: 考 [kǎo] สอบ, ตรวจสอบ –> 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ, 考试 [kǎoshì] สอบข้อเขียน,考虑 [kǎolǜ] พิจารณา

咳 ké [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 咳 [ké] คำอุทาน (แสดงลักษณะอาการเศร้าสลด), "

壳 ké [หมวดอักษร: 士]

ความหมายปัจจุบัน: 壳 (殻) [ké]* เปลือก –> 贝壳 [bèiké] เปลือกหอย, 甲壳 [jiǎqiào*] กระดอง, 手机壳 [shǒujīké] หน้ากากโทรศ้พท์/ปลอกโทรศัพท์

克 kè [หมวดอักษร: 十]

ความหมายปัจจุบัน: 克 (剋) [kè] กรัม –> 巧克力 [qiǎokèlì] ช็อคโกแลต(chocolate), 奥林匹克 [àolínpǐkè] โอลิมปิก(olympic), 克拉 [kèlā] กะรัต(carat/karat), 千克 [qiānkè] กิโลกรัม(kilogram), 夹克 [jiākè] แจ็คเก็ต(jacket), 克服 [kèfú] เอาชนะ, 克己 [kèjǐ] ราคาย่อมเยา, 克己 [kèjǐ] การควบคุมตนเอง เช่น 1.如何克己? จะควบคุมตนเองอยางไร 2.克己是戒律的起步。 การควบคุมตนเองคือจุดเริ่มต้นของการมีศีล(戒律 jièlǜ ศีล)

刻 kè [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 刻 [kè] แกะสลัก, เวลา –> , 刻印 [kèyìn] แกะสลัก, 雕刻 [diāokè] แกะสลัก(carve), 雕像 [diāoxiàng] รูปปั้น, 刻纸 [kèzhǐ] ตัดกระดาษจีน(剪纸), 刻刀 [kèdāo] มีดแกะสลัก, 精雕细刻 [jīngdiāoxìkè] แกะสลักอย่างประณีต, 立刻 [lìkè] ทันทีทันใด, 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร

客 kè [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 客 [kè] แขก –> 客人 [kèrén] แขก(guest), 做客 [zuòkè] เป็นแขก, 客厅 [kètīng] ห้องรับแขก, 送客 [sòngkè] ส่งแขก(see off a visitor), 客气 [kèqi] เกรงใจ,不客气 [búkèqi] ไม่ต้องเกรงใจ, 乘客 [chéngkè] ผู้โดยสาร, 客场 [kèchǎng] ผู้ชมในสนาม, 黑客 [hēikè] แฮกเกอร์ (Hacker), 好客 [hàokè] มีอัธยาศัย/ต้อนรับแขก เช่น 好客热情 มีน้ำใจอันอบอุ่นในการต้อนรับแขก, 客厅 [kètīng] ห้องรับแขก(living room), 顾客 [gùkè] ลูกค้า(customer)

课 kè [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 课 (課) [kè] วิชา,แผนก –> 上课 [shàngkè] เข้าเรียน(have class), 下课 [xiàkè] เลิกเรียน(finish class), 没课 [méikè] ไม่มีเรียน, 听课 [tīngkè] ฟังคำบรรยาย, 讲课 [jiǎngkè] บรรยาย(lecture), 课本 [kèběn] หนังสือเรียน(textbook), 课文 [kèwén] ตัวบท(text), 课程 [kèchéng] หลักสูตร(course)

可 kě [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 可 [kě] ได้, เป็นไปได้ –> 可乐 [kělè] โค๊ก, , 可怜 [kělián] น่าสงสาร, 认可 [rènkě] อนุญาต/ยอม,可是 [kěshì] แต่ว่า/จริงๆ เช่น 1.谢谢你的邀请,可是… ขอบคุณที่เชิญ แต่… , 可以 [kěyǐ] สามารถ/ได้ เช่น 1.可以吗 ? ได้ไหม 2.可以帮我们照张相吗? ช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหม 3.当然可以。ได้แน่นอน 4.马上可以修好。 สักครู่ก็ซ่อมเสร็จ 5.DVD可以播放CD吗?ดีวีดีสามารถเล่นแผ่นซีดีหรือไม่ 6.可以的。ได้ครับ , 可能 [kěnéng] อาจจะ/เป็นไปได้ เช่น 可能发生的事 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 2.可能吧 。 น่าจะใช่ , 可惜 [kěxī] น่าเสียดาย เช่น 1.可惜有点儿紧。 น่าเสียดายคับไปหน่อย 2.可惜有点儿肥。น่าเสียดายหลวมไปหน่อย , 可怜 [kělián] น่างสงสาร(pitiful), 可爱 [kě’ài] น่ารัก(adorable

渴 kě [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 渴 [kě] กระหาย(thirsty) –> 如饥似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย

棵 kē [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 棵 [kē] 棵子 (kē zǐ)ลำต้นของพืชไร่ 棵儿 (kē ér)ลำต้นของพืช 棵 (kē)ต้น (คำลักษณนามสำหรับต้นไม้ พืช ผัก ฯลฯ)" "

瞌 kē [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 瞌 [kē] –> 瞌睡 [kēshuì] ง่วงนอน/เคลิ้ม, 打瞌睡 [dǎkēshuì] สัปหงก

磕 kē [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 磕 [kē] กระทบ –> 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง, 磕头 [kētóu] คุกเข่าคำนับ(ก้มศรีษะให้ติดพื้น)

科 kē [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 科 [kē]สาขาวิชา,แผนก –> 牙科 [yákē] แผนกทันตกรรม, 外科 [wàikē] แผนกศัลยกรรม(surgery), 内科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine), 妇科 [fùkē] แผนกสูตินารี(gynaecology), 皮肤科 [pífūkē] แผนกโรคผิวหนัง(dermatology), 眼科 [yǎnkē] แผนกจักษุ(ophthalmology), 精神科 [ jīngshénkē] แผนกจิตเวช(psychiatry), 会计科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี, 财务科 [cáiwùkē] แผนกการเงิน, 维修科 [wéixiūkē] แผนกบำรุง

蝌 kē [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 蝌 [kē] –> 蝌蚪 [kēdǒu] ลูกกบ(tadpole)

颗 kē [หมวดอักษร: 页]

ความหมายปัจจุบัน: 颗 [kē] เม็ด,ดวง(ลักษณะนาม) –> 颗粒 [kēlì] เม็ด, 塑料颗粒 [sùliàokēlì] เม็ดพลาสติก, 纳米颗粒 [nàmǐkēlì] อนุภาคนาโน/nanoparticle (纳米 nàmǐ นาโน)

啃 kěn [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 啃 [kěn] แทะ –> 啃草 [kěncǎo] เล็มหญ้า/กินหญ้า, 啃骨头 [kěngǔtou] แทะกระดูก

垦 kěn [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 垦 (墾) [kěn] –> 开垦 [kāikěn] บุกเบิก

恳 kěn [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 恳 (懇) [kěn] จริงใจ, ขอร้อง –> 恳求 [kěnqiú] ขอร้อง(beg)

肯 kěn [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 肯 (肎) [kěn] –> 肯定 [kěndìng] แน่นอน(confirm), 再苦也肯努力。 ต่อให้ยากลำบากกว่านี้ก็ต้องเพียรพยายาม,

坑 kēng [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 坑 [kēng] ทำลาย,陷坑 (xiàn kēng)หลุมพราง, กับดัก (xiànkēng)กับดัก (xiànkēng)หลุมพราง 茅坑 (máo kēng)ส้วม,ส้วมแบบคอห่าน 粪坑 (fèn kēng)บ่อเก็บอุจจาะปัสสาวะ, บ่อเก็บปุ๋ยคอก (fènkēng)ส้วมหลุม 窑坑 (yáo kēng)หลุมที่ถูกขุดเอาดินไปทำอิฐและกระเบื้อง 矿坑 (kuàng kēng)หลุมแร่ บ่อแร่ 炉坑 (lú kēng)ส่วนที่รองรับขี้เถ้าใต้เตา 火坑 (huǒkēng)ขุมนรก (huǒkēng)สถานที่ยากลำบาก 满坑满谷 (mǎn kēng mǎn gǔ)เกลื่อนกลาดไปหมด 泥坑 (ní kēng)หลุมเลน (níkēng)ปลัก (níkēng)หล่ม" "

控 kòng [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 控 [kòng] ควบคุม(control) –> 控制 [kòngzhì] ควบคุม, 遥控 [yáokòng] รีโมตคอนโทล(remote control), 控告 [kònggào] ฟ้องร้อง, 控制面板 [kòngzhìmiànbǎn] แผงควบคุม(control panel), 控制柜 [kòngzhìguì] ตู้ควบคุม(control cabinet), 控制器 [kòngzhìqì] อุปกรณ์ควบคุม (control device)

孔 kǒng [หมวดอักษร: 子]

ความหมายปัจจุบัน: 孔 [kǒng] รู(hole) –> 鼻孔 [bíkǒng] รูจมูก(nostril), 脸孔 [liǎnkǒng] ใบหน้า

恐 kǒng [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 恐 [kǒng] กลัว(fear) –> 恐怕 [kǒngpà] กลัว, 恐吓 [kǒnghè] ข่มขู่(threaten), 反恐 [fǎnkǒng] ต่อต้านการก่อการร้าย(anti-terrorism), 恐怖 [kǒngbù] สยองขวัญ

空 kōng [หมวดอักษร: 穴]

ความหมายปัจจุบัน: 空 [kōng]* ท้องฟ้า, ว่างเปล่า –> 太空 [tàikōng] อวกาศ, 空气 [kōngqì] อากาศหายใจ, 空间 [kōngjiān] ที่ว่าง, 空调 [kōngtiáo] เครื่องปรับอากาศ, 空气过滤器 [kōngqìguòlǜqì] ฟิลเตอร์กรองอากาศ, 过滤器 [guòlǜqì] ฟิลเตอร์, 航空 [hángkōng] ทางเครื่องบิน, 航空的多少钱? ส่งทางเครื่องบินเท่าไหร่, 航空信 [hángkōngxìn] จดหมายทางอากาศ

叩 kòu [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 叩 [kòu] เคาะ –> 叩门 [kòumén] เคาะประตู(to knock door)

寇 kòu [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 寇 (宼) [kòu] โจรผู้ร้าย –> 寇仇 [kòuchóu] ศัตรูคู่อาฆาต, 成王败寇 [chéngwáng bàikòu] ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร, 贼寇 [zéikòu] ศัตรู, 海寇 [hǎikòu] โจรสลัด

扣 kòu [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 扣 [kòu] –> 折扣 [zhékòu] ส่วนลด(discount),扣分 [kòufēn] หักคะแนน, 扣钱 [kòuqián] หักเงิน, 扣工资 [kòugōngzī] หักเงินเดือน, 扣税 [kòushuì] หักภาษี, 纽扣 [niǔkòu] กระดุม, 扣眼 [kòuyǎn] รังกระดุม, 扣纽扣 [kòuniǔkòu] ติดกระดุม

蔻 kòu [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蔻 [kòu] –> 兰蔻 [Lánkòu] ลังโคม(Lancome)

口 kǒu [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 口 [kǒu] ปาก –>心口如一 [xīnkǒurúyī] ปากกับใจตรงกัน, 口头语 [kǒutóuyǔ] คำกริ่น, 一口气 [yīkǒuqì] รวดเดียว(อึดใจเดียว), 路口 [lùkǒu] ปากทาง เช่น 在前面的路口往左拐。 เลี้ยวซ้ายตรงปากทางด้านหน้า, 门口 [ménkǒu] หน้าประตู เช่น 星期天早上六点在大门口见面 。 6 โมงเช้าวันอาทิตย์เจอกันที่ประตูใหญ่, 口袋 [kǒudai] กระเป๋าเสื้อ/กระเป๋ากางเกง/กระเป๋าถุง, 口水 [kǒushuǐ] น้ำลาย(saliva), 口福 [kǒufú] ลาภปาก, 心服口服 [xīnfúkǒufú] ยอมรับทั้งปากและใจ, 口味 [kǒuwèi] รสชาติ(เปรี้ยวหวานมันเค็ม ฯลฯ), 口感 [kǒugǎn] รสสัมผัส(นุ่ม กรอบ เหนียวฯลฯ), 口紧 [kǒujǐn] ปากหนัก

库 kù [หมวดอักษร: 广]

ความหมายปัจจุบัน: 库 [kù] โกดัง, คลัง –> 库存 [kùcún] สต๊อก, 库仑 [kùlún] คูลอมบ์(coulomb), 车库 [chēkù] โรงจอดรถ

裤 kù [หมวดอักษร: 衤]

ความหมายปัจจุบัน: 裤 (褲) [kù] กางเกง –> 裤子 [kùzi] กางเกง, 裤带 [kùdài] เข็มขัด, 铅笔裤 [qiānbǐkù] กางเกงทรงกระบอก

酷 kù [หมวดอักษร: 酉]

ความหมายปัจจุบัน: 酷 [kù] โหดเหี้ยมทารุณ, อย่างสุดขีด –> 酷爱 [kùài] กิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศษ

苦 kǔ [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 苦 [kǔ] ขม, เจ็บปวด, ทุกข์ยาก –> 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร, 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด, 苦恼 [kǔnǎo] ความทุกข์

哭 kū [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 哭 [kū] ร้องไห้(to cry)

挎 kū [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 挎 [kū] สะพาย (ที่ไหล่),挎斗 (kuǎ dǒu)สิ่งที่ติดตั้งด้านขวาของมอเตอร์ไซด์ สำหรับให้คนนั่ง 挎包 (kuà bāo)กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหนังสือ (kuàbāo)กระเป๋าแบบสะพาย 挎 (kuà)สะพาย (ที่ไหล่) (kuà)ห้อยที่เอว (kuà)ห้อยไว้ที่แขน (kuà)เอาแขนหิ้ว หิ้วด้วยแขนสะพายที่ไหล่หรือที่เอว" "

枯 kū [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 枯 [kū] เหี่ยวแห้ง, แห้งขอด –> 干枯 [gānkū] แห้ง

窟 kū [หมวดอักษร: 穴]

ความหมายปัจจุบัน: 窟 [kū] ถ้ำ(洞穴) –> 龙门石窟 [Lóngménshíkū] ถ้ำหินหลงเหมิน, 敦煌石窟 [dūnhuángshíkū] ถ้ำหินตุนหวง, 匪窟 [fěikū] ถ้ำโจร

跨 kuà [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 跨 [kuà] ก้าวข้าม –> 跨越 [kuàyuè] ก้าวข้าม, 跨栏 [kuàlán] กระโดดข้ามรั้ว, 跨年 [kuànián] วันส่งท้ายปีเก่า

垮 kuǎ [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 垮 [kuǎ] พังทลาย –> 垮台 [kuǎtái] พังทลาย

夸 kuā [หมวดอักษร: 大]

ความหมายปัจจุบัน: 夸 (誇) [kuā] คุยโวโอ้อวด,ชม –> 夸大 [kuādà] คุยโวโอ้อวด

块 kuài [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 块 (塊) [kuài] ก้อน,ชิ้น(ลักษณะนาม) –> 石块 [shíkuài] ก้อนหิน, 冰块 [bīngkuài] น้ำแข็ง/ก้อนน้ำแข็ง, 一块儿 [yíkuàir] ด้วยกัน

快 kuài [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 快 [kuài] เร็ว –> 您能不能再快一点儿 ? เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม, 好像快没油了。 รู้สึกเหมือนน้ำมันใกล้จะหมดแล้ว, 快乐 [kuàilè] มีความสุข, 愉快 [yúkuài] มีความสุข, 快餐 [kuàicān] ฟาส์ฟูด/อาหารจานด่วน, 快艇 [kuàitǐng] เรือเร็ว(speed boat), 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น} 快车 [kuàichē] รถด่วน, 赶快 [gǎnkuài] รีบ

筷 kuài [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 筷 [kuài] ไม้ตะเกียบ –> 筷子 [kuàizǐ] ตะเกียบ

款 kuǎn [หมวดอักษร: 欠]

ความหมายปัจจุบัน: 款 [kuǎn] –> 付款 [fùkuǎn] ชำระเงิน, 自动提款机 [zìdòngtíkuǎnjī] ตู้เอทีเอ็ม, 提款卡 [tíkuǎnkǎ] บัตรเอทีเอ็ม, 现款 [xiànkuǎn] เงินสด(cash), 贷款 [dàikuǎn] เงินกู้(loan)

宽 kuān [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 宽 (寬) [kuān] กว้าง –> 宽容[kuānróng] โอบอ้อมอารี

狂 kuáng [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 狂 [kuáng] บ้า –> 狂犬病 [kuángquǎnbìng] โรคพิษสุนัขบ้า, 狂人 [kuángrén] คนบ้า(madman)

况 kuàng [หมวดอักษร: 冫]

ความหมายปัจจุบัน: 况 (況) [kuàng] เหตุการณ์ –> 情况 [qíngkuàng] สถานการณ์(situation) เช่น 现在情况好多了。 สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว, 状况 [zhuàngkuàng] สภาพ(condition)

旷 kuàng [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 旷 (曠) [kuàng] –> 旷野 [kuàngyě] ท้องทุ่งกว้าง, 旷世 [kuàngshì] หนึ่งเดียวในโลก

眶 kuàng [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 眶 [kuàng] เบ้าตา –> 眼眶 [yǎnkuàng] เบ้าตา

矿 kuàng [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 矿 (礦) [kuàng] แร่ –> 矿泉水 [kuàngquánshuǐ] น้ำแร่(mineral water), 矿工 [kuànggōng] คนงานเหมือง(miner), 矿井 [kuàngjǐng] เหมือง(mine)

框 kuāng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 框 [kuàng] กรอบ, วงกบประตูหน้าต่าง –> 镜框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 画框 [huàkuàng] กรอบรูป, 相框 [xiàngkuàng] กรอบรูป, 门框 [ménkuàng] วงกบประตู(gate frame), 窗框 [chuāngkuàng] วงกบหน้าต่าง(window frame)

筐 kuāng [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 筐 [kuāng] 背筐 (bēi kuāng )ตะกร้าที่แบกอยู่ที่หลัง 粪筐 (fèn kuāng)เข่งปุ๋ย, บุ้งกี๋ 箩筐 (luókuāng)ภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากไม้ไผ่ (พื้นก้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ปากเป็นทรงกระบอก) 筐子 (kuāng zǐ)เข่ง ตะกร้า 筐 (kuāng)ตะกร้า" "

奎 kuí [หมวดอักษร: 大]

ความหมายปัจจุบัน: 奎 [kuí] แซ่ขุย

葵 kuí [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 葵 [kuí] –> 向日葵 [xiàngrìkuí] ดอกทานตะวัน(sunflower)

魁 kuí [หมวดอักษร: 鬼]

ความหมายปัจจุบัน: 魁 [kuí] หัวหน้า –> 党魁 [dǎngkuí]หัวหน้าพรรค

愧 kuì [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 愧 (媿) [kuì] ละอาจใจ –> 惭愧 [cánkuì] ละอายใจ(ashamed)

傀 kuǐ [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 傀 [kuǐ] –> 傀儡 [kuǐlěi] หุ่นเชิด

亏 kuī [หมวดอักษร: 二]

ความหมายปัจจุบัน: 亏 (虧) [kuī] เสียหาย –> 吃亏 [chīkuī] เสียเปรียบ, 多亏 [duōkuī] ดีที่ เช่น 多亏你陪我一起来。 ดีนะที่เธอมาเป็นเพื่อนฉัน , 幸亏 [xìngkuī] โชคดี(fortunately) , 亏本 [kuīběn] ขาดทุน, 亏损 [kuīsǔn] ขาดทุน

盔 kuī [หมวดอักษร: 皿]

ความหมายปัจจุบัน: 盔 [kuī] หมวกเหล็ก –> 头盔 [tóukuī] หมวกกันน็อก(helmet), 盔甲 [kuījiǎ] เกราะ

窥 kuī [หมวดอักษร: 穴]

ความหมายปัจจุบัน: 窥 (窺) [kuī] แอบดู –> 偷窥 [tōukuī] แอบมอง, 窥视 [kuīshì] แอบมอง, 窥视孔 [kuīshìkǒng] ช่องแอบมอง/รูแอบมอง

困 kùn [หมวดอักษร: 囗]

ความหมายปัจจุบัน: 困 [kùn] ลำบาก, ง่วง –> 困难 [kùnnán] ยากลำบาก, 我还困着呢。 ฉันยังง่วงอยู่เลย, 困住 [kùnzhù] กักขังไว้

捆 kǔn [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 捆 (綑) [kǔn] มัด,ผูก –> 捆绑 [kǔnbǎng] มัด

坤 kūn [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 坤 [kūn] ดิน, ปฐพี, หญิง –> 乾坤 [qiánkūn] ฟ้าดิน, 坤表 [kūnbiǎo] นาฬิกาผู้หญิง

昆 kūn [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 昆 [kūn] –> 昆虫 [kūnchóng] แมลง(insect), 昆明 [kūnmíng] คุนหมิง(เมืองหลวงของยูนนาน),

扩 kuò [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 扩 (擴) [kuò] ขยาย –> 扩大 [kuòdà] ขยาย(expand), 扩音机 [kuòyīnjī] เครื่องขยายเสียง/แอมป์ , 扩展 [kuòzhǎn] ขยาย

括 kuò [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 括 [kuò] ครอบคลุม –> 包括 [bāokuò] รวม(include) เช่น 1.包括早餐吗? รวมอาหารเช้าไหม 2.不包括。ไม่รวม

阔 kuò [หมวดอักษร: 门]

ความหมายปัจจุบัน: 阔 (闊) [kuò] หรูหราฟุ่มเฟือย –> 阔绰 [kuòchuò] หรูหราฟุ่มเฟือย

啦 la [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 啦 [la] คำเลียงเสียง –> 我不去啦。ฉันไม่ไปแล้วล่ะ

垃 là [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 垃 [lā] –> 垃圾 [lājī] ขยะมูลฝอย

腊 là [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 腊 (臘) [là] –> 希腊 [xīlà] ประเทศกรีซ(Greece), 腊月 [làyuè] เดือนสิบสอง(ตามปฎิทินจันทรคติ), 腊肠 [làcháng] กุนเชียง, 腊肉 [làròu] เนื้อแดรมควัน

辣 là [หมวดอักษร: 辛]

ความหมายปัจจุบัน: 辣 [là] เผ็ด –> 辣椒 [làjiāo] พริก, 小辣椒 [xiǎolàjiāo] ผู้หญิงที่ร้ายกาจ, 酸辣米粉 [suānlàmǐfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ, 能吃辣吗? [néngchīlàma] กินเผ็ดได้ไหม, 蜡笔小新 [Làbǐ Xiǎoxīn] เกรยอนชินจัง/Crayon Shin-chan

喇 lǎ [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 喇 [lǎ] แตร –> 喇叭 [lǎba] แตร/ลำโพง, 喇叭裤 [lǎbakù] กางเกงขาบาน

拉 lā [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拉 [lā] ดึง –> 拉肚子 [lādùzi] ท้องเสีย(diarrhea) เช่น 我拉肚子。 ฉันท้องเสีย , 拉链 [lāliàn] ซิป(zip), 阿拉伯语 [ālābóyǔ] ภาษาอาหรับ, 卡拉 OK [kǎlā OK] ในร้านคาราโอเกะ, 拉萨 [lāsà] ลาซา(เมืองหลวงของทิเบต), 拉风 [lāfēng] เจ๋งเป้ง/ทันสมัย/โดดเด่น

来 lái [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 来 (來) [lái] มา –> 来自 [láizì] มาจาก, 来源 [láiyuán] แหล่งที่มา, 来不及 [láibují] มาไม่ทัน, 来见 [láijiàn] มาพบ

莱 lái [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 莱 (萊) [lái] –> 好莱坞 [hǎoláiwù] ฮอลลีวู้ด(Hollywood), 莱特兄弟 [Láitè xiōngdì] พี่น้องตระกูลไรต์ (莱特 ตระกูลไรต์/Wright)

濑 lài [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 濑 (瀨) [lài] น้ำที่เชี่ยว –> 濑尿虾 [làiniàoxiā] กั้ง

癞 lài [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 癞 (癩) [lài] โรคเรื้อน –> 癞蛤蟆 [làiháma] คางคก(toad), 癞皮狗 [làipígǒu] สุนัขขี้เรื้อน(mangy dog)

赖 lài [หมวดอักษร: 贝]

ความหมายปัจจุบัน: 赖 (賴) [lài] พึ่งพาอาศัย –> 依赖 [yīlài] พี่งพากัน, 信赖 [xìnlài] เชื่อใจ เช่น 这个世界是不可信赖的(不可靠的) โลกใบนี้เชื่อถือไม่ได้, 耍赖 [shuǎlài] เล่นลูกไม้อย่างหน้าด้านๆ/กระทำอย่างไร้ยางอาย/ทำผิดแล้วไม่ยอมรับ

兰 lán [หมวดอักษร: 丷]

ความหมายปัจจุบัน: 兰 (蘭) [lán] ดอกกล้วยไม้(orchid) –> 兰花 [lánhuā] ดอกกล้วยไม้, 纽西兰 [niǔxīlán] ประเทศนิวซีแลนด์, 新西兰 [xīnxīlán] ประเทศนิวซีแลนด์, 荷兰 [hélán] ประเทศเนเธอร์แลนด์/ฮอลแลนด์, 兰州 [lánzhōu] หลานโจว(เมืองหลวงของมณฑลกานซู-甘肃省 ของจีน)

拦 lán [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拦 (攔) [lán] ขวาง,สกัดกั้น –> 别拦着我。อย่ามาขวางฉันเลย, 拦截 [lánjié] สกัดกั้น(intercept) เช่น 1.拦截火箭弹 จรวดสกัดกั้น 2.反导拦截 ป้องกันสกัดกั้นขีปนาวุธ, 反导 [fǎndǎo] ป้องกันขีปนาวุธ(anti-missile)

栏 lán [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 栏 (欄) [lán] รั้ว(fence) –> 栏杆 [lángān] รั้ว/ราว,不锈钢栏杆 [ bùxiùgāng lángān] รั้วสแตนเลส, 铁艺栏杆 [tiěyì lángān] รั้วเหล็กดัด

篮 lán [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 篮 [lán] ตะกร้า –> 篮球 [lánqiú] บาสเกตบอล(basketball), 篮球鞋 [lánqiúxié] รองเท้าบาสเกตบอล

蓝 lán [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蓝 (藍) [lán] สีน้ำฟ้า,สีน้ำเงิน,สีคราม –> 蓝牙 [lányá] บลูทูธ(Bluetooth), 蓝宝石 [lánbǎoshí] ไพลิน, 芥蓝 [gàilán] ผักคะน้า, 蓝色 [lánsè] สีน้ำฟ้า(blue), 深蓝 [shēnlán] น้ำเงิน, 浅蓝 [qiǎnlán] ฟ้าอ่อน, …เกี่ยวกับเรื่องสี

阑 lán [หมวดอักษร: 门]

ความหมายปัจจุบัน: 阑 [lán] –> 阑尾 [lánwěi] ไส้ติ่ง , 阑珊 [lánshān] ใกล้สิ้นสุด

滥 làn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 滥 [làn] 陈词滥调 (chén cí làn diào)คำพูดเก่าๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 粗制滥造 (cū zhì làn zào)ทำอย่างสุกเอาเผากินทำลวกๆ 滥调 (làn diào)สำนวนที่ซ้ำซาก 滥觞 (lànshāng)แหล่งน้ำ 滥用 (làn yòng)ใช้พร่ำเพรื่อ 滥殇 (làn shāng)แหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธาร 滥情 (lànqíng)สำส่อน " "

烂 làn [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 烂 (爛) [làn] เน่าเปื่อย,ยุ่ย –> 腐烂 [fǔlàn] เน่าเปื่อย/เน่าเสีย, 灿烂 [cànlàn] โชติช่วง/สว่างไสว, 破烂 [pòlàn] บุบสลาย

懒 lǎn [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 懒 (懶) [lǎn] ขี้เกียจ –> 懒惰 [lǎnduò] ขี้เกียจ(lazy)

榄 lǎn [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 榄 (欖) [lǎn] –> 橄榄 [gǎnlǎn] มะกอก(olive) , 榄橄油 [gǎnlǎnyóu] น้ำมันมะกอก(olive oil), 橄榄球 [gǎnlǎnqiú] รักบี้

览 lǎn [หมวดอักษร: 见]

ความหมายปัจจุบัน: 览 [lǎn] ดู,ชม –> 游览 [yóulǎn] ท่องเที่ยว, 展览 [zhǎnlǎn] แสดงนิทรรศการ, 参观展览 [cānguānzhǎnlǎn] ไปดูงานแฟร์

廊 láng [หมวดอักษร: 广]

ความหมายปัจจุบัน: 廊 [láng] ระเบียง –> 走廊 [zǒuláng] ระเบียงทางเดิน(corridor), 廊架 [lángjià] ระเบียงทางเดิน

榔 láng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 榔 [láng] –> 槟榔 [bīnglang] หมาก(betel palm), 榔头 [lángtou] ค้อน(hammer)

狼 láng [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 狼 [láng] หมาป่า –> 狼人 [lángrén] มนุษย์หมาป่า, 狼狈 [lángbèi] อยู่ในสถานการณ์คับขันลำบาก

螂 láng [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 螂 [láng] –> 蟑螂 [zhāngláng] แมลงสาบ(cockroach), 螳螂 [tángláng] ตั๊กแตนตำข้าว, 蜣螂 [qiāngláng] ด้วงมูลสัตว์/dung beetle(屎壳郎 shǐkelàng)

郎 láng [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 郎 [láng] บุรุษ –> 新郎 [xīnláng] เจ้าบ่าว

浪 làng [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 浪 [làng] คลื่น –> 新浪 [xīnlàng] คลื่นลูกใหม่, 风浪 [fēnglàng] คลื่นลม, 波浪 [bōlàng] คลื่น, 巨浪 คลื่นยักษ์, 海浪 [hǎilàng] คลื่นทะเล, 浪花 [lànghuā] ฟองคลื่น, 声浪 [shēnglàng] เสียงคลื่น, 浪费 [làngfèi] สิ้นเปลือง/ฟุ่มเฟือย

朗 lǎng [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 朗 [lǎng] อ่านเสียงดัง –> 朗诵诗歌 [lǎngsòngshīgē] การอ่านกลอน/การขับเสภา, 朗诵 [lǎngsòng] ท่องเสียงดัง, 朗读 [lǎngdú] อ่านออกเสียง เช่น 大声朗读 อ่านออกเสียงดัง,开朗 [kāilǎng] ร่าเริง, 伊朗 [yīlǎng] อิหร่าน(Iran)

劳 láo [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 劳 (勞) [láo] แรงงาน, เหน็ดเหนื่อย –> 劳工法 [láogōngfǎ] กฎหมายแรงงาน, 疲劳 [píláo] เหนื่อยล้า, 劳驾 [láojià] ขอโทษ(excuse me), 功劳 [gōngláo] ความดีความชอบ, 外籍劳工 [wàijíláogōng] แรงงานต่างด้าว(foreign worker), 熟练工人 [shúliàn gōngrén] แรงงานฝีมือ(skilled labor),

涝 láo [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 涝 [lào] น้ำท่วม –> 洪涝 [hónglào] อุทกภัย, 南涝北旱 [nánlào běihàn] ภาคใต้น้ำท่วมภาคเหนือแห้งแล้ง

牢 láo [หมวดอักษร: 牛]

ความหมายปัจจุบัน: 牢 [láo] คุก –> 监牢 [jiānláo] คุก(prison, jail), 牢记 [láojì] จดจำให้แม่น, 牢房 [láofáng] ห้องคุมขัง

烙 lào [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 烙 [lào] –> 烙铁 [làotie] หัวแร้งบัดกรี, 电烙铁 [diànlàotie] หัวแรงไฟฟ้า/electric iron(银焊,银条,银丝,银线 ตะกั่วบัดกรี)

酪 lào [หมวดอักษร: 酉]

ความหมายปัจจุบัน: 酪 [lào] –> 奶酪 [nǎilào] ชีส(cheese), 酸奶酪 [suānnǎilào] โยเกิร์ต(yogurt)

佬 lǎo [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 佬 [lǎo] –> 乡巴佬 [xiāngbalǎo] คนบ้านนอก, 摩托佬 [ mótuōlǎo] มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

姥 lǎo [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 姥 [lǎo] –> 姥爷 [lǎoye] คุณปู่(grandpa), 姥姥 [lǎolao] คุณยาย(granny)

老 lǎo [หมวดอักษร: 耂]

ความหมายปัจจุบัน: 老 [lǎo] เก่า,แก่,คำเรียกเพื่อแสดงความสนิทสนม,–> 老老实实 [lǎolǎoshishi] ตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผย, 老练 [lǎoliàn] ประสบการณ์ช่ำชอง, 老手 [lǎoshǒu] มือเก่า/ชำนาญ, 老板 [lǎobǎn] เถ้าแก่(boss), 老板娘 [lǎobǎnniáng] เถ้าแก่เนี้ย, 老人 [lǎorén] คนแก่/คนชรา, 老人家 [lǎorenjia] ผู้เฒ่าผู้แก่, 老年人 [lǎoniánrén] ผู้สูงอายุ, 老虎 [lǎohǔ] เสือ, 老师 [lǎoshī] คุณครู, 老婆 [lǎopó] ภรรยา, 老百姓 [lǎobǎixìng] ประชาชน, 古老 [gǔlǎo] เก่าแก่(ancient), 养老 [yánglǎo] เลี้ยงดูผู้สูงอายุ, 养老金 [yǎnglǎojīn] เงินบำเหน็จบำนาญ, 老是 [lǎoshì] มักจะ, …หลากหลายความหมายกับ 老

捞 lāo [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 捞 (撈) [lāo] ช้อนขื้นจากน้ำ/เอาขึ้นมาจากน้ำ/กอบกู้ขึ้นจากน้ำ –> 打捞 [dǎlāo] เอาขึ้นมาจากน้ำ, 大海捞针 [dàhǎilāozhēn] งมเข็มในมหาสมุทร , 捞鱼网 [lāoyúwǎng] กระชอนช้อนปลา, 快把面条从热锅里捞出来。 รีบช้อนบะหมี่ขึ้นจากในหม้อน้ำร้อน

了 le [หมวดอักษร: 乙]

ความหมายปัจจุบัน: 了 [le]/[liǎo] แล้ว,เข้าใจ –> 太好了! ดีมาก, 太棒了! เยี่ยมจริงๆ, 感觉好极了。 รู้สึกดีมากๆเลย, 我知道了。 ฉันทราบแล้ว, 对了。 ถูกต้อง, 听懂了吗? ฟังเข้าใจแล้วหรือยัง, 过期了怎么办? เลยกำหนดแล้วทำอย่างไรดี, 别说这个了。 ไม่ต้องพูดถึงสิ่งนี้แล้ว, 车来了。 รถมาแล้ว,准备好了吗? พร้อมหรือยัง, 我回来了。ฉันกลับมาแล้ว, 就要开始了。 ใกล้จะเริ่มแล้ว, 该起床了! ควรตื่นได้แล้ว,得了吧![déleba] พอเถอะน่า // 了解 [liǎojiě] เข้าใจ, 明了 [míngliǎo] เข้าใจ, 做不了 [zuòbuliǎo] ทำไม่ไหว, 去不了 [qùbuliǎo] ไปไม่ได้/ไปไม่ไหว, 大不了 [dàbuliǎo] อย่างมากก็, 走不了 [zǒubuliǎo] เดินไม่ไหว, 吃不了[chībuliǎo] กินไม่หมด,กินไม่ไหว, 了不起 [liǎobuqǐ] ยอดเยี่ยม/เจ๋ง, 不得了 [bùdéliǎo] เเย่เเล้ว!, 骗得了一时,骗不了一世 [piàndēliǎoyīshí,piànbùliǎoyīshì] หลอกได้แค่ชั่วคราว หลอกไม่ได้ตลอดชีวิต,喝得了 [hēdeliǎo] ดื่มได้หมด, 喝得了吗 [hēdeliǎoma] ดื่มได้หมดหรือ, 吃得了 [chīdeliǎo] กินได้หมด, 来不了 [láibùliǎo] มาไม่ได้,

