ไปวัด 去寺庙

不尽相同 [bùjìn xiāngtóng] แตกต่างกันไป

严格审核 [yángé shěnhé] ตรวจสอบอย่างเข้มงวด

供佛 [gòngfó] ถวายพระ

供奉僧人 [gòngfèng sēngrén] ถวายพระสงฆ์

僧人袈裟 [sēngrén jiāshā] จีวรพระ

单肩包 [dānjiānbāo] กระเป๋าสะพาย

反响 [fǎn​xiǎng] ผลตอบรับ

咨询相关信息 [zīxún xiāngguān xìnxī] ปรึกษาหารือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

学习佛法 [xuéxí fófǎ] เรียนรู้พระธรรม

宗派 [zōngpài] นิกาย

布施品 [bùshīpǐn] สังฆภัณฑ์

彩色鲜艳 [cǎisè xiānyàn] สีสันฉูดฉาด

往上卷 [ wǎngshàngjuǎn] ม้วนขึ้นมา

排除掉 [páichúdiào] ตัดออกไป, คัดออกไป

斋僧 [zhāisēng] ตักบาตร/ใส่บาตร/ถวาย

日用品 [rìyòngpǐn] ของใช้ประจำวัน

林中寺庙 [ línzhōng sìmiào] วัดป่า

沙弥 [shāmí] สามเณร

法轮 [fǎlún] ธรรมจักร

肩囊 [ jiānnáng] ย่าม

菩提叶 [pútíyè] ใบโพธิ์

袈裟 [jiāshā] จีวร

豪华, 奢华 [háo​huá , shē​huá] หรูหราฟุ่มเฟือย

违反僧人的戒律 [wéifǎn sēngrén de jièlǜ] ผิดพระวินัย, ละเมิดศีลของพระสงฆ์

附加进去 [fùjiā jìnqù] แนบเข้าไป, เพิ่มเติมเข้าไป

靠枕 [kàozhěn] หมอนอิง

วัดที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย 泰国著名的寺庙

 

