中国的版图 อาณาเขตของประเทศจีน

2013050522085616

中国领土的最北端是黑龙江省漠河以北的黑龙江主航道中心线,最南端是南沙群岛的曾母暗沙。南北跨 50 个纬度左右,相距 5500 千米。当东北进入隆冬季节的时候,南方的海南岛依然是一片夏季的景像。

zhōngguó lǐngtǔ de zuì běiduān shì hēilóngjiāngshěng mòhé yǐběi de hēilóngjiāng zhǔhángdào zhōngxīnxiàn , zuìnánduān shì nánshāqúndǎo de céngmǔànshā 。 nánběi kuà 50 ge wěidù zuǒyòu , xiāngjù 5500 qiānmǐ 。 dāng dōngběi jìnrù lóngdōng jìjié de shíhou , nánfāng de hǎinándǎo yīrán shì yīpiàn xiàjì de jǐngxiàng 。

 

中国领土的最东端是黑龙江和乌苏里江主航道中心线汇合处,最西端在新疆维吾尔自治区乌恰县西部的帕米尔高原上,东西跨经度 60 多度,相距5000多千米。当东海之滨的渔民迎朝阳出海捕鱼的时候,帕米尔高原的牧民还在深夜中酣睡呢!

zhōngguó lǐngtǔ de zuì dōngduān shì hēilóngjiāng hé wūsūlǐjiāng zhǔhángdào zhōngxīnxiàn huìhéchù , zuì xīduān zai xīnjiāngwéiwúěrzìzhìqū wūqiàxiàn xībù de pàmǐěrgāoyuán shàng , dōngxi kuà jīngdù 60 duōdù , xiāngjù 5000 duōqiānmǐ 。 dāngdōng hǎizhībīn de yúmín yíng zhāoyáng chūhǎibǔyú de shíhou , pàmǐěrgāoyuán de mùmín hái zai shēnyè zhōng hānshuì ne !

 

中国的陆地国土面积为 960 万平方千米,仅次于俄罗斯、加拿大,居世界第三位。另外,还拥有 300 万平方千米的海洋国土。

zhōngguó de lùdì guótǔmiànjī wei 960 wàn píngfāngqiānmǐ , jǐncìyú éluósī jiānádà , jū shìjiè dìsānwèi 。 lìngwài , hái yōngyǒu 300 wàn píngfāngqiānmǐ de hǎiyáng guótǔ 。

 

目前,中国有 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市和两个特别行政区。首都是北京。中国国土辽阔、资源丰富、江山多娇。中国是世界四大文明古国之一,中华民族在这块广阔的土地上,创造了光辉灿烂的东方文化。

mùqián , zhōngguó yǒu 23 gèshěng 5 ge zìzhìqū 4 ge zhíxiáshì hé liǎnggè tèbié xíngzhèngqū 。 shǒudū shì běijīng 。 zhōngguó guótǔ liáokuò zīyuán fēngfù jiāngshān duōjiāo 。 zhōngguó shì shìjiè sìdà wénmínggǔguó zhīyī , zhōnghuámínzú zài zhèkuài guǎngkuò de tǔdì shàng , chuàngzào le guānghuīcànlàn de dōngfāngwénhuà 。

อาณาเขตของจีนจากทางเหนือสุดถึงทางใต้สุด คือจากเเนวเส้นกลางของร่องน้ำเดินเรือในเเม่น้ำเฮยหลงเจียงซึ่งอยู่ทางเหนืออำเกอม่อเหอมณฑลเฮยหลงเจียง จนถึงแนวหินโส โครกเจิงหมู่อั้นซาของหมู่เกาะหนานซาในทะเลจีนใต้ ซึ่งข้ามเส้นละติจูดประมาณ 50 องศา เป็นระยะทั้งหมด 5500 กิโลเมตร ในขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวจัดนั้น ทางเกาะไหหลำซึ่งอยู่ภาคใต้ยังคงอยู่ในช่วงฤดูร้อน