乐 lè [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 乐 (樂) [lè]* มีความสุข –> 乐园 [lèyuán] สวนสนุก, 乐观 [lèguān] มองโลกในแง่ดี, 乐什么呢 [lèshénmēne] ดีใจอะไรล่ะ, 乐意 [lèyì] เต็มใจ/ด้วยความยินดี, 可乐 [kělè] โค้ก, 快乐 [kuàilè] ความสุข(happy) เช่น 祝您新年快乐 !ขอให้คุณมีความสุขในวันปีใหม่ / 乐 (樂) [yuè]* เพลง(music) –> 音乐 [yīnyuè] เพลง เช่น 1.音乐太响了。[yīnyuètàixiǎngle] เสียงดนตรีมันดังมากเกินไป 2.我喜听音乐。[] ฉันชอบฟังเพลง 3.你平时喜欢听什么音乐? [nǐpíngshí xǐhuan tīng shénme yīnyuè] ปกติคุณชอบฟังดนตรีประเภทไหน , 乐队 [yuèduì] วงดนตรี, 乐团 [yuètuán] วงออเคสตร้า,音乐类型 [yīnyuè lèixíng] ประเภทของดนตรี, 爵士乐 [juéshìyuè] ดนตรีแจ๊ส(jazz), 摇滚乐 [yáogǔnyuè] ดนตรีร๊อกแอนด์โรล

勒 lè [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 勒 [lè] ดึงบังเหียนม้า, "

肋 lè [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 肋 [lèi] ซี่โครง –> 肋骨 [lèigǔ] ซี่โครง, 轻肋 [qīng lèi] ซี่โครงอ่อน

嘞 lei [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 嘞 [lei] เทียบเท่ากับ 了[le], ใช้ในการแสดงได้รับการอนุมัติ

镭 léi [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 镭 (鐳) [léi] เรเดียม –> 镭射 [léishè] เลเซอร์, 镭射打印机 [léishè dǎyìnjī] เครื่องพิมพ์เลเซอร์

雷 léi [หมวดอักษร: 雨]

ความหมายปัจจุบัน: 雷 [léi] ฟ้าร้อง, อาวุธทางทหาร –> 霹雷 [pīléi] ฟ้าผ่า สายฟ้า, 雷声 [léishēng] เสียงฟ้าร้อง, 地雷 [dìléi] กับระเบิด

泪 lèi [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 泪 (淚) [lèi] น้ำตา –> 眼泪 [yǎnlèi] น้ำตา, 流泪 [liúlèi] หลั่งน้ำตา

类 lèi [หมวดอักษร: 米]

ความหมายปัจจุบัน: 类 (類) [lèi] ชนิด, ประเภท –> 人类 [rénlèi] มนุษย์, 种类 [zhǒnglèi] ชนิด, 分类 [fēnlèi] แยกประเภท, 物以类聚 [wùyǐlèijù] สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน

累 lèi [หมวดอักษร: 糸]

ความหมายปัจจุบัน: 累 (纍) [lěi]* สะสม, เหนื่อย –> 累积 [lěijī] สะสม, 积累 [jīlěi] สะสม, 累累 [lěilěi] ดกเป็นพวง, 累死我了! ฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว

儡 lěi [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 儡 [lěi] –> 傀儡 [kuǐlěi] หุ่นเชิด

垒 lěi [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 垒 [lěi] ก่ออิฐ –> 垒球 [lěiqiú] กีฬาซอฟบอล, 壁垒 [bìlěi] ป้อมปราการ, 堡垒 [bǎolěi] ป้อมปราการ

磊 lěi [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 磊 [lěi] –> 磊落 [lěiluò] เปิดเผย

蕾 lěi [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蕾 [lěi] ช่อดอกไม้ –> 蓓蕾 [bèilěi] ดอกตูม, 芭蕾舞 [bālěiwǔ] เต้นบัลเล่ย์, 芭蕾 [bālěi] บัลเล่ย์

愣 lèng [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 愣 [lèng] ตะลึงงัน, งงงวย –> 发愣 [fālèng] ตะลึงงัน, 愣住了[lèngzhùle] นิ่งอึ้งไป

冷 lěng [หมวดอักษร: 冫]

ความหมายปัจจุบัน: 冷 [lěng] หนาว –> 冷战 [lěngzhàn] สงครามเย็น,冷气机 [lěngqìjī] เครื่องปรับอากาศ( 冷气), 冷静 [lěngjìng] สุขุม , 冰冷 [bīnglěng] เย็นเยือก(freezing) …คำสับสนระหว่าง “冰凉” และ “冰冷”, 天气太冷。 อากาศหนาวมาก, 冷饮 [lěngyǐn] เครื่องดื่มเย็น(cold drink),寒冷 [hánlěng] หนาว(cold)

厘 lí [หมวดอักษร: 厂]

ความหมายปัจจุบัน: 厘 [lí] –> 厘米 [límǐ] เซ็นติเมตร(centimeter)

梨 lí [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 梨 (棃) [lí] ลูกแพร์(pear) –> 鳄梨 [èlí] อะโวคาโด/avocado

犁 lí [หมวดอักษร: 牛]

ความหมายปัจจุบัน: 犁 [lí] 犁镜 (lí jìng)กระจกใบไถเป็นชิ้นส่วนของไถเป็นแผ่นเหล็ก 犁铧 (lí huá)ผาลไถ ใบไถ 犁耙 (líbà)คราด 犁耕 (lígēng)ไถนา 犁杖 (lí zhàng)คันไถ ไถ 犁刀 (lídāo)ใบมีดตรงปลายคันไถ (ที่อยู่ติดกับดิน) 犁 (lí)ไถ 爬犁 (pá lí)แคร่เลื่อนหิมะ 开犁 (kāi lí)เริ่มเปิดการไถดิน เริ่มไถดินเป็นแถว" "

狸 lí [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 狸 [lí] แรคคูน –> 狐狸 [húli] สุนัขจิ้งจอก(fox), 河狸 [hélí] บีเว่อร์

璃 lí [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 璃 [lí]] –> 玻璃 [bōli] กระจก(glass)

瞒 lí [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 瞒 (瞞) [mán] ปิดบัง –> 瞒骗 [mánpiàn] หลอกลวง

离 lí [หมวดอักษร: 亠]

ความหมายปัจจุบัน: 离 (離) [lí] แยกจากกัน, ห่างจาก –> 远离 [yuǎnlí] ห่างไกล, 离婚 [líhūn] อย่ากัน, 离开 [líkāi] จากไป, 脱离 [tuōlí] หลุดพ้น, 离别 [líbié] จากกันไป

篱 lí [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 篱 (籬) –> 篱笆 (籬笆) [líba] รั้ว, 篱笆门 รั้วประตู

黎 lí [หมวดอักษร: 黍]

ความหมายปัจจุบัน: 黎 [lí] ชาวประชา –> 黎明 [límíng] รุ่งอรุณ, 黎民 [límín] ประชาชน, 黎巴嫩 [líbānèn] เลบานอน, 巴黎 [bālí] ปารีส(Paris)

丽 lì [หมวดอักษร: 一]

ความหมายปัจจุบัน: 丽 (麗) [lì] สวยงาม –> 美丽 [měilì] สวย(ใช้กับผู้หญิง) , 壮丽 [zhuànglì] สง่างาม, 佳丽 [jiālì] หญิงสาวที่งดงาม, 华丽 [huálì] สวยหรู , …ว่าด้วยเรื่องสวยๆ งามๆ กับคำว่า “美丽” กับ “漂亮”

例 lì [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 例 [lì] ตัวอย่าง –> 例如 [lìrú] ยกตัวอย่างเช่น, 比例 [bǐlì] อัตราเปรียบเทียบ สัดส่วน

俐 lì [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 俐 [lì] –> 伶俐 [línglì] เฉลียวฉลาด

利 lì [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 利 [lì] คม, ผลกำไร –> 红利 [hónglì] โบนัส, 顺利 [shùnlì] ราบรื่น เช่น 祝你顺利。 ขอให้คุณประสบความสำเร็จ(ราบรื่น) , 利用 [lìyòng] ใช้/ประยุกต์ใช้, 利益 [lìyì] ผลประโยชน์, 利润 [lìrùn] ผลกำไร, 流利 [liúlì] คล่อง, 利息 [lìxī] ดอกเบี้ย, 私利 [sīlì] ผลประโยชน์ส่วนตัว

力 lì [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 力 [lì] แรง, กำลัง, พลัง –> 力士 [lìshì] จอมพลัง, 力量 [lìliang] พละกำลัง, 热巧克力 [rèqiǎokèlì] ช๊อกโกแลตร้อน, 力气 [lìqi] แรง เช่น 1.浑身没力气。 ไม่มีแรงไปทั้งตัว 2.一点力气也没有。 ไม่มีแรงเลย

励 lì [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 励 (勵) [lì] ให้กำลังใจ –> 鼓励 [gǔlì] ให้กำลังใจ, 勉励 [miǎnlì] ให้กำลังใจ, 奖励 [jiǎnglì] ให้รางวัลเพื่อเสริมกำลังใจ/โบนัส, 励志 [lìzhì] แรงบันดาลใจ, 成功励志 [chénggōng lìzhì] แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ, 励志名言 [lìzhì míngyán] คำพูดสร้างแรงบันดาลใจ

历 lì [หมวดอักษร: 厂]

ความหมายปัจจุบัน: 历 (歷) [lì] ปฎิทิน, ประสบการณ์ –> 历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์, 历年 [lìnián] หลายปีมานี้, 历法 [lìfǎ] ปฎิทิน, 历练 [lìliàn] มีประสบการณ์มาก

厉 lì [หมวดอักษร: 厂]

ความหมายปัจจุบัน: 厉 (厲) [lì] เข้มงวด, เฉียบขาด –> 厉害 [lìhai] ร้ายกาจ/เก่งมาก, 严厉 [yánlì] เด็ดขาด เข้มงวด

吏 lì [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 吏 [lì] ขุนนาง,ข้าราชการ –> 官吏 [guānlì] ขุนนาง ข้าราชการ, 军吏 [jūnlì] เจ้าหน้าที่ทหาร

栗 lì [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 栗 [lì] ลูกเกาลัด, สั่นระริก –> 栗子 [lìzi] เม็ดเกาลัด, 栗色 [lìsè] สีน้ำตาลแดง

沥 lì [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 沥 [lì] หยด –> 沥青 [lìqīng] ยางมะตอย, 淅沥 [xīlì] เสียงฝนตกปรอยๆ เสียงใบไม้ร่วง, 沥干水分 [lìgān shuǐfèn] สะเด็ดน้ำ

痢 lì [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 痢 [lì] –> 痢疾 [lìji] โรคบิด(dysentery)

立 lì [หมวดอักษร: 立]

ความหมายปัจจุบัน: 立 [lì] สถาปนา, ก่อตั้ง, ยืน ทันที –> 成立 [chénglì] สถาปนา, 立场 [lìchǎng] จุดยืน, 私立 [sīlì] เอกชน, 公立 [gōnglì] ขอบรัฐ , 立刻 [lìkè] ทันทีทันใด, 对立 [duìlì] เป็นปรปักษ์กัน/ตรงข้ามกัน

粒 lì [หมวดอักษร: 米]

ความหมายปัจจุบัน: 粒 [lì] เมล็ด, เม็ด –> 每次一粒 [měicìyīlì] ครั้งละหนึ่งเม็ด

荔 lì [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 荔 [lì] ลิ้นจี่ –> 荔枝 [lìzhī] ลิ้นจี่, 番荔枝 [fānlìzhī] น้อยหน่า

莉 lì [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 莉 [lì] มะลิ –> 茉莉 [mòlì] มะลิ

蛎 lì [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 蛎 [lì] –> 牡蛎 [mǔlì] หอยนางรม(oyster)

雳 lì [หมวดอักษร: 雨]

ความหมายปัจจุบัน: 雳 (靂) [lì] –> 霹雳 [pīlì] ฟ้าผ่า

俚 lǐ [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 俚 [lǐ] –> 俚语 [lǐyǔ] คำแสลง(slang)

李 lǐ [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 李 [lǐ] ลูกพลัม, แซ่หลี่ –> 行李 [xíngli] สัมภาระเดินทาง เช่น 1. 行李托运吗? กระเป๋าเดินทางจะโหลดใต้เครื่องไหม 2.您的行李超重了。 กระเป๋าเดินทางของคุณน้ำหนักเกินแล้ว 3.我找不到行李了。 ผมหากระเป๋าเดินทางไม่เจอ

理 lǐ [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 理 [lǐ] ให้ความสนใจ,เหตุผล, วิชาฟิสิกส์ –> 理想 [lǐxiǎng] อุดมการณ์/สมหวัง/เป็นที่พึงพอใจ, 理由 [lǐyóu] เหตุผล เช่น 理由之一是.. หนึ่งในเหตุผลคือ… , 理事 [lǐshì] กรรมการ, 理 [lǐ] ให้ความสนใจ เช่น 1.要做大事儿不要理小故事儿 (孔子的教学) คิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย (คำสอนขงจื้อ) 2.我没工夫理你! ฉันไม่มีเวลามาสนใจคุณ, 理发 [lǐfà] ตัดผม, …ศัพท์ภาษาจีน : ร้านตัดผม [理发店], 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์(geography), 经理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ(manager), 代理 [dàilǐ] รักษาการแทน, 大理古城 [dàlǐ gǔchéng] เมืองโบราณต้าหลี่

礼 lǐ [หมวดอักษร: 礻]

ความหมายปัจจุบัน: 礼 (禮) [lǐ] ของขวัญ, พิธีการ,มารยาท,ความเหมาะสม –> 礼物 [lǐwù] ของขวัญ, 礼貌 [lǐmào] มารยาท, 礼法 [lǐfǎ] จารีต, 礼拜 [lǐbài] ศาสนิกชนประกอบพิธีทางศาสนา วัน, 礼拜天 [lǐbàitiān] วันอาทิตย์, 礼拜堂 [lǐbàitáng] โบสถ์คริสต์, 礼服 (禮服) [lǐfú] ชุดราตรีม, 礼佛日 [lǐfórì] วันพระ, 敬礼 [jìnglǐ] แสดงความเคารพ(salute)

里 lǐ [หมวดอักษร: 里]

ความหมายปัจจุบัน: 里 (裏) [lǐ] ข้างใน, หน่วยวัดความยาว –> 万里长城 [wànlǐchángchéng] กำแพงเมืองจีน, 里面 [lǐmiàn] ด้านใน, 里边 [lǐbian] ด้านใน, 千里 [qiānlǐ] พันลี้

鲤 lǐ [หมวดอักษร: 鱼]

ความหมายปัจจุบัน: 鲤 (鯉) [lǐ] ปลาคาร์พ –> 鲤鱼 [lǐyú] ปลาคาร์พ, ปลาหลีฮื้อ

哩 lī [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 哩 [lī] ใช้เสริมน้ำเสียง –> 哩哩啦啦 [līlilālā] กระจัดกระจาย

帘 lián [หมวดอักษร: 巾]

ความหมายปัจจุบัน: 帘 (簾) [lián] ม่าน –> 窗帘 [chuānglián] ม่าน

廉 lián [หมวดอักษร: 广]

ความหมายปัจจุบัน: 廉 [lián] ซื่อสัตย์, ราคาถูก –> 物美价廉 [wùměijiàlián] ของดีราคาถูก, 廉洁 [liánjié] ซื่อสัตย์

怜 lián [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 怜 (憐) [lián] สงสาร –> 可怜 [kělián] น่าสงสาร

涟 lián [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 涟 (漣) [lián] คลื่น –> 涟漪 [liányī] ระลอกคลื่น

联 lián [หมวดอักษร: 耳]

ความหมายปัจจุบัน: 联 (聯) [lián] ผูกพัน, สัมพันธ์, เข้าคู่, แม้กระทั่ง –> 春联 [chūnlián] คำขวัญคู่, 对联 [duìlián] คำขวัญคู่, 联络 [liánluò] การติดต่อ,联系 [liánxì] ติดต่อ, 互联网 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต,联合 [liánhé] รวมกัน, 联合国 [liánhéguó] องค์การสหประชาชาติ(UN), 联思想都不能自由 แม้กระทั่งความคิดก็ยังเป็นอิสระไม่ได้

莲 lián [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 莲 (蓮) [lián] บัว –> 莲花 [liánhuā] ดอกบัว, 榴莲 [liúlián] ทุเรียน, 榴莲膏 [liúlián gāo] ทุเรียนกวน,榴莲片 [liúlián piàn] ทุเรียนแผ่น

连 lián [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 连 (連) [lián] เชื่อม, ติดต่อกัน –> 连接 [liánjiē] เชื่อมต่อกัน, 连接器 [liánjiēqì] อุปกรณ์เชื่อมต่อ/คอนเน็ตเตอร์(connector), 连续 [liánxù] ต่อเนื่องกัน, 连上 [ liánshàng] เชื่อมต่อกับ เช่น 连接WIFI การเชื่อมต่อไร้สาย, 连我 [Liánwǒ] LINE (โปรแกรมแชท)

镰 lián [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 镰 [lián] 镰刀 (lián dāo)เคียว 镰 (lián)เคียว (lián)เคียวเกี่ยวข้าว 火镰 (huǒ lián)เหล็ก (ที่ใช้ตีหินเหล็กไฟ) 开镰 (kāi lián)เริ่มเก็บเกี่ยว, เริ่มเปิดคมเคียวเกี่ยวข้าว" "

恋 liàn [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 恋 (戀) [liàn] รัก –> 恋乡 [liànxiāng] รักบ้านเกิด, 谈恋爱 [tánliàn’ài] คบกันเป็นแฟน, 恋爱 [liàn’ài] ตกอยู่ในห้วงความรัก, 恋恋不舍 [liànliànbùshě] อาลัยอาวรณ์, 恋爱 [liàn’ài] รัก, 相恋 [xiāngliàn] รักกันและกัน, 恋家 [liànjiā] คิดถึงบ้าน, 失恋 [shīliàn] อกหัก, 暗恋 [ànliàn] แอบรัก, 单恋 [dānliàn] รักข้างเดียว

敛 liàn [หมวดอักษร: 攵]

ความหมายปัจจุบัน: 敛 (斂) [liǎn] ระงับไว้, ยั้งไว้, เก็บรวบรวม –> 敛财 [liǎncái] เก็บรวบรวมทรัพย์สินโดยมิชอบ

炼 liàn [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 炼 (煉) [liàn] หลอม –> 锻炼 [duànliàn] ฝึกฝน , 炼油 [liànyóu] การกลั่นน้ำมัน, 炼油厂 [liànyóuchǎng] โรงกลั่นน้ำมัน(oil refinery), 冶炼 [yěliàn] ถลุง/หลอม(smelt)

练 liàn [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 练 (練) [liàn] ฝึกฝน –> 您练了多久了? คุณฝึกมานานแค่ไหนแล้ว, 练习 [liànxí] ฝึกฝน, 练习本 [liànxíběn] สมุดแบบฝึกหัด, 训练 [xùnliàn] ฝึกอบรม(training), 晨练 [chénliàn] ออกกำลังกายตอนเช้า, 教练 [jiàoliàn] ครูฝึก(coach)

链 liàn [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 链 (鏈) [liàn] โซ่ –> 项链 [xiàngliàn] สร้อยคอ, 锁链 [suǒliàn] สายโซ่

脸 liǎn [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 脸 (臉) [liǎn] ใบหน้า, หน้า –> 脸型 [liǎnxíng] รูปหน้า, 圆脸 [yuánliǎn] หน้ากลม, 脸色 [liǎnsè] สีหน้า, 丢脸 [diūliǎn] ขายหนา, 脸谱 [liǎnpǔ] การ แต่งหน้างิ้ว

凉 liáng [หมวดอักษร: 冫]

ความหมายปัจจุบัน: 凉 (涼) [liáng] เย็น –> 凉水 [liángshuǐ] น้ำเย็น(cold water), 凉快 [liángkuai] เย็นสบาย, 着凉 [zháoliáng] โดนอากาศเย็น(to catch cold)

梁 liáng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 梁 [liáng] คาน(บ้าน), แซ่เหลียง –> 梁朝伟 [Liáng Cháowěi] เหลียงเฉาเหว่ย(นักแสดง), 鼻梁 [bíliáng] ดั้งจมูก(bridge of the nose) เช่น 高鼻梁 จมูกโด่ง

粮 liáng [หมวดอักษร: 米]

ความหมายปัจจุบัน: 粮 (糧) [liáng] ข้าว,อาหาร –> 粮食 [liángshi] ข้าว/ธัญญาหาร

粱 liáng [หมวดอักษร: 米]

ความหมายปัจจุบัน: 粱 [liáng] ข้าวพันธุ์ดี –> 高粱 [gāoliang] ข้าวฟ่าง(高粱米)

良 liáng [หมวดอักษร: 艮]

ความหมายปัจจุบัน: 良 [liáng] ดีงาม –> 善良 [shànliáng] ดีงาม, 良好 [liánghǎo] ดี, 优良 [yōuliáng] ดีงาม(ไม่ใช้กับคน) เช่น 优良品种 สินค้าคุณภาพดี, 良心 [liángxīn] จิตคุณธรรม

亮 liàng [หมวดอักษร: 亠]

ความหมายปัจจุบัน: 亮 [liàng] สว่าง –> 漂亮 [piàoliang] สวย/หล่อ(good-looking), 明亮 [míngliàng] สว่าง, 月亮 [yuèliang] ดวงจันทร์(the moon)

晾 liàng [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 晾 [liàng] ตากแดด,ฝึ่งลม –> 晾衣服 ตากเสื้อผ้า, 晾衣架 [liàngyījià] ราวตากผ้า, 晾衣夹 [liàngyījiā] ที่หนีบผ้า, 晾衣绳 [liàngyīshéng] เชือกตากผ้า

谅 liàng [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 谅 (諒) [liàng] ให้อภัย –> 原谅 [yuánliàng] ให้อภัย(forgive) , 体谅 [tǐliàng] เห็นอกเห็นใจ

辆 liàng [หมวดอักษร: 车]

ความหมายปัจจุบัน: 辆 [liàng] ยานพาหนะ, คัน(ลักษณะนาม) –> 车辆 [chēliàng] ยานพาหนะ(vehicle)

量 liàng [หมวดอักษร: 里]

ความหมายปัจจุบัน: 量 [liàng]* วัด(กริยา), ปริมาณ,จำนวน –> 请量一下体温。 วัดอุณหภูมิร่างกายหน่อยครับ, 重量 [zhòngliàng] น้ำหนัก(weight), 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 质量 [zhìliàng] คุณภาพ(quality) เช่น 泰国产品质量很好! สินค้าไทยคุณภาพดีมาก, 商量 [shāngliáng] ปรึกษา, 大量 [dàliàng] จำนวนมาก, 力量 [lìliang] พละกำลัง

靓 liàng [หมวดอักษร: 青]

ความหมายปัจจุบัน: 靓 (靚) [liàng] หล่อ, สวย –> 靓丽 [liànglì] สวยงาม

两 liǎng [หมวดอักษร: 一]

ความหมายปัจจุบัน: 两 (兩) [liǎng] สอง(หน่วยนับ) –> 有两下子 [yǒuliǎngxiàzi] พอมีฝีมือเหมือนกัน เช่น 他干活又快又好,真有两下子。 , 一举两得 [yìjǔ liǎngdé] ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 三天打鱼,两天晒网 [sāntiāndǎyú,liǎng tiānshàiwǎng] ทำอะไรไม่เสมอต้นเสมอปลาย, 两码事 [liǎngmǎshì] คนละเรื่องกัน

俩 liǎng [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 俩 (倆) [liǎ] สอง(คำลักษณนาม)

僚 liáo [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 僚 [liáo] ขุนนาง,幕僚 (mù liáo)นายทหารผู้ช่วยในกองบัญชาการ 官僚资本主义 (guān liáo zī běn zhǔ yì)ลัทธิเจ้าขุนมูลนาย 官僚资本 (guān liáo zī běn )ทุนขุนนาง 官僚资产阶级 (guān liáo zī chǎn jiē jí )ชนชั้นนายทุนเจ้าขุนมูลนาย 官僚主义 (guān liáo zhǔ yì)ลัทธิเจ้าขุนมูลนาย 官僚 (guān liáo )เจ้าขุนมูลนาย, ข้าราชการ (guānliáo)ท่าทีของขุนนาง (วางอำนาจ) (guānliáo)เจ้าขุนมูลนายในสมัยก่อน 同僚 (tóng liáo)เพื่อนร่วมงานในหน่วยราชการ (tóngliáo)เพื่อนร่วมงาน 僚机 (liáo jī)ฝูงบิน (liáojī)เครื่องร่อน 僚属 (liáo shǔ)ขุนนางใต้บังคับบัญชา (liáoshǔ)ผู้ใต้บังคับบัญชา 僚佐 (liáozuǒ)ขุนนางผู้ช่วยในที่ทำงาน" "

嘹 liáo [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 嘹 [liáo] –> 嘹亮 [liáoliàng] เสียงดังกังวาล

寮 liáo [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 寮 [liáo] –> 寮国 [liáoguó] ประเทศลาว(老挝 lǎowō)

獠 liáo [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 獠 [liáo] –> 獠牙 [liáoyá] เขี้ยว

疗 liáo [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 疗(療) [liáo] รักษาโรค –> 诊疗 [zhěnliáo] ตรวจและรักษา, 理疗 [lǐliáo] กายภาพบำบัด, 火疗 การบำบัดแบบร้อน, 冰疗 การบำบัดแบบเย็น

聊 liáo [หมวดอักษร: 耳]

ความหมายปัจจุบัน: 聊 [liáo] คุยเล่น –> 无聊 [wúliáo] น่าเบื่อ, 聊天 [liáotiān] คุยเล่น, 聊天室 [liáotiānshì] ห้องแชท

辽 liáo [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 辽 (遼) [liáo] ไกล –> 辽远 [liáoyuǎn] ไกลโพ้น(长远,遥远), 辽宁省 [Liáoníngshěng] มณฑลเหลียวหนิง

料 liào [หมวดอักษร: 斗]

ความหมายปัจจุบัน: 料 [liào] คาดการณ์, วัสดุ –> 照料 [zhàoliào] ดูแล เอาใจใส่, 燃料 [ránliào] เชื้อเพลิง, 香料 [xiāngliào] เครื่องเทศ(spice) , 饮料 [yǐnliào] เครื่องดื่ม, 服装面料 [fúzhuāng miànliào] เนื้อผ้า, 物料 [wùliào] วัสดุ

列 liè [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 列 [liè] ขบวน, แถว –> 列车 [lièchē] ขบวนรถไฟ, 以色列 [yǐsèliè] อิสราเอล, 陈列 [chénliè] แสดง(to display)

劣 liè [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 劣 [liè] เลว, คุณภาพต่ำ –> 粗劣 [cūliè] คุณภาพต่ำ(poor quality), 劣质 [lièzhì] คุณภาพต่ำ

烈 liè [หมวดอักษร: 灬]

ความหมายปัจจุบัน: 烈 [liè] รุนแรง,ดุเดือด –> 烈士 [lièshì] วีรบุรุษ/ผู้กล้า, 激烈 [jīliè] รุนแรง(intense), 强烈 [qiángliè] รุนแรง, 先烈 [xiānliè] ผู้พลีชีพ, 火烈鸟 [huǒlièniǎo] นกกระเรียน

猎 liè [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 猎 (獵) [liè] ล่าสัตว์(hunt) –> 射猎 [shèliè] ล่าสัตว์(ธนู), 打猎 [dǎliè] ล่าสัตว์(ปืน), 出猎 [chūliè] ออกล่าสัตว์, 猎豹 [lièbào] เสือชีต้า, 猎人 [lièrén] นายพราน, 猎狗 [liègǒu] สุนัขล่าสัตว์

裂 liè [หมวดอักษร: 衣]

ความหมายปัจจุบัน: 裂 [liè] รอยแยก, รอยแตกร้าว –> 裂缝 [lièfèng] รอยแตกร้าว, 裂纹 [lièwén] แตกระแหง, 裂成两半了。 แตกออกเป็นสองส่วนแล้ว

临 lín [หมวดอักษร: 丨]

ความหมายปัจจุบัน: 临 [lín] จวนจะ, เกือบจะ –> 临终 [línzhōng] ก่อนสิ้นลม,临了 [línliǎo] ท้ายสุด, 来临 [láilín] มาถึง, 光临 [guānglín] ให้เกียรติมาเยือน เช่น 欢迎光临! ยินดีต้อนรับ , 临时 [línshí] ชั่วคราว เช่น 临时措施 [línshí cuòshī] มาตรการชั่วคราว, 临时 [línshí] ชั่วคราว

林 lín [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 林 [lín] ป่า –> 树林 [shùlín] ป่า ป่าไม้, 园林 [yuánlín] สวน

淋 lín [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 淋 [lín]* สาด, ราด –> 淋浴 [línyù] อาบน้ำฝักบัว, 别淋雨 [línyǔ] ตากฝน,别淋雨 [bié línyǔ] อย่าตากฝน, 冰淇淋[bīngqílín] ไอศกรีม, 淋巴 [línbā] น้ำเหลือง, 淋巴结 [línbājié] ต่อมน้ำเหลือง

磷 lín [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 磷 (燐) [lín] ฟอสฟอรัส –> 磷光 [línguāng] แสงเรือง

邻 lín [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 邻 (鄰) [lín] เพื่อนบ้าน –> 邻居 [línjū] เพื่อนบ้าน, 邻邦 [línbāng] ประเทศเพื่อนบ้าน,

鳞 lín [หมวดอักษร: 鱼]

ความหมายปัจจุบัน: 鳞 (鱗) [lín] เกล็ดปลา –> 鳞片 [línpiàn] เกล็ดปลา

吝 lìn [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 吝 [lìn] –> 吝啬 [lìnsè] ขี้เหนียว(stingy)

檩 lǐn [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 檩 (檁) [lǐn] ไม้แป (ไม้แปคือโครงสร้างสุดท้ายที่รองรับกระเบื้อง ไม้แปจะอยู่บนจันทัน หรือจั่ว)

伶 líng [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 伶 [líng] นักแสดงละคร (ในสมัยก่อน),孤苦伶仃 (gū kǔ líng dīng)อุปมาว่า โดดเดี่ยวและลำบากยากแค้น 坤伶 (kūn líng)สมัยก่อนจะหมายถึงนักแสดงหญิง 名伶 (míng líng)สถานที่เสาะหาลาภยศ สักการ 伶俜 (líng pīng)ลักษณะโดดเดี่ยว (língpīng)อ้างว้าง (língpīng)โดดเดี่ยว 伶俐 (líng lì)คล่อง ปราดเปรียว (línglì)คล่องแคล่ว (línglì)ว่องไว (línglì)เฉลียวฉลาด 伶仃 (líng dīng)โดดเดี่ยว เดียวดาย (língdīng)โดดเดี่ยวลำพัง (ไม่ได้รับความช่วยเหลือ)" "

凌 líng [หมวดอักษร: 冫]

ความหมายปัจจุบัน: 凌 [líng] –> 凌晨 [língchén] รุ่งอรุณ

岭 líng [หมวดอักษร: 山]

ความหมายปัจจุบัน: 岭 [lǐng] สันเขา, เทือกเขา –> 山岭 [shānlǐng] สันเขา, 八达岭长城 [bādálíng chángchéng] กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง

灵 líng [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 灵 (靈) [líng] วิญญาณ, ปราดเปรียว –> 灵通 [língtōng] หยั่งรู้, 心灵 [xīnlíng] จิตวิญญาณ, 灵堂 [língtáng] ห้องโถงเซ่นไหว้ผู้ตาย, 灵敏 [língmǐn] มีสัญชาตญาณ/รู้สึกไว(sensitive), 灵魂 [línghún] จิตวิญญาณ(soul) เช่น 爱就是两个身体一个灵魂。ความรักก็คือคนสองคนที่มีจิตวิญญาณเดียวกัน, 灵活 [línghuó] คล่องแคล่ว, 灵柩 [língjiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว)

绫 líng [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绫 (綾) [líng] แพรต่วน

翎 líng [หมวดอักษร: 羽]

ความหมายปัจจุบัน: 翎 [líng] ขนนก –>翎毛 [língmáo] ขนนก

菱 líng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 菱 [líng] –> 菱形 [língxíng] รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

铃 líng [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 铃 (鈴) [líng] กริ่ง –> 马铃薯 [mǎlíngshǔ] มันฝรั่ง, 哑铃 [yǎlíng] ดัมเบล(dumbbell)

陵 líng [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 陵 [líng] เนินเขา, สุสาน –> 丘陵 [qiūlíng] เนินเขา

零 líng [หมวดอักษร: 雨]

ความหมายปัจจุบัน: 零 [líng] ศูนย์,เศษ, อะไหล่ –> 零件 [língjiàn] อะไหล่, 零钱 [língqián] เงินปลีก, 零卖 [língmài] ขายราคาปลีก

龄 líng [หมวดอักษร: 齿]

ความหมายปัจจุบัน: 龄 (齡) [líng] อายุ –> 年龄 [niánlíng] อายุ(age), 保龄球 [bǎolingqiú] โบว์ลิ่ง เช่น 你经常打保龄球吗? คุณโยนโบว์ลิ่งบ่อยไหม

令 lìng [หมวดอักษร: 人]

ความหมายปัจจุบัน: 令 [lìng] คำสั่ง –> 令人 [lǐngrén] ทำให้รู้สึก…, 命令 [mìnglìng] คำสั่ง เช่น 见此命令,立即出发。 เมื่อได้รับคำสั่งนี้ ให้เคลื่อนทัพทันที(ในสนามรบ), 下令 [xiàlìng] ออกคำสั่ง, 指令 [zhǐlìng] ให้คำแนะนำ, 时令 [shílìng] ตามฤดูกาล

另 lìng [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 另 [lìng] อื่นๆ –> 另外 [lìngwài] นอกจากนี้, 命令 [mìnglìng] คำสั่ง

领 lǐng [หมวดอักษร: 页]

ความหมายปัจจุบัน: 领 (領) [lǐng] คอเสื้อ –> 领带 [lǐngdài] เน็คไท(necktie), 领袖 [lǐngxiù] ผู้นำ(leader), 领导 [lǐngdǎo] ผู้นำ,领空 [lǐngkōng] น่านฟ้า, 领海 [lǐnghǎi] น่านน้ำ, 领事 [lǐngshì] กงสุล(consul), 心领 [xīnlǐng] รับด้วยใจ เช่น 我心领了。 ผมขอรับด้วยใจ , 夏令 [xiàlìng] ฤดูร้อน(summer weather)

拎 līng [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拎 [līn] หิ้ว,ถือ –> 拎包 [līnbāo] กระเป๋าถือ(handbag), 那么重的一包书我拎不动。กระเป๋าหนังสือหนักขนาดนั้นฉันหิ้วไม่ไหวหรอก, 拎袋 [ līndài] ถุงหิ้ว/กระเป๋าหิ้ว

刘 liú [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 刘 (劉) [liú] แซ่หลิว

榴 liú [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 榴 [liú] –> 榴莲 [liúlián] ทุกเรียน(durian), 番石榴 [fānshíliú] ฝรั่ง

流 liú [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 流 [liú] ไหล –> 流利 [liúlì] คล่อง(fluent), 流行 [liúxíng] เป็นที่นิยม, 流传 [liúchuán] เล่าสืบต่อกันมา, 流感 [liúgǎn] ไข้หวัดใหญ่, 流星 [liúxīng] ดาวตก, 流水落花春去。 บุปผาวารีโปรยปราย 断流器 [duànliúqì] คัทเอาท์ สะพานไฟ

浏 liú [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 浏 (瀏) [liú] –> 浏览器 [liúlǎnqì] บราว์เซอร์(Browser), 浏览 [liúlǎn] ดูผ่านๆ

琉 liú [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 琉 [liú] –> 琉璃 [liúli] เคลือบสี(colored glaze), 琉璃瓦 [liúliwǎ] กระเบื้องเคลือบ(a glazed tile)

留 liú [หมวดอักษร: 田]

ความหมายปัจจุบัน: 留 (畱) [liú] เหลือไว้,เก็บไว้ –> 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 留言 [liúyán] ฝากข้อความไว้(leave a message), 留长发。 ไว้ผมยาว 留言 [liúyán] ฝากข้อความ, 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 留步 [liúbù] ไม่ต้องส่ง 传言 [chuányán] คำร่ำลือ, 失言 [shīyán] พลั้งปาก

瘤 liú [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 瘤 (癅) [liú] เนื้องอก –> 肿瘤 [zhǒngliú] เนื้องอก

硫 liú [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 硫 [liú] กำมะถัน(sulphuric) –> 硫酸 [liúsuān] กรดกำมะถัน(sulphuric acid)

六 liù [หมวดอักษร: 八]

