【เรียนภาษาจีนจากข่าว】องค์ทะไลลามะปอดติดเชื้อเข้าโรงพยาบาล西藏精神领袖达赖喇嘛因胸腔感染入院

Tibetan spiritual leader the Dalai Lama arrives for his visit to the Tibet Institute Rikon in Rikon, Switzerland September 21, 2018.
中国一直将达赖喇嘛视为分裂势力,声称有权力选择他的继承人。

流亡印度的西藏精神领袖达赖喇嘛被送入印度首都德里的一所医院检查——他被指胸腔受到感染,消息指目前情况稳定。

他的私人秘书丹增塔拉(Tenzin Taklha)表示,达赖喇嘛感到身体不适之后,被飞机从他居住的一个小镇送往德里。

这名83岁的西藏流亡精神领袖在60年前曾经试图推翻中国对西藏的统治失败,之后流亡至印度。

曾经获颁诺贝尔和平奖的达赖喇嘛多年来一直是在多地受到欢迎的演讲者,但是近来他出席的公开活动有所减少。

路透社引述丹增塔拉表示:“医生已经诊断他为胸腔感染,他正接受治疗。他的情况现在稳定了,还会在这里治疗两到三天。”

 

中国在1950年取得了西藏地区的控制权,之后一直视达赖喇嘛为危险的分裂分子。

而近年随着达赖喇嘛年事渐高,谁将继承他的位置成为了一个备受关注和议论的话题。

在藏传佛教信仰当中,达赖活佛的灵魂会在死后转世到一名新生的儿童身上。

中国表示,北京方面有权利选择达赖的继承人。不过在上月,达赖喇嘛重申,中国提名的任何西藏领袖都不会被西藏人接受。

他当时向路透社表示,如果将来出现两个达赖,一个来自“自由国家”,一个由中国选定,没有人会尊重后者。

“中国人届时就会又多了一个麻烦。这种情况是可能发生的,”他说。

中国外交部当时则以“权威答复”回应指,中国政府尊重和保护藏传佛教的传承方式。

中国外交部发言人耿爽当时称:“达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史,第十四世达赖本人也是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定,报请当时的中央政府批准继位的。”

“因此,包括达赖喇嘛在内的活佛转世,都应当遵守国家法律、法规,遵循宗教仪轨和历史定制。”

คำศัพท์

 1. 流亡 liúwáng ลี้ภัยทางการเมือง

 2. 西藏精神领袖 xīzàng jīngshén lǐngxiù ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวธิเบต

 3. 达赖喇嘛 dá lài lǎma ทะไลลามะ

 4. 首都 shǒudū เมืองหลวง

 5. 德里 délǐ เดลี

 6. 胸腔受到感染 xiōngqiāng shòudào gǎnrǎn ปอดได้รับการติดเชื้อ

 7. 稳定 wěndìng (อาการ)ทรงตัว นิ่ง

 8. 私人秘书 sīrén mìshū เลขานุการส่วนตัว

 9. 试图 shìtú ลองทำ(บางอย่าง)ดู

 10. 统治 tǒngzhì การปกครอง

 11. 获颁 huò bān ได้รับ(รางวัล)

 12. 诺贝尔和平奖 nuò bèi'ěr hépíng jiǎng รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

 13. 演讲者 yǎnjiǎng zhě นักพูด นักพูดสุนทรพจน์

 14. 出席的公开活动 chūxí de gōngkāi huódòng เข้าร่วม / ปรากฏตัวในกิจกรรมสาธารณะ

 15. 路透社 lùtòu shè สำนักข่าวรอยเตอร์ส

 16. 诊断 zhěnduàn วินิจฉัย (โรค / อาการ)

 17. 控制权 kòngzhì quán สิทธิการควบคุม

 18. 视.....为..... shì..... Wèi..... (บางคน)ถูกมองให้เป็น(บางอย่าง)

 19. 分裂分子 Fēnliè fēnzǐ ตัวการแบ่งแยก

 20. 随着 suízhe เนื่องจากการ........ของ......

 21. 年事渐高 nián shì jiàn gāo อายุมากขึ้นเรื่อย ๆ

 22. 继承 jìchéng ผู้รับช่วงต่อ ภาษาพูดคือ 接班人

 23. 信仰 xìnyǎng ความเชื่อทางศาสนา

 24. 尊重 zūnzhòng เคารพ

 25. 后者 hòu zhě อย่างหลัง    ยกประเด็นมา 2 อย่างแล้วกล่าวถึงอย่างที่ 2 ว่า.....

 26. 外交部 wàijiāo bù กระทรวงการต่างประเทศ

 27. 仪轨 yí guǐ กฏเกณฑ์ วินัย

 28. 定制 dìngzhì ระบบระเบียบวิธี

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!