จากทางตะวันออกสุดถึงตะวันตกสุด คือจากที่บรรจบกันของเเม่น้ำเฮยหลงเจียงกับเส้นกลางที่ร่องน้ำเดินเรือในเม่น้ำอูซูหลี่เจียง ถึงที่ราบสูงปามีร์ที่อยู่ทางตะวันตกของอำเภออูเชี่ยในเขตปกครองตนเองอุยกรูซินเจียงซึ่งข้ามเส้นลองจิจูด 60 กว่าองศา เป็นระยะทั้งหมด 5,000 กว่ากิโลเมตร เมื่อชาวประมงซึ่งอยู่ชายทะเลตะวันออกออกไปจับปลา แต่ชาวกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บนที่ราบสูงปามีร์ยังคงหลับฝันดีในเวลากลางคืน

ประเทศจีนมีเนื้อที่ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากรัสเซียเเละเเคนาดา นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีเนื้อที่น่านน้ำ 3 ล้านตารางกิโลเมตรอีกด้วย ปัจจุบันนี้ ประเทศจีนมีมณฑล 23 มณฑล เขตปกครองตนเอง 5 เขต นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 4 นครเเละเขตบริหารพิเศษ 2 เขต โดยมีนตรปักกิ่งเป็นเมืองหลวง

ประเทศจีนมีอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เเละทิวทัศน์อันสวยงาม ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันเก่าเเก่ 1 ใน 4 ของโลก บนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเเห่งนี้ ประชาชาติจีนได้สร้างอารยธรรมตะวันออกอันรุ่งโรจน์ขึ้น

มณฑล

ชื่อ จีนตัวย่อ พินอิน ย่อ เมืองหลวง
กวางตุ้ง 广东 Guǎngdōng 粤 yuè กวางโจว
กุ้ยโจว 贵州 Gùizhōu 黔 qián หรือ 贵 gùi กุ้ยหยาง
กานซู่ 甘肃 Gānsù 甘 gān หรือ 陇 lǒng หลานโจว
จี๋หลิน 吉林 Jílín 吉 jí ฉางชุน
เจียงซู 江苏 Jiāngsū 苏 sū หนานจิง (นานกิง)
เจียงซี 江西 Jiāngxī 赣 gàn หนานชาง
เจ้อเจียง 浙江 Zhèjiāng 浙 zhè หางโจว
ส่านซี 陕西 Shǎnxī 陕 shǎn หรือ 秦 qín ซีอาน
ชานซี 山西 Shānxī 晋 jìn ไท่หยวน
ชานตง 山东 Shāndōng 鲁 lǔ จี่หนาน
ชิงไห่ 青海 Qīnghǎi 青 qīng ซีหนิง
ซื่อชวน (เสฉวน) 四川 Sìchuān 川 chuān หรือ 蜀 shǔ เฉิงตู (เฉินตู)
ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) 福建 Fújiàn 闽 mǐn ฝูโจว
หยุนหนาน (ยูนนาน) 云南 Yúnnán 滇 diān หรือ 云 yún คุนหมิง
หูเป่ย์ 湖北 Húběi 鄂 è อู่ฮั่น
หูหนาน 湖南 Húnán 湘 xiāng ฉางชา
เหอเป่ย์ 河北 Héběi 冀 jì ฉือเจียจวง
เหอหนาน 河南 Hénán 豫 yù เจิ้งโจว
เหลียวหนิง 辽宁 Liáoníng 辽 liáo เสิ่นหยาง
ไห่หนาน (ไหหลำ) 海南 Hǎinán 琼 qióng ไหโข่ว
อานฮุย 安徽 Ānhuī 皖 wǎn เหอเฟย์
เฮย์หลงเจียง 黑龙江 Hēilóngjiāng 黑 hēi ฮาร์บิน
ไถวัน (ไต้หวัน) 台湾 Táiwān 台 tái ไทเป

เขตปกครองตนเอง (自治區/自治区 zìzhìqū)