ความหมายปัจจุบัน: 六 [liù] เลขหก

馏 liù [หมวดอักษร: 饣]

ความหมายปัจจุบัน: 馏(餾) [liú] –> 蒸馏水 [zhēngliúshuǐ] น้ำกลั่น

柳 liǔ [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 柳 [liǔ] ต้นหลิว –> 杨柳 [yángliǔ] ต้นหลิว

溜 liū [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 溜 [liū]* ลื่นไหล –> 溜溜球 [liūliūqiú] ลูกดิ่ง(yo-yo)

咙 lóng [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 咙 [lóng] –> 喉咙 [hóulóng] ลำคอ(throat)

笼 lóng [หมวดอักษร: 龙]

ความหมายปัจจุบัน: 笼 (籠) [lóng] กรง –> 笼统 [lǒngtǒng] อย่างกว้างๆ (general), 灯笼 [dēnglong] โคมไฟ(lantern), 蒸笼 [zhēnglóng] ซึ้ง ,笼统 [lǒngtǒng] อย่างกว้างๆ

聋 lóng [หมวดอักษร: 耳]

ความหมายปัจจุบัน: 聋 (聾) [lóng] หูหนวก(deaf) –> 耳聋 [ěrlóng] หูหนวก, 天生耳聋 หูหนวกแต่กำเนิด

隆 lóng [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 隆 [lóng] ยิ่งใหญ่,เจริญรุ่งเรือง –> 隆重 [lóngzhòng] ยิ่งใหญ่, 隆隆 [lónglóng] คำเลียนเสียงฟ้าร้อง, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย

龙 lóng [หมวดอักษร: 龙]

ความหมายปัจจุบัน: 龙 (龍) [lóng] มังกร –> 龙眼 [lóngyǎn] ลำใย, 尼龙 [nílóng] ไนล่อน(nylon), 龙舟 [lóngzhōu] เรือมังกร/เรือหางยาว

垄 lǒng [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 垄 (壟) [lǒng] คันดิน, คันนา –> 垄断 [lǒngduàn] ผูกขาด

拢 lǒng [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拢 [lǒng] 1.หุบลง 2.ใกล้,ถึง 3.รวม รวบยอด 4.หวีผม,靠拢 (kào lǒng)เข้าใกล้ เขยิบเข้าใกล้ชิดเข้าหา 聚拢 (jù lǒng )ชุมนุม, รวมตัวกัน 汇拢 (huì lǒng)รวมกัน,รวมตัวกัน 收拢 (shōu lǒng)รวบ ,เกลี้ยกล่อม,ซื้อตัว 拢总 (lǒng zǒng)รวม รวมยอด (lǒngzǒng)รวม (lǒngzǒng)รวมยอด 拢岸 (lǒng àn)(เรือ)เทียบฝั่ง (lǒngàn)เข้าฝั่ง (lǒngàn)เทียบฝั่ง 拢子 (lǒng zǐ)หวีเสนียด (lǒngzi)หวี (ที่มีซี่ละเอียดเล็ก) (lǒngzi)หวีเสนียด 拢嘴 (lǒngzuǐ)ตะกร้อ (ที่ครอบปากสุนัข)" "

喽 lóu [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 喽 (嘍) [lóu] –> 越来越不行喽! ยิ่งมายิ่งแย่

楼 lóu [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 楼 (樓) [lóu] ตึก,อาคาร –> 大楼 [dàlóu] อาคารสูง, 楼梯 [lóutī] บันได, 二楼 [èrlóu] ชั้นสอง เช่น 洗手间在二楼 。 ห้องน้ำอยู่ชั้น2 , 楼层 [lóucéng] ชั้นบน, 楼房 [lóufáng] อาคารตึก

漏 lòu [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 漏 [lòu] รั่ว –> 漏斗 [lòudǒu] กรวย(funnel), 漏气 [lòuqì] ก๊าซรั่ว, 漏电 [lòudiàn] ไฟรั่ว, 沙漏 [shālòu] นาฬิกาทราย

陋 lòu [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 陋 [lòu] อัปลักษณ์ –> 丑陋 [chǒulòu] อัปลักษณ์

搂 lǒu [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 搂 (摟) [lǒu] โอบกอด –> 搂抱 [lǒubào] โอบกอด(embrace), 搂腰 [ lǒuyāo] กอดเอว , 搂脖子 [lǒubózi] กอดคอ

庐 lú [หมวดอักษร: 广]

ความหมายปัจจุบัน: 庐 (廬) [lú] กระท่อม(cottage) –> 茅庐 [máolú] กระท่อมหลังคาใบจาก, 庐山 [lúshān] เขาหลูซาน

炉 lú [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 炉 (爐) [lú] เตา –> 微波炉 [wēibōlú] เตาไมโครเวฟ, 烤炉 [kǎolú] เตาอบ, 锅炉 [guōlú] หม้อน้ำ(Boiler)

芦 lú [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 芦 [lu] ต้นไม้จำพวกอ้อหรือกก –> 葫芦 [húlu] น้ำเต้า

鲈 lú [หมวดอักษร: 鱼]

ความหมายปัจจุบัน: 鲈 (鱸) [lú] –> 鲈鱼 [lúyú] ปลากระพง

录 lù [หมวดอักษร: 彐]

ความหมายปัจจุบัน: 录 (錄) [lù] บันทึก –> 录取 [lùqǔ] การรับเข้า(admit)/พิจารณารับ, 录像 [lùxiàng] บันทึกภาพ, 录音 [lùyīn] บันทึกเสียง, 录音机 [lùyīnjī] เครื่องบันทึกเสียง

碌 lù [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 碌 [lù] 骨碌碌 (gū lū lū )กลิ้ง 骨碌 (gū lū)กลิ้ง 碌碡 (liù zhóu)ลูกกลิ้งหิน ใช้สำหรับบดพื้นหรือบดข้าว 碌碌 (lù lù)1.พื้นๆ ธรรมดา 2.งานยุ่ง 碌 (liù)ดูวลีด้านล่าง " "

路 lù [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 路 [lù] ถนน, ทาง –> 迷路 [mílù] หลงทาง, 岔路 [chàlù] ทางแยก, 路线 [lùxiàn] เส้นทาง, 错路 [cuòlù] ผิดทาง, 十字路口 [shízìlùkǒu] สี่แยก, 丁字街 สามแยก

陆 lù [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 陆 (陸) [lù] บก/แผ่นดิน 陆 (陸) [liù]* ตัวเขียนเต็มเลขหก

露 lù [หมวดอักษร: 雨]

ความหมายปัจจุบัน: 露 [lù] 鱼露 (yúlù)น้ำปลา 香体露 (xiāngtǐlù)ยาดับกลิ่นกาย 餐风宿露 (cān fēng sù lù)นอนกลางดิน กินกลางทราย 风餐露宿 (fēng cān lù sù)นอนกลางดินกินกลางทราย 露骨 (lù gǔ)โจ่งแจ้ง โจ๋งครึ่ม (lùgǔ)เปิดเผยให้เห็น (อย่างเด่นชัดโดยไม่มีการปิดบังแม้แต่นิดเดียว โจ่งแจ้ง) (lùgǔ)เปิดให้เห็นกระดูก 露马脚 (lòu mǎ jiǎo)ส่อพิรุธ (lòumǎjiǎo)เผยความลับ (lòumǎjiǎo)เผยไต๋ 露馅儿 (lòu xiàn ér)แบไต๋ มีพิรุธ (lòuxiànr)เผยความลับ (ออกมา) 露面 (lòu miàn)ปรากฎตัว(ตามสังคม) (lòumiàn)ปรากฏตัวตามงานสังคม (lòumiàn)ออกงานสังคม 露酒 (lù jiǔ)เหล้าผลไม้ (lùjiǔ)เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ที่มีส่วนผสมระหว่างเหล้ากับผลไม้) 露营 (lù yíng)พักกลางแจ้งค้างกลางแจ้ง (lùyíng)ออกค่ายพักแรมกลางแจ้ง 露苗 (lòu miáo)ก้าน/หน่ออ่อนที่งอกพ้นดิน 露脸 (lòu liǎn)หน้าตามีราศีจับ (lòuliǎn)ชอบที่จะเป็นจุดรวมสายตาของประชาชน (lòuliǎn)ปรากฏตัวต่อที่สาธารณะ 露相 (lòu xiàng)เปิดโฉมหน้า เผยโฉมหน้า (lòuxiàng)เผยโฉมหน้า 露白 (lòu bái)เปิดสิ่งของที่นำถือติดตัวไปให้ดู 露珠 (lù zhū)หยาดน้ำค้าง (lùzhū)หยดน้ำค้าง (lùzhū)หยาดน้ำค้าง 露点 (lù diǎn)จุดน้ำค้าง 露水 (lù shuǐ)น้ำค้าง (lùshuǐ)น้ำค้าง 露怯 (lòu qiè)ปล่อยไก่ 露富 (lòu fù)อวดความมั่งมี (lòufù)อวดร่ำอวดรวย (lòufù)แสดงความมั่งคั่ง 露宿 (lù sù)ค้างคืนกลางแจ้ง (lùsù)ค้างคืนหรือนอนในที่โล่งแจ้ง 露头角 (lòu tóu jiǎo)เพิ่งแสดงความสามารถออกมา เพิ่งโผล่คมให้เห็น (lùtóujiǎo)ปฏิภาณไหวพริบ 露头 (lòu tóu)โผล่ออกมา โผล่หัวออกมา (lòutóu)ปรากฏออกมา (lòutóu)โผล่ออกมา 露天 (lù tiān)นอกบ้าน กลางแจ้ง โล่ง (lùtiān)กลางแจ้ง (lùtiān)นอกบ้าน 露台 (lù tái)ดาดฟ้า (lùtái)ดาดฟ้า 露光 (lòu guāng)อาบแสง รับแสง (lòuguāng)รับแสง (lòuguāng)อาบแดด (lòuguāng)อาบแสงอาทิตย์ 露一手 (lòuyīshǒu)แสดงความสามารถ (lòuyīshǒu)แสดงผีมือ 露 (lòu)ดูวลีด้านล่าง (lù)น้ำค้าง (lù)ปรากฏหรือแสดงออกมาให้เห็น (lù)ปรากฏออก (ให้เห็น) (lù)ปรากฏออกมาให้เห็น (lù)เครื่องดื่มหรือยาที่ทำมาจากผลไม้หรือสมุนไพร (lù)เปิดโล่ง 露 (lòu)ปรากฏหรือแสดงออกมา (มักใช้ในภาษาพูด) 雨露 (yǔ lù)หยาดน้ำฝนและน้ำค้าง 锢露 (gù lòu)ละลายโลหะอุดรูรั่วของภาชนะโลหะ" "

鹿 lù [หมวดอักษร: 鹿]

ความหมายปัจจุบัน: 鹿 [lù] 麋鹿 (mí lù)กวางหนอก, กวางอูฐ 鹿角 (lù jiǎo)เขากวาง 鹿茸 (lùróng)เขาอ่อนของกวางตัวผู้ (ใช้เป็นยาจีนเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรง) 鹿砦 (lù zhài)เครื่องกีดขวางรูปเขากวาง ใช้กีดขวางข้าศึกและรถถัง 鹿死谁手 (lù sǐ shuí shǒu)อุปมาว่า ช่วงชิงอำนาจการปกครอง 驯鹿 (xùnlù)กวางเรนเดียร์ 马鹿 (mǎ lù)กวางแดง 长颈鹿 (cháng jǐng lù)ยีราฟ 逐鹿 (zhú lù)อุปมาว่า ช่วงชิงอำนาจการปกครองประเทศ" "

虏 lǔ [หมวดอักษร: 虍]

ความหมายปัจจุบัน: 虏 [lǔ] 顾虏 (gùlǔ)กังวล (gùlǔ)หวั่นเกรง 虏获 (lǚ huò)จับเชลย (lǔhuò)จับข้าศึกมาเป็นเชลย 虏 (lǔ)จับ (lǔ)จับกุม (lǔ)ศัตรูที่ถูกจับเป็นเชลย (ในยามสงคราม) (lǚ)เชลย จับเชลย 挂虏 (guàlǔ)เป็นกังวล (guàlǔ)ไม่วางใจ 俘虏 (fú lǚ)จับเชลยศึก, เชลยศึก (fúlǔ)จับเชลย (fúlǔ)เชลยศึก" "

鲁 lǔ [หมวดอักษร: 鱼]

ความหมายปัจจุบัน: 鲁 [lǔ] –> 秘鲁 [Bìlǔ] เปรู(Peru)

驴 lǘ [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 驴 [lǘ] 黔驴技穷 (qián lǘ jì qióng)ความสามารถแค่ขี้ประติ๋ว 驴骡 (lǘ luó)ล่อ ซึ่งเป็นลูกของม้ากับลา (lǘluó)ล่อ สัตว์ที่เกิดจาการผสมพันธ์ระหว่างม้ากับลา 驴打滚 (lǘ dǎ gǔn)อุปมาว่ารับดอกเบี้ยเละ 驴子 (lǘ zǐ)ลา (lǘzi)ลา 驴唇不对马嘴 (lǘ chún bú duì mǎ zuǐ)ตอบไม่ตรงคำตามคนละเรื่อง 驴 (lǘ)ลา (lǘ)สัตว์ชนิดหนึ่ง 非驴非马 (fēi lǘ fēi mǎ)ไม่ใช่ลาและก็ไม่ใช่ม้าด้วย อุปมาว่า ไม่เหมือนซักอย่าง 野驴 (yě lǘ)ลาป่า 毛驴 (máo lǘ)ลาเตี้ย" "

律 lǜ [หมวดอักษร: 彳]

ความหมายปัจจุบัน: 律 [lǜ] กฎหมาย –> 旋律 [xuánlǜ] ท่วงทำนองเพลง(melody), 律师 [lǜshī] ทนายความ

滤 lǜ [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 滤 (濾) [lǜ] กรอง(filter) –> 过滤器 [guòlǜqì] ไส้กรอง, 空气过滤器 [kōngqìguòlǜqì] ไส้กรองอากาศ

率 lǜ [หมวดอักษร: 玄]

ความหมายปัจจุบัน: 率 [lǜ] อัตรา –> 汇率 [huìlǜ] อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, 效率 [xiàolǜ] ประสิทธิภาพ

绿 lǜ [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绿 (綠) [lǜ] สีเขียว –> 绿茶 [lǜchá] ชาเขียว(green tea)

虑 lǜ [หมวดอักษร: 虍]

ความหมายปัจจุบัน: 虑 [lǜ] พิจารณา –> 考虑 [kǎolǜ] พิจารณา, 疑虑 [yílǜ] สงสัย หวาดระแวง

屡 lǚ [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 屡 [lǚ] ครั้งแล้วครั้งเล่า,屡试不爽 (lǚ shì bù shuǎng)ทดลองหลายครั้งยังไงก็ไม่พลาด 屡见不鲜 (lǚ jiàn bù xiān)ถ้ามีเกลื่อนแล้วก็กลายเป็นธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่พิเศษแล้ว 屡次三番 (lǚ cì sān fān)แล้ว…อีก,อยู่ตลอดเวลา 屡次 (lǚ cì)ครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้ง บ่อย 屡屡 (lǚ lǚ)ครั้งแล้วครั้งเล่า บ่อยๆ 屡 (lǚ)ครั้งแล้วครั้งเล่า" "

旅 lǚ [หมวดอักษร: 方]

ความหมายปัจจุบัน: 旅 [lǚ] เดินทาง, ทัศนาจร –> 旅途 [lǚtú] การเดินทาง, 旅行 [lǚxíng] ท่องเที่ยว(อกรรมกริยา) เช่น 我们去旅行吧。 พวกเราไปเที่ยวกันเถอะ, 旅行社 [lǚxíngshè] บริษัททัวร์, 旅游 [lǚyóu] ท่องเที่ยว เช่น 我们一起去旅游吧。 พวกเราไปท่องเที่ยวด้วยกันเถอะ, 游览 [yóulǎn] เที่ยวชม(สกรรมกริยา) เช่น 我们游览了曼谷。 พวกเราไปเที่ยวชมกรุงเทพฯแล้ว

缕 lǚ [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 缕 (縷) [lǚ] ด้าย, ละเอียด, ปอย(ลักษณะนาม) –> 一缕烟 [yìlǚyān] เปลวควัน, 缕缕 [lǚlǚ] ต่อเนื่องกัน

铝 lǚ [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 铝 (鋁) [lǚ] อลูมิเนียม –> 铝合金 [lǚhéjīn] อลูมิเนียมอัลลอยด์(aluminium alloy)

乱 luàn [หมวดอักษร: 乙]

ความหมายปัจจุบัน: 乱 (亂) [luàn] ยุ่งเหยิง –> 杂乱 [záluàn] ยุ่งเหยิง, 乱七八糟 [luànqībāzāo] สับสนวุ่นวาย, 乱来 [luànlái] ทำงี่เง่า/ซี้ซั้วทำ ,乱说 [luànshuō] ซี้ซั้วพูด/พูดส่งเดช

卵 luǎn [หมวดอักษร: 卩]

ความหมายปัจจุบัน: 卵 [luǎn] เซลล์ไข่ (ovum) –> 卵巢 [luǎncháo] รังไข่

掠 luè [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 掠 [luè] ฉกชิง,

略 luè [หมวดอักษร: 田]

ความหมายปัจจุบัน: 略 (畧) [lüè] ย่อๆ, โดยสังเขป –> 简略 [jiǎnlüè] ย่อๆ , 略懂 [lüèdǒng] พอเข้าใจ, 略语 [lüèyǔ] คำย่อ, 略略 [lüèlüè] นิดเดียว, 略知一二 [lüèzhīyī’èr] รู้เพียงเล็กน้อย/รู้แบบงูๆปลาๆ

伦 lún [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 伦 (倫) [lún] ลำดับ,ขั้นตอน –> 伦敦 [lúndūn] ลอนดอน, 伦次 [lúncì] ลำดับขั้นตอน, 伦理 [lúnlǐ] จริยธรรม

轮 lún [หมวดอักษร: 车]

ความหมายปัจจุบัน: 轮 (輪) [lún] ล้อ, หมุนเวียน –> 轮回 [lúnhuí] วัฏจักร, 三轮车 [sānlúnchē] รถสามล้อ, 轮流 [lúnliú] หมุนเวียนกัน

论 lùn [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 论 (論) [lùn] ทฤษฎี, พิจารณา –> 论语 [lúnyǔ] คัมภีร์หลุนอวี่ของท่านขงจื้อ, 论文 [lùnwén] วิทยานิพนธ์, 论坛 [lùntán] เวทีการอภิปราย, 社论 [shèlùn] บทนำ

啰 luó [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 啰 (囉) [luō] –> 啰嗦 [luōsuō] จู้จี้ จุกจิก

箩 luó [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 箩 [luó] 箩筐 (luó kuāng)หลัว (ที่ทำด้วยไม้ไผ่) (luókuāng)ภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากไม้ไผ่ (พื้นก้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ปากเป็นทรงกระบอก) 箩 (luó)หลัว (ที่ทำด้วยไม้ไผ่) 折箩 (zhē luó)เศษอาหาร" "

罗 luó [หมวดอักษร: 罒]

ความหมายปัจจุบัน: 罗(羅) [luó] ตาข่ายจับนก –> 阿罗汉 [āluóhàn] พระอรหันต์, 罗汉 [luóhàn] พระอรหันต์, 罗盘 [luópán] เข็มทิศ

萝 luó [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 萝(蘿) [luó] พืชไม้เลื้อย –> 萝卜 [luóbo] หัวผักกาด, 菠萝 [bōluó] สับปะรด

螺 luó [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 螺 [luó] หอย –> 螺丝刀 [luósīdāo] ไขควง,海螺 [hǎiluó] หอยสังข์, 田螺 [tiánluó] หอยโข่ง, 螺栓[luóshuān] น๊อตตัวผู้, 螺母 [luómǔ] น๊อตตัวเมีย, 螺钉 [luódīng] สกรู, 螺丝 [luósī] สกรู

逻 luó [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 逻(邏) [luó] ลาดตระเวน –> 逻辑 [luójí] ตรรกะ

锣 luó [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 锣 [luó] 鸣锣开道 (míng luó kāi dào)การตีฆ้องหรือกลองซึ่งอยู่หน้ารถเกี้ยวขุนนางขณะออกเดินทาง 锣鼓 (luó gǔ)ฆ้องกลอง (luógǔ)ฆ้องและกลอง 锣 (luó)ฆ้อง 铓锣 (máng luó)เครื่องดนตรีชาวยูนนาน ใช้ตี คล้ายฆ้อง 敲锣 (qiāoluó)ตีฆ้อง 开锣 (kāi luó)โหมโรง, เริ่มแสดง(งิ้วหรือละคร)" "

骡 luó [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 骡 [luó] 骡子 (luó zǐ)ล่อ เป็นสัตว์ที่เกิดจากม้ากับลา (luózi)ล่อ 骡 (luó)ล่อ (luó)ล่อ (สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลา) 驴骡 (lǘ luó)ล่อ ซึ่งเป็นลูกของม้ากับลา (lǘluó)ล่อ สัตว์ที่เกิดจาการผสมพันธ์ระหว่างม้ากับลา 马骡 (mǎ luó)ม้าล่อ" "

洛 luò [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 洛 [luò] –> 洛阳 [luòyáng] นครลั่วหยาง(มณฑลเหอหนาน)

络 luò [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 络 (絡) [luò] ลักษณะตาข่าย –> 联络 [liánluò] ติดต่อสื่อสาร, 网络 [wǎngluò] เน็ตเวิรค์ โครงข่าย,

落 luò [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 落 [luò]* ตก –> 落日 [luòrì] ตะวันตก, 落后 [luòhòu] ล้าหลัง, 角落 [jiǎoluò] มุม(corner),下落 [xiàluò] เบาะแส เช่น 寻找盗车贼的下落 เสาะหาเบาะแสโจรขโมยรถยนต์, 下落不明 [xiàluò bùmíng] สาบสูญไร้ร่องรอย, 落地生根 [luòdìshēnggēn] ลงหลักปักฐาน

骆 luò [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 骆 (駱) [luò] อูฐ, แซ่ลั่ว –> 骆驼 [luòtuo] อูฐ

裸 luǒ [หมวดอักษร: 衤]

ความหมายปัจจุบัน: 裸(躶) [luǒ] เปลือย –> 裸体 [luǒtǐ] เปลือยตัว

吗 ma [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 吗 (嗎) [ma]* ใช้ในประโยคคำถาม –> 真的吗 [zhēndema] จริงหรือ 吗啡 [mǎfēi] มอร์ฟีน(morphine)

蟆 má [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 蟆 (蟇) [má] กบหรือคางคก –> 蛤蟆 [háma] คางคก

麻 má [หมวดอักษร: 麻]

ความหมายปัจจุบัน: 麻 (蔴) [má]* ป่าน,ปอ –> 麻烦 [máfan] รบกวน, 麻木 [mámù] ชา, 芝麻 [zhīma] งา, 白芝麻 [báizhīma] งาขาว, 黑芝麻 [hēizhīma] งาดำ

骂 mà [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 骂 [mà] 骂骂咧咧 (mà mà liē liē)พูดไปด่าไป, ด่าพึมพำ 骂阵 (mà zhèn)1.ร้องด่าตะโกนยั่วยุ เพื่อท้ารบฝ่ายตรงข้าม 2.ด่ากราด, ด่าอย่าสาดเสียเทเสีย 骂街 (mà jiē)ด่ากราด, เที่ยวด่าไปทั่ว (màjiē)ด่ากราด (màjiē)ด่าโดยที่ไม่ได้เจาะจง (ที่สาธารณะ) (màjiē)ด่าไปทั่ว 骂架 (mà jià)ทะเลาะวิวาท, ด่ากัน 骂娘 (mà niáng)ด่าโดยใช้วาจาที่แสดงความลบหลู่ต่อมารดาของคนอื่น 骂大街 (mà dà jiē)ด่ากราด, ด่าไปทั่ว"

唛 mǎ [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 唛 [mà] –> 鹰唛 [yīngmà] ตรานกอินทรี(สินค้า)

码 mǎ [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 码 [mǎ] 验登码 (yàndēngmă)รหัสยืนยัน 页码 (yè mǎ)เลขหน้า (yèmǎ)หมายเลขหน้า (กระดาษ) 面码儿 (miàn mǎ ér)ผักราดหน้าบะหมี่ 起码 (qǐ mǎ)อย่างน้อยที่สุด,อย่างต่ำที่สุด 解码 (jiě mǎ )ถอดรหัส 草码 (cǎo mǎ)ตัวเลข 编码 (biānmǎ)รหัส (biānmǎ)เลขรหัส 筹码 (chóu mǎ)เบี้ยใช้ในการเล่นการพนัน,ตั๋วเงินในสมัยโบราณที่ใช้แทนธนบัตรได้ (chóumǎ)แต้มต่อ 确认密码 (quèrènmìmă)ยืนยันรหัส 砝码 (fǎ mǎ)ลูกตุ้มน้ำหนัก" "

蚂 mǎ [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 蚂 [mǎ] 骂骂咧咧 (mà mà liē liē)พูดไปด่าไป, ด่าพึมพำ 骂阵 (mà zhèn)1.ร้องด่าตะโกนยั่วยุ เพื่อท้ารบฝ่ายตรงข้าม 2.ด่ากราด, ด่าอย่าสาดเสียเทเสีย 骂街 (mà jiē)ด่ากราด, เที่ยวด่าไปทั่ว (màjiē)ด่ากราด (màjiē)ด่าโดยที่ไม่ได้เจาะจง (ที่สาธารณะ) (màjiē)ด่าไปทั่ว 骂架 (mà jià)ทะเลาะวิวาท, ด่ากัน 骂娘 (mà niáng)ด่าโดยใช้วาจาที่แสดงความลบหลู่ต่อมารดาของคนอื่น 骂大街 (mà dà jiē)ด่ากราด, ด่าไปทั่ว 骂名 (mà míng)ชื่อเสียงฉาวโฉ่ (màmíng)ชื่อเสีย (màmíng)ชื่อเสียงด้านความอัปยศ (màmíng)ชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี"

马 mǎ [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 马 (馬) [mǎ] ม้า –> 马路 [mǎlù] ถนน, 马上 [mǎshàng] ทันที, 马甲 [mǎjiǎ] เสื้อกั๊ก, 马来西亚 [mǎláixīyà] ประเทศมาเลเซีย, 马六甲 [mǎliùjiǎ] เมืองมะละกา(มาเลเซีย)

妈 mā [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 妈 (媽) [mā] แม่ –> 妈妈 [māma] แม่, 干妈 [gānmā] แม่บุญธรรม (ในชื่อเท่านั้น)

埋 mái [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 埋 [mái] กลบฝัง –> 埋单 [máidān] เช็คบิล, 埋伏 [máifú] ดักซุ่ม, 埋葬 [máizàng] ฝัง(ศพ) 埋 [mán]* –> 埋怨 [mányuàn] กล่าวโทษ/ตำหนิ เช่น 不要经常埋怨别人ไม่ควรตำหนิผู้อื่นทุกครั้งครา

卖 mài [หมวดอักษร: 十]

ความหมายปัจจุบัน: 卖 (賣) [mài] ขาย –> 非卖品 [fēimàipǐn] ไม่ได้ขาย(Not For Sale) เช่น 很抱歉,这幅画是非卖品。ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ภาพรูปนี้ไม่ได้ขาย ,卖品 [màipǐn] สำหรับขาย(For Sale),零卖 [língmài] ขายราคาปลีก, 卖主 [màizhǔ] ผู้ขาย, 卖国 [màiguó] ขายชาติ, 卖淫 [màiyín] ขายตัว, 买卖 [mǎimai] ซื้อมาขายไป, 贩卖 [fànmài] ค้าขาย, 贩卖机 [fànmàijī] ตู้ขายของหยอดเหรียญ

脉 mài [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 脉 [mài] 螺狮 (luóshī)หอยหลอด 狮子舞 (shī zǐ wǔ)เชิดสิงโต 狮子狗 (shī zǐ gǒu)สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีขนค่อนข้างยาว 狮子 (shī zǐ)สิงโต สิงห์ (shīzi)สิงโต 狮 (shī)สิงโต 海狮 (hǎi shī)สิงโตทะเล (hǎishī)สิงโตทะเล" "

迈 mài [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 迈 [mài] 高迈 (gāo mài)มาก เฒ่าชรา ชราภาพ 迈进 (mài jìn)ก้าวด้วยจังหวะก้าวยาวๆ,ก้าวพรวดๆ 迈步 (mài bù)สาวเท้า ก้าวเท้า 迈方步 (mài fāng bù)ก้าวช้าๆ อย่างมั่นคง 迈 (mài)1.สาวเท้าก้าว 2.อายุมาก,ชรา 3.ไมล์ 豪迈 (háo mài)องอาจผึ่งผาย กล้าหาญชาญชัย 老迈 (lǎo mài)ชรา แก่มาก แก่หง่อม 清迈府 (qīngmàifǔ)เชียงใหม่ 清迈 (qīngmài)เชียงใหม่ (แต้จิ๋วออกเสียง เช็งไหม่) 朽迈 (xiǔ mài)แก่มาก, อายุมาก 年迈 (nián mài)เฒ่าชรา,แก่หง่อม (niánmài)คนมีอายุ (niánmài)คนเฒ่า (niánmài)คนแก่ (niánmài)ผู้อาวุโส" "

麦 mài [หมวดอักษร: 麦]

ความหมายปัจจุบัน: 麦 (麥) [mài] ข้าวสาลี –> 小麦 [xiǎomài] ข้าวสาลี, 麦克风 [màikèfēng] ไมโครโฟน, 麦片 [màipiàn] ข้าวโอ๊ต, 大麦 [dàmài] ข้าวบาร์เล่ย์

买 mǎi [หมวดอักษร: 乙]

ความหมายปัจจุบัน: 买 (買) [mǎi] ซื้อ –> 购买 [gòumǎi] จัดซื้อ, 购买力 [gòumǎilì] กำลังซื้อ, 买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)

蛮 mán [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 蛮 (蠻) [mán] หยาบคาย, ป่าเถื่อน –> 野蛮 [yěmán] ป่าเถื่อน

馒 mán [หมวดอักษร: 饣]

ความหมายปัจจุบัน: 馒 [mán] 馒首 (mán shǒu)หมั่นโถว 馒头 (mán tóu)หมั่นโถว (mántou)ซาลาเปาไม่มีไส้ (mántou)หมั่นโถว 馒 (mán)ดูวลีข้างล่างนี้" "

幔 màn [หมวดอักษร: 巾]

ความหมายปัจจุบัน: 幔 [màn] ผ้าม่าน

慢 màn [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 慢 [màn] ช้า –> 慢性 [mànxìng] เรื้อรัง, 慢性病 [mànxìngbìng] โรคเรื้อรัง, 慢火 [mànhuǒ] ไฟอ่อน, 慢走 [mànzǒu] เดินทางดีๆนะ/ถนอมตัวด้วย

曼 màn [หมวดอักษร: 曰]

ความหมายปัจจุบัน: 曼 [màn] นิ่มนวล,อ่อนช้อย –> 曼谷 [màngǔ] กรุงเทพฯ , 曼妙 [mànmiào] อ่อนช้อยงดงาม, 曼联 [mànlián] แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

漫 màn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 漫 [màn] ล้น, น้ำท่วม –> 漫游 [mànyóu] ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง, 漫步 [mànbù] เดินเล่น, 漫画 [mànhuà] การ์ตูน

蔓 màn [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蔓 [màn]* เครือไม้เลื้อย –> 蔓延 [mànyán] แพร่ขยาย

满 mǎn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 满 (滿) [mǎn] เต็ม –> 满意 [mǎnyì] พอใจ, 满足 [mǎnzú] พอใจ, 丰满 [fēngmǎn] อุดมสมบูรณ์, 充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้้วย

螨 mǎn [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 螨 [mǎn] ไร

忙 máng [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 忙 [máng] งานยุ่ง,连忙 (lián máng)รีบ รีบร้อน 赶忙 (gǎn máng )รีบ เร่ง 繁忙 (fán máng)ยุ่ง รัดตัว (fánmáng)งานยุ่งเหยิง 着忙 (zháo máng)ฉุกละหุก (zháománg)รีบร้อน (zháománg)ลน 百忙 (bǎimáng)งานยุ่งมาก 手忙脚乱 (shǒu máng jiǎo luàn)เร่งรีบจนทำอะไรไม่ถูก (shǒumángjiǎoluàn)ฉุกละหุก 慌忙 (huāng máng)รีบร้อน ฉุกละหุก (huāngmáng)ฉุกละหุก (huāngmáng)ตาลีตาลาน (huāngmáng)รีบร้อน 急忙 (jí máng )รีบร้อน, กระวีกระวาด" "

盲 máng [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 盲 [máng] 雪盲 (xuě máng)ตาพิการหิมะ 雀盲眼 (qiǎo máng yǎn)ตาบอดกลางคืน (qiǎomangyǎn)โรคตาบอด (ในเวลากลางคืน) 问道于盲 (wèn dào yú máng)อุปมาถึง ไปขอคำแนะนำจากคนที่ไม่รู้อะไรเลย 蓝色盲 (lánsèmáng)ตาบอดสีน้ำเงิน 色盲 (sè máng)บอดสี ตาบอดสี (sèmáng)ตาบอดสี 脱盲 (tuō máng)พ้นจากสภาพไม่รู้หนังสือ (tuōmáng)รู้หนังสือ 科盲 (kē máng)ผู้ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์" "

芒 máng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 芒 [máng] 麦芒 (mài máng)คมปลายของรวงข้าวสาลี 锋芒毕露 (fēng máng bì lù)ความสามารถได้แสดงออกให้เห็นหมด 锋芒 (fēng máng)ปลายดาบ, ปลายมีด, อุปมาว่า ความสามารถที่ได้แสดงออกมา 芒草 (máng cǎo)1.พืชชนิดหนึ่ง ใบเป็นเส้นยาว ฤดูใบไม้ร่วงจะเกิดเป็นรวงสีเหลืองอมน้ำตาล 2.หนวดของรวงพืชประเภทข้าว 芒种 (máng zhǒng)ช่วงระยะเวลาหนึ่งในระยะเวลา 24 เทศกาล ซึ่งอยู่ราววันที่ 5, 6 หรือ 7 ของเดือนมิถุนายน (mángzhòng)ข้าวสาลีเริ่มสุก (1 ใน 24 สาร์ทของจีน เริ่มวันที่ 5, 6 หรือ 7 มิ.ย. แล้วแต่ในแต่ละปี) 芒硝 (máng xiāo)กรดกำมะถันโซเดียม 芒果 (máng guǒ)ต้นมะม่วง ลูกมะม่วง (mángguǒ)มะม่วง 芒刺在背 (máng cì zài bèi)กระสับกระส่ายเหมือนนั่งอยู่บนเปลวไฟ" "

茫 máng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 茫 [máng] –> 茫然 [mángrán] ไม่รู้อะไรเลย งงงวย

毛 máo [หมวดอักษร: 毛]

ความหมายปัจจุบัน: 毛 [máo] 鼻毛 (bímáo)ขนจมูก 黄毛丫头 (huáng máo yā tóu)แม่หนู (เรียกอย่างหยอกล้อ) 鹅毛 (é máo)ขนห่าน (émáo)ขนห่าน 鸿毛 (hóng máo)ขนของห่านหงษ์ อุปมาว่าไม่มีค่าแม้แต่น้อย 鸡毛蒜皮 (jī máo suàn pí)เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง, เรื่องกระจอกงอกง่อยเรื่องไม่เป็นเรื่อง 鸡毛掸子 (jī máo dǎn zǐ)ไม้ขนไก่ 鸡毛店 (jī máo diàn)โรงเตี๊ยมโกโรโกโส 鸡毛帚 (jī máo zhǒu)ไม้ขนไก่,ไม้ปัดฝุ่นขนไก่ 鸡毛信 (jī máo xìn)จดหมายด่วน 马海毛 (mǎ hǎi máo)ขนของแกะภูเขาแองเกิลล่า ซึ่งมีความยืดหยุ่นดีทนต่อแรงดัน มีความวาวเป็นพิเศษ เป็นวัตถุดิบชั้นดี 飞毛腿 (fēi mǎo tuǐ)เท้าที่วิ่งเร็วปานลมกรด (fēimáotuǐ)คนวิ่งเร็ว (fēimáotuǐ)ชีปนาวุธชนิดหนึ่ง 长毛绒 (cháng máo róng)กำมะหยี่ขนยาว 轻于鸿毛 (qīng yú hóng máo)เบากว่าขนนกกระสาอุปมาว่าตายอย่างไม่มีคุณค่าไม่สมราคา 茹毛饮血 (rú máo yǐn xuè)กินขนดื่มเลือด 茸毛 (róng máo)ขนอ่อน (róngmáo)ขนอ่อน 腋毛 (yèmáo)ขนรักแร้ 脱毛 (tuō máo)ขนร่วง, ขจัดขน (tuōmáo)ขนร่วง (tuōmáo)ผลัดขน 胎毛 (tāi máo)ผมไฟ, ขนที่อยู่ตามร่างกายของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อแรกเกิด (tāimáo)ขนของสัตว์แรกเกิด (tāimáo)ผมไฟ