柴瓦塔那兰寺 【 Chái wă tă nà lán sì 】 Wat Chaiwatthana ram วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา
业柴孟寇寺 【 Yè chái mèng kòu sì 】 Wat Yai Chai Mongkhon วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา
佛统塔 【 Fó tóng tă 】 Wat Phra Pathom Chedi วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จ.นครปฐม
卧佛寺 【 Wò fó sì 】 Wat Pho(Wat Phrachetuphon) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จ.กรุงเทพฯ
叼差那达寺 【 Diāo chà nà dá sì 】 Wat Ratchanadda วัดราชนัดดาราม จ.กรุงเทพฯ
四面佛 【 Sì miàn fó 】 พระพรหม ราชประสงค์ จ.กรุงเทพฯ
大理石寺 【 Dà lĭ shí sì 】 Wat Benchamabophit(marmeren tempel) วัดเบญจมบพิตรดุสิต นารามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ
娘帕雅寺 【 Niáng pà yă sì 】 Wat Nang Phaya วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
宗通山脚佛寺 【 Zōng tōng shān jiăo fó sì 】 Wat Phra That Doi Chom Thong วัดพระธาตุดอยจอมทอง(วัดพระธาตุดอยทอง) จ.เชียงราย
布翁尼维寺 【 Bù wēng ní wéi sì 】 Wat Bowonniwet วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพฯ
帕兰寺 【 Pà lán sì 】 Wat Phra Ram วัดพระราม จ.อยุธยา
帕南琼安寺 【 Pà nán qióng ān sì 】 Wat Phananchoeng วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จ.อยุธยา
帕吞宛那兰寺 【 Pà tūn wăn nà lán sì 】 Wat Pathumwanaram วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ
帕辛寺 【 Pà xīn sì 】 Wat Phra Sing วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
帕通寺 【 Pà tōng sì 】 Wat Phra Thong วัดพระทอง จ.ภูเก็ต
拉嘉布拉那寺 【 Lā jiā bù lā nà sì 】 Wat Ratchaburana วัดราชบูรณะ จ.อยุธยา
普太沙旺寺 【 Pŭ tài shā wang sì 】 Wat Phutthaisawan วัดพุทธไธสวรรค์ จ.อยุธยา
柏隆尼瓦寺 【 Bó lóng ní wă sì 】 Wat Boromniwat วัดบรมนิวาส จ.กรุงเทพฯ
查那松克朗寺 【 Chá nà sōng kè lăng sì 】 Wat Chanasongkhram วัดชนะสงคราม จ.กรุงเทพฯ
查龙寺 【 Chá lóng sì 】 Wat Chalong วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) จ.ภูเก็ต
柯拉萨拉查乌拉维汉寺 【 Kē lā sà lā chá wū lā wéi hàn sì 】 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จ.อยุธยา
沙西寺 【 Shā xī sì 】 Wat Sa Si วัดสระศรี จ.สุโขทัย
法身寺 【 Fă shēn sì 】 Wat Phra Dhammakaya วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
清满寺 【 Qīng màn sì 】 Wat Chiang Man วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่
然那哇佛寺 【 Rán nà wā fó sì 】 Wat Yannawa วัดยานนาวา จ.กรุงเทพฯ
玉佛寺 【 Yù fó sì 】 Wat Phra Kaew วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จ.กรุงเทพฯ
玛哈泰寺 【 Mă hā tài sì 】 Wat Mahathat. วัดมหาธาตุ จ.อยุธยา
环象寺 【 Huán xiàng sì 】 Wat Chang Lom วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
素岳寺 【 Sù yuè sì 】 Wat Phrathat Doi Suthep วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
维罕菩孟波琵寺 【 Wéi hăn pú mèng bō pí sì 】 Vihara Phra Mongkhon Bophit วิหารพระมงคลบพิตร จ.อยุธยา
苏旺那润寺 【 Sù wàng nà rùn sì 】 Wat Suwannaram วัดสุวรรณาราม จ.กรุงเทพฯ
苏望达拉郎庙 【 Sù wàng dá lā láng miào 】 Wat Suwandararam วัดสุวรรณดาราราม จ.อยุธยา
苏泰寺 【 Sù tài sì 】 Wat Suthat วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.กรุงเทพฯ
若塔寺 【 Ruò tă sì 】 Wat Ched Yot วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่
莲塔寺 【 Lián tă sì 】 Wat Chedi Liem วัดเจดีย์เหลี่ยม จ.เชียงใหม่
菩斯里善佩寺 【 Pú sī lĭ shàn pèi sì 】 Wat Phra Sri Sanphet วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.อยุธยา
落叶园寺 【 Luò yè yuán sì 】 Wat Suan Dorg วัดสวนดอก(วัดบุปผาราม) จ.เชียงใหม่
虎岩寺 【 Hŭ yán sì 】 Wat Tham Sua วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี
西春寺 【 Xī chūn sì 】 Wat Si Chum วัดศรีชุม จ.สุโขทัย
西沙瓦寺 【 Xī shā wă sì 】 Wat Si Sawai วัดศรีสวาย จ.สุโขทัย
财耶舍利宝塔佛 【 Cái yē shè lì băo tă fó sì 】 Wat Phra Boromathat Chaiya วัดบรมธาตุ ชยาราชวรวิหาร
จ.สุราษฏร์ธานี
达玛拉姆寺 【 Dá mă lā mŭ sì 】 วัดธรรมาราม จ.อยุธยา
那普拉门寺 【 Nà pŭ lā ménsì 】 Wat Na Phra Men วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา
郑王庙 【 Zhèng wáng miào 】 Wat Arun วัดอรุณราชวราราม จ.กรุงเทพฯ
金佛寺 【 Jīn fó sì 】 Wat Trimitr วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ
金山寺 【 Jīn shān sì 】 Wat Saket(Golden Mount temple) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร .กรุงเทพฯ
金池寺 【 Jīn chí sì 】 Wat Trapang Thong วัดตระพังทอง จ.สุโขทัย
铁西林寺 【 Tiě xī lín sì 】 Wat Thepsirin วัดเทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพฯ
黄塔寺 【 Huáng tă sì 】 Wat Chedi Luang วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!