ชื่อ จีนตัวย่อ ชนกลุ่มน้อย ชื่อท้องถิ่น ย่อ เมืองหลวง
กว่างซีจ้วง (กวางสี) 广西壮族自治区 จ้วง ภาษาจ้วง - 桂 กุ้ย หนานหนิง
มองโกเลียใน 内蒙古自治区 มองโกล ภาษามองโกเลีย - 内蒙古 เน่ยเหมิงกู่
ฮูฮอต (ฮูเหอเฮ่าเท่อ)
หนิงเซี่ยหุย 宁夏回族自治区 หุย (ภาษาจีน) 宁 หนิง อิ๋นชวาน
ซินเจียงอุยกูร์ 新疆维吾尔自治区 อุยกูร์ ภาษาอุยกูร์ - 新 ซิน อุรุมชี
ทิเบต 西藏自治区 ทิเบต ภาษาทิเบต - 藏 จ้าง ลาซา

 

เทศบาลนคร (直轄市/直辖市 zhíxiáshì )

ชื่อ จีนตัวย่อ พินอิน ย่อ
เป่ยจิง (ปักกิ่ง) 北京 Běijīng 京 จิง
ฉงชิ่ง (จุงกิง) 重庆 Chóngqìng 渝 หยู
ช่างไห่ (เซี่ยงไฮ้) 上海 Shànghǎi 沪 ฮู่
เทียนจิน (เทียนสิน) 天津 Tiānjīn 津 จิน

 

เขตบริหารพิเศษ

ชื่อ จีนตัวย่อ พินอิน ย่อ
ฮ่องกง 香港 Xiānggǎng 港 กั่ง
มาเก๊า 澳门 Àomén 澳 เอ่า

 

ระดับ ชื่อ ประเภท
1 ระดับมณฑล
省级行政区/
一级行政区
(33 แห่ง)
(1 พื้นที่พิพาท)
 • (22) มณฑล ( shěng)
  • (1) พื้นที่พิพาท
 • (5) เขตปกครองตนเอง (自治区 zìzhìqū)
 • (4) เทศบาลนคร (直辖市 zhíxiáshì)

 • (2) เขตบริหารพิเศษ (特别行政区 tèbié xíngzhèngqū)
2 ระดับจังหวัด
地级行政区/
二级行政区
(334 แห่ง)
 • (293) นครระดับจังหวัด (地级市 dìjíshì)
 • (8) จังหวัด (地区 dìqū)

 • (30) เขตปกครองตนเอง (ระดับจังหวัด) (自治州 zìzhìzhōu)
 • (3) สันนิบาต ( méng)
3 ระดับเทศมณฑลหรืออำเภอ
县级行政区/
三级行政区
(2,851 แห่ง)
 • (954) เขต (市辖区 shìxiáqū)
 • (366) นครระดับเทศมณฑล (县级市 xiànjíshì)
 • (1,360) เทศมณฑล (xiàn)

 • (117) เขตปกครองตนเอง (ระดับเทศมณฑล) (自治县 zìzhìxiàn)
 • (49) กองธง ( )
 • (3) กองธงปกครองตนเอง (自治旗 zìzhìqí)

 • (1) เขตพิเศษ (特区 tèqū)
 • (1) เขตป่าไม้ (林区 línqū)
4 ระดับตำบล
乡级行政区/
四级行政区
(39,864 แห่ง)
 • (8,122) แขวง (สำนักงานแขวง) (街道办事处 jiēdào bànshìchù)
 • (20,942) เมือง ( zhèn)
 • (9,660) ตำบล ( xiāng)
 • (2) สำนักงานราชการเขต (区公所 qūgōngsuǒ)

 • (985) ตำบลชาติพันธุ์ (民族乡 mínzúxiāng)
 • (152) ซูมู่ (苏木 sūmù)
 • (1) ซูมู่ชาติพันธุ์ (民族苏木 mínzúsūmù)
5 ระดับหมู่บ้าน
基层群众自治组织
(662,393 แห่ง)
 • (104,083) ชุมชนที่อยู่อาศัย (居民委员会 jūmínwěiyuánhuì)
ชุมชน (社区shèqū)
 • (558,310) คณะกรรมการหมู่บ้าน (村民委员会 cūnmínwěiyuánhuì)
เขตบริหารหมู่บ้าน (行政村xíngzhèngcūn)
กาฉา (嘎查gāchá)

One thought on “中国的版图 อาณาเขตของประเทศจีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!