矛 máo [หมวดอักษร: 矛]

ความหมายปัจจุบัน: 矛 [máo] 自相矛盾 (zìxiāngmáodùn)ขัดแย้งกันเอง 矛盾律 (máo dùn lǜ)เรื่องราวที่ไม่สามารถแฝงไว้ซึ่งขาวและดำเป็นได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น 矛盾 (máo dùn)หอกและโล่ห์, ขัดแย้ง (máodùn)ขัดแย้ง (máodùn)ขัดแย้งกัน (máodùn)หอกและโล่ (máodùn)เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน (máodùn)ในเชิงปรัชญา (หมายถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่พึ่งพากันและกัน ในขณะเดียวกันก็ขจัดซึ่งกันและกันด้วย) (máodùn)ไม่ถูกกัน 矛头 (máo tóu)หัวหอก (máotóu)ทิศทางในการโจมตี (máotóu)หัวหอก 矛 (máo)หอก (máo)หอก,หลาว 以子之矛,攻子之盾 (yǐ zǐ zhī máo,gōng zǐ zhī dùn)อุปมาว่าใช้ทัศนะ วิธีการ คำพูดของฝ่ายตรงข้ามมาโต้ฝ่ายตรงข้าม, หนามยอกเอาหนามบ่ง" "

茅 máo [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 茅 [máo] 茅草 (máo cǎo)พืชประเภทหญ้าคาขาว 茅舍 (máo shè)กระท่อม (máoshè)กระต๊อบที่มุงด้วยหญ้าคา 茅棚 (máo péng)ลานที่ทำจากหญ้าคา 茅房 (máo fáng)ห้องส้วม 茅庐 (máo lú)กระท่อมหลังคาจาก (máolú)กระท่อมที่มุงด้วยหญ้าคา (máolú)กระท่อมหลังคาใบจาก 茅屋 (máo wū)กระท่อมหลังคาจาก (máowū)บ้านที่มุงด้วยหญ้าคา 茅塞顿开 (máo sè dùn kāi)นึกออกอย่างฉับพลัน" "

冒 mào [หมวดอักษร: 冂]

ความหมายปัจจุบัน: 冒 [mào] ทำบุ่มบ่าม,火冒三丈 (huǒ mào sān zhàng)เดือดพล่านเป็นไฟ, โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 流行性感冒 (liú xíng xìng gǎn mào)ไข้หวัดใหญ่ระบาด 感冒药 (gǎnmàoyào)ยาแก้หวัด 感冒 (gǎn mào)ไข้หวัดล เป็นหวัด (gǎnmào)ไข้หวัด 冒领 (mào lǐng)สวมรอยรับสิ่งของ (màolǐng)แอบอ้างว่าเป็นเจ้าของ (เพื่อไปรับเอามา) 冒顶 (mào dǐng)หลังคาบ่อเหมืองพัง 冒险 (mào xiǎn)เสี่ยงภัย (màoxiǎn)ผจญภัย (màoxiǎn)ฝ่าอันตราย (màoxiǎn)เสี่ยง (màoxiǎn)เสี่ยงภัย (màoxiǎn)เสี่ยงอันตราย" "

帽 mào [หมวดอักษร: 巾]

ความหมายปัจจุบัน: 帽 [mào] สิ่งที่ใช้ครอบ (เพื่อประโยชน์ในการคุ้มกัน),鸭舌帽 (yā shé mào)หมวกแก๊ปยอดแหลมหมวกแก๊ปลิ้นเป็ด 高帽子 (gāo mào zǐ )อุปมาว่า การประจบสอพลอการสรรเสริญเยินยอ 风帽 (fēng mào)1.หมวกบังลมกันหนาว 2.หมวกบังลมที่ติดกับเสื้อหนังหรือเสื้อนวม 钉帽 (dīng mào)หัวตะปู 遮阳帽 (zhē yáng mào)หมวกกันแดด 贝雷帽 (bèi léi mào)หมวกที่มีลักษณะกลม(ไม่มีปีกหน้า) 衣帽间 (yī mào jiān)สถานที่รับฝากเสื้อผ้า 草帽 (cǎo mào)หมวกฟาง 脱帽 (tuō mào)ถอดหมวกออก, เพื่อแสดงความเคารพ 缨帽 (yīng mào)หมวกที่ขุนนางในสมัยราชวงศ์ ชิงสวมกันบนหมวกจะผูกด้วยพู่สีแดง" "

茂 mào [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 茂 [mào] 茂盛 (mào shèng)เจริญงอกงามดี (màoshèng)กิจการการค้าเจริญรุ่งเรือง (màoshèng)งอกงาม (màoshèng)พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ (màoshèng)เจริญงอกงาม 茂密 (mào mì)เป็นพุ่มๆ เขียวชอุ่ม (màomì)พืชพันธ์เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ 茂 (mào)1.เขียวชอุ่ม 2.สารซีโคลเพนตาเดียน (mào)มากมายและสวยงาม (mào)เขียวชอุ่ม 繁茂 (fán mào)เขียวชอุ่มเป็นพุ่มพฤกษ์ (fánmào)งอกงาม 图文并茂 (tú wén bìng mào)สมบูรณ์และประณีตงดงามทั้งข้อความและภาพประกอบด้วย 丰茂 (fēng mào)เขียวชอุ่มเป็นพุ่มพฤกษ์" "

貌 mào [หมวดอักษร: 豸]

ความหมายปัจจุบัน: 貌 [mào] หน้าตา –> 面貌 [miànmào] ใบหน้า, 美貌 [měimào] โฉมงาม, 礼貌 [lǐmào] มารยาท, 貌相 [màoxiàng] / 相貌 [xiàngmào] สิ่งที่เห็นจากภายนอก, 人不可貌相 [rénbùkěmàoxiàng] คนเราไม่สามารถตัดสินจากภายนอกได้ คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ

贸 mào [หมวดอักษร: 贝]

ความหมายปัจจุบัน: 贸 [mào] 贸然 (mào rán)อย่างลวกๆ อย่างสะเพร่า 贸易风 (mào yì fēng)ลมสินค้า 贸易壁垒 (mào yì bì lěi)กำแพงภาษี 贸易 (mào yì)การดำเนินกิจการการค้า 贸 (mào)การค้า(ระหว่างประเทศ) 财贸 (cái mào)การคลังและการค้า 衣贸市场 (yīmàoshìchǎng )ตลาดสด 自由贸易 (zì yóu mào yì)การค้าเสรี" "

猫 māo [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 猫 (貓) [māo] แมว –> 加菲猫 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield)

梅 méi [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 梅 [méi] 黄梅雨 (huáng méi yǔ)ฝนที่ตกในฤดูฝน 黄梅戏 (huáng méi xì)ชื่อละครโอเปร่าชนิดหนึ่งของมณฑลอุนฮุย 黄梅季 (huáng méi jì)ฤดูฝนภาคใต้ของจีน 酸梅 (suān méi)ลูกบ๊วยเปรี้ยว 话梅 (huà méi)ลูกเหมยเชื่อม 腊梅 (là méi)ต้นเหมย ต้นบ๊วย 红梅阁 (hóngméigé)หอเหมยแดง 榆叶梅 (yú yè méi)ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเล็กของไม้ละเมาะชนิดหนึ่ง 梅雨 (méi yǔ)ฝนเหมย 梅花鹿 (méi huā lù)กวางซิกา" "

没 méi [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 没 [méi] ไม่ –> 没劲 [méijìn] ไม่สนใจ เช่น 太没劲了 ไม่น่าสนใจ,没 (沒) [mò]* ไม่เป็นไร –> 没齿难忘 [mòchǐnánwàng] ไม่ลืมตลอดชีวิต, 没世不忘 [mòshìbúwàng] ไม่ลืมตลอดชีวิต,

煤 méi [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 煤 [méi] 褐煤 (hè méi)ถ่านหินสีน้ำตาล ถ่านหินลิกไนท์ (hèméi)ถ่านลิกไนต์ 蜂窝煤 (fēng wō méi)ถ่านหินรังผึ้ง (fēngwōméi)ถ่านรังผึ้ง (ทำจากผงถ่านหิน) 肥煤 (féi méi)ถ่านหิน 纸煤儿 (zhǐ méi r)ม้วนกระดาษที่ใช้เป็นเชื้อไฟ 红煤 (hóng méi)ถ่านหินไร้ควัน 硬煤 (yìng méi)ถ่านหินไร้ควัน 白煤 (báiméi)ถ่านหิน (ชนิดไม่มีควัน) 燃煤 (rán méi)เชื้อเพลิงถ่านหิน 煤耗 (méi hào)ปริมาณการสิ้นเปลืองถ่านหิน (méihào)ถ่านหิน 煤精 (méi jīng)อำพันดำ" "

眉 méi [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 眉 [méi] 须眉 (xū méi)หนวดเคราและขนคิ้ว 蹙眉 (cù méi)ขมวดคิ้ว 贼眉鼠眼 (zéi méi shǔ yǎn)ดูท่าทางเหมือนพวกขโมย 蛾眉 (éméi)คิ้วโก่ง (éméi)คิ้วโค้ง 笑眉 (xiàoméi)ความสุขกระจายทั่วใบหน้า 眼眉 (yǎn méi)คิ้ว (yǎnméi)คิ้ว 眉高眼低 (méi gāo yǎn dī)สีหน้าเบิกบาน,ท่าทีต่อการทำงาน 眉飞色舞 (méi fēi sè wǔ)หน้าบานเป็นกระด้ง 眉题 (méi tí)หัวข้อ (ข่าว,เรื่อง)" "

霉 méi [หมวดอักษร: 雨]

ความหมายปัจจุบัน: 霉 [méi] 黄曲霉素 (huáng qǔ méi sù)เชื้อราชนิดหนึ่ง สีออกเหลืองๆ ลักษณะกลมสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ 青霉素 (qīng méi sù)เพนนิซิลลิน(peaicillin) (qīngméisù)ยาเพนนิซิลลิน 霉雨 (méi yǔ)ฝนเหมย 霉菌病 (méi jūn bìng)โรคเชื้อรา 霉菌 (méi jūn)รา (méijùn)รา (méijùn)เชื้อรา 霉烂 (méi làn)เกิดราจนเปื่อย (méilàn)ขึ้นราจนเสีย 霉气 (méi qì )1.กลิ่นขึ้นราจนเปื่อย 2.โชคไม่ดี, ซวย 霉干菜 (méi gān cài)ผักชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายเกี่ยมฉ่าย 霉头 (méi tóu )1.กลิ่นขึ้นราจนเปื่อย 2.โชคไม่ดี,ซวย 霉天 (méi tiān)ฝนที่ตกต้นฤดูร้อน 霉变 (méi biàn)ขึ้นรา" "

妹 mèi [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 妹 [mèi] 妹 (mèi)คำถ่อมตนหรือคำที่ใช้เรียกแทนตัวเอง (ต่อเพื่อนผู้หญิงที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน) (mèi)น้องสาว (mèi)ผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าตน (mèi)เด็กผู้หญิง 兄弟姐妹 (xiōngdìjiěmèi)พี่น้อง" "

媚 mèi [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 媚 [mèi] ประจบ –> 明媚 [míngmèi] (ทัศนียภาพ)สวยวิจิตรตระการตา, 媚眼 [mèiyǎn] ดวงตาที่สวยหยาดเยิ้ม

每 měi [หมวดอักษร: 母]

ความหมายปัจจุบัน: 每 [měi] แต่ละ, ทุกๆ –> 每日 [měirì] ประจำวัน(daily), 每年 [měinián] ทุกปี

美 měi [หมวดอักษร: 八]

ความหมายปัจจุบัน: 美 [měi] สวย –> 美女 [měinǚ] สาวสวย, 美丽 [měilì] สวยงาม, 美国 [měiguó] ประเทศสหรัฐฯ, 美味 [měiwèi] อาหารที่เอร็ดอร่อย, 美不胜收 [měibúshèngshōu] สวยเกินคำบรรยาย

们 men [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 们 [men] คำปัจจัยนาม (ไวยากรณ์ที่แสดงว่าเป็นพหูพจน์ที่ใช้วางไว้หลังคำนามหมายถึงบุคคล เช่น ครู เด็ก ฯลฯ), 爷儿们 (yé ér men)คำเรียกรวมชายที่มีอายุกับชายที่มีอายุอ่อน 爷们儿 (yé men ér)บรรดาท่านบุรุษทั้งหลาย 爷们 (yé men)ชาย, ผู้ชายบรรดาบุรุษทั้งหลาย 我们 (wǒ men)พวกเรา (wǒmen)พวกเรา 它们 (tā men)พวกมัน (ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป) (tāmen)พวกมัน (ใช้สำหรับสัตว์หรือสิ่งของ) 姐儿们 (jiě ér men)บรรดาพี่น้อง (หมายถึงพี่สาวน้องสาว) 她们 (tā men)พวกเธอ (เรียกหญิงตั้งแต่สองคนขึ้นไป) (tāmen)พวกเขา (หญิง) 哥儿们 (gē ér men )บรรดาพี่น้อง เพื่อนๆ ทั้งหลาย 哥们儿 (gēmenr)พรรคพวก (gēmenr)พวกพ้อง (gēmenr)เพื่อนพ้อง (gēmenr)เพื่อนๆ ทั้งหลาย 咱们 (zǎn mēn)คำที่ใช้เรียกฝ่ายของตนทั้งหมดและฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดพวกเรา (zánmen)พวกเรา 俺们 (ǎnmen)พวกเรา 你们 (nǐ men)พวกคุณ (nǐmen)พวกคุณ (nǐmen)พวกคุณ (มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง) 们 (men)คำปัจจัยนาม (ไวยากรณ์ที่แสดงว่าเป็นพหูพจน์ที่ใช้วางไว้หลังคำนามหมายถึงบุคคล เช่น ครู เด็ก ฯลฯ) (men)ใช้หลังคำสรรพนามหรือคำนามที่มีความหมาย พวกเรา 他们 (tā men)พวกเขา(ชายตั้งแต่สองคนขึ้นไป) (tāmen)พวกเขา (ชาย) (tāmen)เขาทั้งหลาย 人们 (rén men)บุคคล, คนทั่วไป (rénmen)ผู้คน

门 mén [หมวดอักษร: 门]

ความหมายปัจจุบัน: 门 (門) [mén] ประตู –> 朱门 [zhūmén] ประตูสีแดง, 门诊部 [ménzhěnbù] คลีนิก, 门把手 [ménbǎshou] ลูกบิดประตู ที่เปิดประตู, 门口 [ménkǒu] ประตูทางเข้า

闷 mèn [หมวดอักษร: 门]

ความหมายปัจจุบัน: 闷 [mèn] 闷雷 (mèn léi)เสียงฟ้าร้องที่ทุ้มต่ำ 闷闷不乐 (mèn mèn bù lè)รู้สึกกลุ้มมาก (mènmènbùlè)กลุ้มอกกลุ้มใจ (mènmènbùlè)ไม่สบายใจเป็นอย่างมาก 闷葫芦 (mèn hú lú)เรื่องที่เดายากจนน่ากลุ้ม (mènhúlu)ทำให้คนกลัดกลุ้ม ยากจะคาดเดาได้ (คำพูด) 闷罐车 (mèn guàn chē)อากาศที่อัดอุดอู้อยู่ในรถไม่ได้ระบาย 闷热 (mēn rè)ร้อนอบอ้าว (mēnrè)ร้อนอบอ้าว (mēnrè)ร้อนอ้าว 闷沉沉 (mēn chén chén)1.อากาศมึนทึบ 2.เสียงต่ำทุ้ม 闷气 (mèn qì)ความคับแค้นใจ (mènqì)ความโกรธอัดแน่นอยู่ในใจและระบายออกมาไม่ได้ (mènqì)ความไม่พอใจอัดแน่นอยู่ในใจและระบายออกมาไม่ได้ (mènqì)คับแค้นใจ (อัดแน่นอยู่ในใจและระบายออกมาไม่ได้) 闷棍 (mèn gùn)โดนตีโดยไม่รู้อิโหน่อิเหน่" "

盟 méng [หมวดอักษร: 皿]

ความหมายปัจจุบัน: 盟 [méng] 联盟 (lián méng)พันธมิตร สัมพันธมิตร (liánméng)พันธมิตร (liánméng)สมาคม (liánméng)สันนิบาต 缔盟 (dìméng)ก่อตั้งเป็นพันธมิตร 结盟 (jié méng )ผูกพันเป็นพันธมิตร (jiéméng)ผูกพัน (เป็นพันธมิตร) 盟邦 (méng bāng)ประเทศสัมพันธมิตร (méngbāng)ประเทศพันธมิตร 盟誓 (méng shì)คำสัญญาเป็นพันธมิตรกัน (méngshì)คำสาบาน (ว่าจะเป็นพันธมิตร) 盟约 (méng yuē)สนธิสัญญาสันนิบาต (méngyuē)สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ 盟国 (méng guó)ประเทศสัมพันธมิตร 盟友 (méng yǒu)ประเทศสัมพันธมิตร,สหายสัมพันธมิตร (méngyǒu)พันธมิตร" "

萌 méng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 萌 [méng] 萌芽 (méng yá)ออกหน่อ, งอก, แตกหน่อ 萌生 (méng shēng)เริมเกิดขึ้น, เริ่มแตกหน่อ 萌发 (méng fā)ออกหน่อ, งอก, แตกหน่อ 萌动 (méng dòng)เริ่มงอก, เริ่มแตกหน่อ 萌 (méng)งอกออกมา,แตกหน่อออกมา 故态复萌 (gù tài fù méng)อุปมาว่า สันดานเก่ากำเริบ 卖萌 (màiméng)การทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวเองน่ารัก " "

蒙 méng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蒙 [méng] 黑蒙蒙 (hēi méng méng)มืดสลัวๆ มองไม่ชัดเจน 鸿蒙 (hóng méng)อากาศที่คลุกเคล้าและสิ่งธรรมชาติต่างๆก่อนการบุกเบิกฟ้าดินในสมัยโบราณ 迷蒙 (mí méng )1.มองเห็นเลือนลางไม่ชัดเจน 2.เบลอ 蒙骗 (mēng piàn)หลอกลวง ต้ม 蒙馆 (méng guǎn)โรงเรียนที่สอนเพื่อเบิกความสว่างทางจิตใจในสมัยก่อน 蒙难 (méng nàn)ถูกประทุษร้าย (méngnàn)ประสบเคราะห์กรรมจากสิ่งที่คนอื่นก่อ 蒙蔽 (méng bì)ปิดบัง อำพราง (méngbì)ปิดบังความจริง (méngbì)หลอกลวงผู้อื่น" "

孟 mèng [หมวดอักษร: 子]

ความหมายปัจจุบัน: 孟 [mèng] ชื่อสกุล (แซ่ แต้จิ๋วออกเสียง เหม็ง),孟秋 (mèng qiū)เดือนแรกของฤดูใบไม้ร่วง (mèngqiū)เดือนแรกของฤดูใบไม้ร่วง 孟浪 (mèng làng)บุ่มบ่าม มุทะลุ (mènglàng)บุ่มบ่าม (คำพูดหรือการกระทำ) (mènglàng)มุทะลุ 孟春 (mèng chūn )เดือนแรกของฤดูใบไม้ผลิ (mèngchūn)เดือนแรกในฤดูใบไม้ผลิ 孟子 (mèngzǐ)เม่งจื๊อ (ชื่อนักปราชญ์จีน) 孟夏 (mèng xià)เดือนแรกของฤดูร้อน (mèngxià)เดือนแรกของฤดูร้อน 孟加拉湾 (mèngjiālāwān)อ่าวเบงกอล 孟加拉国 (mèngjiālāguó)บังกลาเทศ" "

梦 mèng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 梦 (夢) [mèng] ฝัน –> 做梦 [zuòmèng] ฝัน, 梦想 [mèngxiǎng] เพ้อฝัน, 梦遗 [mèngyí] ฝันเปียก, 梦见 [mèngjiàn] ฝันเห็น, 梦话 [mènghuà] ละเมอ, 恶梦 [èmèng] ฝันร้าย(nightmare), 白日做梦 [báirìzuòmèng] ฝันกลางวัน(daydream)

猛 měng [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 猛 [měng] 迅猛 (xùn měng)รวดเร็ว และรุนแรง, ฉับพลันและรุนแรง 猛鸷 (měng zhì)ดุร้าย,เหี้ยมโหด 猛醒 (měng xǐng)1.สะดุ้งตื่น 2.เกิดสำนึกตัวโดยพลัน 猛进 (měng jìn)ก้าวไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญ 猛禽 (měng qín)สัตว์ปีกที่ดุร้าย เช่น เหยี่ยวอินทรีย์ อีแร้ง 猛省 (měng xǐng)เกิดตื่นตัวหรือสำนึกโดยฉับพลัน 猛犸 (měng mǎ)ช้างแมมมอท 猛然 (měng rán)ฉับพลับในทันที 猛烈 (měng liè)ดุเดือด รุนแรง 猛将 (měng jiàng)ทหารที่กล้าหาญ" "

弥 mí [หมวดอักษร: 弓]

ความหมายปัจจุบัน: 弥 (彌) [mí] –> 阿弥陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ,沙弥 [shāmí] สามเณร, 弥勒 [mílè] พระอริยเมตรัย/พระสังขจาย, 弥天 [mítiān] ลวงโลก,弥撒 [mísā] พิธีมิซซา(ศาสนาคริสต์)

谜 mí [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 谜 (謎) [mí] ปริศนา(riddle) –> 猜谜 [cāimí] ทายปริศนา, 谜语 [míyǔ] คำปริศนา

迷 mí [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 迷 [mí] หลง –> 迷信 [míxìn] เชื่อเรื่องโชคลางของขลัง ,影迷 [yǐngmí] แฟนหนัง(film fan), 迷路 [mílù] หลงทาง, 迷上 [míshàng] หลงไหล, 迷人 [mírén] น่าหลงไหล, 万人迷 [wànrénmí] หนุ่มสาวที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหล

密 mì [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 密 [mì] ชิด –> 密度 [mìdù] ความหนาแน่น, 保密 [bǎomì] เก็บไว้เป็นความลับ, 密件 [mìjiàn] เอกสารลับ, 机密文件 [jīmìwénjiàn] เอกสารลับ(confidential file), 密会 [mìhuì] การประชุมลับ, 密信 [mìxìn] จดหมายลับ, 密室 [mìshì] ห้องลับ, 密封 [mìfēng] ผนึกแน่น, 密布 [mìbù] ปกคลุมอย่างหนาแน่น, 密切 [mìqiè] สนินสนม

泌 mì [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 泌 [mì] –> 分泌 [fēnmì] , ขับออก分泌物 [fēnmìwù] สารคัดหลั่ง, 内分泌 [nèifēnmì] น้ำคัดหลั่งภายใน, 泌尿器 [mìniàoqì] อวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ

秘 mì [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 秘 [mì] ลับ, เคล็ดลับ –> 秘诀 [mìjué] เคล็ดลับ เช่น 自信是成功的第一秘诀。ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นเคล็ดลับอันดับ 1 ของความสำเร็จ , 秘书 [mìshū] เลขานุการ, 秘密 [mìmì] ความลับ, 秘宝 [mìbǎo] ของล้ำค่าที่หายาก, 便秘 [biànmì] ท้องผูก(constipation)

蜜 mì [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 蜜 [mì] ฝึ้ง,หวาน –> 甜蜜 [tiánmì] หวานชื่น/มีความสุข, 蜂蜜 [fēngmì] น้ำผึ้ง, 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง, 蜜月 [mìyuè] ฮันนีมูน(honeymoon)

觅 mì [หมวดอักษร: 见]

ความหมายปัจจุบัน: 觅 (覓) [mì] หา(look for) –> 觅求 [mìqiú] แสวงหา เช่น 不要向你的身外觅求真理,因为真理就在你的身体里面,此外无处可觅。, 寻觅 [xúnmì] แสวงหา เช่น 请勿去寻觅生活的意义,请去创造它。 อย่าแสวงหาความหมายของชีวิต แต่จงสร้างมันขึ้นมา

眯 mǐ [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 眯 [mǐ] 笑眯眯 (xiào mī mī)ยิ้มตาหยี 眯缝 (mī fèng)พริ้มตา, หรี่ตา 眯瞪 (mī dèng)(ฝุ่น)เข้าตา 眯盹儿 (mī dǔn ér)สัปหงก, ง่วง 眯 (mí)(ฝุ่น) เข้าตา 眯 (mī)งีบหลับ " "

米 mǐ [หมวดอักษร: 米]

ความหมายปัจจุบัน: 米 [mǐ] เมตร, ข้าว –> 糯米 [nuòmǐ] ข้าวเหนียว, 米饭 [mǐfàn] ข้าวสวย, 糙米 [cāomǐ] ข้าวกล้อง, 泰国香米 [Tàiguó iāngmǐ] ข้าวหอมมะลิ, 厘米 [límǐ] เซ็นติเมตร, 毫米 [háomǐ] มิลิเมตร(มิล), 有米的 [yǒumǐde] คนมีเงิน, 米粉 [mǐfěn] แป้งข้าวจ้าว, 米汤 [mǐtāng] น้ำข้าวต้ม, 玉米 [yùmǐ] ข้าวโพด, 米线 [mǐxiàn] เส้นหมี่(ก๋วยเตี๋ยว), 酸辣米粉 [suānlàmǐfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ, 小米 [xiǎomǐ] ข้าวฟ่าง(millet), …ศัพท์ภาษาจีน: หน่วยวัดความยาว

棉 mián [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 棉 [mián] ฝ้าย –> 棉花 [miánhua] ฝ้าย, 卫生棉条 [wèishēngmiántiáo] ผ้าอนามัยแบบสอด, 棉被 [miánbèi] ผ้านวม

眠 mián [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 眠 [mián] นอนหลับ,จำศีล –> 睡眠 [shuìmián] นอนหลับ, 失眠 [shīmián] นอนไม่หลับ, 长眠 [chángmián] ตาย

绵 mián [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绵 [mián อ่อนนุ่ม –> 绵羊 [miányáng] แกะ, 绵延 [miányán] ทอดยาวติดต่อกัน, 海绵 [hǎimián] ฟองน้ำ(sponge), 小绵羊 [xiǎomiányáng] คนที่ว่านอนสอนง่าย 山羊 [shānyáng] แพะ, 羊齿 [yángchǐ] ต้นเฟิร์น

面 miàn [หมวดอักษร: 面]

ความหมายปัจจุบัน: 面 (麵) [miàn] หน้า –> 方便面 [fāngbiànmiàn] บะหมี่สำเร็จรูป, 面包 [miànbāo] ขนมปัง, 杂粮面包 [záliángmiànbāo] ขนมปังธัญพืชรวม(multigrain bread), 全麦面包 [quánmài miànbāo] ขนมปังโฮลวีท(whole wheat bread), 面包车 [miànbāochē] รถตู้, 面条 [miàntiáo] ก๋วยเตี๋ยว, 见面 [jiànmiàn] พบหน้า, 外面 [wàimian] ด้านนอก, 面色红赤 [miànsèhóngchì] สีหน้าแดงก่ำ, 面貌 [miànmào] ใบหน้า, 面孔 [miànkǒng] ใบหน้า, 爱面子 [àimiànzi] กลัวเสียหน้า, 没面子 [méimiànzi] เสียหน้า, 整形 [zhěngxíng] ศัลยกรรมตกแต่ง, 手术 [shǒushù] ผ่าตัด, 面部整形手术 [miànbùzhěngxíngshǒushù] ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า,正面 [zhèngmiàn] ด้านหน้า/front(หัว),反面 [fǎnmiàn] ด้านหลัง(ก้อย), 后面 [hòumian] ด้านหลัง, 面积 [miànjī] พื้นที่, 面膜 [miànmó] มาส์กหน้า, 桌面 [zhuōmiàn] เดสท๊อป, 侧面 [cèmiàn] ด้านข้าง(เช่น ด้านข้างหน้า), 对面 [duìmiàn] ด้านตรงข้าม(the opposite)

免 miǎn [หมวดอักษร: 刀]

ความหมายปัจจุบัน: 免 [miǎn] ปลอด, ไม่ต้อง –> 免税 [miǎn shuì] ปลอดภาษี, 免费 [miǎnfèi] ฟรี, 免疫力 [miǎnyìlì] ภูมิคุ้มกัน(immunity)

勉 miǎn [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 勉 [miǎn] ให้กำลังใจ –> 勉励 [miǎnlì] ให้กำลังใจ, 勉力 [miǎnlì] ให้กำลังใจ

娩 miǎn [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 娩 [miǎn] คลอด(give birth) –> 分娩 [fēnmiǎn] คลอด เช่น 先期分娩 คลอดก่อนกำหนด

缅 miǎn [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 缅 (緬) [miǎn] ไกลโพ้น –> 缅甸 [miǎndiàn] ประเทศพม่า, 缅怀 [miǎnhuái] รำลึกถึงเรื่องในอดีต, 缅想 [miǎnxiǎng] คิดถึงอดีต

腼 miǎn [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 腼 [miǎn] –> 腼腆 [miǎntiǎn] ขี้อาย

描 miáo [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 描 [miáo] –> 描 [miáo] 扫描器 [sǎomiáoqì] เครื่องแสกนบาร์โค้ด, 描写 [miáoxiě] พรรณนา

瞄 miáo [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 瞄 [miáo] เล็ง –> 瞄准 [miáozhǔn] เล็ง

苗 miáo [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 苗 [miáo] วัคซีน –> 疫苗 [yìmiáo] วัคซีน, 苗条 [miáotiao] ผอมเพรียว/หุ่นดี(slim), 禾苗 [hémiáo] ต้นข้าว

妙 miào [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 妙 (玅) [miào] –> 美妙 [měimiào] วิเศษ, 奇妙 [qímiào] ยอดเยี่ยม

庙 miào [หมวดอักษร: 广]

ความหมายปัจจุบัน: 庙 (廟) [miào] –> 寺庙 [sìmiào] วัด

渺 miǎo [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 渺 (淼) [miǎo] เล็กน้อย –> 渺小 [miǎoxiǎo] เล็กน้อย เช่น 每个渺小的理由。เหตุผลอันเล็กน้อยทุกเหตุผล

秒 miǎo [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 秒 [miǎo] วินาที –> 秒针 [miǎozhēn] เข็มวินาที

灭 miè [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 灭 (滅) [miè] ไฟดับ –> 灭鼠器 กับดักหนู, 熄灭 [xīmiè] ดับสูญ, 希望破灭 ความหวังล้มละลาย

蔑 miè [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蔑 [miè] 轻蔑 (qīng miè)เหยียดหยาม 诬蔑 (wū miè)ใส่ร้ายป้ายสี 蔑视 (miè shì)เหยียดหยาม, ดูถูก (mièshì)ดูหมิ่นดูแคลน (mièshì)เหยียดหยาม 蔑称 (miè chēng)1.เรียกเหยียดหยาม, ดูถูก 2.เป็นคำใช้เรียกดูถูก,เหยียดหยาม 蔑 (miè)ดูถูก (miè)ดูหมิ่นดูแคลน (miè)เหยียดหยาม 污蔑 (wū miè)ใส่ร้ายป้ายสีทำให้มีราคี 侮蔑 (wǔmiè)เหยียดหยาม" "

民 mín [หมวดอักษร: 乛]

ความหมายปัจจุบัน: 民 [mín] ประชาชน –> 农民 [nóngmín] เกษตรกร, 民族 [mínzú] ชนชาติ(nationality), 渔民 [yúmín] ชาวประมง

悯 mǐn [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 悯 (憫) [mǐn] เมตตา,สงสาร –> 怜悯 [liánmǐn] ความเมตตา

敏 mǐn [หมวดอักษร: 攵]

ความหมายปัจจุบัน: 敏 [mǐn] –> 灵敏 [língmǐn] ว่องไว , 敏感 [mǐngǎn] มีความรู้สึกไว(sensitive), 过敏 [guòmǐn] แพ้อาหาร(allergy) เช่น 我对海鲜过敏。 ฉันแพ้อาหารทะเล

皿 mǐn [หมวดอักษร: 皿]

ความหมายปัจจุบัน: 皿 [mǐn] ภาชนะ –> 器皿 [qìmǐn] ภาชนะ

闽 mǐn [หมวดอักษร: 门]

ความหมายปัจจุบัน: 闽 [mǐn] เป็นชื่อย่อของมณฑลฝูเจี้ยน(福建省) หรือฮกเกี้ยน –> 闽南话 [mǐnnánhuà] ภาษาฮกเกี้ยน, 闽方言 [mǐnfāngyán] สำเนียงฮกเกี้ยน

名 míng [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 名 [míng] ชื่อ –> 名牌 [míngpái] ป้ายสินค้า, 名不虚传 สมกับชื่อเสียง, 名字 ชื่อ, 小名 ชื่อเล่น, 名片 นามบัตร, 第一名 อันดับที่หนึ่ง

明 míng [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 明 [míng] สว่าง –> 明晰 [míngxī] ชัดแจ้ง,明星 [míngxīng] ดารา, 说明 [shuōmíng] อธิบาย, 分明 [fēnmíng] ชัดแจ้ง, 明媚 [míngmèi] (ทัศนียภาพ)สวยวิจิตรตระการตา, 明理 [mínglǐ] เข้าใจในเหตุผล เช่น 明理之人 คนที่เข้าใจในเหตุผล

螟 míng [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 螟 [míng] ปิดตา –> 死不瞑目 [sǐbùmíngmù] ตายตาไม่หลับ

鸣 míng [หมวดอักษร: 鸟]

ความหมายปัจจุบัน: 鸣 [míng] 鸣鼓而攻之 (míng gǔ ér gōng zhī)ประกาศโทษอย่างเปิดเผยแล้วบุกเข้าปราบปราม 鸣鞭 (míng biān)หวด, ตี, เฆี่ยน 鸣镝 (míng dí)ลูกธนูที่มีเสียงดังหวีดหวิว 鸣锣开道 (míng luó kāi dào)การตีฆ้องหรือกลองซึ่งอยู่หน้ารถเกี้ยวขุนนางขณะออกเดินทาง 鸣金 (míng jīn)ตีฆ้องตีกลอง (míngjīn)ตีฆ้อง 鸣谢 (míng xiè)แสดงความขอบคุณ (míngxiè)กล่าวคำขอบคุณอย่างเปิดเผย 鸣笛 (míng dí)ลักษณะเหมือนกับนกหวีด ใช้เป่าทำให้เกิดเสียง 鸣禽 (míng qín)นกที่มีเสียงร้องที่ไพเราะ 鸣啭 (míng zhuàn)เสียงร้องอันไพเราะเพราะพริ้งของนก 鸣叫 (míng jiào)เสียงนกหรือแมลงร้อง 鸣冤 (míng yuān)การฟ้องร้องเนื่องจากได้รับการปริฎัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้ง 鸣不平 (míngbùpíng)ร้องขอความเป็นธรรม 鸣 (míng)(นก/สัตว์/แมลง) ร้อง (míng)ส่งเสียงร้อง (นกหรือแมลง) (míng)เปล่งเสียงร้องทำให้เกิดเสียง" "

命 mìng [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 命 [mìng] ชีวิต, โชคชะตา –> 算命 [suànmìng] ดูดวง, 命运 [mìngyùn] ดวงชะตา(fate), 命令 [mìnglìng] คำสั่ง 舍命 [shěmìng] สละชีวิต

么 mo [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 么 (麽) [me] (มีความหมายเหมือนกับ 吗 [ma], 嘛 [ma] –> 怎么 [zěnme] อย่างไร, 为什么 [wèishénme] ทำไม, 没什么 [méishénme] ไม่มีอะไร, 多么 [duōme] สักเท่าไร, 那么 [nàme] อย่างนั้น, 那么些 [nàmexiē] มากอย่างนั้น

摩 mó [หมวดอักษร: 手]

