อาวุธ 武器

武器 wǔqì อาวุธ
暗器 ànqì อาวุธลับ
甲 jiǎ เกราะ
剑 jiàn ดาบ/กระบี่
盾 dùn โล่
刀 dāo มีด
枪 qiāng ปืน
矛 máo หอก
戟 jǐ ง้าว
斧 fǔ ขวาน
弹弓 dàngōng หน้าไม้
匕首 bǐshǒu กริช
攮子 nǎngzi กริช
鞭 biān แส้
钢鞭 gānbiān แส้เหล็ก
齿轮 chǐlún กงจักร
锤 chuí ลูกตุ้ม(อาวุธสมัยโบราณ) ,ค้อน
棒 bàng กระบอง
棍 gùn กระบอง
钺 yuè ขวานวงพระจันทร์
钩 gōu ตะขอ
叉 chā สามง่าม
弓 gōng ธนู(เกาทัณฑ์)
箭 jiàn ลูกธนู
戈 gē ชื่ออาวุธชนิดหนึ่งในสมัยโบราณ
抓 กรงเล็บ
拐棍 guǎigùn ไม้เท้า
胄 zhòu หมวกเกราะ
手榴弹 shǒuliúdàn ระเบิดมือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!