ความหมายปัจจุบัน: 摩 [mó] เสียดสี –> 按摩 [ànmó] นวด, 摩托车 [mótuōchē] รถจักรยานยนต์, 摩擦 [mócā] เสียดสี, 摩洛哥 [móluògē] โมร็อกโก, 摩天 [mótiān] เสียดฟ้า, 摩天轮 [mótiānlún] ชิงช้าสวรรค์, 摩天大楼 [mótiāndàlóu] ตึกสูงเสียดฟ้า

模 mó [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 模 [mó]* แบบ –> 模式 [móshì] รูปแบบ(pattern), 模特儿 [mótèr] นางแบบ, 模范 [mófàn] แบบอย่าง, 模仿 [mófǎng] เลียนแบบ

磨 mó [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 磨 [mó]* –> 琢磨 [zuómo] ครุ่นคิด, 折磨 [zhémó] ทรมาน(torment), 磨损 [mósǔn] สึกหรอ(wear … out), 折磨 [zhémó] ทรมาน เช่น 不要拿过去的记忆来折磨自己。 อย่าเอาความทรงจำในอดีตมาทรมานตนเอง

膜 mó [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 膜 [mó] เยื่อหุ้มเซลล์ –> 膜拜 [móbài] ก้มลงกราบ, 脑膜炎 [nǎomóyán] โรคเยื่อสมองอักเสบ

蘑 mó [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蘑 [mó] เห็ด –> 蘑菇 [mógu] เห็ด(mushroom), 草菇 [cǎogū] เห็ดฟาง(straw mushroom), 菇房 โรงเพาะเห็ด, 养菇段木 ท่อนไม้ที่ใช้ในการเพาะเห็ด, 木耳 [mù’ěr] เห็ดหูหนู, 洋菇 [yánggū] เห็ดแชมปิญอง, 鲍鱼菇 [bàoyúgū] เห็ดเป๋าฮื้อ, 金针菇 [jīnzhēngū] เห็ดเข็มทอง, 香菇 [xiānggū] เห็ดหอม, 灵芝 [língzhī] เห็ดหลินจือ

魔 mó [หมวดอักษร: 鬼]

ความหมายปัจจุบัน: 魔 [mó] ภูตผีปีศาจ –> 魔法 [mófǎ] เวทมนตร์, 魔法师 [mófǎshī] พ่อมด, 魔鬼 [móguǐ] ปีศาจร้าย, 恶魔 [èmó] ปีศาจที่ชั่วร้าย, 魔术师 [móshùshī] นักมายากล(magician)

墨 mò [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 墨 [mò] หมึก –> 墨玉 [mòyù] นิล, 墨西哥 [mòxīgē] เม็กซิโก

寞 mò [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 寞 [mò] เงียบเหงา –> 寂寞 [jìmò] เงียบเหงาเปล่าเปี่ยว(lonely)

末 mò [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 末 [mò] ปลาย –> 周末 [zhōumò] ปลายสัปดาห์, 月末 [yuèmò] ปลายเดือน

沫 mò [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 沫 [mò] ฟอง –> 泡沫 [pàomò] ฟอง

漠 mò [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 漠 [mò] ทะเลทราย –> 沙漠 [shāmò] ทะเลทราย(desert), 漠不关心 เฉยเมยไม่สนใจ

茉 mò [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 茉 [mò] –> 茉莉 [mòlì] มะลิ

莫 mò [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 莫 [mò] อย่า, ไม่, ไม่มีใคร –> 莫斯科 [mòsīkē] มอสโคว์(Moscow), 莫打岔 อย่าขัดจังหวะ(打岔 [dǎchà] ขัดจังหวะ, 莫生气 อย่าโกรธ, 莫明其妙 [mòmíngqímiào] เรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้

陌 mò [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 陌 [mò] –> 陌生人 [mòshēngrén] คนแปลกหน้า

默 mò [หมวดอักษร: 黑]

ความหมายปัจจุบัน: 默 [mò] เงียบ –> 默哀 [mò āi] ยืนสงบไว้อาลัย, 默契 [mòqì] สัญญาลับ, 默剧 [mòjù] ละครใบ้, 默默 [mòmò] เงียบกริบ, 沉默 [chénmò] เงียบ, 幽默 [yōumò] อารมณ์ขัน 沉默 [chénmò] ความเงียบ, 默哀 [mò’āi] ไว้อาลัย

抹 mǒ [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 抹 [mā]* เช็ด,ถู –> 抹布 [mābù] ผ้าเช็ดโต๊ะ 抹 [mǒ] ทา, ฉาบ –> 抹粉 [mǒfěn] ปะแป้ง, 抹口红 ทางลิปสติก, 抹刀 [mǒdāo] เกรียงฉาบปูน, 抹水泥 ฉาบปูน, 水泥[shuǐní] ปูนซีเมนต์

摸 mō [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 摸 [mō] ลูบ, คลำ –> 摸彩 [mōcǎi] จับสลากรางวัล

谋 móu [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 谋 (謀) [móu] แผนการ –> 同谋犯 [tóngmóufàn] ผู้สมรู้ร่วมคิด(accessory),谋生 [móushēng] ทำมาหากิน(earn one’s living), 谋杀案 [móushāàn] คดีฆาตกรรม(case of murder), 谋事 [móushì] วางแผน

某 mǒu [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 某 [mǒu] ใครบางคน, สถานที่บางแห่ง –> 某人 [mǒurén] ใครบางคน, 某些公司 บริษัทบางแห่ง, 某些地区 พื้นที่บางแห่ง, 某些季节里 ในบางฤดูกาล

墓 mù [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 墓 [mù] สุสาน, หลุมฝังศพ –> 坟墓 [fénmù] สุสาน(grave), 扫墓 [sǎomù] ปัดกวาดสุสาน(清明节), 墓碑 [mùbēi] ป้ายศิลาหน้าหลุมฝังศพ, 公墓 [gōngmù] สุสานสาธารณะ

幕 mù [หมวดอักษร: 巾]

ความหมายปัจจุบัน: 幕 (幙) [mù] ผ้าม่าน, จอภาพยนต์ –> 银幕 [yínmù] จอเงิน, 字幕 [zìmù] คำบรรยาย(subtitle), 闭幕式 [bìmùshì] พิธีปิดงาน, 开幕式 [kāimùshì] พีธีปิดงาน

慕 mù [หมวดอักษร: 小]

ความหมายปัจจุบัน: 慕 [mù] ชื่นชม –> 羡慕 [xiànmù] อิจฉา, 慕尼黑 [mùníhēi] เมืองมิวนิค เยอรมัน, 慕名 [mùmíng] เลื่อมใสในชื่อเสียง, 仰慕 [yǎngmù] เลื่อมใสศรัทธา

暮 mù [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 暮 [mù] –> 暮气 [mùqì] ไร้อารมณ์, 暮气沉沉 [mùqìchénchén] ไม่กระตือรือร้น, 暮光之城 ทไวไลท์(Twilight),暮色 [mùsè] ยามสายัณห์

木 mù [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 木 [mù] ไม้ –> 树木 [shùmù] ต้นไม้, 木材 [mùcái] วัสดุไม้, 木工 [mù gōng] ช่างไม้

沐 mù [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 沐 [mù] อาบน้ำ –> 沐浴 [mùyù] อาบน้ำ, 沐浴露 [mùyùlù] ครีมอาบน้ำ, 沐足 สปาเท้า

牧 mù [หมวดอักษร: 牜]

ความหมายปัจจุบัน: 牧 [mù] เลี้ยงสัตว์ –> 牧师 [mùshī] บาทหลวง(priest), 牧场 [mùchǎng] ฟาร์มเลียงสัตว์, 牧业 [mùyè] กิจการเลี้ยงสัตว์ 牧羊人 [mùyángrén] คนเลี้ยงแกะ(shepherd), 牧民 [mùmín] คนเลี้ยงสัตว์, 牧师 [mùshī] ศาสนจารย์/บาทหลวง(priest)

目 mù [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 目 [mù] ตา –> 盲目 [mángmù] ตาบอด(blind), 目送 [mùsòng] ใช้สายตาส่งลา, 目前 [mùqián] ปัจจุบัน, 目光 [mùguāng] แวตา/ประกายตา, 目的 [mùdì] เป้าหมาย, 目瞪口呆 [mùdèngkǒudāi] ตกตะลึงจนอ้าปากค้า, 一目了然 [yímùliǎorán] มองปราดเดียวก็แจ่มแจ้ง,过目不忘 [guòmùbúwàng] แค่ดูผ่านตาก็จำได้ไม่ลืม

睦 mù [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 睦 [mù] ปองดองกัน –> 和睦 [hémù] ปรองดอง/สมานฉันท์, 睦邻 [mùlín] สมานฉันท์เพื่อนบ้าน, 和睦相处 [hémùxiàngchǔ] อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์

穆 mù [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 穆 [mù] เคารพ –> 穆斯林 [mùsīlín] มุสลิม(Muslim), 穆桂英 [mùguìyīng] มู่กุ้ยอิง(穆桂英挂帅)

亩 mǔ [หมวดอักษร: 亠]

ความหมายปัจจุบัน: 亩 [mǔ] หน่วยวัดพื้นที่ของจีน

拇 mǔ [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拇 [mǔ] –> 拇指 [mǔzhǐ] นิ้วโป้ง(thumb)

母 mǔ [หมวดอักษร: 母]

ความหมายปัจจุบัน: 母 [mǔ] แม่, ตัวเมีย –> 母亲 [mǔqīn] แม่

牡 mǔ [หมวดอักษร: 牜]

ความหมายปัจจุบัน: 牡 [mǔ] ตัวผู้ –> 牡蛎 [mǔlì] หอยนางรม(oyster), 牡丹[mǔdān] ดอกโบตั๋น

拿 ná [หมวดอักษร: 手]

ความหมายปัจจุบัน: 拿 [ná] หยิบ, จับ –> 拿主意 [názhǔyì] ตัดสินใจ(to make a decision)

呐 nà [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 呐 [nà] คำเสริมน้ำเสียง –> 呐喊 [nàhǎn] ตะโกนร้อง, 生命在呐喊 เสียงร้องขอชีวิต

捺 nà [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 捺 [nà] ขีดอักษรจีนที่ลากลงจากซ้ายไปขวา

纳 nà [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 纳 (納) [nà] –> 纳闷 [nàmèn] งง, 素汪纳普机场 สนามบินสุวรรณภูมิ, 马拉多纳 มาราดอนน่า, 声纳 [shēngnà] โซนาร์, 西双版纳 [Xīshuāngbǎnnà] สิบสองปันนา

那 nà [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 那 [nà] นั้น –> 那么 [nàme] แบบนั้น, 那些 [nàxiē] เหล่านั้น, 那个 [nàge] อันนั้น , 那么样 [nàmeyàng] แบบนั้น

钠 nà [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 钠 [nà] สารโซเดียม(sodium)

哪 nǎ [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 哪 [nǎ] ไหน –> 哪儿 ที่ไหน, 哪里 ที่ไหน

奈 nài [หมวดอักษร: 大]

ความหมายปัจจุบัน: 奈 [nài] อย่างไร(如何,怎样)

耐 nài [หมวดอักษร: 而]

ความหมายปัจจุบัน: 耐 [nài] อดทน –> 耐烦 [nàifán] อดทน, 耐心 [nàixīn] อดทน, 耐不住拉 (อดใจ)ทนไม่ไหวแล้ว,

乃 nǎi [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 乃 (迺) [nǎi] เป็น(be), คือ(是) –> 乃是 [nǎishì] คือ(be) เช่น 因为罪的工价乃是死 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น

奶 nǎi [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 奶 (嬭) [nǎi] นม,เต้านม –> 奶粉 [nǎifěn] นมผง, 奶奶 [nǎinai] คุณย่า, 奶嘴 [nǎizuǐ] จุ๊บดูดนม, 酸奶 [suānnǎi] นมเปรี้ยว(yogurt), 奶罩 [nǎizhào] เสื้อในสตรี(bra), 鲜奶油 [xiānnǎiyóu] วิปปิ้งครีม

南 nán [หมวดอักษร: 十]

ความหมายปัจจุบัน: 南 [nán] ทิศใต้ –> 南瓜 [nánguā] ฟักทอง, 指南 [zhǐnán] เข็มทิศ, , 海南鸡饭 ข้าวมันไก่, 南亚 [nányà] เอเชียใต้, 南极 [nánjí] ขั้วโลกใต้, 南部 [nánbù] ภาคใต้, 南边 [nánbian] ทิศใต้, 南方 [nánfāng] ทิศใต้, 东南 [dōngnán] ทิศตะวันออกเฉียงใต้, 西南 [xīnán] ตะวันตกเฉียงใต้, 西南亚 [xīnányà] เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

喃 nán [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 喃 [nán] คำเลียงเสียง –> 喃喃自语 [nánnánzìyǔ] บ่นพึมพำ(ไม่หยุด) เช่น 他不停地喃喃自语。 เขาบ่มพึมพำไม่หยุด

男 nán [หมวดอักษร: 田]

ความหมายปัจจุบัน: 男 [nán] ผู้ชาย –> 男女 [nánnǚ] ชายหญิง, 男性 [nánxìng] เพศชาย, 男生 [nánshēng] นักเรียนชาย, 男士 [nánshì] สุภาพบุรุษ(gentleman), 好男人 [hǎonánrén] ผู้ชายที่ดี

难 nán [หมวดอักษร: 隹]

ความหมายปัจจุบัน: 难 (難) [nán]* ยาก –> 为难 [wéinán] ลำบากใจ,困难 [kùnnan] ความยากลำบาก, 难怪 [nánguài] มิน่าล่ะ, 难受 [nánshòu] ไม่สบายใจ, 难堪 [nánkān] ทนไม่ได้/ขวยเขิน, 难题 [nántí] ปัญหา(problem),难过 [nánguò] เสียใจ/ทรมานใจ เช่น 我太难过 ฉันทรมานใจเหลือเกิน / 难 (難) [nàn]* เคราะห์ร้ายด้านภัยพิบัติ –> 灾难 [zāinàn] ภัยพิบัติ

囊 náng [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 囊 [náng] กระเป๋า –> 胶囊 [jiāonáng] ยาแคปซูล, 窝囊 [wōnang] ไม่เอาไหน/ไร้ความสามารถ

挠 náo [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 挠 [náo] เกา,阻挠 (zǔ náo)ขัดขวาง กีดกัน สกัดกั้น (zǔnáo)กีดกัน (zǔnáo)ขีดขวาง (zǔnáo)ทำให้ดำเนินไปได้ไม่สะดวก (zǔnáo)ไม่ราบรื่น 百折不挠 (bǎi zhé bù náo)ไม่ย่อถอย,ยืนหยัดต่อสู้ 挠钩 (náo gōu)ตะขอด้ามยาว 挠痒 (náoyǎng)เกาที่คัน 挠头 (náo tóu)เกาหัวยิกๆ (náotóu)เรื่องยุ่งยากที่จะจัดการ 挠 (náo)ขีดขวาง (náo)คดเคี้ยว (náo)รบกวน (náo)สะกิดหรือเกาเบาๆ (náo)เกา" "

闹 nào [หมวดอักษร: 门]

ความหมายปัจจุบัน: 闹 (閙) [nào] เสียงอึกทึก –> 热闹 [rènao] คึกครื้น, 闹事 [nàoshì] ก่อเรื่อง, 吵闹 [chǎonào] ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, 闹笑话 [nàoxiàohua] ปล่อยไก่

恼 nǎo [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 恼 [nǎo] เป็นทุกข์, โมโห –> 苦恼 [kǔnǎo] ความทุกข์, 烦恼 [fánnǎo] กลัดกลุ้ม

脑 nǎo [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 脑 (腦) [nǎo] สมอง –> 脑筋 [nǎojīn] สมอง, 电脑 [diànnǎo] คอมพิวเตอร์, 脑力 [nǎolì] กำลังสมอง, 平板电脑 [píngbǎndiànnǎo] คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(iPad, Android devices etc)

呢 ne [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 呢 [ne]* คำเสริมน้ำเสียง –> 我们是怎么知道 的呢 ? พวกเราจะรู้ได้อย่างไรหล่ะ , 你呢!แล้วเธอหล่ะ

内 nèi [หมวดอักษร: 冂]

ความหมายปัจจุบัน: 内 [nèi] ข้างใน (inside) –> 内部 [nèibù] ภายใน, 内容 [nèiróng] เนื้อหา, 国内 [guónèi] ในประเทศ(domestic), 内功 [nèigōng] กำลังภายใน, 内存 [nèicún] หน่วยความจำ(memory), 内科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine)

馁 něi [หมวดอักษร: 饣]

ความหมายปัจจุบัน: 馁 (餒) [něi] ท้อแท้(disheartened) –> 气馁 [qìněi] ท้อแท้

嫩 nèn [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 嫩 (嫰) [nèn] อ่อนนุ่ม –> 黎巴嫩 [líbānèn] เลบานอน(Lebanon)

能 néng [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 能 [néng] สามารถ –> 能干 [nénggàn] เก่ง, 可能 [kěnéng] อาจจะ(maybe)/เป็นไปได้(possible), 能吃辣吗 [néngchīlàma] กินเผ็ดได้ไหม

尼 ní [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 尼 [ní] แม่ชี –> 比基尼 [bǐjīní] บิกินี่(bikini), 尼龙 [nílóng] ไนล่อน(nylon), 肯尼 [kěnní] เคนนี่(Kenney), 尼古丁 [nígǔ dīng] นิโคติน, 尼姑 [nígū] แม่ชี, 尼加拉瀑布 [Ní jiā lā pùbù] น้ำตกไนแอการา

泥 ní [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 泥 [ní] โคลน,เลน –> 泥巴 [níbā[ โคลน, 泥滩 [ní tān] ป่าชายเลน, 泥沙 [níshā] ตะกอนดินทราย, 泥塑 [nísù] รูปปั้นดิน, 泥土 [nítǔ] ดินเหนียว

霓 ní [หมวดอักษร: 雨]

ความหมายปัจจุบัน: 霓 (蜺) [ní] ไฟนีออน –> 霓虹灯 [níhóngdēng] ไฟนีออน(ใช้ทำป้าย)

匿 nì [หมวดอักษร: 匚]

ความหมายปัจจุบัน: 匿 [nì] ซ่อน,ปกปิด(conceal) –> 匿藏 [nìcáng] หลบซ่อน, 匿名 [nìmíng] ไม่ประสงค์ออกนาม(anonymous)

溺 nì [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 溺 [nì] จมน้ำ(drown) –> 溺水 [nìshuǐ] จมน้ำ

腻 nì [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 腻 (膩) [nì] เลี่ยน(oily), เบื่อ –> 腻烦 [nìfán] เบื่อหน่าย, 油腻 [yóunì] เลี่ยน(oily food)

逆 nì [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 逆 [nì] ย้อน,ทวน –> 逆行 [nìxíng] ย้อนศร(drive against the traffic), 逆流 [nìliú] ทวนกระแสน้ำ(adverse current), 逆向 [nìxiàng] ทิศทางตรงข้าม(opposite direction), 贸易逆差 [màoyìnìchā] การขาดดุลการค้า

你 nǐ [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 你 [nǐ] คุณ,เธอ –> 你们 [nǐmen] พวกคุณ, 我欠你 [wǒqiànnǐ] ฉันเป็นหนี้คุณ((I owe you), 迷你 [mínǐ] มินิ(mini), 迷你裙 [mínǐqún] กระโปรงสั้น(miniskirt), 我爱你 [wǒ’àinǐ] ฉันรักเธอ(I love you)

昵 nǐ [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 昵 (暱) [nì] สนิทสนม –> 昵称 [nìchēng] ชื่อเล่น, 亲昵 [qīnnì] สนิทกันมาก

年 nián [หมวดอักษร: 干]

ความหมายปัจจุบัน: 年 [nián] ปี –> 去年 [qùnián] ปีที่แล้ว, 一年到头 [yìniándàotóu] ตลอดทั้งปี, 年轻 [niánqīng] วัยหนุ่มสาว, 年轻人 [niánqīngrén] วัยรุ่น, 年级 [niánjí] ชั้นปี, 年纪 [niánjì] อายุ 年岁 [niánsuì] อายุ, 万岁 [wànsuì] อายุยืนยาว, 压岁钱 [yāsuìqián] เงินเต๊ะเอีย, 守岁 [shǒusuì] ส่งท้ายปีเก่าเข้าปีใหม่

黏 nián [หมวดอักษร: 黍]

ความหมายปัจจุบัน: 黏 [nián] เหนียว(glutinous) –> 黏在一起 [niánzàiyīqǐ] เหนียวติดกัน, 黏土[niántǔ] ดินเหนียว

念 niàn [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 念 (唸) [niàn] คิดถึง, อ่าน –> 纪念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 念珠 [niànzhū] ลูกประคำ, 想念 [xiǎngniàn] คิดถึง, 念经 [niànjīng] สวดมนต์, 怀念 [huáiniàn]

碾 niǎn [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 碾 [niǎn] บด, เครื่องบด –> 碾米机 [niǎnmǐjī] เครื่่องสีข้าว, 被碾死 ถูกทับตาย

娘 niáng [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 娘 (孃) [niáng] แม่(mum) –> 新娘 [xīnniáng] เจ้าสาว(bride), 姑娘 [gūniang] หญิงสาว, 娘娘腔 [niángniangqiāng] เสียงพูดผู้ชายที่แหลมเล็กเหมือนผู้หญิง

酿 niàng [หมวดอักษร: 酉]

ความหมายปัจจุบัน: 酿 [niàng] หมักดอง, กลั่น –> 酿豆腐 เย็นตาโฟ

尿 niào [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 尿 [niào] ปัสสาวะ –> 尿液 [niàoyè] ปัสสาวะ, 尿布 [niàobù] ผ้าอ้อม, 尿酸 [niàosuān] กรดยูริค, 尿床 [niàochuáng] เยี่ยวรดที่นอน เช่น 孩子长大了还尿床怎么办? , 泌尿器 [mìniàoqì] อวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ, 糖尿病 [tángniàobìng] โรคเบาหวาน

鸟 niǎo [หมวดอักษร: 鸟]

ความหมายปัจจุบัน: 鸟(鳥) [niǎo] นก –> 鹌鹑 [ānchún] นกกระทา, 白鹭 [báilù] นกกระยาง, 翠鸟 [cuìniǎo] นกกระเตน, 鸽子 [gēzi] นกพิราบ, 谷仓猫头鹰 [gǔcāng māotóuyīng] นกแสก, 鹳 [guàn] นกกระสา, 海鸥 [hǎi’ōu] นกนางนวล, 虎皮鹦鹉 [hǔpíyīngwǔ] นกหงษ์หยก, 火烈鸟 [huǒlièniǎo] นกกระเรียน, 孔雀 [kǒngquè] นกยูง, 麻雀 [máquè] นกกระจอก, 啄木鸟 [zhúomùniǎo] นกหัวขวาน,秃鹫 [tūjiù] อีแร้ง, 鸵鸟 [tuóniǎo] นกกระจอกเทศ, 鹈鹕 [tíhú] นกกระทุง, 犀鸟 [xīniǎo] นกเงือก, 鹰 [yīng] นกอินทรี, 鹦鹉 [yīngwǔ] นกแก้ว, 燕子 [yànzi] นกนางแอ่น, 鹩哥 [liáogē] นกขุนทอง, 乌鸦 [wūyā] อีกา, 鸦鹃 [yājuān] นกกระปูด

涅 niè [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 涅 (湼) [niè] –> 涅槃 [nièpán] นิพาน,凤凰涅槃 [fènghuáng nièpán] หากหงส์ต้องการหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ จะต้องกระโจนเข้ากองไฟเผาตัวเอง

聂 niè [หมวดอักษร: 耳]

ความหมายปัจจุบัน: 聂 (聶) [niè] แซ่เนี่ย

镍 niè [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 镍 (鎳) [niè] นิเกิล(nickel) –> 镍镉电池 [niègé diànchí] ถ่านนิแคด(nickel cadmium battery)

捏 niē [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 捏 (揑) [niē] บีบด้วยนิ้ว, หยิบ,คีบ –> 捏造 [niēzào] เสกสรรปั้นแต่ง, 捏脸 บีบหน้า

您 nín [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 您 [nín] ท่าน, คุณ(สุภาพ)

凝 níng [หมวดอักษร: 冫]

ความหมายปัจจุบัน: 凝 [níng] เกาะตัว, แข็งตัว,钢筋混凝土 (gāng jīn hùn níng tǔ )คอนกรีตเสริมเหล็ก 混凝土 (hùn níng tǔ)คอนกรีตผสม (hùnníngtǔ)คอนกรีต 凝重 (níng zhòng)แน่นหนา,จริงจังและหนักแน่น 凝视 (níng shì)จ้องมองอย่างใจจดใจจ่อ (níngshì)จ้องเขม็ง (níngshì)มองเขม็ง (níngshì)ไม่ละลายตา 凝脂 (níng zhī)ไขมันที่แข็งตัว อุปมาว่าผิวที่เกลี้ยงเกลา 凝聚力 (níng jù lì)แรงที่ทำให้เชื่อมแน่น 凝聚 (níng jù)เกาะตัว (níngjù)รวมตัวกัน (níngjù)เกาะกลุ่ม 凝结 (níng jié)อากาศได้กลายเป็นของเหลวหรือของเหลวได้กลายเป็นของแข็ง, เกาะตัว, เกาะผนึก (níngjié)ก๊าซรวมตัวกันกลายเป็นของเหลว (níngjié)ของเหลวแข็งตัวจับตัวกันกลายเป็นของแข็ง 凝练 (níng liàn)รวบรัด (níngliàn)กระชับ รัดกุม ไม่เยิ่นเย้อ (งานเขียน) 凝神 (níng shén)หมกมุ่น (níngshén)สมาธิตั้งมั่น (níngshén)ใจจดใจจ่อ 凝眸 (níng móu)จ้องตาเขม็ง 凝滞 (níng zhì)หยุดชะงัก (níngzhì)หยุดนิ่ง (níngzhì)ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว (níngzhì)ไม่คึกคัก (níngzhì)ไม่มีชีวิตชีวา 凝望 (níngwàng)จ้องมอง (níngwàng)เพ่งมอง" "

柠 níng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 柠 (檸) [níng] –> 柠檬 [níngméng] มะนาว

牛 niú [หมวดอักษร: 牛]

ความหมายปัจจุบัน: 牛 [niú] ควาย –> 牛排 [niúpái] เนื้อสเต็ก, 海牛 [hǎiniú] พะยูน

扭 niǔ [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 扭 [niǔ] 1.หัน, กลับ 2.เคล็ด,ขัดยอก,闹别扭 (nào biè niǔ)แกล้งกันไปแกล้งกันมา 歪歪扭扭 (wāi wāi niǔ niǔ)เฉเฉียงเอียงเอน 歪扭 (wāiniǔ)บิดเบือน (wāiniǔ)บ่ายเบน 歪七扭八 (wāi qī niǔ bā)เขียนไม่เป็นระเบียบ 扭转 (niǔ zhuǎn)หันตัวกลับ (niǔzhuǎn)หมุนกลับ (niǔzhuǎn)หักเลี้ยวกลับ (niǔzhuǎn)หันหลังกลับ (niǔzhuǎn)เปลี่ยนแปลง 扭结 (niǔ jié)พันกัน (niǔjié)พันกัน (niǔjié)เกี่ยวกัน 扭称 (niǔ chèng)ตาชั่งบิด เป็นชื่อตาชั่งชนิดหนึ่ง 扭秧歌 (niǔ yāng gē)ระบำเพลงดำนา" "

纽 niǔ [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 纽 (紐) [niǔ] กระดุม –> 纽约 [niǔyuē] นิวยอร์ก(New York), 纽扣 [niǔkòu] กระดุม

钮 niǔ [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 钮 (鈕) [niǔ] –> 旋钮 [xuánniǔ] ลูกบิด(knob)

农 nóng [หมวดอักษร: 冖]

ความหมายปัจจุบัน: 农 (農) [nóng] การเกษตร –> 农业 [nóngyè] การเกษตร, 农产品 [nóngchǎnpǐn] ผลิตผลการเกษตร, 农具 [(nóngjù]เครื่องมือการเกษตร, 农历 [nónglì] ปฎิทินจันทรคติ, 农学 [nóngxué] เกษตรศาสตร์, 农民 [nóngmín] ชาวนา, 农田 [nóngtián] ที่นา

浓 nóng [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 浓 (濃) [nóng] ข้น –> 浓厚 [nónghòu] เข้มข้น, 浓雾 [nóngwù] หมอกหนา, 浓咖啡 [nóngkāfēi ] เอสเปสโซ่(espresso),浓眉 [nóngméi] คิ้วดก, 浓缩 [nóngsuō] ข้นเหนียว, 苹果浓缩汁 น้ำแอปเปิ้ลเข้มข้น

脓 nóng [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 脓 (膿) [nóng] หนอง(pus) –> 脓水 น้ำหนอง, 脓疱 [nóngpào] ตุ่มหนอง

弄 nòng [หมวดอักษร: 廾]

ความหมายปัจจุบัน: 弄 (挵) [nòng] ทำ –> 玩弄 [wánnòng] เล่นกับ เช่น 玩弄自己 เล่นกับตัวเอง, 丢弄了 ทำหายแล้ว เช่น 我的自行车被他弄丢了。 รถจักรยานของฉันถูกเขาทำหายแล้ว

奴 nú [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 奴 [nú] ทาส –> 奴隶 [núlì] ทาส(slave), 匈奴 [xiōngnú] ซงหนู(ชนเผ่าหนึ่งของจีน)

怒 nù [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 怒 [nù] โมโห,โกรธ –> 发怒 [fānù] โมโห

努 nǔ [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 努 [nǔ] พยายาม –> 努力 [nǔlì] พยายาม(try hard)

女 nǚ [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 女 [nǚ] หญิง –> 女孩 [nǚhái] หญิงสาว, 女士 [nǚshì] คุณผู้หญิง, 美女 [měinǚ] สาวสวย, 追女孩子 [zhuīnǚháizǐ] จีบสาว, 约女孩子 [yuēnǚháizǐ] นัดสาว, 女生 [nǚshēng] นักเรียนหญิง, 女儿 [nǚ’ér] ลูกสาว

暖 nuǎn [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 暖 [nuǎn] อบอุ่น –> 温暖 [wēnnuǎn] อบอุ่น, 暖和 [nuǎnhuo] อบอุ่น, 暖气 [nuǎnqì] เครื่องทำความร้อน

疟 nuè [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 疟(瘧) [nüè] มาลาเรีย –> 疟疾 [nüèji] ไข้จับสั่น/มาลาเรีย, 脑型疟 [nǎo xíng nüè] มาลาเรียขึ้นสมอง

娜 nuó [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 娜 [nà]* –> 安娜 [ānnà] แอนนา(ชื่อ)

挪 nuó [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 挪 [nuó] เคลื่อนที่ –> 挪威 [Nuówēi] ประเทศนอร์เวย์(Kingdom of Norway)

糯 nuò [หมวดอักษร: 米]

ความหมายปัจจุบัน: 糯 (穤) [nuò] ข้าวเหนียว –> 糯米 [nuòmǐ] ข้าวเหนียว, 芒果糯米饭 ข้าวเหนียวมะม่วง

诺 nuò [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 诺 (諾) [nuò] รับปาก –> 一诺千金 [yínuòqiānjīn] คำไหนคำนั้น, 承诺 [chéngnuò] รับปาก, 诺言 [nuòyán] รับปาก,

偶 ǒu [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 偶 [ǒu] –> 偶然 [ǒurán] บังเอิญ, 偶尔 [ǒu’ěr] บางครั้ง เช่น 只是偶尔 แค่บางครั้ง, 偶数 [ǒushù] เลขคู่(even number), 木偶 [mù’ǒu] หุ่นกระบอก

呕 ǒu [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 呕 (嘔) [ǒu] อาเจียน –> 呕吐 [ǒutù] อาเจียน(vomit)

欧 ōu [หมวดอักษร: 欠]

ความหมายปัจจุบัน: 欧 (歐) [ōu] ยุโรป –> 欧洲 [ōuzhōu] ยุโรป(Europe), 欧姆 [ōumǔ] โอห์ม

鸥 ōu [หมวดอักษร: 鸟]

ความหมายปัจจุบัน: 鸥 (鷗) [ōu] นกนางนวล(gull) –> 海鸥 [hǎi’ōu] นกนางนวล, 鸥鸟 [ōuniǎo] นกนางนวล

爬 pá [หมวดอักษร: 爪]

ความหมายปัจจุบัน: 爬 [pá] ปีน –> 爬山 ปีนเขา, 爬树 ปีนต้นไม้

帕 pà [หมวดอักษร: 巾]

ความหมายปัจจุบัน: 帕 [pà] ผ้าเช็ดหน้า –> 手帕 ผ้าเช็ดหน้า

怕 pà [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 怕 [pà] กลัว –> 可怕 น่ากลัว, 恐怕 เกรงว่า, 怕老婆 [pàlǎopó] กลัวเมีย(henpecked )

趴 pā [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 趴 [pā]นอนคว่ำ –> 趴着 นอนคว่ำ(着 บ่งบอกว่าคำกริยานั้นกำลังทำอะไรอยู่)

徘 pái [หมวดอักษร: 彳]

ความหมายปัจจุบัน: 徘 [pái] ลังเล –> 徘徊 [páihuái] รีรอลังเล/เดินกลับไปกลับมา

排 pái [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 排 [pái] อันดับรายชื่อ, เรียงลำดับ, แถว –> 排列 [páiliè] เรียงลำดับ, 牛排 [niúpái] เนื้อสเต็ก,煎鸡排 สเต็กไก่, 排队 [páiduì] เข้าแถว, 排队时 เวลาเข้าแถว, 排骨 [páigǔ] กระดูกซี่โครง, 排球 [páiqiú] วอลเลย์บอล, 排名 [páimíng] อันดับที่/การจัดอันดับ(ranking) เช่น 1.排名第一 อันดับที่หนึ่ง 2.中国大学排名。การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน, 排行 [páiháng] การจัดอันดับ, 排行榜 [páihángbǎng] ตารางจัดอันดับ/อันดับที่ขายดีที่สุด

牌 pái [หมวดอักษร: 片]

ความหมายปัจจุบัน: 牌 [pái] ป้าย –> 名牌 [míngpái] ป้ายสินค้า, 牌照 [páizhào] ทะเบียนรถ, 大品牌 ยี่ห้อดัง, 牌位 ป้ายเทพเจ้าหรือวิญญาณ

派 pài [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 派 [pài] ส่ง, ฝ่าย –> 左派 [zuǒpài] ฝ่ายซ้าย, 右派 [yòupài] ฝ่ายขวา, 教派 [jiàopài] นิกาย, 党派 พรรคและกลุ่ม, 鸡肉派 พายไก่, 学术派 กลุ่มวิชาการ

拍 pāi [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拍 [pāi] ถ่ายรูป, ตบ, ตี –> 拍照 [pāizhào] ถ่ายรูป,拍手 [pāishǒu] ปรบมือ, 拍马屁 [pāimǎpì] ประจบสอพลอ, 抓拍 จับภาพ

槃 pán [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 槃 [pán] –> 涅槃 [nièpán] นิพพาน

盘 pán [หมวดอักษร: 皿]

ความหมายปัจจุบัน: 盘 (盤) [pán] จาน, ถาด –> 棋盘 [qípán] กระดานหมากรุก, 算盘 [suànpán] ลูกคิด, 彩盘 จานสี, 托盘 [tuōpán] จานรอง, 方向盘 [fāngxiàngpán] พวงมาลัย, 洗盘 [xǐpán] ปั่นหุ้น, 盘尼西林 [pánníxīlín] ยาเพนนิซิลิน

蹒 pán [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 蹒 (蹣) [pán] –> 蹒跚 [pánshān] เดินกระเพลก(limp)

判 pàn [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 判 [pàn] ตัดสิน, วินิจฉัย –> 判断 [pànduàn] ตัดสิน, 谈判 [tánpàn] เจรจา, 评判 [píngpàn] พิจารณาตัดสิน

叛 pàn [หมวดอักษร: 又]

ความหมายปัจจุบัน: 叛 [pàn] ทรยศ –>背叛 [bèipàn] ทรยศ/หักหลัง, 叛乱者 ผู้ก่อการร้าย

盼 pàn [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 盼 [pàn] มุ่งหวัง –> 盼望 [pànwàng] มุ่งหวัง เช่น 我们盼望着你回来。 พวกเรามุ่งหวังว่าเธอจะกลับมา

攀 pān [หมวดอักษร: 手]

ความหมายปัจจุบัน: 攀 [pān] ปีนป่าย –> 攀比 [pānbǐ] เทียบกับผู้มีฐานะสูงกว่า ,高不可攀 สูงเกินเอื้อม

庞 páng [หมวดอักษร: 广]

ความหมายปัจจุบัน: 庞 (龐) [páng] ใหญ่มหึมา –> 庞大的 [pángdàde] ใหญ่โตมโหฬาร(巨大地)

彷 páng [หมวดอักษร: 彳]

ความหมายปัจจุบัน: 彷 [páng] –> 彷徨 [pánghuáng] ลังเล

旁 páng [หมวดอักษร: 方]

ความหมายปัจจุบัน: 旁 [páng] ข้าง –> 旁边 [pángbiān] ข้างๆ , 旁门 [pángmén] ประตูข้าง, 偏旁 [piānpáng] หมวดนำอักษรข้างของอักษรจีน, 旁听 [pángtīng] ฟังสังเกตการณ์, 旁观 [pángguān] ดูอยู่ข้างๆ, 耳旁风 [ěrpángfēng] ทำหูทวนลม

螃 páng [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 螃 [páng] –> 螃蟹 [pángxiè] ปู(crab)

胖 pàng [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 胖 [pàng] อ้วน(นิยมใช้กับคน) –> 发胖 [fāpàng] อ้วนขึ้น(to get fat), 胖子 [pàngzi] คนอ้วน

乓 pāng [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 乓 [pāng] เสียงปัง(bang) –> 乓乓[pāngpāng] ปังๆ (เสียงปืน), 乒乓球 [pīngpāngqiú] ปิงปอง

咆 páo [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 咆 [páo] คำราม –> 咆哮 [páoxiào] คำราม(roar)

狍 páo [หมวดอักษร: 犭]

ความหมายปัจจุบัน: 狍 [páo] กวางโรเดียร์(roe deer)

袍 páo [หมวดอักษร: 衤]

ความหมายปัจจุบัน: 袍 [páo] ชุดคลุม –> 旗袍 [qípáo] ชุดกี่เพ้า, 浴袍 [yùpáo] ชุดคลุมอาบน้ำ

泡 pào [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 泡 [pào]* ฟอง, แช่, ดอง –> 泡泡糖 [pàopaotáng] หมากฝรั่งเป่าลูกโป่ง, 气泡 [qìpào] ฟองอากาศ, 泡沫 [pàomò] โฟม/ฟอง(foam) เช่น 1. 泡沫箱子 กล่องโฟม 2. 泡沫板 แผ่นโฟม , 没有泡药水 ไม่ได้แช่น้ำยา, 泡水 แช่น้ำ, 泡温泉 แช่น้ำแร่, 韩国泡菜 กิมจิ/ผักดองเกาหลี, 泡沫经济 [pàomò jīngjì] เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 泡菜 [pàocài] ผักดอง, 泡面 [pàomiàn] บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

炮 pào [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 炮 [bāo]* –> 鞭炮 [biānpào] ประทัด, 炮竹 [pàozhú] ประทัด(firecracker)

疱 pào [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 疱(皰) [pào] ตุ่มที่ขึ้นตามผิวหนัง –> 疱疹 [pàozhěn] เริม

跑 pǎo [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 跑 [pǎo] –>跑步 [pǎobù] วิ่ง, 跑步机 [pǎobùjī] เครื่องวิ่ง

抛 pāo [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 抛 [pāo] ทอดทิ้ง –> 抛弃 [pāoqì] ทอดทิ้ง

培 péi [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 培 [péi] เพาะเลี้ยง,ปลูกฝัง,ฝึกฝน –> 培养 [péiyǎng] เพาะเลี้ยง/ปลูกฝัง/ฝึกฝน, 培养土 [péiyǎngtǔ] ดินปลูกต้นไม้, 培训 [péixùn] อบรมสั่งสอน, 培根 [péigēn] เบคอน(bacon)

赔 péi [หมวดอักษร: 贝]

ความหมายปัจจุบัน: 赔 [péi] ชดใช้, ชดเชย –> 赔偿 [péicháng] ชดใช้

陪 péi [หมวดอักษร: 阝]

ความหมายปัจจุบัน: 陪 [péi] อยู่เป็นเพื่อน(go with) –> 我陪你哭 ฉันร้องไห้เป็นเพื่อนเธอ, 失陪 [shīpéi] ขอตัวไปก่อน, 陪侍 [péishì] คอยปรนนิบัติ, 三陪 [sānpéi] โสเภณี(陪吃 [péichī] กินข้าวเป็นเพื่อน, 陪酒 [péijiǔ] ดื่มเหล้าเป็นเพื่อน, 陪睡 [péishuì] นอนเป็นเพื่อน)

佩 pèi [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 佩 [pèi] สวมใส่ สะพาย พก,เลื่อมใส –>佩带 [pèidài] สะพาย พก, 佩服 [pèifú] ยอมรับนับถือ(ซูฮก)

配 pèi [หมวดอักษร: 酉]

ความหมายปัจจุบัน: 配 [pèi] ผสม, ประกอบ –> 配件 [pèijiàn] ชิ้นส่วนประกอบ เช่น 电脑配件 ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์, 配合 [pèihe] ประสานงานกัน, 配角 [pèijué] นักแสดงประกอบ, 分配 [fēnpèi] จัดสรร, 相配 [xiāngpèi] เหมาะสมกัน

盆 pén [หมวดอักษร: 皿]

ความหมายปัจจุบัน: 盆 [pén] กระถาง, อ่าง –> 花盆 [huāpén] กระถางดอกไม้(flowerpot), 脸盆 [liǎnpén] กะละมังล้างหน้า, 浴盆 [yùpén] อ่างอาบน้ำ/กะละมังอาบน้ำ, 盆地 [péndì] แอ่งกะทะ

喷 pēn [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 喷(噴) [pēn] พุ่ง –> 喷泉 [pēnquán] น้ำพุ( fountain), 喷枪 [pēnqiāng] กาฉีดสเปรย์, 喷壶 [pēnhú] บัวรดน้ำ/ขวดฉีดสเปรย์, 水喷壶 บัวรดน้ำ, 气压喷壶 ขวดฉีดสเปรย์แรงอัดอากาศ

彭 péng [หมวดอักษร: 彡]

ความหมายปัจจุบัน: 彭 [péng] แซ่เผิง, แซ่แปง

朋 péng [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 朋 [péng] เพื่อน –> 朋友 [péngyou] เพื่อน, 亲朋 [qīnpéng] ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง, 好朋友 เพื่อนรัก/เพื่อนสนิท, 亲朋好友 ญาติสนิทมิตรสหาย, 酒肉朋友千个有-落难之中无一人 เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

棚 péng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 棚 [péng] 顶棚 (dǐng péng)ฝ้าเพดาน (dǐngpéng)หลังคา 茅棚 (máo péng)ลานที่ทำจากหญ้าคา 罩棚 (zhào péng)เพิงครอบ 窝棚 (wō péng)บ้านโกโรโกโส 牛棚 (niúpéng)คอกวัว 爆棚 (bào péng)เต้มจนล้น 棚户 (péng hù)ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในกระท่อมโกโรโกโส 棚子 (péng zǐ)กระท่อม,โรงเลี้ยงสัตว์ 棚 (péng)เพิง (péng)เพิง,กะท่อมโกโรโกโส" "

篷 péng [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 篷 [péng] คลุม(บังแดด) –> 篷布 [péngbù] ผ้าใบ, 帐篷 [zhàngpéng] เต็นท์ เช่น 1. 双人帐篷 เต้นท์นอนสองคน 2. 搭帐篷 กางเต้นท์

膨 péng [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 膨 [péng] 通货膨胀 (tōng huò péng zhàng)เงินเฟ้อ 膨胀 (péng zhàng)ขยายตัว, พอง (péngzhàng)ขยาย (péngzhàng)พองบวม (péngzhàng)เพิ่ม 膨大 (péng dà)ขยายใหญ่, พองใหญ่ขึ้น (péngdà)พองตัว 膨化 (péng huà)ขยายตัวขึ้น 膨 (péng)ขยายใหญ่, พองใหญ่ขึ้น (péng)บวม (péng)พอง" "

蓬 péng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蓬 [péng] 飞蓬 (fēi péng)ชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบเหมือนใบของต้นหลิว ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย รอบนอกของดอกสีขาว ใจกลางเป็นสีขาว 蓬门荜户 (péng mén bì hù)บ้านโกโรโกโส, บ้านที่ก่อด้วยหญ้าและกิ่งไม้ 蓬蒿 (péng hāo)หญ้าป่า 蓬莱 (péng lái)ที่อยู่ของเทพยดาในเทพนิยาย 蓬荜增辉 (péng bì zēng huī)ศัพท์ที่แสดงการถ่อมตัว (เวลามีแขกมาเยี่ยมที่บ้าน) 蓬茸 (péng róng)หญ้าขึ้นเป็นพุ่ม, หญ้าเขียวชอุ่ม 蓬松 (péng sōng)ยุ่งเป็นกระเซิง 蓬头垢面 (péng tóu gòu miàn)ผมยุ่งเป็นกระเซิง หน้าตาก็สกปรกมอมแมม" "

鹏 péng [หมวดอักษร: 鸟]

ความหมายปัจจุบัน: 鹏(鵬) [péng] นกที่ใหญ่ในเทพนิยาย –> 鹏程万里 [péngchéngwànlǐ] มีอนาคตยาวไกล

碰 pèng [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 碰 [pèng] กระแทก, พบเจอ –> 碰见 [pèngjiàn] พบเจอโดยบังเอิญ เช่น 1. 今天早上我在超级市场碰见了一个老同学。ฉันพบเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อเช้า นี้ 2. 你们两是在哪碰见的?เธอทั้งสองพบเจอกันที่ไหนหรือ , 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง

捧 pěng [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 捧 [pěng] ประคองด้วยสองมือ, หอบด้วยสองมือ, คุยโตโอ้อวด –> 吹捧 [chuīpěng] คุยโตโอ้อวดม, 捧着一束鲜花 หอบดอกไม้มาหนึ่งกำ

烹 pēng [หมวดอักษร: 灬]

ความหมายปัจจุบัน: 烹 [pēng] ทำอาหาร –> 烹调 [pēngtiáo] ทำอาหาร/ปรุงอาหาร

砰 pēng [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 砰 [pēng] ศัพท์เลียงเสียง เช่น เสียงของตก, ทำเสียงดังปัง(砰砰)

啤 pí [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 啤 [pí] –> 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 鲜啤 [xiānpí] เบียร์สด(Draft beer), 马匹 [mǎpǐ] ม้า

疲 pí [หมวดอักษร: 疒]

ความหมายปัจจุบัน: 疲 [pí] อ่อนเพลีย –> 疲惫 [píbèi] อ่อนเพลีย, 疲劳 [píláo] เหนื่อยมาก, 疲软 [píruǎn] อ่อนแอ/อ่อนล้า

皮 pí [หมวดอักษร: 皮]

ความหมายปัจจุบัน: 皮 [pí] หนัง –> 调皮 [tiáopí] ซุกซน(naughty), 皮肤 [pífū] ผิวหนัง(skin), 皮带 [pídài] เข็มขัดหนัง, 皮包 [píbāo]กระเป๋าหนัง, 皮革 [pígé] หนัง(leather), 橡皮 [xiàngpí] หนังยาง

脾 pí [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 脾 [pí] ม้าม –> 脾气 [píqi] อารมณ์ เช่น 坏脾气 อารมณ์ไม่ดี, 发脾气 [fāpíqi] เกิดโทสะ, 脾脏 [pízàng] ม้าม, 脾性 [píxìng] บุคลิก

僻 pì [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 僻 [pì] 1.สถานที่ลับตาคน ที่เปลี่ยว 2.นิสัยแปลกประหลาด,荒僻 (huāng pì)เปล่าเปลี่ยวและอยู่ห่างจากชุมนุมชน 穷乡僻壤 (qióng xiāng pì rǎng)เข้าตาจน 生僻 (shēng pì)ไม่คุ้นแปลก มีน้อย ไม่ค่อยเห็น (shēngpì)ที่พบเห็นน้อย (ตัวอักษร คำศัพท์) 孤僻 (gū pì)มีนิสัยชอบสันโดดและเอาแต่ใจตนเอง (gūpì)มีนิสัยชอบสันโดษและเอาแต่ใจตนเอง 冷僻 (lěng pì)1.เงียบ เงียบเชียบ ลับตาคน 2.แปลก ไม่ค่อยเห็น ไม่ค่อยจะมี (lěngpì)เงียบเชียบ (lěngpì)ไม่คุ้น (lěngpì)ไม่ค่อยเห็น 僻静 (pì jìng)เงียบเหงา, เปล่าเปลี่ยว (pìjìng)สันโดษ (สถานที่) (pìjìng)เงียบสงบ (สถานที่) 僻壤 (pì rǎng)ที่เปลี่ยว, ที่ไกลโพ้น, ที่ลับตาคน 僻 (pì)1.สถานที่ลับตาคน ที่เปลี่ยว 2.นิสัยแปลกประหลาด (pì)ที่ไม่พบบ่อยๆ (pì)ประหลาด ไม่ยุ่งกับใคร (นิสัย) (pì)ไกลจากศูนย์กลาง" "

屁 pì [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 屁 [pì] ผายลม,ตด –> 放屁 [fàngpì] ผายลม/ตด, 屁股 [pìgǔ] ตะโพก/ก้น, 屁话 [pìhuà] คำพูดเหลวไหล, 屁事 [pìshì] เรื่องเหลวไหล

匹 pǐ [หมวดอักษร: 匚]

ความหมายปัจจุบัน: 匹 (疋) [pǐ] พับ(ผ้า), การแข่งขัน –> 奥林匹克 [àolínpǐkè] โอลิมปิก(olympic), 奥林匹克运动会 [àolínpǐkèyùndònghuì] โอลิมปิกเกมส์(Olympic Games) เช่น 2008年第29届北京奥运会开幕式 พิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ที่ปักกิ่ง ครั้งที่ 29 ปี 2008, 布匹 [bùpǐ] ผ้าพับ

劈 pī [หมวดอักษร: 刀]

ความหมายปัจจุบัน: 劈 [pī]* ผ่า –> 手劈砖 ใช้มือผ่าอิฐ, 雷劈 [léipī] ฟ้าผ่า เช่น 1. 被雷劈死 ถูกฟ้าผ่าตาย 2. 他打手机遭雷劈身亡 เขาโทรศัพท์เคราห์ร้ายถูกฟ้าผ่าตาย

批 pī [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 批 [pī] อนุมัติ, วิจารณ์ –> 批评 [pīpíng] วิจารณ์, 批准 [pīzhǔn] อนุมัติ, 批发 [pīfā] ขายส่ง, 大批 [dàpī] จำนวนมาก, 批示 [pīshì] พิจารณาสั่งการ

披 pī [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 披 [pī] คลุม,พาด –> 披肩 [pījiān] ผ้าคลุมไหล่, 披萨 [pīsà] พิซซ่า(pizza), 披露 [pīlù] เปิืดเผย/ประกาศ , 雨披 [yǔpī] เสื้อคลุมฝน

霹 pī [หมวดอักษร: 雨]

ความหมายปัจจุบัน: 霹 [pī] ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ –> 霹雳 [pīlì] สายฟ้า, 霹雳舞 [pīlìwǔ] เบรกแดนซ์(to breakdance / breakdancing), 霹雷 [pīléi] ฟ้าผ่า

片 piàn [หมวดอักษร: 片]

ความหมายปัจจุบัน: 片 [piàn]* แผ่น, ภาพยนต์ –> 麦片 [màipiàn] ข้าวโอ๊ต, 切片 [qiēpiàn] หั่นเป็นแผ่น, 片刻 [piànkè] สักครู่ เช่น 稍等片刻 รอสักครู่ ,名片 [míngpiàn] นามบัตร, 片段 [piànduàn] บางช่วง เช่น 生活片段 บางช่วงของชีวิต, 底片 [dǐpiàn] ฟิลม์เน็กกาทิฟ เช่น 黑白底片 ฟิล์มถ่ายรูปขาวดำ, 电影种类 [diànyǐng zhǒnglèi] ประเภทของภาพยนตร์,国片 หนังจีน, 西片 หนังฝรั่ง, 动画片 หนังการ์ตูน, 爱情片 [àiqíngpiān] หนังโรแมนติก, 科幻片 [kēhuànpiān] หนังไซ-ไฟ/หนังวิทยาศาสตร์, 战争片 [zhànzhēngpiān] หนังสงคราม, 恐怖片 [kǒngbùpiān] หนังสยองขวัญ, 故事片 [gùshipiān] หนังชีวิต/หนังดราม่า, 纪录片 [ jìlùpiān] หนังเชิงสารคดี, 动作片 [dòngzuòpiān] หนังบู๊แอคชั่น, 喜剧片 [xǐjùpiān] หนังตลบขบขัน

骗 piàn [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 骗 (騙) [piàn] หลอกลวง –> 受骗 [shòupiàn] ถูกหลอก เช่น 我们原来受骗了! ที่แท้พวกเราถูกหลอกแล้ว, 欺骗 [qīpiàn] หลอกลวง, 诈骗 [zhàpiàn] คดโกง

偏 piān [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 偏 [piān] จะทำให้ได้, เอียง –> 偏见 [piānjiàn] อคติ, 偏偏 [piānpiān] จะทำให้ได้/ดันทุรัง เช่น 你偏偏要那样做。 , 偏爱 [piān’ài] รักลำเอียง

篇 piān [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 篇 [piān] เขียนบทความ –> 长篇 [chángpiān] เรื่องยาว, 短篇 [duǎnpiān] เรื่องสั้น, 短篇小说 [duǎnpiān xiǎoshuō] นวนิยายเรื่องสั้น, 篇章 [piānzhāng] บทความ

瓢 piáo [หมวดอักษร: 瓜]

ความหมายปัจจุบัน: 瓢 [piáo] กระบวยตักน้ำ –> 瓢虫 [piáochóng] แมลงปีกแข็ง

票 piào [หมวดอักษร: 示]

ความหมายปัจจุบัน: 票 [piào] ตั๋ว –> 车票 [chēpiào] ตั๋วรถ, 船票 [chuánpiào] ตั๋วเรือ, 机票 [jīpiào] ตั๋วเครื่องบิน, 门票 [ménpiào] บัตรผ่านประตู, 钞票 [chāopiào] ธนบัตร, 全票 [quánpiào] ตั๋วเต็มราคา, 半票 [bànpiào] ตั๋วครึ่งราคา, 支票簿 [zhīpiàobù] สมุดเช็ค, 支票 [zhīpiào] เช็ค, 空头支票 [kōngtóuzhīpiào] เช็ค, 支票写法 วิธีเขียนเช็ค, 划线支票 [huàxiàn zhīpiào] เช็คขีดคร่อม( 划线支票:在支票正面画两道平行的横线。), 银行本票 [yínháng běnpiào] แคชเชียร์เช็ค, 支票付款 [zhīpiào fùkuǎn] ชำระเงินด้วยเช็ค, 支票存款 [zhīpiào cúnkuǎn] ฝากเงินด้วยเช็ค, 已付支票 [yǐfù zhīpiào] จ่ายด้วยเช็ค, 保付支票 [bǎofùzhīpiào] เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่าย

漂 piāo [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 漂 [piào]* สวย –> 漂亮 [piàoliang] คนสวย/ดูดี/เสื้อผ้าสวย , 漂白牙齿 [piǎobái yáchǐ] ฟอกฟันขาว

飘 piāo [หมวดอักษร: 风]

ความหมายปัจจุบัน: 飘(飄) [piāo] ปลิว –> 飘动 [piāodòng] ปลิวไสว, 雪花飘飘北风啸啸 เกล็ดหิมะปลิดปลิว ลมเหนือหวีดหวิว

撇 piě [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 撇 [piě]* เส้นเบี่ยงซ้าย(อักษรจีน) –> 撇嘴 [piězuǐ] ทำปากยื่น, 左撇子 [zuópiězi] คนที่ถนัดมือซ้าย เช่น 我是左撇子。 [wǒ shì zuǒpiēzi] ผมถนัดซ้าย

贫 pín [หมวดอักษร: 贝]

ความหมายปัจจุบัน: 贫 (貧) [pín] ยากจน –> 贫穷 [pínqióng] ยากจน, 贫困 [pínkùn] ยากจนค่นแค้น, 贫乏 [pínfá] ขาดแคลน, 脱贫 [tuōpín] หลุดพ้นจากความยากจน เช่น 教育是脱贫的工具 การศึกษาคือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนพ้นจากความยากจน , 贫血症 [pínxuèzhèng] โรคโลหิตจาง(anemia)

频 pín [หมวดอักษร: 页]

ความหมายปัจจุบัน: 频 (頻) [pín] ความถี่ –> 频道 [píndào] ช่อง(channel), 视频 [shìpín] วีดีโอ, 频繁 [pínfán] บ่อยๆ,频率 [pínlǜ] ความถี่(frequency), 频率管理 [pínlǜguǎnlǐ] การบริหารความถี่, 高频 [gāopín] ความถี่สูง, 低频 [dīpín] ความถี่ต่ำ

聘 pìn [หมวดอักษร: 耳]

ความหมายปัจจุบัน: 聘 [pìn] หมั้น –> 招聘 [zhāopìn] ประกาศรับสมัคร(advertise for), 应聘 [yìngpìn] ผู้สมัครงาน, 聘任 [pìnrèn] เชิญให้ดำรงตำแหน่ง

品 pǐn [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 品 [pǐn] สินค้า –> 纪念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 品味 [pǐnwèi] ชิมรส, 产品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์, 品类 [pǐnlèi] ประเภท, 品尝 [pǐncháng] ชิม, 品种 [pǐnzhǒng] ชนิด, 品牌 [pǐnpái] ยี่ห้อ, 品质 [pǐnzhì] คุณภาพ, 品德 [pǐndé] มีศีลธรรม, 化妆品 [huàzhuāngpǐn] เครื่องสำอาง, 食品 [shípǐn] อาหาร, 产品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์, 物品 [wùpǐn] สินค้า, 奢侈品 [shēchǐpǐn] สิ่งของฟุ่มเฟือย

拼 pīn [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 拼 (拚) [pīn] ผสม, สู้เต็มที่/แลกหมัดกัน/ปะทะ –> 今天我跟你拼了。 วันนี้ข้าจะแลกชีวิตกับแก, 拼写 [pīnxiě] เขียนสะกด, 拼音 [pīnyīn] ผสมเสียง(พินอิน), 拼死 [pīnsǐ] สู้ตาย, 拼命 [pīnmìng] สู้สุดชีวิต, 拼搏 [pīnbó] สู้เต็มที่, 拼图 [pīntú] จิ๊กซอร์

凭 píng [หมวดอักษร: 几]

ความหมายปัจจุบัน: 凭 [píng] พึ่งพิง –> 凭据 [píngjù] หลักฐาน, 凭栏 [pínglán] พิงราว(lean on a railing)

坪 píng [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 坪 [píng] ที่ราบ –> 草坪 [cǎopíng] สนามหญ้า(lawn)

屏 píng [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 屏 [píng] จอภาพ(screen) –> 白屏 [báipíng] จอภาพขาว,宽屏 [kuānpíng] จอภาพไวด์สกรีน/widescreen,超宽屏 [chāo kuānpíng] อัลตร้าไวด์สกรีน

平 píng [หมวดอักษร: 干]

ความหมายปัจจุบัน: 平 [píng] เรียบราบ –> 平淡 [píngdàn] เรียบง่ายไม่ซับซ้อน, 平淡无奇 [píngdànwúqí] ไม่ลึกลับซับซ้อน, 平凡 [píngfán])ธรรมดา, 平原 [píngyuán] พื้นที่ราบ, 平时 [píngshí] ปกติ(เวลา), 平等 [píngděng] เท่าเทียมกัน, 平安 [píng’ān] สงบสุข เช่น 祝你一路平安 ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพ, 平地 [píngdì] พื้นราบ, 平衡 [pínghéng] สมดุล(balance) เช่น 保持平衡 รักษาสมดุล, 平方 [píngfāng] ตาราง(square), 平方米 [píng fāng mǐ] ตารางเมตร/square metre(平米), 打成平局 [dǎchéngpíngjú] แข่งขันเสมอกัน, 平局 [píngjú] ตีเสมอกัน/ได้คะแนนเท่ากัน เช่น 球赛结果打成平局 การแข่งขันฟุตบอลผลเสมอกัน

瓶 píng [หมวดอักษร: 瓦]

ความหมายปัจจุบัน: 瓶 (缾) [píng] ขวด –> 瓶子 [píngzi] ขวด, 广口瓶 [guǎngkǒupíng] เหยือก, 瓶颈 [píngjǐng] คอขวด

苹 píng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 苹 (蘋) [píng] –> 苹果 [píngguǒ] แอปเปิ้ล

萍 píng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 萍 [píng] จอกแหน(duckweed) –> 浮萍 [fúpíng] จอกแหน

评 píng [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 评 (評) [píng] วิจารณ์, ตัดสิน –> 批评 [pī píng] วิจารณ์, 评价 [píngjià] ประเมินค่า

乒 pīng [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 乒 [pīng] คำเลียงเสียง –> 乒乓球 [pīngpāngqiú] ปิงปอง(table tennis), 乒乓 [pīngpāng] เสียงดังของลูกปิงปอง

婆 pó [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 婆 [pó] สตรีมีอายุ –> 老婆 [lǎopó] เมีย, 巫婆 [wūpó] แม่มด(witch), 外婆 [wàipó] ยาย, 产婆 [chǎnpó] หมอตำแย,老太婆 [lǎotàipó] ยายแก่

破 pò [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 破 [pò] แตก –> 破格 [pògé] แหกกฎ, 破产 [pòchǎn] ล้มละลาย, 破例 [pòlì] ทำลายกฎเกณฑ์, 破伤风 [pòshāngfēng] โรคบาดทะยัก, 破烂 [pòlàn] บุบสลาย, 破灭 [pòmiè] สูญสลาย, 拿破仑 [nápòlún] นโปเลียน, 破布 [pòbù] ผ้าขี้ริ้ว

迫 pò [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 迫(廹) [pò]*บีบบังคับ –> 压迫 [yāpò] กดขี่, 强迫 [qiǎngpò] บังคับ(force), 威迫 [wēipò] คุกคามขู่เข็ญ

魄 pò [หมวดอักษร: 鬼]

ความหมายปัจจุบัน: 魄 [pò] วิญญาณ –> 虎魄 [hǔpò] อำพัน, 魄力 [pòlì] กำลัง

剖 pǒ [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 剖 [pōu] ผ่า –> 剖腹 [pōufù] ผ่าท้อง, 剖宫产 [pōugōngchǎn] ฝ่าคลอด, 剖腹产 [pōufùchǎn] ผ่าคลอด, 剖面图 [pōumiàntú] มุมมองภาพตัดขวาง

坡 pō [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 坡 [pō] เนิน, ลาดเอียง –> 新加坡 [xīnjiāpō] สิงค์โปร, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์

泼 pō [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 泼 (潑) [pō] สาด(น้ำ) –> 活泼 [huópō] มีชีวิตชีวา, 泼水节 [pōshuǐjié] เทศกาลสงกราต์

菩 pú [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 菩 [pú] –> 菩萨 [púsà] โพธิสัตว์, , 观音菩萨 [guānyīnpúsà] โพธิสัตว์กวนอิม, 菩提树 [pútíshù] ต้นโพธิ์, 菩提 [pútí] เกิดปัญญารู้แจ้ง

葡 pú [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 葡 [pú] –> 葡萄 [pútáo] องุ่น(grape)

瀑 pù [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 瀑 [pù] น้ำตก –> 瀑布 [pùbù] น้ำตก, 尼加拉瀑布 [Níjiālā pùbù] น้ําตกไนแองการ่า

铺 pù [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 铺 (鋪)* [pū] กริยาปู, ร้านค้า(店) –> 铺床 [pūchuáng] ปูที่นอน, 床铺 [chuángpù] ที่นอน, 金铺 [jīnpù*] ร้านขายทอง 床铺 [chuángpù] เตียง, 店铺 [diànpù] ร้านค้า

圃 pǔ [หมวดอักษร: 囗]

ความหมายปัจจุบัน: 圃 [pǔ] สวน(garden) –> 园圃 [yuánpǔ] สวน, 花圃 [huāpǔ] สวนดอกไม้, 苗圃 [miáopǔ] สวนเพาะกล้าไม้, 菜圃 [càipǔ] สวนผัก

埔 pǔ [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 埔 [pǔ] –> 柬埔寨 [jiǎnpǔzhài] ประเทศกัมพูชา, 大埔县 อำเภอต้าปู้(มณฑล 广东)

普 pǔ [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 普 [pǔ] ทั่วไป –> 普遍 [pǔbiàn] ทั่วไป, 普通 [pǔtōng] ทั่วไป, 普选 [pǔxuǎn] การเลือกตั้งทั่วไป, 普通话 [pǔtōnghuà] ภาษาจีนกลาง

朴 pǔ [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 朴 [pǔ] 质朴 (zhì pǔ)เรียบๆ ง่ายๆ ไม่แต่ง 诚朴 (chéng pǔ)จิตใจที่ซื่อสัตย์และนอบน้อม 纯朴 (chún pǔ)สะอาดบริสุทธิ์ (chúnpǔ)ซื่อสัตย์ (chúnpǔ)บริสุทธิ์ 素朴 (sùpǔ)ง่ายๆ 简朴 (jiǎn pǔ)เรียบๆ ง่ายๆ 淳朴 (chún pǔ)ซื่อสัตย์ (chúnpǔ)ซื่อสัตย์ 浑朴 (hún pǔ)ซื่อๆ ซื่อๆและบริสุทธิ์ (húnpǔ)ซื่อๆ 朴陋 (pǔlòu)ที่เรียบง่าย 朴质 (pǔ zhì)บริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติ (pǔzhí)ที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติ (pǔzhí)ไม่ผ่านการตกแต่ง" "

浦 pǔ [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 浦 [pǔ] หน้าแม่น้ำ, ปากน้ำ –> 浦东 [pǔdōng] ผู่ตง(คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ที่เซี่ยงไฮ้ ถ้าเป็นฝั่งตะวันตกก็คือผู่ซี 浦西) เช่น 上海浦东国际机场 ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

谱 pǔ [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 谱 [pǔ] รายการ,ทำนองเพลง –> 离谱 [lípǔ] ไร้เหตุผล , 太离谱了。 [tàilípŭle] เกินไปแล้วนะ, 菜谱 [càipǔ] รายการอาหาร, 脸谱网 [liǎnpǔwǎng] Facebook, 脸谱 [liǎnpǔ] การแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆ ตามบทละคร

仆 pū [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 仆(僕) [pū] คนรับใช้(servant) –> 仆街/扑街 [pūjiē] แพลงค์กิ้ง(แกล้งตาย), 仆人 [púrén] คนรับใช้

扑 pū [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 扑 (撲) [pū] กระโจมใส่ –> 相扑 [xiāngpū] ซูโม่, 扑克 [pūkè] โป๊กเกอร์, 扑克牌 [pūkèpái] ไพ่โป๊กเกอร์

其 qí [หมวดอักษร: 八]

ความหมายปัจจุบัน: 其 [qí] อื่นๆ, เช่นนั้น –> 及其 [jíqí] และ, 其他 [qítā] คนอื่น อย่างอื่น อื่นๆ 其实 [qíshí] จริงๆแล้ว ความจริง, 其间 [qíjiān] ในระหว่างนั้น, 土耳其 [tǔ’ěrqí] ตุรกี, 其中 [qízhōng] ในนั้น, 其次 [qícì] อันดับถัดไป

奇 qí [หมวดอักษร: 大]

ความหมายปัจจุบัน: 奇 [jī]* คี่(odd) –> 奇数 [jīshù] เลขคี่(odd number), 偶数 [ǒushù] เลขคู่(even number) 奇 [qí]* แปลก(strange), มหัศจรรย์ –> 奇怪 [qíguài] แปลกใจ, 奇妙 [qímiào] มหัศจรรย์, 奇特 [qítè] แปลก, 奇迹 [qíjì] ปาฎิหาริย์, 奇才 [qícái] มีความสามารถพิเศษ เช่น 电脑奇才 มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์, 奇观 [qíguān] ทัศนียภาพที่มหัศจรรย์

崎 qí [หมวดอักษร: 山]

ความหมายปัจจุบัน: 崎 [qí] –> 崎岖 [qíqū] ขรุขระ(平坦 เรียบ)

旗 qí [หมวดอักษร: 方]

ความหมายปัจจุบัน: 旗 (旂) [qí] ธง –> 旗杆 [qígān] เสาธง, 国旗 [guóqí] ธงประจำชาติ, 旗语 [qíyǔ] สัญญาณธง, 军旗 [jūnqí] ธงกองทัพ,鲤鱼旗 [lǐyúqí] ธงปลาคาร์ฟ, 刀旗 [dāoqí] ธงญี่ปุ่น(โฆษณา)

棋 qí [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 棋 (棊) [qí] หมากรุก –> 象棋 [xiàngqí] หมากรุกจึน, 棋盘 [qípán] กระดานหมากรุก, 下棋 [xiàqí] เดินหมาก, 下棋对策 [xiàqí duìcè] เกมหมากรุก

歧 qí [หมวดอักษร: 止]

ความหมายปัจจุบัน: 歧 [qí] แตกต่าง –> 分歧 [fēnqí] แตกต่าง(difference)

淇 qí [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 淇 [qí] –> 冰淇淋 [bīngqílín] ไอศครีม

畦 qí [หมวดอักษร: 田]

ความหมายปัจจุบัน: 畦 [qí] แปลง(ปลูกพืชผัก) –> 畦田 [qítián] แปลงปลูกพืชผัก

祁 qí [หมวดอักษร: 礻]

ความหมายปัจจุบัน: 祁 [qí] แซ่ฉี –> 祁门 [Qímén] เมืองฉีเหมิน มณฑลอานฮุย, 祁门红茶 [Qímén hóngchá] ชาแดงฉีเหมิน

祈 qí [หมวดอักษร: 礻]

ความหมายปัจจุบัน: 祈 [qí] อธิษฐาน, ภาวนา –> 祈祷 [qídǎo] อธิษฐาน/ภาวนา, 祈求 [qíqiú] ภาวนาขอ

脐 qí [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 脐 (臍) [qí] สะดือ –> 肚脐 [dùqí] สะดือ(navel), 脐带 [qídài] สายสะดือ

骑 qí [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 骑 (騎) [qí] ขี่ –> 骑马 [qímǎ] ขี่ม้า, 骑兵 [qíbīng] ทหารม้า, 骑术 [qíshù] ฝีมือขี่ม้า, 骑士 [qíshì] อัศวิน

鳍 qí [หมวดอักษร: 鱼]

ความหมายปัจจุบัน: 鳍 (鰭) [qí] ครีบปลา(fin) –> 游泳鳍脚 [yóuyǒngqíjiǎo] ตีนกบ , 鱼鳍 [yúqí] ครีบปลา(fin)

麒 qí [หมวดอักษร: 鹿]

ความหมายปัจจุบัน: 麒 [qí] –> 麒麟 [qílín] กิเลน, 麒麟到此 [qílín dàocǐ] เป็นสัญญลักษณ์แสดงถึงความโชคดีสมความปราถนาในทุกเรื่อง

齐 qí [หมวดอักษร: 齐]

ความหมายปัจจุบัน: 齐 [qí] พร้อมกัน –> 整齐 [zhěngqí] เป็นระเบียบ, 一齐 [yìqí] พร้อมกัน, 齐全 [qíquán] ครบถ้วน, 齐唱 [qíchàng] ร้องพร้อมกัน, 齐备 [qíbèi] ครบครัน, 齐奏 [qízòu] บรรเลงพร้อมกัน, 齐心 [qíxīn] พร้อมใจกัน

企 qì [หมวดอักษร: 人]

ความหมายปัจจุบัน: 企 [qǐ] เฝ้าปรารถนา –> 企业 [qǐyè] วิสาหกิจ/ประกอบธุรกิจ, 企盼 [qǐpàn] เฝ้าปรารถนา, 企鹅 [qǐ é] นกเพนกวิน

器 qì [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 器 [qì] อุปกรณ์, ภาชนะ –> 断流器 [duànliúqì] คัทเอาท์/สะพานไฟ, 电器 [diànqì] เครื่องใช้ไฟฟ้า, 乐器 เครื่องดนตรี , 战争武器 อาวุธสงคราม

契 qì [หมวดอักษร: 大]

ความหมายปัจจุบัน: 契 [qì] โฉนดที่ดิน –> 地契 [dìqì] โฉนดที่ดิน, 田契 [tiánqì] โฉนดที่ดิน

弃 qì [หมวดอักษร: 廾]

ความหมายปัจจุบัน: 弃 [qì] ทิ้ง –> 遗弃 [yíqì] ทอดทิ้ง เช่น 我是可以随时被你遗弃 ฉันพร้อมจะถูกเธอทอดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้, 嫌弃 [xiánqì] รังเกียจ, 弃世 [qìshì] ถึงแก่กรรม, 丢弃 [diūqì] ทิ้ง/เลิก, 弃权 [qìquán] สละสิทธิ์, 放弃 [fàngqì] โยนทิ้ง เช่น 我要放弃爱情 ฉันอยากโยนความรักทิ้งไป, 放弃过去 โยนอดีตทิ้งไป, 放弃所有眼泪 โยนน้ำตาทั้งหมดทิ้งไป

气 qì [หมวดอักษร: 气]

ความหมายปัจจุบัน: 气 (氣) [qì] อากาศ, โกรธ –> 气死我了![qìsǐwǒle] ฉันโกรธแล้ว, 一下之气 [yīxiàzhīqì] ความโกรธชั่ววูบ, 泄气 [xièqì] ท้อแท้, 志气 [zhìqì] ปณิธาน, 气氛 [qìfēn] บรรยากาศ เช่น 这里的气氛很好。 บรรยากาศที่นี่ดีมาก, 气候 [qìhòu] ภูมิอากาศ, 天气 [tiānqì] สภาพอากาศ(weather) เช่น 1.天气太冷 。 อากาศหนาวมาก 2.最近天气真不太好。ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเลย 3.天气越来越热了。 อากาศนับวันจะยิ่งร้อนขึ้นทุกที , 空气 [kōngqì] อากาศ(air) เช่น 早上的空气真好 อากาศตอนเช้าดีจริงๆ , 气体 [qìtǐ] อากาศธาตุ, 生气 [shēngqì] โกรธ เช่น 别生气。 อย่าโกรธเลย, 气味 [qìwèi] กลิ่น, 气力 [qìlì] แรง เช่น 浑身没力气 。[húnshēn méilìqi] ไม่มีแรงไปทั้งตัว, 气管炎 [qìguǎnyán] หลอดลมอักเสบ/กลัวเมีย(妻管严[qīguǎnyán] 俗话就是怕老婆。), 客气 [kèqi] เกรงใจ เช่น 1.不客气。 ไม่ต้องเกรงใจ 2.别这么客气。 ไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้, 请客 [qǐngkè] เชื้อเชิญ, 气色 [qìsè] สีหน้า เช่น 你的气色好多了。 สีหน้าคุณดีขึ้นมากแล้ว, 煤气 [méiqì] แก๊ส(gas), 被放气 [bèifàngqì] ถูกปล่อยลม, 漏气 [lòuqì] ลมรั่ว(air leak), 上气不接下气 [shàngqìbùjiēxiàqì] เหนื่อยหอบ/gasp for breath

汽 qì [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 汽 [qì] ไอน้ำ,แก๊ส –> 汽车 [qìchē] รถยนต์ , 汽缸 [qìgāng] กระบอกสูบ(เครื่องยนต์), 出租汽车 [chūzūqìchē]รถแท็กซี่, 公共汽车 [gōnggòngqìchē] รถเมล์สาธารณะ/รถเมล์ประจำทาง, 乘公共汽车 [chénggōnggòngqìchē] โดยสารรถประจำทาง, 汽油 [qìyóu] น้ำมันเชื้อเพลิง, 合成汽油 [héchéng qìyóu] น้ำมันเครื่องเบนซินสังเคราะห์, 汽船 [qìchuán] เรือยนต์, 蒸汽 [zhēngqì] ไอน้ำ(steam), 蒸汽机 [zhēngqìjī] เครื่องจักรไอน้ำ, 水汽 [shuǐqì] ไอน้ำ, 汽水 [qìshuǐ] น้ำอัดลม, 汽油 [qìyóu] น้ำมันเบนซิน, 汽灯[qìdēng] ตะเกียงแก๊ส

泣 qì [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 泣 [qì] ร้องไห้ –> 哭泣 [kūqì] ร้องไห้ เช่น 哭泣的眼睛 ดวงตาที่ร่ำไห้, 为何哭泣?ร้องไห้ทำไม,停止哭泣 หยุดร้องไห้

砌 qì [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 砌 [qì] ก่ออิฐ –> 砌砖 [qìzhuān] ก่ออิฐ, 砌砖刀 เกรียงก่ออิฐ, 砌砖墙 ก่อกำแพง

缉 qì [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 缉 [jī] จับ, จับกุมตัว –> 缉捕 [jībǔ] จับกุม, 缉拿 [jīná] จับกุม, 缉毒 [jīdú] ปราบยาเสพติด

迄 qì [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 迄 [qì] จนถึง –> 迄今 [qìjīn] ถึงบัดนี้(up to now) , 迄今为止 [qìjīnwéizhǐ] ตราบจนทุกวันนี้

乞 qǐ [หมวดอักษร: 乙]

ความหมายปัจจุบัน: 乞 [qǐ] ขอร้อง,วิงวอน –> 乞求 [qǐqiú] ขอร้องวิงวอน, 乞丐 [qǐgài] ขอทาน(beggar), 乞讨 [qǐtǎo] ขอทาน, 乞怜 [qǐlián] ขอความสงสาร(to beg for pity)

启 qǐ [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 启 (啓) [qǐ] เริ่ม, เปิด –> 启发 [qǐfā] ให้ข้อคิดให้คติ, 启奏 [qǐzòu] กราบทูล, 启封 [qǐfēng] เปิดผนึก, 启用 [qǐyòng] เริ่มใช้, 启动[qǐdòng] เริ่ม, 启子 [qǐzi] ที่เปิด(ขวด กระป๋อง)

岂 qǐ [หมวดอักษร: 山]

ความหมายปัจจุบัน: 岂 (豈) [qǐ] –> 岂敢 [qǐgǎn] มิกล้า/มิบังอาจ, 岂有此理 [qǐyǒucǐlǐ] มีอย่างที่ไหน

起 qǐ [หมวดอักษร: 走]

ความหมายปัจจุบัน: 起 [qǐ] เริ่ม, ลุกขึ้น, เกิด –> 起草 [qǐcǎo] ร่าง(draft), 燃起 [ránqǐ] ลุกไหม้, 起飞 [qǐfēi] เริ่มบินขึ้น, 起床 [qǐchuáng] ตื่นนอน, 对不起 [duìbùqǐ] ขอโทษ, 起立 [qǐlì] ยืนขึ้น, 起点 [qǐdiǎn] จุดสตาร์ท จุดเริ่มต้น, 起初 [qǐchū] เริ่มแรก, 一起 [yìqǐ] ด้วยกัน(together) เช่น 1.我们一起吃晚饭好不好 ? พวกเรากินข้าวเย็นด้วยกันดีไหม 2.亏你陪我一起来。 ดีนะที่เธอมาเป็นเพื่อนฉัน, 对不起 [duìbuqǐ] ขอโทษ เช่น 1.对不起 ,我们只收现金。 ขอโทษครับพวกเรารับแต่เงินสด 2.对不起,我迟到了5分钟。 ขอโทษครับ ผมมาสายไป5นาที, …ไวยากรณ์จีน : “起来”กับ“上来” การบอก/แสดงทิศทาง, …ศัพท์ภาษาจีน : ทิศทาง [方向]

七 qī [หมวดอักษร: 一]

ความหมายปัจจุบัน: 七 [qī] เลขเจ็ด(7) –> 七嘴八舌 [qīzuǐbāshé] ต่างคนต่างแย่งกันพูด, 七彩 [qīcǎi] เจ็ดสี

妻 qī [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 妻 [qī] ภรรยา –> 妻子 [qīzǐ] ภรรยา, 夫妻 [fūqī] สามีภรรยา

戚 qī [หมวดอักษร: 戈]

ความหมายปัจจุบัน: 戚 (慼) [qī] ญาติพี่น้อง –> 亲戚 [qīnqi] ญาติ

期 qī [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 期 [qī] ช่วงเวลา –> 星期 [xīngqī] สัปดาห์, 时期 [shíqī] ช่วงเวลา, 学期 [xuéqī] เทอม, 期望 [qīwàng] คาดหวัง, 期待 [qīdài] เฝ้ารอ เช่น 每一天都期待能和你见面 ทุกวันล้วนเฝ้ารอคอยที่จะมีโอกาสพบหน้าเธอ, 期盼 [qīpàn] เฝ้ารอ, 期刊 [qīkān] วารสาร, 期末 [qīmò] ปลายเทอม, 期间 [qījiān] ในช่วงเวลา, 分期 [fēnqī] แบ่งเป็นงวดๆ , 期货 [qīhuò] สินค้าล่วงหน้า เช่น 做期货买卖 ทำการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

柒 qī [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 柒 [qī] เจ็ด(อักษรเขียนตัวเต็ม)

欺 qī [หมวดอักษร: 欠]

ความหมายปัจจุบัน: 欺 [qī] หลอกลวง –> 欺骗 [qīpiàn] หลอกลวง, 欺负 [qīfù] รังแก/รังควาน, 欺诈 [qīzhà] การหลอกลวง(swindle)

沏 qī [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 沏 [qī] ชง(brew) –> 沏茶 [qīchá] ชงชา, 泡茶 [pàochá] ชงชา, 冲沏 [chōngqī] การเทน้ำร้อนใน (ใบชาหรือกาแฟ)

漆 qī [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 漆 [qī] เคลือบเงา, แลคเกอร์, ทาสี –> 油漆工 [yóu qī gōng] ช่างทาสี, 油漆 [yóuqī] ทาสี, 漆布 [qībù] ผ้าน้ำมัน, 喷漆 [pēnqī] สีสเปรย์/พ่นสี

恰 qià [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 恰 [qià] เหมาะสม(appropriate) –> 恰当 [qiàdàng] เหมาะเจาะ, 恰好 [qiàhǎo] ประจวบเหมาะ

洽 qià [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 洽 [qià] –> 洽谈 [qiàtán] เจรจาหารือ,和洽 [héqià] ปรองดอง

前 qián [หมวดอักษร: 刂]

ความหมายปัจจุบัน: 前 [qián] ข้างหน้า, อดีต, อนาคต –> 前天 [qiántiān] เมื่อวานซืน, 前世 [qiánshì] ชาติที่แล้ว, 前列 [qiánliè] แนวหน้า, 前面 [qiánmiàn] ด้านหน้า, 前进[qiánjìn] ก้าวหน้า, 前途 [qiántú] อนาคต, 前景 [qiánjǐng] ภาพแห่งอนาคต, 目前 [mùqián] ขณะที่พูด, 前往 [qiánwǎng] ก้าวไปข้างหน้า, 以前 [yǐqián] ก่อน/เมื่อก่อน เช่น 1.早上7点以前到。 ถึงก่อน 7 โมงเช้า 2.你以前做过什么工作 ? เมื่อก่อนเธอเคยทำงานอะไร 2.我们以前去过。 เมื่อก่อนพวกเราเคยไปมาแล้ว 3.你以前学过汉语吗 ? คุณเคยเรียนภาษาจีนมาก่อนไหมครับ , 前面 [qiánmiàn] ข้างหน้า เช่น 在前面的路口往左拐。 เลี้ยวซ้ายตรงปากทางข้างหน้า, 前台 [qiántái] เค้าท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เช่น 喂,是前台吗 ?[wèi,shìqiántáima] สวัสดีครับ ใช่ประชาสัมพันธ์หรือเปล่าครับ, 饭前 [fànqián] ก่อนอาหาร เช่น 饭前服还是饭后服 ? ทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารครับ

潜 qián [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 潜 (潛) [qián] ดำน้ำ, ซ่อนเร้น –> 潜水 [qiánshuǐ] ดำน้ำ เช่น 潜水方法 วิธีดำน้ำ, 潜水镜 [qiánshuǐjìng] แว่นตาดำน้ำ, 潜伏 [qiánfú] ซ่อน, 潜力 [qiánlì] กำลังแฝง/ศักยภาพแฝง, 潜逃 [qiántáo] หลบหนี

钱 qián [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 钱 (錢) [qián] เงิน –> 付钱 [fùqián] ชำระเงิน, 价钱 [jiàqian] ราคา, 金钱 [jīnqián] เงินทอง, 取钱 [qǔqián] ถอนเงิน, 存钱 [cúnqián] ฝากเงิน

钳 qián [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 钳 (鉗) [qián] คีม –> 钳工[qiángōng] ช่างติดตั้งซ่อมบำรุง, 钳子 [qiánzi] คีม(pliers)

欠 qiàn [หมวดอักษร: 欠]

ความหมายปัจจุบัน: 欠 [qiàn] หาวนอน, เป็นหนี้ –> 打哈欠 [dǎhāqian] หาวนอน(yawn), 欠佳 [qiànjiā] ดีไม่พอ, 欠债 [qiànzhài] ติดหนี้, 欠款 [qiànkuǎn] ติดหนี้, 拖欠 [tuōqiàn] เงินค้างชำระ, 亏欠 [kuīqiàn] ขาดทุน/เงินค้างชำระ

歉 qiàn [หมวดอักษร: 欠]

ความหมายปัจจุบัน: 歉 [qiàn] ขอโทษ –> 抱歉 [bàoqiàn] รู้สึกเสียใจ(to feel sorry) เช่น 实在很抱歉。 ขอโทษจริงๆ, 歉意 [qiànyì] ความรู้สึกเสียใจ, 歉收 [qiànshōu] เก็บเกี่ยวไม่ได้ผล, 道歉 [dàoqiàn] ขอโทษ

浅 qiǎn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 浅 (淺) [qiǎn] ตื้น/อ่อน –> 浅海 [qiǎnhǎi] ทะเลน้ำตื้น, 水浅养不住大鱼 น้ำตื้นเกินไปเลี้ยงปลาใหญ่ไม่ได้, 浅色 [qiǎnsè] สีที่อ่อน, 浅颜色 สีที่อ่อน

遣 qiǎn [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 遣 [qiǎn] ส่ง(send) –> 消遣 [xiāoqiǎn] ฆ่าเวลา, 派遣 [pàiqiǎn] ส่งคนออกไป

千 qiān [หมวดอักษร: 十]

ความหมายปัจจุบัน: 千 [qiān] พัน(หนึ่งพัน) –> 秋千 [qiūqiān] ชิงช้า(swing), 一日千里 [yírì qiānlǐ] ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว, 万千 [wànqiān] ร้อยแปดพันเก้า, 千米 [qiānmǐ] กิโลเมตร, 千里马 [qiānlǐmǎ] ม้าฝีเท้าดี,千真万确 [qiānzhēnwànquè] จริงแท้แน่นอน

牵 qiān [หมวดอักษร: 牛]

ความหมายปัจจุบัน: 牵 (牽) [qiān] จูง –> 牵手 [qiānshǒu] จูงมือ

签 qiān [หมวดอักษร: 竹]

ความหมายปัจจุบัน: 签 (簽) [qiān] ลงนาม, ป้าย –> 签证 [qiānzhèng] วีซ่า, 标签 [biāoqiān] แผ่นฉลาก(label), 价签 [jiàqiān] ป้ายราคา

谦 qiān [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 谦 (謙) [qiān] ถ่อมตัว(modest) –> 谦虚 [qiānxū] ถ่อมตัว, 谦辞 [qiāncí] คำพูดที่แสดงการถ่อมตัว, 谦逊 [qiānxùn] ถ่อมตัว

迁 qiān [หมวดอักษร: 辶]

ความหมายปัจจุบัน: 迁 (遷) [qiān] โยกย้าย –> 迁移 [qiānyí] ย้ายถิ่นที่อยู่

铅 qiān [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 铅 (鉛) [qiān] ตะกั่ว –> 铅笔 [qiānbǐ] ดินสอ, 无铅汽油 น้ำมันไร้สารตะกั่ว

墙 qiáng [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 墙 [qiáng] กำแพง, ฝาผนัง –> 墙壁 [qiángbì] กำแพง, 墙头 [qiángtóu] สันกำแพง, 墙角 [qiángjiǎo] มุมกำแพง, 围墙 [wéiqiáng] กำแพงรั้ว, 城墙 [chéngqiáng] กำแพงเมือง, 分隔墙 [fēngéqiáng] ผนังกั้น, 隔墙 [géqiáng] พาร์ทิชัน(partition wall)

强 qiáng [หมวดอักษร: 弓]

ความหมายปัจจุบัน: 强 (強) [qiáng] ดื้อรั้น, แข็งแกร่ง, เก่ง –> 强悍 [qiánghàn] กล้าหาญ, 强击机 [qiángjījī] เครื่องบินจู่โจม, 强奸 [qiángjiān] ข่มขืน เช่น 强奸案 คดีข่มขืน , 强大 [qiángdà] ยิ่งใหญ่แข็งแกร่ง, 强度 [qiángdù] ระดับความแข็งแกร่ง, 强调 [qiángdiào] เน้น, 强壮 [qiángzhuàng] แข็งแรง(strong) เช่น 步行使得腿强壮健康。เดินทำให้ขาแข็งแรง/我的身体很强壮。 ร่างกายของฉันแข็งแรงมาก

呛 qiàng [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 呛 (嗆) [qiāng]* สำลัก(choke) –> 我呛了点水 [wǒqiānglediǎnshuǐ] ผมสำลักน้ำเล็กน้อย 呛 (嗆) [qiàng] ระคายเคือง(irritate) –> 够呛 [gòuqiàng] เหลือทน/ทนไม่ไหว(เพราะไม่ได้เรื่อง อะไรประมาณนี้ครับ)

抢 qiǎng [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 抢 (搶) [qiǎng] แย่งชิง, ปล้น –> 抢劫 [qiǎngjié] ปล้น, 抢救 [qiǎngjiù] ช่วยชีวิต, 抢镜头 [qiǎngjìngtóu] แย่งซีน/ขโมยซีน(to steal the show), 抢先 [qiǎngxiān] ชิงนำหน้า, 抢先一步 [qiǎngxiān yībù] ชิงนำหน้าไปก่อนหนึ่งก้าว, 抢眼 [qiǎngyǎn] สะดุดตา

枪 qiāng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 枪 (槍) [qiāng] ยิง –> 枪毙 [qiāngbì] ยิงเป้า, 枪击 [qiāngjī] ยิงปืน, 枪手 [qiāngshǒu] มือปืน, 枪杀 [qiāngshā] ใช้ปืนยิง, 枪杆 [qiānggǎn] กระบอกปืน, 枪口 [qiāngkǒu] ปากกระบอกปืน

腔 qiāng [หมวดอักษร: 月]

ความหมายปัจจุบัน: 腔 [qiāng] ช่อง –> 齿腔 [chǐqiāng] ช่องฟัน, 腔调 [qiāngdiào] ท่วงทำนองเพลง, 满腔 [mǎnqiāng] เต็มไปด้วย, 鼻腔 [bíqiāng] โพรงจมูก, 共鸣腔 [gòngmíngqiāng] ห้องเก็บเสียงก้อง(resonance chamber)

乔 qiáo [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 乔 [qiáo] สูง –> 乔装 [qiáozhuāng] การปลอมตัว

侨 qiáo [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 侨 [qiáo] คนที่ย้ายไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ,侨 (qiáo)คนที่ย้ายไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ (qiáo)อพยพไปอยู่ต่างประเทศ (qiáo)อาศัยอยู่ต่างแดน侨资 (qiáozī)เงินลงทุนโดยคนต่างด้าว 侨胞 (qiáo bāo)(พี่น้อง) ชาวจีนโพ้นทะเล (qiáobāo)คนจีนโพ้นทะเล (คนชาติเดียวกันที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ) 侨眷 (qiáojuàn)ภรรยาและลูก (ของคนที่ย้ายไปอยู่ต่างแดน) ที่ยังอยู่ในประเทศ 侨汇 (qiáo huì)เงินที่คนอพยพไปอยู่ต่างแดนส่งกลับไปประเทศของตน (qiáohuì)การที่คนจีนโพ้นทะเลโอนเงินมาให้ญาติพี่น้องในประเทศจีน (qiáohuì)เงินโอนจากคนที่อยู่ในต่างประเทศ โอนมาให้ญาติในประเทศ 侨民 (qiáo mín)ชาวต่างประเทศ, ชาวต่างด้าว (qiáomín)คนต่างด้าว 侨属 (qiáoshǔ)คนในครอบครัวที่ยังอยู่ในประเทศ 侨居 (qiáo jū)อพยพไปอยู่ต่างประเทศ (qiáojū)ย้ายไปอยู่ต่างแดน" "

桥 qiáo [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 桥 (橋) [qiáo] สะพาน –> 天桥 [tiānqiáo] สะพานลอยคนข้าม,, 过街天桥 [guòjiē tiānqiáo] สะพานลอยคนข้าม, 立交桥 [lìjiāoqiáo] สะพานลอยต่างระดับ

瞧 qiáo [หมวดอักษร: 目]

ความหมายปัจจุบัน: 瞧 [qiáo] ดู, มอง –> 瞧不起 [qiáobùqǐ] ดูถูก, 走着瞧 [zǒuzheqiáo] คอยดู,瞧一眼 กวาดตาดูหน่อย/ชำเลืองมองหน่อย เช่น 顺便近来瞧一眼就走 ถือโอกาสเข้ามาดูสักหน่อยก็จะไปแล้ว

荞 qiáo [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 荞 (蕎, 荍) [qiáo] –> 荞麦 [qiáomài] ข้าวสาลีลัควิท(buckwheat)

撬 qiào [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 撬 [qiào] งัด –> 撬棍 [qiào gùn] ชะแลง(claw bar), 撬开 [qiàokāi] แงะเพื่อเปิด/งัดเพื่อเปิด

巧 qiǎo [หมวดอักษร: 工]

ความหมายปัจจุบัน: 巧 [qiǎo] ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,เฉียบแหลม –> 不巧 [bùqiǎo] โชคไม่ดี/จังหวะไม่ดี, 巧克力 [qiǎokèlì] ช็อคโกแลต, 热巧克力 [rèqiǎokèlì] ช๊อกโกแลตร้อน, 巧克力囊肿 [qiǎokèlì nángzhǒng] ช็อกโกแลตซีสต์, 巧妙 [qiǎomiào]) ยอดเยี่ยมล้ำเลิศ

悄 qiǎo [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 悄 [qiāo] เบาๆ, เงียบๆ –> 悄悄 [qiāoqiāo] อย่างเงียบๆ, 悄悄话 [qiāoqiaohuà] กระซิบ

敲 qiāo [หมวดอักษร: 攴]

ความหมายปัจจุบัน: 敲 [qiāo] เคาะ –> 敲门 [qiāomén] เคาะประตู

跷 qiāo [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 跷 (蹺) [qiāo] ยกเท้าขึ้น –> 跷跷板 [qiāoqiāobǎn] ไม้กระดานหก(seesaw)

锹 qiāo [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 锹 [qiāo] จอบ, เสียม –> 不锈钢锹 เสียมไม่ขึ้นสนิม, 锹甲 [qiāojiǎ] ด้วง

茄 qié [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 茄 [qié]* มะเขือ –> 茄子 [qiézi] มะเขือ, 番茄 [fānqié] มะเขือเทศ,小茄子 [xiǎoqiézi] มะเขือม่วงเล็ก, 紫茄 มะเขือม่วง, 五指茄 มะเขือการ์ตูน, 蛋茄 มะเขือไข่เต่า 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต

怯 qiè [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 怯 [qiè] ขี้ขลาดตาขาว –> 露怯 [lòuqiè] ปล่อยไก่/ขายหน้า เช่น 露了一怯 ปล่อยไก่ไปทีหนึ่ง, 怯懦 [qiènuò] ขี้ขลาดตาขาว, 胆怯 [dǎnqiè] ขี้ขลาดตาขาว, 怯场 [qiècháng] ประหม่า เช่น 怯场怎么办 ประม่าทำอย่างไรดี

窃 qiè [หมวดอักษร: 穴]

ความหมายปัจจุบัน: 窃 (竊) [qiè] ขโมย –> 盗窃 [dàoqiè] ขโมย(steal), 偷窃 [tōuqiè] ขโมย, 扒窃 [páqiè] ล้วงกระเป๋า(ขโมย)

且 qiě [หมวดอักษร: 一]

ความหมายปัจจุบัน: 且 [qiě] และ, ยังคง, ยิ่งกว่านั้น, ในขณะ –> 而且 [érqiě] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, [不仅… ,而且…] ไม่เพียงแต่…และยัง… , 并且 อีกทั้ง, 且慢 [qiěmàn] ช้าก่อน

切 qiē [หมวดอักษร: 刀]

ความหมายปัจจุบัน: 切 [qiē]* หั่น –> 切断 [qiēduàn] ตัดขาด, 切点 [qiēdiǎn] จุดตัด, 切磋 [qiēcuō] ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน, 余切 [yúqiē] อัตราส่วนเปรียบเทียบ, 切入 [qiērù] เจาะเข้าไป เช่น 切入点 ตำแหน่งที่เจาะเข้าไป, 割切 [gēqiē] การตัด / 切 [qiè]* –> 一切 [yíqiè] ทุกอย่าง เช่น 1. 一切都太晚了。 ทุกอย่างสายเกินไปแล้ว 2. 尽管一切看起来都太晚了!แม้ว่าทุกอย่างมันจะดูสายไปแล้ว 3. 一切都已经结束了! ทุกอย่างมันจบสิ้นแล้ว , 切合 [qièhé] เหมาะเจาะ, 切记 [qièjì] จดจำ, 密切 [mìqiè] ใกล้ชิด, 心切 [xīnqiè]ปรารถนาอย่างแรง,切磋 [qiēcuō] ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

勤 qín [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 勤 (懃) [qín] ขยันหมั่นเพียร –> 勤于 [qínyú] ขยันหมั่นเพียร เช่น 勤于锻炼能有效预防胆结石吗 ขยันออกกำลังกายมีผลช่วยป้องกันโรคนิ่วได้หรือไม่, 勤劳 [qínláo] มุมานะบากบั่น, 勤奋 [qínfèn] ขยันหมั่นเพียร,勤快 [qínkuài] ขยันหมั่นเพียร, 出勤 [chūqín] เริ่มการทำงาน/แสดงเวลาทำงาน เช่น 1.出勤卡 บัตรตอกเวลา 2.办公室员工出勤机 เครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลาทำงานสำนักงาน 3.指纹考勤机 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

擒 qín [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 擒 [qín] จับกุม(capture) –> 擒拿 [qínná] จับกุม, 擒拿手 มือคว้าจับ เช่น 鷹爪擒拿手 มือคว้าจับกรงเล็บอินทรี,

琴 qín [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 琴 [qín] พิณ, เปียโน –> 钢琴 [gāngqín] เปียโน, 小提琴 [xiǎotíqín] ไวโอลิน

禽 qín [หมวดอักษร: 人]

ความหมายปัจจุบัน: 禽 [qín] นก –> 禽流感 [qínliúgǎn] ไข้หวัดนก, 家禽 [jiāqín] สัตว์เลี้ยง(มีปีก), 水禽 [shuǐqín] สัตว์น้ำที่มีปีก เช่น เป็ด

秦 qín [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 秦 [qín] แซ่ฉิน, รัฐฉิน –> 秦始皇 [Qínshǐhuáng] ฉินซีฮ่องเต้, 秦朝 [qíncháo] ราชวงศ์ฉิน

芹 qín [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 芹 [qín] –> 芹菜 [qíncài] ขึ้น่าย(celery)

寝 qǐn [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 寝 [qǐn] นอน –> 废寝忘食 [fèiqǐnwàngshí] ลืมกินลืมนอน, 就寝 [jiùqǐn] เข้านอน เช่น 上床就寝 ขึ้นเตียงเข้านอน

亲 qīn [หมวดอักษร: 亠]

ความหมายปัจจุบัน: 亲 (親) [qīn] จูบ, ชิดใกล้, ด้วยตนเอง –> 亲属 [qīnshǔ] ญาติสนิท, 亲身 [qīnshēn] ด้วยตนเอง(สัมผัสประสบการณ์โดยตรง), 亲自 [qīnzì] ด้วยตนเอง(ทำด้วยตนเอง), 亲眼 [qīnyǎn] เห็นกับตา, 父亲 [fùqīn] บิดา, 母亲 [mǔqīn] มารดา, 母亲节[mǔqīnjié] วันแม่, 亲笔 [qīnbǐ] เขียนกับมือ เช่น 亲笔信 จดหมายที่เขียนกับมือ, 亲手 [qīnshǒu] ด้วยมือตนเอง, 亲生 [qīnshēng] ผู้ให้กำเนิด, 亲近 [qīnjìn] ใกล้ชิด เช่น 我最亲近的人 คนที่ฉันใกล้ชิดที่สุด

侵 qīn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 侵 [qīn] รุก, บุก(invade) –> 侵略 [qīnlüè] รุกราน เช่น 打击侵略者 ต่อสู้กับผู้รุกราน, 入侵 [rùqīn]/侵入 [qīnrù] บุกรุก เช่น 1. 非法侵入他人计算机系统窃取信息 การละเมิดบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นเพื่อที่จะขโมยข้อมูล 2.外星人入侵 การบุกรุกจากมนุษย์ต่างดาว , 侵权 [qīnquán] ละเมิดสิทธิ, 侵犯 [qīnfàn] ล่วงละเมิดสิทธิ์, 性侵犯 [xìngqīnfàn] ล่วงละเมิดทางเพศ/ข่มขืน

衾 qīn [หมวดอักษร: 衣]

ความหมายปัจจุบัน: 衾 [qīn] ผ้าห่ม, ผ้าคลุมที่บาง –> 罗衾不耐五更寒。 ผ้าบางมิอาจต้านความเหน็บหนาวของเดือนห้า

情 qíng [หมวดอักษร: 忄]

ความหมายปัจจุบัน: 情 [qíng] ความรู้สึก(feeling) อารมณ์ –> 同情 [tóngqíng] เห็นใจ(sympathize), 情人 [qíngrén] คนรัก, 情侣 [qínglǚ] คู่รัก, 情妇 [qíngfù] หญิงชู้, 情夫 [qíngfū] ชายชู้, 情况 [qíngkuàng] สภาพ, 情愿 [qíngyuàn] สมัครใจ ยินยอม, 情书 [qíngshū] จดหมายรัก, 心情 [xīnqíng] ความรู้สึก, 情感 [qínggǎn] ความรู้สึก, 情景 [qíngjǐng] เหตุการณ์, 情绪 [qíngxù] อารมณ์, 热情 [rèqíng] ความเร่าร้อน, 事情 [shìqing] เรื่องราว, 爱情 [àiqíng] ความรัก, 友情 [yǒuqíng] มิตรภาพ,感情 [gǎnqíng] อารมณ์ความรู้สึก, 一见钟情 [yījiànzhōngqíng] รักแรกพบ, 偷情 [tōuqíng] ลักลอบรักกัน

擎 qíng [หมวดอักษร: 手]

ความหมายปัจจุบัน: 擎 [qíng] ยกขึ้น –> 引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์, 擎磨合 [qíngmóhé] รันอินเครื่องยนต์, 磨合 [móhé] รันอิน เช่น 新车磨合期 ช่วงระยะเวลารันอินรถใหม่

晴 qíng [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 晴 [qíng] ท้องฟ้าปลอดโปร่ง –> 晴天 [qíngtiān] ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

庆 qìng [หมวดอักษร: 广]

ความหมายปัจจุบัน: 庆 (慶) [qìng] เฉลิมฉลอง –> 国庆节 [guóqìngjié] วันชาติ, 庆贺 [qìnghè] ฉลอง, 喜庆 [xǐqìng] เฉลิมฉลอง

请 qǐng [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 请 (請) [qǐng] เชิญ, ขอ –> 请假 [qǐngjià] ลาหยุด(กิจ/ป่วย), 请客 [qǐngkè] เป็นเจ้ามือ(เลี้ยงอาหาร), 请求 [qǐngqiú] ขอร้อง, 恭请 [gōngqǐng] กราบเรียนเชิญ

顷 qǐng [หมวดอักษร: 页]

ความหมายปัจจุบัน: 顷 (頃) [qǐng] ทันที,เมื่อครู่นี้ –> 顷刻 [qǐngkè] ทันทีทันใด

倾 qīng [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 倾 (傾) [qīng] เอน, เอียง, ลาด –> 倾诉 [qīngsù] ระบายความในใจ, 倾听 [qīngtīng] รับฟัง เงี่ยหูฟัง, 倾斜 [qīngxié] เอนเอียง เช่น 倾斜45度 เอียง 45 องศา, 倾慕 [qīngmù] นิยมชมชอบ

卿 qīng [หมวดอักษร: 卩]

ความหมายปัจจุบัน: 卿 [qīng] ตำแหน่งเสนาบดีสมัยโบราณ ,แซ่ชาวจีน

氢 qīng [หมวดอักษร: 气]

ความหมายปัจจุบัน: 氢 (氫) [qīng] ไฮโดรเจน –> 氢键 [qīng jiàn] พันธะไฮโดรเจน(hydrogen bond), 镍氢电池 ถ่านชาร์จนิกเกิลเมทอลไฮไดร์(Ni-MH/Nickel metal-hydride)

清 qīng [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 清 [qīng] ใส, สะอาด, ชัด –> 清楚 [qīngchu] ชัดเจน/แน่ใจ เช่น 我也不太清楚。 ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจ, 清晨 [qīngchén] เช้าตรู่, 清除 [qīngchú] กำจัด, 清洁 [qīngjié] สะอาด, 清代 [qīngdài] ราชวงศ์ชิง, 清点 [qīngdiǎn] ตรวจเช็ค(สิ่งของ), 清白 [qīngbái] ขาวสะอาด, 清醒 [qīngxǐng] สมองปลอดโปร่ง, 清剿 [qīngjiǎo] กำจัดกวาดล้าง, 高清 [gāoqīng] ความละเอียดสูง/HD(high definition), 全高清 [quángāoqīng] Full HD, 清淡 [qīngdàn] อ่อน/ไม่จัด เช่น 1.清淡口味。รสไม่จัด 2.最好清淡点儿。 ถ้าจะให้ดีขออาหารที่รสไม่จัด

蜻 qīng [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 蜻 [qīng] –> 蜻蜓 [qīngtíng] แมลงปอ

轻 qīng [หมวดอักษร: 车]

ความหมายปัจจุบัน: 轻 (輕) [qīng] เบา –> 年轻 [niánqīng] เยาว์วัย(young), 年轻人 [niánqīngrén] เยาว์วัย, 轻松 [qīngsōng] ทำตัวสบายๆ(relaxing), 轻信 [qīngxìn] เชื่อง่าย, 轻轨 [qīngguǐ] รถไฟฟ้า, 轻易 [qīngyì] อย่างง่ายดาย, 轻视 [qīngshì] ดูถูก, 看轻 [kànqīng] ดูถูก, 轻敌 [qīngdí] ประมาทข้าศึก

青 qīng [หมวดอักษร: 青]

ความหมายปัจจุบัน: 青 [qīng] สีเขียว, สีดำ, อายุน้อย –> 青丝 [qīngsī] ผมสีดำ(วรรณคดีจีนสมัยโบราณ), 少年 [shàonián] เยาวชน/วัยรุ่น, 青年 [qīngnián] วัยหนุ่มสาว, 青少年 [qīngshàonián] วัยรุ่น/วัยหนุ่มสาว(青年+少年), 青春 [qīngchūn] วัยหนุ่มสาว, 青山 [qīngshān] เขาเขียว, 青蛙 [qīngwā] กบ, 青楼 [qīnglóu] หอนางโลม, 青椒 [qīngjiāo] พริกหยวก

琼 qióng [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 琼 (瓊) [qióng] สวย, หยกที่สวย, แซ่ฉง –> 琼海 [Qiónghǎishì] เมืองฉงไห่, 琼山区 [Qióngshānqū] เขตฉงชาน

穷 qióng [หมวดอักษร: 穴]

ความหมายปัจจุบัน: 穷 (窮) [qióng] ยากจน –> 穷人 [qióngrén] คนจน, 穷困 [qióngkùn] ชีวิตลำบากยากแค้น

囚 qiú [หมวดอักษร: 囗]

ความหมายปัจจุบัน: 囚 [qiú] จำคุก(imprison),นักโทษ –> 囚徒 [qiútú] นักโทษที่ถูกคุมขัง, 囚犯 [qiúfàn] นักโทษ, 囚禁 [qiújìn] ถูกกักขังบริเวณ, 幽囚 [yōuqiú] ถูกคุมขัง

求 qiú [หมวดอักษร: 水]

ความหมายปัจจุบัน: 求 [qiú] ขอร้อง, แสวงหา –> 追求 [zhuīqiú] แสวงหา, 请求 [qǐngqiú] ขอร้อง, 求婚 [qiúhūn] ขอแต่งงาน

球 qiú [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 球 [qiú] ลูกบอล, โลก –> 网球 [wǎngqiú] เทนนิส, 台球 [táiqiú] สนุกเกอร์,足球 [zúqiú] ฟุตบอล, 球场 [qiúchǎng] สนามบอล,羽毛球 [yǔmáoqiú] แบตมินตัน, 排球 [páiqiú] วอลเลย์บอล, 篮球 [lánqiú] บาสเกตบอล, 高尔夫球 [gāo’ěrfūqiú] กอลฟ์ เช่น 打高尔夫球 ตีกอฟล์

酋 qiú [หมวดอักษร: 酉]

ความหมายปัจจุบัน: 酋 [qiú] หัวหน้าเผ่า –> 阿联酋 [āliánqiú] สหรัฐอาหรับเอมิเรสตส์(United Arab Emirates)

丘 qiū [หมวดอักษร: 丿]

ความหมายปัจจุบัน: 丘 (坵,邱) [qiū] เนิน –> 丘陵 [qiūlíng] เนินเขา(hill), 沙丘 [shāqiū] เนินทราย, 坟丘 [fénqiū] สุสาน

秋 qiū [หมวดอักษร: 禾]

ความหมายปัจจุบัน: 秋 [qiū] ฤดูใบไม้ร่วง –> 秋千 [qiūqiān] ชิงช้า, 秋天 [qiūtiān] ฤดูใบไม้ร่วง, 秋季 [qiūjì] ฤดูใบไม้ร่วง

蚯 qiū [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 蚯 [qiū] –> 蚯蚓 [qiūyǐn] ไส้เดือน

渠 qú [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 渠 [qú] 红旗渠 (hóngqíqú)คลองธงแดง 灌溉渠 (guàn gài qú)คลองส่งน้ำ คลองทดน้ำ 渠道 (qú dào)คูคลอง, คลองส่งน้ำ 渠 (qú)ชื่อสกุล (แซ่ แต้จิ๋วออกเสียง กื๊อ) 河渠 (hé qú)แม่น้ำและคูน้ำ คูคลอง 沟渠 (gōu qú )คูน้ำชลประทาน 水渠 (shuǐ qú)คลองน้ำ,ร่องน้ำ 水到渠成 (shuǐ dào qú chéng)เมื่อน้ำหลากถึงเขื่อนก็สร้างเสร็จ อุปมาว่าเงื่อนไขพร้อม เงื่อนไขสุกงอม 毛渠 (máo qú)ทางน้ำเล็กๆ 明渠 (míng qú)คลองชลประทาน หรือ ทางน้ำเล็กๆบนพื้น" "

去 qù [หมวดอักษร: 厶]

ความหมายปัจจุบัน: 去 [qù] ไป –> 过去 [guòqu] เคยไป, 去世 [qùshì] ตาย, 去年 [qùnián] ปีที่แล้ว, 我们得早点儿去。[wǒmenděizǎo diǎnr qù] พวกเราควรไปเร็วหน่อย

趣 qù [หมวดอักษร: 走]

ความหมายปัจจุบัน: 趣 [qù] สนใจ –> 感兴趣 [gǎnxìngqù] รู้สึกสนใจ, 有趣 [yǒuqù] น่าสนใจ, 没趣 [méiqù] ไม่สนใจ, 有趣的事 [yǒuqùdeshì] เป็นเรื่องที่น่าสนใจ, 志趣 [zhìqù] สิ่งที่ชอบและสนใจ

取 qǔ [หมวดอักษร: 又]

ความหมายปัจจุบัน: 取 [qǔ] รับ, เบิก –> 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก, 取决于 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ, 取钱 [qǔqián] ถอนเงิน, 取款 [qǔkuǎn] ถอนเงิน, 取决于 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ, 取 [qǔ] รับ, เบิก เช่น 1. 我想取六百块钱。 ผมต้องการเบิกเงิน 600 หยวน,2. 取现金 เบิกเงินสด, 取代 [qǔdài] แทนที่(replace)

娶 qǔ [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 娶 [qǔ] แต่งภรรยา –> 娶亲 [qǔqīn] มีภรรยา, 迎娶 [yíngqǔ] แต่งภรรยา, 娶 [qǔ] แต่งภรรยา เช่น 1.我要娶你为妻。ฉันต้องการแต่งงานกับเธอ(รับเธอเป็นภรรยา) 2.娶你不后悔 ไม่เสียใจที่แต่งกับเธอ 3.她不会嫁给你的。 เธอจะไม่แต่งงานกับคุณหรอก, 娶妻 [qǔqī] แต่งภรรยา(take a wife), 再娶 [zàiqǔ] แต่งภรรยาอีกครั้ง

区 qū [หมวดอักษร: 匚]

ความหมายปัจจุบัน: 区 (區) [qū]* เขตพื้นที่ –> 郊区 [jiāoqū] ชานเมือง(suburbs), 区别 [qūbié] แตกต่าง, 专区 [zhuānqū] เขตการปกครองพิเศษ, 区域 [qūyù] เขต, 军区 [jūnqū] เขตทหาร, 地区 [dìqū] บริเวณ, 市区 [shìqū] เขตตัวเมือง

屈 qū [หมวดอักษร: 尸]

ความหมายปัจจุบัน: 屈 [qū] ขาด,首屈一指 (shǒu qū yì zhǐ)เป็นอันดับหนึ่ง ไม่เป็นสองรองใคร 能屈能伸 (néng qū néng shēn)จะงอก็ได้ จะยืดก็ได้ 理屈词穷 (lǐ qū cí qióng)ถูกหักล้างจนไม่มีเหตุผลจะโต้ 理屈 (lǐqū)ดิ้นไม่หลุด (lǐqū)ไม่สามารถหาเหตุผลมาโต้แย้งได้ 抱屈 (bào qū)คับแค้นใจ (bàoqū)รู้สึกคับใจหรือขุ่นใจ (bàoqū)รู้สึกไม่พอใจ 屈辱 (qū rǔ)ความอัปยศอดสู (qūrǔ)อัปยศ 屈节 (qū jié)เสียศักดิ์ศรี 屈膝 (qū xī)ความละอายใจ (qūxī)คุกเข่า" "

曲 qū [หมวดอักษร: 曰]

ความหมายปัจจุบัน: 曲(麯) [qū]* โค้ง,งอ,สถานที่ –> 郊区 [jiāoqū] ชานเมือง(suburbs), 曲线图 [qūxiàntú] กราฟเส้น / 曲 [qǔ]* เพลง –> 我喜欢听流行歌曲 。 ฉันชอบฟังเพลงยอดนิยมทั่วไป, 舞曲 [ wǔqǔ] เพลงเต้นรำ, 交响曲 [jiāoxiǎngqǔ] เพลงซิมโฟนี, 协奏曲 [xiézòuqǔ] เพลงคอนเซอร์โต, 夜曲 [yèqǔ] เพลงบรรเลงยามราตรี, 进行曲 [jìnxíngqǔ] เพลงมาร์ช, 摇篮曲 [yáolánqǔ] เพลงกล่อมเด็ก

祛 qū [หมวดอักษร: 礻]

ความหมายปัจจุบัน: 祛 [qū] ขจัด,ขับออก(除去, 除去疾病,延长寿命) –> 祛病延年 ขจัดโรคยืดอายุ, 祛痰 [qūtán] ขับเสมหะ(to dispel phlegm), 祛除 [qūchú] กำจัดออกไป(get rid of), 祛疑 [qūyí] ขจัดข้อสงสัย

趋 qū [หมวดอักษร: 走]

ความหมายปัจจุบัน: 趋 [qū] 趋附 (qū fù)คอยประจบเอาใจและแอบอิง 趋炎附势 (qū yán fù shì)ประจบและแอบอิงผู้มีอิทธิพล 趋奉 (qū fèng)ประจบ, สอพลอ 趋向 (qū xiàng)มีแนวโน้มไปทาง 趋势 (qū shì)แนวโน้ม 趋之若骛 (qū zhī ruò wù)วิ่งเป็นกลุ่มๆเหมือนฝูงเป็ด 趋 (qū)รีบเดิน" "

躯 qū [หมวดอักษร: 身]

ความหมายปัจจุบัน: 躯 [qū] ร่างกายของคน(human body) –> 身躯 [shēnqū] ร่างกาย, 躯体 [qūtǐ] ร่างกาย, 捐躯 [juānqū] พลีชีพ เช่น 为国捐躯 พลีชีพเพื่อชาติ

驱 qū [หมวดอักษร: 马]

ความหมายปัจจุบัน: 驱 (驅) [qū] ขับไล่ –> 驱虫剂 [qūchóngjì] ยาทากันยุง, 驱邪 [qūxié] ขับไล่ภูติผี/สิ่งชั่วร้าย, 驱魔 [qūmó] ขับไล่ภูติผี/สิ่งชั่วร้าย

全 quán [หมวดอักษร: 入]

ความหมายปัจจุบัน: 全 [quán] ทั้งหมด, สมบูรณ์ –> 全部 [quánbù] ทั้งหมด, 全面 [quánmiàn] รอบด้าน, 全球 [quánqiú] ทั้งโลก, 全球变暖 [quánqiúbiànnuǎn] ภาวะโลกร้อน(global warming), 完全 [wánquán] สมบูรณ์, 全局 [quánjú] สถานการณ์โดยรวม, 全家福 [quánjiāfú] รูปถ่ายครอบครัว เช่น 我把全家福放在书里。 ฉันเอารูปถ่ายครอบครัวใส่ไว้ในหนังสือ 便 [pián]* –> 便宜 [piányi] ราคาถูก เช่น 又好有便宜 ทั้งดีทั้งราคาถูก, 便利 [biàn* lì] สะดวก

拳 quán [หมวดอักษร: 手]

ความหมายปัจจุบัน: 拳 [quán] กำปั้น, หมัด(fist) –> 拳头 [quántóu] กำปั้น, 拳击手 [quánjīshǒu] นักมวย(boxer), 拳击 [quánjī] การต่อยมวย, 泰国拳击 [Tàiguóquánjī] มวยไทย, 拳击手套 [quánjíshǒutào] นวมต่อยมวย, 咏春拳 [yǒngchūnquán] หมัดหย่งชุน, 太极拳 [tàijíquán] ไทเก๊ก(Tai-chi), 八卦掌 [bāguàzhǎng] มวยปากั้วจ่าง, 形意拳 [xíngyìquán] มวยสิงอี้เฉวียน

权 quán [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 权 (權) [quán] อำนาจ –> 政权 [zhèngquán] อำนาจการปกครอง เช่น 放弃政权 สละอำนาจการปกครอง, 权力 [quánlì] อำนาจ, 主权 [zhǔquán] อำนาจอธิปไตย, 人权 [rénquán] สิทธิมนุษยชน, 拿权 [náquán] กุมอำนาจ, 极权 [jíquán] เผด็จการ, 集权 [jíquán] รวมศูนย์อำนาจรัฐ, 侵权 [qīnquán] ละเมิดสิทธิ, 全权 [quánquán] มีเอำนาจเต็ม, 女权 [nǚquán] สิทธิของสตรีในสังคม, 地权 [dìquán] กรรมสิทธิ์ในที่ดิน, 弃权 [qìquán] สละอำนาจ/สละสิทธิ์(可以投票时不投票), 强权 [qiángquán] อำนาจ, 当权 [dāngquán] คุมอำนาจ

泉 quán [หมวดอักษร: 水]

ความหมายปัจจุบัน: 泉 [quán] น้ำพุ –> 温泉 [wēnquán] น้ำพุร้อน(hot spring), 泉水 [quánshuǐ] น้ำพุ, 源泉 [yuánquán] แหล่งน้ำพุ. 矿泉水 [kuàngquánshuǐ] น้ำแร่

券 quàn [หมวดอักษร: 刀]

ความหมายปัจจุบัน: 券 (劵) [quàn] ตั๋ว,ใบรับรอง –> 优惠券 [yōuhuìquàn] คูปอง(coupon) เช่น คูปองแลกซื้อของ, 债券 [zhàiquàn] พันธบัตร, 兑换券 [duìhuànquàn] ตั๋วสัญญาแลกเงิน, 入场券 [rùchǎngquàn] บัตรผ่านประตู

劝 quàn [หมวดอักษร: 力]

ความหมายปัจจุบัน: 劝 (勸) [quàn] เตือน, แนะนำ, จูงใจ –> 我劝他戒烟。ฉันเตือนเขาให้เลิกสูบบุหรี่, 我劝他别离婚。 ฉันเตือนเขาอย่าหย่า, 他劝我报告警察。เขาแนะนำฉันให้แจ้งตำรวจ, 劝戒 [quànjiè] เตือน, 劝告 [quàngào] แนะนำ เช่น 我没听你的劝告。ฉันไม่ฟังคำแนะนำของเธอ

犬 quǎn [หมวดอักษร: 犬]

ความหมายปัจจุบัน: 犬 [quǎn] สุนัข –> 犬牙 [quǎnyá] ฟันเขี้ยว/เขี้ยวสุนัข, 犬齿 [quǎnchǐ] ฟันเขี้ยว/เขี้ยวสุนัข, 猎犬 [lièquǎn] สุนัขล่าสัตว์, 狂犬病 [kuángquǎnbìng] โรคพิษสุนัขบ้า, 警犬 [jǐngquǎn] สุนัขตำรวจ

圈 quān [หมวดอักษร: 囗]

ความหมายปัจจุบัน: 圈 [quān] (ใช้รั้ว)ล้อม (สัตว์เลี้ยง) 风圈 (fēng quān)ทรงกลด 项圈 (xiàng quān)สร้อยคอ,เครื่องประดับที่คอ 面包圈 (miàn bāo quān)โดนัท 花圈 (huā quān)พวงมาลา พวงมาลัย 罗圈腿 (luó quān tuǐ)ขาโก่ง 罗圈 (luó quān)กรอบวงกลมของตะแกรงร่อน" "

却 què [หมวดอักษร: 卩]

ความหมายปัจจุบัน: 却 (卻) [què] แต่ –> 却 [què] แต่…กลับ… (ต้องวางไว้หลังประธานเท่านั้น) เช่น 我来了,他却走了ฉันมาแล้ว แต่เธอกลับไปแล้ว , 冷却 [lěngquè] เย็นยะเยือก

确 què [หมวดอักษร: 石]

ความหมายปัจจุบัน: 确 (確) [què] ถูกต้อง –> 正确 [zhèngquè] ถูกต้อง, 准确 [zhǔnquè] ถูกต้องแม่นยำ, 确实 [quèshí] จริงๆ เช่น 中文歌有些确实是很好听。 , 的确 [díquè] จริงๆ, 确定 [quèdìng] แน่นอน

雀 què [หมวดอักษร: 隹]

ความหมายปัจจุบัน: 雀 [què]* นกกระจอก –> 雀斑 [quèbān] กระบนผิวหน้า, 孔雀 [kǒngquè] นกยูง, 金丝雀 [jīnsíquè] นกขมิ้น, 麻雀 [máquè] นกกระจอก

鹊 què [หมวดอักษร: 鸟]

ความหมายปัจจุบัน: 鹊 (鵲) [què] นกกางเขน –> 喜鹊 [xǐquè] นกกางเขน

缺 quē [หมวดอักษร: 缶]

ความหมายปัจจุบัน: 缺 [quē] ขาด –> 缺点 [quēdiǎn] จุดบกพร่อง เช่น 1.每个人都有缺点 ทุกคนล้วนมีจุดบกพร่อง 2.发现对方的缺点 มองเห็นข้อบกพร่องของอีกฝ่าย 3.月有阴晴圆缺 ดวงจันทร์มีมืดสว่างกลมเว้า , 缺漏 [quēlòu] ข้อบกพร่อง, 缺乏 [quēfá] ขาดแคลน, 缺少 [quēshǎo] ขาดแคลน, 缺货 [quēhuò] สินค้าขาดตลาด, 缺课 [quēkè] ขาดเรียน, 缺席 [quēxí] ขาดประชุม, 缺德 [quēdé] ขาดศีลธรรม

群 qún [หมวดอักษร: 羊]

ความหมายปัจจุบัน: 群 [qún] กลุ่ม(crowd) –> …群 […qún] ฝูง… เช่น 狗群 ฝูงสุนัข/人群 ฝูงคน, 机群 [jīqún] ฝูงบิน , 武当山古建筑群 [Wǔdāngshāngǔjiànzhúqún] หมู่ตึกโบราณเขาบู๊ตึ้ง, 群岛 [qúndǎo] หมู่เกาะ

裙 qún [หมวดอักษร: 衤]

ความหมายปัจจุบัน: 裙 [qún] กระโปรง(skirt) –> 迷你裙 [mínǐqún] มินิสเกิร์ต, 抹胸裙 [mòxiōngqún] ชุดเกาะอก, 睡裙 [shuìqún] ชุดนอน, 蛋糕裙 [dàngāoqún] ชุดกระโปรงชั้น, 舞会群 [wǔhuìqún] ชุดเต้นรำราตรี, 裙裤 [qúnkù] กางเกงกระโปรง

然 rán [หมวดอักษร: 灬]

ความหมายปัจจุบัน: 然 [rán] แต่, แน่นอน –> 仍然 [réngrán] ยังคง, 然而 [rán’ér] อย่างไรก็ตาม/แต่ทว่า, 然后 [ránhòu] ต่อจากนั้น เช่น 然后呢 [ ránhòune] จากนั้นล่ะ/แล้วเป็นไง/แล้วไงต่อ

燃 rán [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 燃 [rán] ไหม้ –> 燃料 [ránliào] เชื้อเพลิง, 燃起 [ránqǐ] ลุกไหม้ เช่น 燃起大火 เกิดไฟลุกไหม้ใหญ่

染 rǎn [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 染 [rǎn] ย้อม, โรคติดต่อ –> 污染 [wūrǎn] มลภาวะ, 传染病 [chuánrǎnbìng] โรคติดต่อ, 染料 [rǎnliào] สีย้อม,染色 [rǎnsè] ย้อมสี เช่น 染不上颜色 ย้อมสีไม่ติด

瓤 ráng [หมวดอักษร: 瓜]

ความหมายปัจจุบัน: 瓤 [ráng] เนื้อ –> 瓜瓤 [guāráng] เนื้อแตงโม, เนื้อแคนตาลูป

让 ràng [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 让 (讓) [ràng] ยอม, หลีกทางให้ –> 让步 [ràngbù] ยอมอ่อนข้อให้/ยอมถอยก้าวหนึ่ง เช่น 我让一步。 , 让开 [ràngkāi] หลีกทางให้, 让路 [rànglù] หลีกทางให้, 退让 [tuìràng] ยอมถอย/ยอมแพ้ เช่น 不退让不绝望 อย่ายอมแพ้ อย่าหมดหวัง, 让位 [ràngwèi] ยกที่นั่งให้/ลงจากตำแหน่ง

嚷 rǎng [หมวดอักษร: 口]

ความหมายปัจจุบัน: 嚷 [rǎng] พูดเสียงดัง ตะโกนเสียงลั่น,嚷嚷 (rāngrāng)พูดเสียงดัง ตะโกนเสียงลั่น, ส่งเสียงเอะอะโวยวาย 嚷 (rāng)พูดเสียงดัง ตะโกนเสียงลั่น 喧嚷 (xuān rǎng)ร้องเอะอะโวยวาย (xuānrǎng)ร้องเจี๊ยวจ้าว (xuānrǎng)เสียง (คนหลายคน) 吵嚷 (chǎo rǎng)ร้องเอะอะโวยวาย (chǎorǎng)ทำเสียงดังเอะอะโวยวาย 叫嚷 (jiào rǎng )ร้อง, ร้องตะโกน" "

壤 rǎng [หมวดอักษร: 土]

ความหมายปัจจุบัน: 壤 [rǎng] ดิน –> 天壤之别 [tiānrǎngzhībié] แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน, 土壤 [tǔrǎng] ดิน肥沃的土壤 ดินปุ๋ย, 干旱土壤 [gān hàn tǔ rǎng] ดินที่แห้งแล้งแตกระแหง

饶 ráo [หมวดอักษร: 饣]

ความหมายปัจจุบัน: 饶 [ráo] ให้อภัย,อุดมสมบูรณ์ –>丰饶 [fēngráo] อุดมสมบูรณ์, 富饶 [fùráo] อุดมสมบูรณ์, 饶 [ráo] ให้อภัย เช่น 看你小小年,我就饶你吧。ดูเธอยังเด็กอยู่ ฉันยกโทษให้แล้วกัน, 饶命 [ráomìng] ไว้ชีวิต เช่น 交出他,就饶你一命! มอบ่ตัวเขาออกมา ฉันจะไว้ชีวิตให้ครั้งหนึ่ง

绕 rào [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绕 (繞) [rào] พัน,อ้อม –> 绕道 [ràodào] ทางอ้อม, 绕路 [ràolù] ทางอ้อม/ขับวน

扰 rǎo [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 扰 (擾) [rǎo] รบกวน(disturb) –> 打扰 [dǎrǎo] รบกวน, 请勿打扰 [qǐngwùdǎrǎo] ห้ามรบกวน(Do Not Disturb)

热 rè [หมวดอักษร: 灬]

ความหมายปัจจุบัน: 热 (熱) [rè] ร้อน –> 热饮 [rèyǐn] เครื่องดื่มร้อน, 热销 [rèxiāo] ขายดี, 热烈 [rèliè] อบอุ่น, 热身 [rèshēn] วอร์มร่างกาย, 热带 [rèdài] เขตร้อน, 热天 [rètiān] วันที่อากาศร้อน, 热心 [rèxīn] มีความกระตือรือร้น, 热情 [rèqíng] ความรัก, 热水袋 [rèshuǐdài] ถุงน้ำร้อน, 热狗 [règǒu] ฮ็อตด็อก, 热能 [rènèng] พลังงานความร้อน, 热闹 [rènào] คึกคัก, 热闹 [rènao] บรรยากาศคึกคัก/ครึกครื้น, 热线 [rèxiàn] สายด่วน

惹 rě [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 惹 [rě] ก่อเรื่อง –> 惹恼 [rěnǎo] ก่อปัญหา, 惹事 [rěshì] ก่อเรื่อง, 惹祸 [rěhuò] ก่อเภทภัย, 别惹我![biérěwǒ] อย่ามากวนฉัน!(Don’t bother me.) , 惹麻烦 [rěmáfan] ก่อเรื่อง เช่น 別去惹麻烦啦!อย่าไปก่อเรื่องล่ะ

人 rén [หมวดอักษร: 人]

ความหมายปัจจุบัน: 人[rén] คน –> 人丁 [réndīng] สมาชิกในครอบครัว, 人烟 [rényān] ร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์, 人世 [rénshì] โลกมนุษย์, 人类 [rénlèi] มนุษยชาติ, 人事 [rénshì] บุคลากร เรื่องทางโลก, 人们 [rénmen] ผู้คน, 人物 [rénwù] บุคคล/คน,恩人 [ēnrén] ผู้มีพระคุณ, 年轻人 [niánqīngrén] วัยหนุ่มสาว, 两性人 [liǎngxìngrén] กะเทย, 阴阳人 [yīnyángrén] กะเทย, 人妖 [rényāo] กะเทย(ไม่สุภาพ), 人口 [rénkǒu] ประชากร(population), 人才[réncái] คนที่มีพรสวรรค์, 人气 [rénqì] เป็นที่นิยม, 人生 [rénshēng] ชีวิ่ต เช่น 懂得人生 รู้จักชีวิต, 人民币 [rénmínbì] สกุลเงินหยวนของจีน, 人家 [rénjia] ตัวเอง/เค้า/คนอื่น, 人体 [réntǐ] ร่างกาย(the human body) เช่น 健康的人体每天必需八杯水。 ร่างกายที่แข็งแรงต้องการน้ำวันละแปดแก้ว, …อ่านต่อศัพท์ภาษาจีน : คนภูตผีปีศาจเทวดา

仁 rén [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 仁 [rén] ความเมตตากรุณา(เมตตาคือ ความต้องการให้สัตว์โลกมีความสุข/กรุณา คือ ความต้องการให้สัตว์โลกพ้นทุกข์) –> 仁爱 [rén’ài] ความเมตตา, 仁慈 [réncí] ความเมตตา,仁孝 เมตตาธรรมและกตัญญูกตเวทิตา,仁义 [rényì] เมตตาธรรมและคุณธรรม

任 rèn [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 任 [rèn]* แต่งตั้ง –> 任何 [rènhé] ไม่ว่าอะไร, 任务 [rènwu] ภาระหน้าที่, 任命 [rènmìng] แต่งตั้ง, 上任 [shàngrèn] ได้รับตำแหน่ง, 任期 [rènqī] ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง, 任教 [rènjiào] ทำหน้าที่การสอน, 信任 [xìnrèn] ไว้วางใจ, 主任 [zhǔrèn] ประธา่นอำนวยการ

刃 rèn [หมวดอักษร: 刀]

ความหมายปัจจุบัน: 刃 [rèn] มีด,คมมีด –> 刀刃 [dāorèn] คมมีด(knife edge)

纫 rèn [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 纫 (紉) [rèn] เย็บผ้า(sew) –> 缝纫 [féngrèn] เย็บผ้า(sewing), 缝纫机 [féngrènjī] จักรเย็บผ้า(sewing machine), 缝纫针 [féngrènzhēn] เข็มเย็บผ้า

认 rèn [หมวดอักษร: 讠]

ความหมายปัจจุบัน: 认 (認) [rèn] จำ,รู้,ยอมรับ –> 承认 [chéngrèn] ยอมรับ, 认为 [rènwéi] คิดว่า เช่น 有人认为 มีคนเห็นว่า, 认真 [rènzhēn] จริงจัง, 认错 [rèncuò] ยอมรับผิด เช่น 我认错了 ฉันยอมรับผิดแล้ว, 认识 [rènshi] รู้จัก, 认可 [rènkě] อนุญาต/ยินยอม, 认得 [rènde] จำได้, 认输 [rènshū] ยอมแพ้

韧 rèn [หมวดอักษร: 韦]

ความหมายปัจจุบัน: 韧(韌) [rèn] เหนียว –> 韧带 [rèndài] เส้นเอ็น(ligament) เช่น 踝关节的骨和韧带 [huáiguānjiédegǔ hérèndài] กระดูกข้อเท้าและเอ็น

忍 rěn [หมวดอักษร: 心]

ความหมายปัจจุบัน: 忍 [rěn] อดทน,อดกลั้น –> 忍耐 [rěnnài] อดทน/อดกลั้น, 忍受 [rěnshòu] ทนรับ(bear), 忍不住 [rěnbúzhù] ทนรับไม่ได้, 残忍 [cánrěn] เหี้ยมโหด, 忍者 [rěnzhě] นินจา (ความหมายตามตัวอักษรหมายถึงผู้ที่มีความอดทน), 忍者武士 [rěnzhě wǔshì] นักรบนินจา

仍 réng [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 仍 [réng] ยังคง –> 仍然 [réngrán] ยังคง

扔 rěng [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 扔 [rēng] โยน,ขว้าง –> เช่น 1.扔垃圾 ทิ้งขยะ 2.扔鞭炮 ขว้างปะทัด 3.扔手机 ขว้างมือถือ 4.扔纸飞机 ขว้างเครื่องบินกระดาษ

日 rì [หมวดอักษร: 日]

ความหมายปัจจุบัน: 日 [rì] วัน, ดวงอาทิตย์ –> 生日 [shēngrì] วันเกิด,日元 [rìyuán] เงินเยนญี่ปุ่น, 日本 [rìběn] ประเทศญี่ปุ่น, 日报 [rìbào] หนังสือพิมพ์, 日子 [rìzi] วันเวลา

容 róng [หมวดอักษร: 宀]

ความหมายปัจจุบัน: 容 [róng] ความจุ, ยอม –> 容易 [róngyì] ง่าย, 形容 [xíngróng] บรรยาย รูปร่างหน้าตา, 笑容 [xiàoróng] รอยยิ้ม, 美容 [měiróng] เสริมสวย(make oneself more beautiful)

榕 róng [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 榕 [róng] ต้นไทร –> 榕树 [róng shù] ต้นไทร(pagoda-tree)

溶 róng [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 溶 [róng] dissolve, ละลาย(ด้วยน้ำ) –> 溶化 [rónghuà] ละลาย(ด้วยน้ำ), 溶液 [róngyè] สารละลาย(solution)

熔 róng [หมวดอักษร: 火]

ความหมายปัจจุบัน: 熔 [róng] melt, หลอมละลาย(ด้วยไฟ) –> 熔化 [rónghuà] หลอมละลาย(ด้วยไฟ)

绒 róng [หมวดอักษร: 纟]

ความหมายปัจจุบัน: 绒 (絨, 羢,毧) [róng] ขนอ่อน –> 丝绒 [sīróng] กำมะหยี่, 绒布 [róngbù] ผ้าที่มีขนปุย

荣 róng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 荣 (榮) [róng] เฟื่องฟู, เจริญรุ่งเรือง –> 张国荣 [Zhāng Guóróng] เลสลี่จาง(ชื่อคน), 荣华 [rónghuá] รุ่งเรือง เฟื่องฟู

蓉 róng [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蓉 [róng] ดอกฝูหรง, ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ตั้งชื่อที่มีความหมายเชิงดอกไม้ –> 芙蓉花 [Fúrónghuā] ดอกฝูหรง

融 róng [หมวดอักษร: 虫]

ความหมายปัจจุบัน: 融 (螎)[róng] ละลาย, ผสมผสานกัน, หมุนเวียน –> 融洽 [róngqià] สนิทสนมกลมเกลียว/ปรองดอง, 孔融让梨 ข่งหรงให้ลูกสาลี่, 金融[jīnróng] การเงิน

揉 róu [หมวดอักษร: 扌]

ความหมายปัจจุบัน: 揉 [róu] ขยี้, ถู, คลึง, นวด –> 揉搓 [róucuō] ถู/ขยี้

柔 róu [หมวดอักษร: 木]

ความหมายปัจจุบัน: 柔 [róu] นุ่ม, อ่อนโยน –> 柔软 [róuruǎn] อ่อนนุ่ม, 柔和 [róuhé] ละมุนละไม, 温柔 [wēnróu] อ่อนโยน, 柔道 [róudào]ยูโด(judo), 柔中有刚 [róuzhōngyǒugāng] ในอ่อนย่อมมีแข็ง,轻柔 [qīngróu] อ่อนโยนสุภาพ

蹂 róu [หมวดอักษร: 足]

ความหมายปัจจุบัน: 蹂 [róu] เหยียบย่ำ

鞣 róu [หมวดอักษร: 革]

ความหมายปัจจุบัน: 鞣 [róu] ฟอก –> 鞣革 [róugé] ฟอกหนัง

肉 ròu [หมวดอักษร: 肉]

ความหมายปัจจุบัน: 肉 [ròu] เนื้อ(คน/สัตว์) –> 肥肉 [féiròu] เนื้อที่มีไขมันมาก/เนื้อติดมัน, 五花肉 [wǔhuāròu] หมูสามชั้น(streaky pork), 牛肉 [niúròu] เนื้อวัว, 骨肉 [gǔròu] เลือดและเนื้อ, 肉毒杆菌 [ròudú gǎnjūn] โบท็อกซ์

儒 rú [หมวดอักษร: 亻]

ความหมายปัจจุบัน: 儒 [rú] ลัทธิขงจื้อ(Confucianism) –> 儒家 ปรัชญาขงจื้อ

如 rú [หมวดอักษร: 女]

ความหมายปัจจุบัน: 如 [rú] เหมือน, เช่น –> 心口如一 [xīnkǒurúyī] ปากกับใจตรงกัน, 如果 [rúguǒ] ถ้าหากว่า, 如此 [rúcǐ] เช่นนี้ , 比如说 [bǐrúshuō] ยกตัวอย่างเช่น, 不如 [bùrú] สู้ไม่ได้,如饥似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย, 如何 [rúhé] อย่างไร, 如今 [rújīn] ณ เวลานี้, ตอนนี้, 如意 [rúyì] สมความปรารถนา,如常 [rúcháng] เช่นเดิม, 例如 [lìrú] ตัวอย่างเช่น, 假如 [jiǎrú] ถ้าหากว่า

入 rù [หมวดอักษร: 入]

ความหมายปัจจุบัน: 入 [rù] เข้า –> 入口 [rùkǒu] ทางเข้า, 入门 [rùmén] ประตูเข้า, 收入 [shōurù] รายได้, 入耳 [rù’ěr] รื่นหู, 入乡随俗 [rùxiāng suísú] เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม, 侵入 [qīnrù] บุกรุก, 入手 [rùshǒu] เริ่มต้น(begin), 入境 [rùjìng] เข้าประเทศ, 入时 [rùshí] ทันสมัย

乳 rǔ [หมวดอักษร: 乚]

ความหมายปัจจุบัน: 乳 [rǔ] น้ำนม, เต้านม –> 母乳 [mǔrǔ] นมแม่, 腐乳 [fǔrǔ] เต้าหู้ยี้, 乳房 [rǔfáng] เต้านม(breasts,busom), 乳头 [rǔtóu] หัวนม, 烤乳猪 [kǎorǔzhū] หมูหัน

辱 rǔ [หมวดอักษร: 辰]

ความหมายปัจจุบัน: 辱 [rǔ] อัปยศ, สบประมาท –> 受辱 [shòurǔ] ถูกเหยียดหยาม, 辱骂 [rǔmà] ด่าประจาน

软 ruǎn [หมวดอักษร: 车]

ความหมายปัจจุบัน: 软 (軟) [ruǎn] อ่อน,นุ่ม –> 软件 [ruǎnjiàn] ซอฟต์แวร์, 软盘 [ruǎnpán] ฟลอปปีดิสก์, 软膏 [ruǎngāo] ครีมทา, 软梯 [ruǎntī] บันไดเชือก, 软木 [ruǎnmù] ไม้ก๊อก, 软和 [ruǎnhuó] อ่อนนุ่ม, 软卧 [ruǎnwò] ที่นอนเบาะ(บนรถไฟ), 软骨 [ruǎngǔ] กระดูกอ่อน, 吃软饭 [chīruǎnfàn] แมงดา(ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน), 心软 [xīnruǎn] ใจอ่อน, 软弱 [ruǎnruò]อ่อนแอ(weak), 软禁 [ruǎnjìn] ถูกกักบริเวณ

瑞 ruì [หมวดอักษร: 王]

ความหมายปัจจุบัน: 瑞 [ruì] สิริมงคล –> 瑞士 [Ruìshì] สวิตเซอร์แลนด์, 瑞典 [ruìdiǎn] สวีเดน

锐 ruì [หมวดอักษร: 钅]

ความหมายปัจจุบัน: 锐 (銳) [ruì] แหลม,คม –> 锐利 [ruìlì] แหลมคม, 锐角 [ruìjiǎo] มุมแหลม

蕊 ruǐ [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 蕊 [ruǐ] เกสรดอกไม้ –> 花蕊 [huāruǐ] เกสรดอกไม้

润 rùn [หมวดอักษร: 氵]

ความหมายปัจจุบัน: 润(潤) [rùn] หล่อลื่น, กำไร –> 润滑油 [rùnhuáyóu] น้ำมันหล่อลื่น, 利润 [lìrùn] กำไร, 周润发 [Zhōu Rùnfā] โจวเหวินฟะ

闰 rùn [หมวดอักษร: 门]

ความหมายปัจจุบัน: 闰(閏) [rùn] วันอธิกสุรทิน –> 闰年 [rùnnián] ปีที่มีวันอธิกสุรทิน

弱 ruò [หมวดอักษร: 弓]

ความหมายปัจจุบัน: 弱 [ruò] อ่อนแอ –> 弱点 [ruòdiǎn] จุดอ่อน, 软弱 [ruǎnruò] อ่อนแอ, 衰弱 [shuāiruò] อ่อนแอ

若 ruò [หมวดอักษร: 艹]

ความหมายปัจจุบัน: 若 [ruò] ถ้าหาก –> 若是 [ruòshì] ถ้า(if), 假若 [jiǎruò] สมมติว่า ถ้าหากว่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!